سبک زندگی

سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 5 پنج رهبری در عصر غیبت هدیه و دینی نهم با جواب

سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی نهم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۵ پنجم رهبری در عصر غیبت پنهان کتاب پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس پنجم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 5 پنج پیام و دینی نهم با جواب

۱) چه چیزی امام حسن را وادار به پذیرش صلح کرد؟

پاسخ: حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار می دادند و فرصت هر اقدامی را از آنان می گرفتند و از سوی دیگر، مردم به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زودگذر، وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند.

۲) وضعیت امامان در قبل از حضرت مهدی چگونه بود؟

پاسخ: شهادت امامان توسط حاکمان ظالم، تا آنجا که سه امام قبل از حضرت مهدی (عج) در سن جوانی به شهادت رسیدند.

۳) چرا امام مهدی به دستور خداوند از نظرها پنهان شد؟

پاسخ: به خاطر شهادت امامان قبل در جوانی خداوند خواست تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد، ظهور کند.

۴) آیا انسانها می توانند برای حل مشکلشان نزد هر حاکم یا پادشاهی بروند؟

پاسخ: خیر – کسی که به اینگونه حاکمان ظالم و بی دین مراجعه کند در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است.

۵) تکلیف مردم در این زمان، که دوران غیبت نامیده می شود، چیست؟

پاسخ: باید به سراغ کسانی بروند که سخنان اهل بیت را برایشان بازگو می کنند؛ کسانی که بر حلال و حرام آگاه اند و احکام را می شناسند.

۶) امام صادق در مورد حکم افرادی که در زمان غیبت بر ما حاکم قرار داده اند چه فرموده اند؟

پاسخ: مردم باید از حکم آنها راضی باشند – اگر قبول نکنند حکم خدا را خوار شمرده اند.

۷) هدایتگران واقعی از نظر امام صادق چگونه اند؟

پاسخ: فقیهان پرهیزکار، که از دین خود محافظت و برخلاف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند.

۸) اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟

پاسخ: در سخنان و راهنمایی هایشان، پیرو سخنان معصومان هستند و در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند.

۹) ولایت فقیه چیست؟

پاسخ: به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط

۱۰) ولی فقیه چه صفاتی دارد؟

پاسخ: اسلام شناسی دانا – شجاع – مدیر و مدبر – پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه

۱۱) چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

پاسخ: زیرا او در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی، از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند و نمی گذارد.

۱۲) ویژگی های امام خمینی رحمة اللّه علیه از نظر روبین وودزورث را بیان کنید.

پاسخ: روح زندگی در سیمای او جریان داشت – بارقه ای از نور بود – آرامشی عظیم – شبیه انبیای گذشته چون موسی

۱۳) ویژگی های امام خمینی رحمة اللّه علیه از نظر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا را بیان کنید.

پاسخ: غیر قابل پیش بینی توسط سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی – با معیارهایی الهی سخن می گفت – در دشمنی با غرب نیز خلوص نیت داشت.

۱۴) ویژگی های امام خمینی رحمة اللّه علیه را بیان کنید.

پاسخ: رها کردن دین از انزوا در عصر فراموشی دین – عابدی شب زنده دار و سیاستمداری آگاه – ساده زیست – برای عمل به اسلام از هیچکس نمی ترسید.

۱۵) چرا مجلس خبرگان آیت الله خامنه ای را به جانشینی امام انتخاب کردند؟

پاسخ: دور اندیشی – شجاعت – پرهیزکاری و وفاداری ایشان به امام و انقلاب اسلامی

۱۶) پس از رحلت رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم برعهده ی امامان قرار گرفت.

۱۷) چه چیزی باعث شد تا امام مهدی (عج) به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟

پاسخ: به شهادت رساندن امامان توسط حاکمان ظالم

۱۸) تکلیف مردم در زمان دوران غیبت چیست؟

پاسخ: مراجعه به عالمان دینی برای حل مشکلات و مسائل دینی

۱۹) نظر امام صادق (ع) در مورد حل اختلافات خود و مراجعه به حاکمان بی دین و ظالم چیست ؟

پاسخ: کسی که به این گونه حاکمان (حاکمان ظالم و بی دین) مراجعه کند و با حکم آنان چیزی به دست آورد، در حقیقت به طاغوت (حاکمان ظالم و بی دین) مراجعه کرده و خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده است.

۲۰) به نظر امام صادق (ع) مردم برای حل مشکلات دینی و اجتماعی خود به چه کسانی باید مراجعه کنند؟

پاسخ: به کسانی که سخنان اهل بیت را بازگو می کنند و بر حلال و حرام آگاهند و احکام را می شناسند.

۲۱) از نظر امام صادق (ع) مراجعه به حاکمان ظالم و بی دین در حقیقت مراجعه به طاغوت است که قرآن کریم از مراجعه به طاغوت نهی کرده است.

۲۲) در زمان غیبت امام زمان مراجعه به عالمان دینی ضرورت بیشتری می یابد.

۲۳) امام صادق(ع) در مورد هدایتگران واقعی مردم چه فرموده است ؟

پاسخ: مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند، ولی باز هم از این گونه عالمان پیروی می کنند، مانند برخی یهودیانی هستند که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند. بر مردم واجب است که از فقیهان پرهیزگار که از دین خود محافظت می کنند و برخلاف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند، پیروی کنند.

۲۴) از نظر امام صادق (ع) مردمی که از عالمان فاسد و گنهکار و حریص پیروی می کنند به چه شباهت دارد؟

پاسخ: به برخی یهودیانی شباهت دارند که خداوند بخاطر پیروی از عالمان بدکارشان، آنان را سرزنش می کند.

۲۵) از نظر امام صادق (ع) مردم باید از چه کسانی پیروی کنند؟

پاسخ: فقیهان پرهیزگار که محافظ دین خود هستند و بر خلاف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستورات خداوند هستند.

۲۶) فقیهانی که مردم باید در دوران غیبت از آنان پیروی کنند، چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

پاسخ: پرهیزگار – مطیع دستورات خدا – محافظ دین خود – بر خلاف هوای نفس رفتار کنند.

۲۷) اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟

پاسخ: کسانی که در سخنان و راهنمایی هایشان پیرو سخنان معصومان هستند و در هر مساله ایی نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند.

۲۸) فتواهای فقیهان برگرفته از قرآن و احادیث معصومان است.

۲۹) مخالفت با فتواهای فقیهان مخالفت با احادیث معصومان است.

۳۰) فقها نائب و جانشین امام زمان (عج) به شمار می روند.

۳۱) ولایت فقیه یعنی چه؟

پاسخ: به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع شرایط، ولایت فقیه گفته می شود.

۳۲) وظایف ولی فقیه چیست ؟

پاسخ: با در نظر گرفتن مصلحت جامعه ی اسلامی با تمام توان و امکانات از دین و اجرای احکام الهی پاسداری می کند و در برابر دشمنان اسلام که می خواهند کشور اسلامی را به خطر بیندازند و مانع اجرای دستورات خدا شوند ، ایستادگی می کند.

۳۳) چرا مردم باید از فتواهای فقیهان پیروی کنند؟

پاسخ: زیرا فتواهای فقیهان بر گرفته از قرآن و احادیث معصومین است.

۳۴) سه مورد از ویژگی های امام خمینی (ره) را بیان کنید ؟

پاسخ: شب زنده دار – سیاستمدار – عادی زندگی می کرد – به کسی ظلم نکرد – در برابر عمل به دستورات اسلام ترسی نداشت – محکم و استوار در برابر دشمنان ایستادگی می کرد – عاشق اهل بیت بود – به پرسش های دینی مردم پاسخ می داد و …

۳۵) پس از رحلت امام خمینی (ره) مسئولیت سنگین رهبری جامعه ی اسلامی به عهده چه کسی گذاشته شد؟

پاسخ: آیت الله خامنه ایی

۳۶) ویژگی های رهبر انقلاب آیت الله خامنه ایی را بشمارید؟

پاسخ: شجاع – دور اندیش – پرهیزگار – وفاداری به امام و انقلاب …

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس چهارم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن درس ۵ پنجم کتاب پیام های آسمانی نهم متوسطه اول با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *