سبک زندگی

سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 1 یک کتاب فلسفه پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱ اول «چیستی فلسفه» کتاب فلسفه پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس اول فلسفه یازدهم

سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 1 اول فلسفه یازدهم

۱) هر سوالی که برای ما پیش می آید، گویای چه چیزی است؟

پاسخ: هر سؤالی که برای ما پیش می‌آید، گویای آن است که چیزی را نمی‌دانیم و به دنبال دانستن آن هستیم. همین که از خود می‌پرسیم «امروز به کجا باید بروم به کتابخانه یا به ورزشگاه و یا …؟» بدین معناست که هنوز نمی‌دانیم کدام را باید انتخاب کنیم و به دنبال دانستن آن هستیم.

۲) تفکر چیست؟

پاسخ: تفکر، واسطه رسیدن انسان از مجهولات به معلومات و از پرسش‌ها به پاسخ هاست.

۳) مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان را به ترتیب نام ببرید؟

پاسخ: ۱- روبه‌رو شدن با مسئله
۲- طرح سؤال
۳- تفکر در اندوخته‌ها
۴- رسیدن به پاسخ

۴) دو مرتبه از تفکر را نام ببرید؟

پاسخ: تفکر غیر فلسفی – تفکر فلسفی

۵) منظور تفکر غیر فلسفی و تفکر فلسفی چیست؟

پاسخ: تا زمانی که انسان با همان سؤال های معمولی و روزانه روبه‌روست و به دنبال پاسخ آنهاست، در مرحله اوّل تفکر قرار دارد که می‌توان آن را «تفکر غیرفلسفی» نامید. امّا اگر انسانی از این مرحله تفکر عبور کرد و با جدیت و پیوسته به سؤال‌های دسته دوم پرداخت، وارد مرتبه دوم تفکر شده که می‌توان آن را «تفکر فلسفی» نامید.

۶) مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب نام ببرید؟

پاسخ: ۱- روبه‌رو شدن با مجهول‌ها و مسئله‌های فلسفی
۲- طرح پرسش‌های فلسفی
۳- رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته‌ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال
۴- رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت

۷) فطرت اول و فطرت ثانی را از نظر ملاصدرا تعریف کنید؟

پاسخ: ملاصدرا، فیلسوف بزرگ اسلامی مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آنها را «فطرت اوّل» و ورود به آن پرسش‌های اساسی و تفکر در آنها را «فطرت ثانی»، یعنی فطرت دوم می‌نامد.

۸) ملاصدرا، ماندن در کدام فطرتت را شایسته انسان نمی داند؟

پاسخ: وی ماندن در فطرت اوّل را شایسته انسان نمی‌داند و از انسان‌ها می‌خواهد که بکوشند از فطرت اوّل عبور کنند و به فطرت ثانی که مرحله‌ای برتر و عالی‌تر است، برسند.

۹) چه عاملی موجب ظهور دانش فلسفه شد؟

پاسخ: تلاش‌های بشر برای پاسخ قانونمند موجب ظهور دانشی به نام «فلسفه» شده است.

۱۰) لفظ فلسفه چه ریشه‌ای دارد و عربی شده کدام کلمه است؟

پاسخ: لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد. این لفظ عربی شده کلمه «فیلوسوفیا» است.

۱۱) فیلسوفیا مرکب از چند کلمه است و هر کدام چه معنایی دارند؟

پاسخ: فیلوسوفیا مرکب از دو کلمه «فیلو» به معنی دوستداری و «سوفیا» به معنی دانایی است.

۱۲) چه کسی لفظ فلسفه را بر سر زبان انداخت و عمومی کرد؟

پاسخ: فیلسوف بزرگ یونان ، سقراط

۱۳) چه کسانی خود را سوفیست می خواندند و این لفظ به چه معناست؟

پاسخ: دانشمندان زمان سقراط و قبل از او خود را «سوفیست» یعنی دانشمند می‌خواندند.

۱۴) سوفیست ها به چه چیزی اشتغال داشتند و مهمترین هدف آنها چه بود؟

پاسخ: دغدغه برخی از سوفیست‌ها، که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود؛ این گروه پیروزی بر رقیب را مهم‌ترین هدف می‌دانستند.

۱۵) سوفیست ها در استدلال های خود از چه چیزی کمک می گرفتند؟

پاسخ: در استدلال‌های خود بیشتر از مغالطه کمک می‌گرفتند که به‌ ظاهر درست به نظر می‌رسید، امّا در واقع غلط بود.

۱۶) به کارگیری مغالطه در استدلال های سوفیست ها سبب چه چیزی شد؟

پاسخ: این رویّه به تدریج سبب شد که این گروه از دانشمندان برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نباشند و بگویند هرکس هرچه خودش می‌فهمد همان حقیقت و واقعیت است.

۱۷) کلمه های سوفیست و سفسطه بعدها چه معنایی پیدا کردند؟

پاسخ: بعدها کلمه سوفیست (دانشمند) مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم مغالطه کار به خود گرفت و کلمۀ «سفسطه» هم که در زبان عربی از لفظ «سوفیست» گرفته شد، معنای مغالطه‌کاری پیدا کرد.

۱۸) چرا سقراط خود را سوفیست نخواند؟ او خود را چه نامید؟

پاسخ: سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست‌ها، مایل نبود او را «سوفیست» یا دانشمند بخوانند و از این رو خود را فیلوسوفوس (فیلسوف)، یعنی دوستدار دانش نامید.

۱۹) سیر تدریجی معنای فلسفه را بنویسید؟

پاسخ: – فلسفه به معنای دوستداری دانایی
– فلسفه به معنای مطلق دانش
– فلسفه به معنای دانش خاص

۲۰) هر دانشی از دو جهت از سایر دانش‌ها متمایز و جدا می‌شود، آنها را بنویسید.

پاسخ: ۱- از جهت موضوعی که آن دانش درباره آن بحث می‌کند.
۲- از جهت روشی که در آن دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲۱) علوم ریاضی ، شیمی و اخلاق درباره چه موضوعی بحث می کنند؟

پاسخ: دانش ریاضیات درباره مقدار و کمیت است. شیمی درباره ساختمان مواد و ترکیب میان آنهاست. اخلاق درباره چگونگی کسب فضیلت‌ها و دوری از بدی هاست.

۲۲) موضوع فلسفه چیست و فیلسوف در مورد چه اموری کاوش می کند؟

پاسخ: فلسفه درباره یک موجود خاص بحث نمی‌کند، بلکه به بررسی اصلِ وجود و حقیقتِ جهان، طبیعت و انسان می‌پردازد. فیلسوف دربارهٔ آن دسته از ویژگی‌های موجودات صحبت می‌کند که مربوط به هستی و موجودیت آنهاست. به همین خاطر، مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می‌آیند.

۲۳) روش حل مسائل فلسفی چگونه است؟

پاسخ: مسائل فلسفی که به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمی‌توان از حواس یا آزمایش بهره برد و یا از ابزاری مانند میکروسکوپ و تلسکوپ کمک گرفت. در این موارد فقط باید به توانایی عقل و استدلال‌های عقلی تکیه کرد و با تفکر و تعقل و تجزیه و تحلیل دانسته‌ها به حل مسئله و کشف مجهول نزدیک شد.

۲۴) مسائل فلسفی از جهت روش ، مانند مسائل کدام علم است؟

پاسخ: مسائل فلسفی، از جهت روش، مانند مسائل ریاضی هستند که استفاده از حواس و ابزار به حلّ آنها کمک نمی‌کند و فقط با عملیات فکری و استدلالی باید به جواب مسئله‌ها دست یافت.

۲۵) فرق فلسفه با سایر علوم به لحاظ موضوع چیست؟

پاسخ: سایر علوم هر کدام به موضوع خاصی از میان موضوعات جهان و زندگی انسان می‌پردازند. امّا فلسفه این گونه نیست. فلسفه درباره یک موجود خاص بحث نمی‌کند، بلکه به بررسی اصلِ وجود و حقیقتِ جهان، طبیعت و انسان می‌پردازد. فیلسوف درباره آن دسته از ویژگی های موجودات صحبت می‌کند که مربوط به هستی و موجودیت آنهاست. به همین خاطر، مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می آیند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس دوم فلسفه یازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب فلسفه یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱ اول کتاب فلسفه پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *