سبک زندگی

معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

معنی متن درسی ، شعر ، هم خانواده ، متضاد مخالف ، لغات ، کلمات سخت و کلمه های جدید درس یازدهم 11 نقش خردمندان صفحه 83 کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی

معنی کلمات سخت و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم ؛ امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی متن درسی ، شعر ، لغات ، کلمات سخت و کلمه های جدید و متضاد – مخالف و هم خانواده های درس یازدهم – 11 نقش خردمندان صفحه 83 و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم ابتدایی بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی آفتاب تازه تاریکی شب را کنار زده بود درس هشتم فارسی پنجم

معنی کلمات سخت و جدید درس 11 یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم
معنی کلمات سخت و جدید درس 11 یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

معنی لغات و کلمه های سخت و جدید درس یازدهم ، 11 فارسی پنجم

در زیر به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید ، کلمات هم خانواده ، متضاد و مخالف درس یازدهم ، 11 نقش خردمندان و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی پرداخته ایم:

خانمان سوز : ویرانگر ، از بین برنده خانه و کاشانه

هراس انگیز : ترسناک ، وحشتناک ، ترس آور

قتل عام : کشتار گروهی ، دسته جمعی به قتل رساندن

آشوب : فتنه ، فساد ، تباهی

هلاکو : از نوادگان چنگیز که بر ایران سلطنت می کرد

در هم فشردن : یکی کردن ، در هم کردن

دینار : سکه طلا

مشاور : راهنما ، کسی که با او در کارها مشورت کنند

زیرکانه : هوشمندانه ، از روی هوش و خرد

مهیب : ترسناک ، وحشتناک

فرو افتادن : پایین افتادن

کارساز : مفید و اثرگذار ، کارکشا

رصدخانه : مکانی که در آن ستاره شناسان به کمک ابزاری ستاره ها را مشاهده و بررسی می کنند

نسخه برداری : رونویسی کردن ، بازنویسی کردن

همت : قصد ، اراده ، کوشش

ولایت : در این درس به معنی شهر و سرزمین

نظامیه : مدارس یا دانشگاه هایی که خواجه نظام الملک بنا کرده بود

پر فروغ : بسیار درخشان ، پر نور

چیرگی : برتری ، تسلط

تاسیس کرد : بنا کرد

شبانگاه : موقع شب

دشوار : سخت

می گریختند : فرار می کردند

شمار : تعداد

لطف : مهربانی

عظمت : بزرگی

مغولان : اقوامی زرد پوشت با چند طایفه که در قسمت آسیای شرقی بودند

سایه وحشت : اثر ترس ، نشانه ی بیم و هراس

قلب مردم را در هم فشرد : به کنایه مردم ایران را ناراحت کرد

ایجاد کند : به وجود آورد ، بسازد

عجیبی : شگفت آور

تشت : ظرف های بزرگ و پهن

مامور کرد : کسی را به انجام کاری گذاشتن

قلعه : ساختمان محکم و بلند برای دفاع از دشمن ساخته می شد

گمان می کردند : تصور می کردند

از میان می رفت : نابود می شد

تدبیر : اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حل

تحصیل کرده است : درس خوانده است

تحقیق : مطالعه

آثار : جمع اثر ، نشانه ها

به کار گیرد : استفاده کند

شمار کتاب : تعداد

جذب : چیزی را به سوی خود کشیدن ، کشش

امکانات : ابزارها و شرایط مناسب

پیش بینی : غیب گویی ، عاقبت اندیشی

معنی کلمه های سخت بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 فارسی پنجم
معنی کلمه های سخت بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 فارسی پنجم

معنی کلمات بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران صفحه 91 فارسی پنجم

سام نریمان : نام پهلوان مشهور ایرانی ، پدر زال و جد رستم

نریمان : نام پهلوان مشهور ایرانی ، پسر سام

بر سان شید : به مانند خورشید

شید : خورشید

ولیکن : ولی

دایه : پرستار

شیردل : شجاع

مژده : خبر خوش

شرمسار : خجالت زده ، شرمنده

گردنکشان : سرکشان

مهان : بزرگان

سیمرغ : پرنده افسانه ای در شاهنامه

مهر بریدن : ترک عشق و علاقه کردن، دل کندن

جفا کرد : ستم کرد

در میان گرفتن : دور چیزی را گرفتن، محاصره کردن

دهان به دهان گشتن : کنایه از پخش شدن

بی درنگ : بدون توقف

موبد : روحانی زرتشتی

حوادث : رویدادها ، اتفاق ها

حادثه ی ناگوار : پیش آمد ناپسند

کلمات و کلمه های هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

قتل : قاتل ، مقتول

جامعه : جمع ، جوامع

حکومت : حاکم

عجیب : عجب ، عجایب

حادثه : حوادث

مدارس : مدرسه ، درس

تحصیل : حاصل ، محصول

لطف : لطیف

عظمت : عظیم ، معظم

کلمات و کلمه های متضاد و مخالف درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

سایه : آفتاب

پاک : آلوده

برخاست : نشست

اندوه : شادی

دشمن : دوست

نیازمند : بی نیاز

خواب : بیدار

معروف : گمنام

پر فروغ : کم فروغ

همچنین بخوانید: جواب کاربرگ شماره ۹ مطالعات اجتماعی پنجم

در انتها امیدواریم که مقاله معنی متن درسی ، کلمات سخت و کلمه های جدید درس یازدهم – ۱۱ نقش خردمندان و بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !