ادبیات فارسی پنجم

کتاب ادبیات فارسی پنجم ابتدایی شامل مطالب متنوعی از جمله اشعار و داستان‌ها است که بخش‌های مختلفی از ادبیات فارسی را در بر می‌گیرد. این کتاب شامل فصل‌هایی مانند آفرینش، دانایی، ایران من، نام آوران و راه زندگی می‌باشد.