سبک زندگی

جواب کار کلاسی و پرسش های پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

گام به گام پاسخ و حل کار کلاسی و سوالات جدول های فصل پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کتاب کار و فناوری نهم

جواب کار کلاسی و پرسش های پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کاروفناوری نهم ؛ در این مقاله به جواب و پاسخ کار کلاسی و سوال های جدول های صفحه 140 ، 141 ، 142 ، 143 ، 144 و 145 پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کتاب کار و فناوری نهم متوسطه اول به صورت کامل پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

پاسخ و حل کار کلاسی و سوالات پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کار و فناوری نهم

جواب کار کلاسی و پرسش های پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کاروفناوری نهم
جواب کار کلاسی و پرسش های پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کاروفناوری نهم

جواب کار کلاسی صفحه 140 پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

هر یک از شما چند شغل را انتخاب و میزان رغبت خود را نسبت به آنها بنویسید. نتایج را در جدول 2-11 وارد کنید.

شغلمیزان رغبت به شغل
پزشکیعلاقه زیادی دارم، چون می توان به مردم بیمار کمک کنم.
معلمعلاقه زیادی دارم، چون می توانم به دانش آموزان در جهت باسواد شدن کمک کنم.
مهندستمایل به مهندس شدن نیز دارم، چون مهندسان افراد تاثیرگذاری هستند.
خلبانخلبانی را دوست دارم، چون شغل پرهیجانی است.

جواب کار کلاسی صفحه ۱۳۹ پودمان هدایت تحصیلی کار و فناوری نهم

با کمک مشاور مدرسه یا دبیر خود، نام رشته های تحصیلی – حرفه ای و مشاغلی را که از کودکی تاکنون دوست داشته اید، بررسی کنید و در جدول 3-11 بنویسید.

دورهنام شغل یا رشته تحصیلی – حرفهای مورد علاقهدلایل انتخاب
قبل از دوره ابتداییخلبانداشتن هیجان بالا
دوره ابتداییپزشککمک به مردم بیمار
دوره اول متوسطهمعلمآموختن علم به کودکان

پاسخ پرسش صفحه 140 پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

شخصیت تحصیلی – حرفه ای چیست؟ چرا باید شخصیت خودتان را بشناسید؟

پاسخ: تقریباً همه از کودکی یکی از مهم ترین دغدغه هایشان این بوده که چه حرفه و شغلی برای آینده زندگی شان مناسب تر است. اگر به دوران کودکی تان مراجعه کنید، خواهید دید که از دوران کودکی تاکنون برای رشته تحصیلی حرفه ای خود نظرات و آرزوهای مختلفی داشتید.

اما این نظرات و آرزوها در مقاطع مختلف سنی تغییر کرده زیر هنوز به شخصیت کامل حرفه ای و تحصیلی نرسیده اید. پس برای رسیدن به یک هدف واحد و ثابت برای آینده ابتدا لازم است شخصیت و توانایی ها و استعداد های خود را خوب بشناسید تا انتخابی شایسته بر اساس شخصیت خود داشته باشید. در این مرحله انتخابی را ترجیح می دهید که متناسب با توانایی ها، ارزش ها، رغبت ها و شخصیت تان باشد و نیاز های خود، خانواده و جامعه را تأمین کند.

جواب پرسش های صفحه 141 پودمان هدایت تحصیلی کار و فناوری نهم

رغبت تحصیلی حرفه ای چیست؟ چرا باید رغبت های خودتان را بشناسید؟

پاسخ: علاقمندی و دوست داشتن یک رشته یا شغل را رغبت تحصیلی می گویند. دانش آموزان علاقمندی و دوست داشتن یک رشته یا شغل را رغبت تحصیلی می گویند. دانش آموزان خلبانی – پلیس – پزشکی – مهندسی – معلمی و …

پس اولین قدم در انتخاب رشته و شغل در آینده شناخت علاقمندی ها و رغبت هاست. اما در این علاقمندی ها و دوست داشتن ها ممکن است توانایی و استعداد و بسیاری از فاکتورهای مرتبط نادیده گرفته شود.

پس لازم است دانش آموزان عزیز ابتدا رغبت ها ،رشته ها و شغل های مورد علاقه خود را شناسایی نمایند سپس با در نظر گرفتن توانایی و استعداد و نیاز آینده جامعه انتخاب شایسته و بجایی در انتخاب رشته و شغل داشته باشند.

انتخاب رشته و شغل بر اساس رغبت و علاقه باعث لذت بردن از کار و شغل خواهد شد همچنین باعث خواهد شد در این شغل پیشرفت نموده و موفقیت بیشتری نصیب شما شود.

توانمندی تحصیلی حرفه ای چیست؟ چرا باید توانمندی های خودتان را بشناسید؟

پاسخ: توانایی یا توانمندی یعنی احساس یا قادر بودن دانش آموز در انجام یک کار یا اینکه دانش آموز احساس توانستن و توانایی در موفقیت یا انجام یک کار را داشته باشد. این احساس می تواند بر اساس تجربیات یا شناخت از خود یا آموخته های قبلی در یک فرد ایجاد شود.

همچنین دانش آموز این توانایی ها را می تواند از نمرات درسی چندین ساله خود نیز پیدا کند مثال اگر نمرات خوبی از ریاضی می گیرد و علاقمند نیز باشد پس می تواند در رشته های ریاضی موفق شود حال اگر به کارهای فنی نیز عالقمند است یا تجربیاتی نیز در این باره دارد در رشته های فنی و مهندسی می تواند بسیار موفق باشد. یا فردی که توانمندی و استعداد در رشته های ادبی و شعر و …. دارد مسلما در رشته های انسانی موفق تر است.

پس دانش آموز عزیز برای موفقیت بیشتر در آینده الزم است توانایی های اکتسابی و ذاتی خود را کشف نمایید و بر اساس آن به انتخاب رشته بپردازید. معلم نیز می تواند بر اساس شناختی که از دانش آموز دارد توانایی های او را شناخته و به او گوشزد نماید یا بر این اساس مسیر هموار و موفقی را به شاگردش نشان دهد.

جواب پرسش های صفحه 141 پودمان هدایت تحصیلی کار و فناوری نهم

ابتدا به صورت گروهی و با کمک مشاور در زمینه رغبت و علایق مختلف تحصیلی – حرفه ای خود اطلاعات کسب کنید و در کادر زیر مفهوم رغبت را بنویسید و در ادامه، جدول 6-11 را به صورت انفرادی تکمیل نمایید.

با توجه به مباحث کلاسی، مفهوم رغبت عبارت است از: رغبت یعنی اینکه فرد تمایل به انجام کاری یا تحصیل در رشته ای را دارد یا نه، بدون اینکه در نظر گرفته شوند که آیا توانایی انجام کار را دارد یا نه.

با توجه به مباحث کلاسی – مفهوم رغبت عبارت است از:دلایل
مهندسی و فنیمن علاقه بسیاری زیادی به کارهای فنی دارم.
دبیریدوست دارم به دیگران، مطالبی را که می دانم، بیاموزم.
پزشکیاز بیماری افراد ناراحت می شوم و دوست دارم به افراد بیمار کمک کنم.

حل کار کلاسی پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای صفحه 142 کاروفناوری نهم

درباره مشاغل مختلفی که درباره آنها تحقیق کرده اید، از دبیر و مشاور مدرسه اطلاعات کسب کنید و رشته تحصیلی – حرفه ای مرتبط با آنها را مشخص نمایید. سپس در جدول 8-11 مشاغل مرتبط با هر رشته تحصیلی – حرفه ای را فهرست کنید.

رشته تحصیلی – حرفهایمشاغل مرتبط
علوم تجربیپزشکی، دندان پزشکی، کشاورزی، دامپزشکی و …
علوم انسانیحقوق، فلسفه، دبیری، مشاغل مرتبط با مسائل دینی و …
علوم ریاضیرشته های مهندسی (عمران، ساختمان، راه)، خلبانی، دبیری و …
علوم فنیمکانیک، معماری، حسابداری، الکترونیک، کامپیوتر و …

جواب سوالات پودمان هدایت تحصیلی صفحه 143 کاروفناوری نهم

به نظر شما استعداد چیست؟ چرا باید استعداد خودتان را بشناسید؟

پاسخ: استعداد یعنی توانایی ذاتی فرد در انجام یک کار یا تحصیل یک فن یا علم مانند اینکه شما ذاتا استعداد در کارهای فنی یا نقاشی یا خطاطی یا ادبیات یا … داشته باشید.

ین نوع مهارت و توان ذاتی و خدادادی که همان استعداد است به صورت ذاتی در شخص نهفته است. و غیر اکتسابی است. این استعدادها را خودتان به مرور زمان می توانید در خود کشف کنید البته پدر و مادر نیز بر اساس شناختی که دارند هم می توانند به شما در کشف این استعداد ها کمک نمایند.

پس دانش آموز گرامی اگر شما استعداد های خود را بشناسید و در جهت بروز کردن و ادامه فعالیت در جهت این استعداد گام بردارید بسیار موفق تر خواهید شد پس لازم است استعدادها و توانایی های خود را شناخته و در جهت پیشرفت در آن اقدام نمایید.

به نظر شما ارزش چیست؟ چرا باید ارزش های خودتان را بشناسید؟

پاسخ: ارزش یعنی تمایل ذاتی فرد به انجام دادن صحیح و کامل یک وظیفه، کار یا شغل است. مثال افرادی به جنبه معنویات کار و شغل اهمیت بیشتری می دهند ممکن است روحانیون خوبی باشند یا معلمان دینی و قرآن خوبی باشند یا مربیان پرورشی و اخلاق بهتری شوند. یا مبلغان و آمران به معروف برجسته ای شوند. یا اگر فردی ارزش اجتماعی کار را بیشتر بپسندد ممکن است در شغل های مددکاری – مشاوری – روانشناسی -معلمی و مربی گری موفق تر باشد. یا اگر افرادی به ذاتا به ارزش پیشرفت بیشتر اهمیت بدهند می تواند اقتصاددان یا تاجر یا بازاری خوبی شود و در شغل های بنگاه داری و سرمای ای موفق تر باشد.

پس شناخت ارزش های خود می تواند راه میسر تر و روشن تری برای انتخاب رشته و شغل برای شما دانش آموز عزیز ایجاد نماید. و ممکن است در آینده در جایگاهی قرار گیرید که ایده و منطق شما هم بر آن اساس باشد.

پاسخ کار کلاسی (اختیاری) صفحه 143 پودمان هدایت تحصیلی کار و فناوری نهم

با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی که در این خصوص از شما به عمل می آورد، از ارزش های خود آگاه شوید. سپس ارزش های خویش را به همراه مشاغل مرتبط با آنها در جدول 10-11 وارد کنید.

ارزشها به ترتیب اولویتمشاغل مرتبط با ارزش ها
دفاع از حقوق خود و دیگرانوکالت و قضاوت
کمک به بیمارانپزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی
آموزش و تعلیم تربیتمعلم، دبیر، استاد دانشگاه
تعمیرات و کار فنیمکانیک، تاسیسات، برق، سیم کشی

جواب کار غیر کلاسی صفحه 144 پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

با کمک دبیر، مشاور مدرسه و والدین خود به شناسایی امکانات و نیازهای شغلی منطقه و استان خود بپردازید و در جدول های 11-11 و 12-11 وارد کنید.

امکانات شغلی منطقهنیازهای شغلی منطقه
داشتن زمین های کشاورزیدر زمینه کشاورزی تمام رشته ها و کارهای مرتبط با آن
امکانات شغلی استاننیازهای شغلی استان
شغل های فنینیاز به افراد توانمند در زمینه کارهای فنی مانند مکانیکی، برق، تاسیسات و …

پاسخ کار کلاسی پودمان هدایت تحصیلی صفحه 144 کار و فناوری نهم

با همفکری در گروه خود، مشخص نمایید که در صورت انتخاب رشته تحصیلی – حرفه ای که در منطقه وجود ندارد و مورد نیاز جامعه نیست، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ و همچنین در صورت انتخاب رشته تحصیلی – حرفه ای که در منطقه وجود دارد و مورد نیاز جامعه است، چه نتایجی خواهد داشت؟

پاسخ: ما باید این واقعیت را بپذیریم که انتخاب رشته تحصیلی به منزله انتخاب شغل برای ماست و نیز شغل عامل درآمد و معیشت هر فرد در آینده به شمار می آید. بنابراین چنانچه رشته تحصیلی مورد پذیرش جامعه نباشد، قطعا در آینده از نظر شغلی دچار مشکل می شویم و اگر مورد پذیرش جامعه باشد، بدون شک شغل به وجود می آید و فرد می تواند در آمد لازم را کسب کند.

جواب کار کلاسی صفحه 145 سوالات پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

در گروه خود، با جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف، اهداف شاخه ها و نام رشتههای مورد علاقه خود در آن شاخه را در جدول 13-11 بنویسید. همچنین در جدول 14-11 رشتههای مورد علاقه خود، که در منطقه و استان موجود هستند را بنویسید.

شاخهاهدافرشتههای تحصیلی ــ حرفهای مورد علاقه
نظریبالا بردن اطلاعات دانش آموزان و آماده کردن آنها برای ورود به دانشگاهمهندسی مکانیک، پزشکی، حقوق
فنی و حرفه ایتربیت نیروی انسانی کارآمد در مشاغل مربوطه به عنوان تکنسینتکنسین برق، IT، حسابداری
شاخهرشته های تحصیلی – حرفه ای مورد علاقه موجود در منطقهرشته های تحصیلی – حرفه ای مورد علاقه موجود در استان
نظریحقوق، نقشه کشی، پیراپزشکیپزشکی، حقوق، دبیری
فنی و حرفه ایعمران، الکترونیک، عرقتمامی رشته ها
کار و دانشپوشاک، کشاورزی، هنرتمامی رشته ها

توجه: شما دانش آموز پایه هشتم متوسطه اول می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب سوالات درس های کتاب کار و فناوری پایه نهم متوسطه اول ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و حل سوالات کار کلاسی و پرسش های فصل پودمان هدایت تحصیلی کتاب کاروفناوری پایه نهم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

23 دیدگاه

 1. شوشول طلا گفت:

  مرسی ازتون🗿💜

 2. ناشناس گفت:

  خوب بود

 3. Nilo گفت:

  ممنون عالی بود

 4. ایزدی گفت:

  ممنون خیلی خوب بود .

 5. ناشناس گفت:

  عالی بود

 6. ناشناس گفت:

  هر چیزیکه نوشته بود خوب بود 🤌👌

 7. مهم نی گفت:

  تمامی مطالب رو به درستی گذاشته بودید مچکرم که به ما کمک کردید

 8. محمد مهدی گفت:

  حلالسون

 9. علی گفت:

  دمت گرم ، کار من رو راه انداخت… همیشه سلامت باشی ممنون از این مطلب 🤩🤩🤩🤩🤩

 10. محمد حسین گفت:

  عالیییی❤️

 11. اصغر گفت:

  تو این کرونا ماگرتا خیلی بهم کمک کرد درسارو یاد بگیرم

  1. عرفان گفت:

   متشکرم ازتون خیلی ممنون

 12. یاشار گفت:

  خیلی خیلی ممنونم چقدر خوبه که هستید. خیلی مفید و پرفایده هستید. سپاسگزارم

  1. فاطمه گفت:

   آره واقعا، دمتون گرم. جاهایش رو که مشکل داشتم ازش کمک گرفتم♥♥

 13. پگاه گفت:

  عالی بود 😄😄

 14. M گفت:

  عالیییییییی😃😃

  1. ناشناس گفت:

   باهات موافقم

 15. M گفت:

  عالیییی جواب هاش کامل وخیلی عالی بود

   1. گل گفت:

    چه؟؟

 16. امیر مهدی صادقی گفت:

  عالیه جواب هایش را کاملا نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *