سبک زندگی

سوالات متن درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 11 یازده آفت های زبان هدیه و دینی هشتم با جواب

سوالات متن درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 11 یازدهم آفت های زبان کتاب پیام های آسمان پایه هشتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم با جواب
سوالات متن درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 11 یازدهم پیام و دینی هشتم با جواب

۱) توانایی سخن چه مزایایی دارد؟

پاسخ: ارتباط با دیگران – بازگویی نیازها و درخواست هایش – مشورت با دیگران – بیان احساسات – راهنمایی دیگران

۲) توانایی سخن چه معایبی دارد؟

پاسخ: اذیت دیگران – دروغ – تهمت – غیبت – زخم زبان – دشنام – تمسخر

۳) این حدیث از کیست؟ «هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.»

پاسخ: امام علی (ع)

۴) به فرموده امام علی چرا هنگام سخن گفتن شناخته می شوید؟

پاسخ: زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.

۵) نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟

پاسخ: کسی که راست می گوید هم در دنیا مورد توجه مردم قرار می گیرد و هم در آخرت پاداش می گیرد و با دروغ گفتن هم در دنیا و هم آخرت خسارت می بیند.

۶) گناهان زبانی کدامند؟

پاسخ: اذیت دیگران – دروغ – تهمت – غیبت – زخم زبان – دشنام – تمسخر

۷) دروغ گفتن چگونه در دنیا و آخرت تاثیر دارد؟

پاسخ: از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او در دنیا – عذاب الهی در روز جزا

۸) چرا یک فرد دروغ می گوید؟

پاسخ: می خواهد به وسیله دروغ چیزی را به دست آورد – قصد دارد خودش را از مشکلی رهایی بخشد

۹) فرد دروغگو چه چیزی را فراموش می کند؟

پاسخ: قدرت خداوند را که سود و زیان افراد دست اوست.

۱۰) این حدیث از کیست؟ «زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است»

پاسخ: امام حسن عسکری (ع)

۱۱) معایب دروغ گفتن چیست؟

پاسخ: نابودی ایمان – محرومیت هدایت الهی – حافظه انسان را ضعیف می کند – موجب فقر و تنگدستی

۱۲) چه کسی می تواند دروغ گفتن را ترک کند؟

پاسخ: همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد – دوری از کسانی که دروغ می گویند.

۱۳) غیبت کردن چیست؟

پاسخ: بدگویی پشت سر دیگران و آشکار ساختن عیب های آنان

۱۴) غیبتی که بر اساس واقعیت نباشد، چیست؟

پاسخ: هم تهمت و هم دروغ است.

۱۵) مفهوم آیه «و لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا» چیست؟

پاسخ: دوری از غیبت کردن

۱۶) در آیه «اَیُحِبُّ اَحَدُکُم اَنْ یَأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیتًا» غیبت کردن چه مفهومی دارد؟

پاسخ: خوردن گوشت برادر مرده اش

۱۷) به نظر شما چرا غیبت کردن جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و بسیار نهی شده است؟

پاسخ: زیرا موجب دوری و جدایی و تفرقه و دشمنی میان مسلمانان می شود.

۱۸) اثرات بد غیبت چیست؟

پاسخ: کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند.
افزایش کینه و ناراحتی برای غیبت کنندگان – از بین رفتن اطمینان برای غیب شنودگان – انگیزه غیب شونده برای اصلاح خود از بین می رود.

۱۹) اهمیت سخن گفتن را که از مهمترین نعمات الهی است بیان کنید.

پاسخ: – ارتباط با دیگران
– بازگو کردن نیازها و درخواست ها
– مشورت
– بیان احساسات
– راهنمایی دیگران

۲۰) خداوند در مجازات غیبت کننده چه می کند؟

پاسخ: کارهای نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده می نویسد و توفیق انجام کارهای نیک را نیز از غیبت کنند می گیرد.

۲۱) بهترین راه درمان غیبت چیست؟

پاسخ: انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

۲۲) اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند، چه مسئولیتی داریم؟

پاسخ: از آنها بخواهیم موضوع را عوض کنند و غیبت نکنند – در صورت تکرار آن جلسه را ترک کنیم.

۲۳) نتایج ناسزاگویی چیست؟

پاسخ: بذر کینه و دشمنی را در دل او می پاشد – نزاع و درگیری شکل می گیرد – از میان رفتن حیا – زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم می شود.

۲۴) طبق فرموده پیامبر خداوند برای فحش دهنده چه جزایی در نظر دارد؟

پاسخ: بهشت را حرام کرده است.

۲۵) این حدیث از کیست؟ »خداوند بهشت را بر هر فحش دهندۀ بدزبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران دربارۀ او چه می گویند حرام کرده است.»

پاسخ: پیامبر

۲۶) چه کسانی فحش می دهند؟

پاسخ: کسانی که عصبانی می شوند و نمی توانند خشم خود را مهار کنند – قصد شوخی دارند – طبق عادت و تربیت نادرست

۲۷) علمای اخلاق برای ترک عادت ناپسند فحاشی چه گفته اند؟

پاسخ: – دوری از کسانی که فحش می‌دهند و عادت به این کار دارند.
– اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می‌دهند.
– توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می‌شود و در نهایت نیز رستگار نمی‌شوند.

۲۸) به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد، چیست؟

پاسخ: ابتدا او را دوستانه نصیحت کنیم و او را به عاقبت کارش هشدار دهیم – در صورت تکرار با او دوستی نکنیم.

۲۹) در واقع، سخن گفتن شخصیت درونی انسان را آشکار می سازد.

۳۰) زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

۳۱) ائمه (ع) همواره تأکید داشته‌اند که دروغ گفتن موجب نابودی ایمان می‌شود و انسان را از هدایت الهی محروم می‌سازد.

۳۲) هر کاری که سبب جدایی و دشمنی میان مسلمانان باشد حرام است.

۳۳) در واقع سخن گفتن شخصیت درونی انسان آشکار می سازد.

۳۴) حضرت علی (ع) در مورد سخن گفتن چه می فرماید؟

پاسخ: هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.

۳۵) بنظر شما سخن گفتن چه تأثیری بر زندگی انسان در این دنیا و زندگی انسان در جهان آخرت دارد؟

پاسخ: با سخن گفتن احساسات خود را بیان می کنیم و دیگران را هدایت و راهنمایی می کنیم و در مسائل مهم با هم مشورت می کنیم و اینها نتیجه اش موفقیت در کارها و سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد.

۳۶) چرا دروغ می گوییم؟

پاسخ: ۱) بدست آوردن چیزی ۲) ها شدن از مشکل

۳۷) مواردی که انسان ها بدون اینکه متوجه باشند دروغ می گویند را ذکر کنید.

پاسخ: – زیاده روی در تعریف دیگران به دلیل علاقه
– سخن گفتن از کسی که دشمنی و کینه از او دارند

۳۸) امام حسن عسگری (ع) در مورد دروغ چه می گویند؟

پاسخ: زشتی ها همگی در خانه ایی جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

۳۹) دروغ گفتن موجب نابودی ایمان است.

۴۰) چگونه می توان دروغ گویی را ترک کرد؟

پاسخ: – اندیشه در عواقب گفتار
– دوری از افراد دروغگو

۴۱) بهترین راه درمان غیبت چیست؟

پاسخ: انسان از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد و بجای اینکه در دیگران به دنبال ایراد باشد ، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

۴۲) اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند، ما چه مسئولیتی داریم؟

پاسخ: – ترک کردن محل
– تذکر
– ابراز ناراحتی

۴۳) پیامبر در مورد فحش دهندگان چه می فرمایند؟

پاسخ: خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده ی بد زبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران در باره ی او چه می گویند حرام کرده است.

۴۴) چه زمان هایی افراد فحش دهنده، این عمل زشت را انجام می دهند؟

پاسخ: – هنگام عصبانیت که نمی توانند خشم خود را کنترل کنند
– قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند
– تربیت نادرست و عادت به گفتن ناسزا

۴۵) راهکارهای ترک عادت زشت و ناپسند فحاشی را بیان کنید.

پاسخ: – دوری از کسانی که فحش می گویند و عادت کرده اند اندیشیدن در مورد گفتار زشت خود
– اندیشه در عواقب ناسزاگویی و از بین رفتن برکت از زندگی

۴۶) عادت زشت و ناپسند فحاشی موجب آلودگی روح انسان و دوری از سعادت می شود.

۴۷) رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت؟

پاسخ: کینه و ناراحتی در دل مردم رواج پیدا می کند و اتحاد و همدلی از بین می رود و تبلیغ کارهای ناپسند رواج پیدا می کند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس ۱۰ پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن درس ۱۱ یازدهم کتاب پیام های آسمانی هشتم متوسطه اول با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

5 دیدگاه

 1. someone گفت:

  عالی بابا…دمتون گرم…مث همیشه راضیم🙂🤍

 2. رقیه گفت:

  عالی مرسی❤

 3. امیرحسین گفت:

  سلام سوال ها خوب بودند ولی خیلی زیاد بود

 4. گفت:

  سلام ممنون بابت سایت خوبتون
  امروز امتحان دارم ، خیلی بهم کمک کرد🌷

 5. ناشناس گفت:

  باعرض سلام من خیلی از این سایت ماگرتا راضی بودم واقعا متشکرم 🌹🌹🌹🌹🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *