سبک زندگی

سوالات درس چهاردهم مطالعات پنجم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های مهم جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی متن درسی درس 14 چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دبستان

سوالات متن درس چهاردهم مطالعات پنجم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی ، جای خالی و چهار گزینه ای و صحیح و غلط متن درس ۱۴ چهاردهم زندگی در نواحی مختلف جهان کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دبستان پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت درس ۱۴ مطالعات پنجم

سوالات درس چهاردهم مطالعات پنجم با جواب
سوالات درس چهاردهم مطالعات پنجم با جواب

نمونه سوال های متن درس 14 چهاردهم مطالعات اجتماعی پنجم

۱) به خشکی های وسیع در میان آب ها در روی کره ی زمین قاره گفته می شود.

۲) بیشتر کره ی زمین را آب ها گرفته اند.

۳) پهناورترین و پرجمعیت ترین قاره ی جهان آسیا است.

۴) به چاله های بزرگی که در سطح زمین پر از آب شده اند اقیانوس می گویند.

۵) پرجمعیت ترین کشورهای جهان در آمریکا قرار دارند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۶) خط استوا از جنوب آسیا می گذرد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۷) تعداد زیادی از مردم در بیابان های عربستان به صورت قبیله ای زندگی می کنند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۸) اقیانوس را تعریف کنید.

پاسخ: به چاله های بزرگی که در سطح زمین هستند و از آب پر شده اند، اقیانوس می گویند.

۹) اقیانوس های جهان را نام ببرید.

پاسخ: ۱) آرام ۲) هند ۳) منجمد شمالی ۴) منجمد جنوبی ۵) اطلس

۱۰) کدام قاره های جهان به یکدیگر نزدیک ترند؟

پاسخ: آسیا، اروپا و آفریقا

۱۱) اروپاییان چگونه قاره های آمریکا و استرالیا را به تصرف در آوردند؟

پاسخ: در گذشته های دور فقط تعداد کمی از بومیان به طور پراکنده در این قاره ها زندگی می کردند. بعدها که اروپاییان در دریانوری پیشرفت کردند، با کشتی خود را به سرزمین های جدید رساندند و این قاره ها را به تصرف در آوردند.

۱۲) نواحی مختلف جهان از چه نظرهایی با هم تفاوت دارند؟

پاسخ: از نظر: ۱) ناهمواری ۲) آب و هوا ۳) پوشش گیاهی ۴) منابع طبیعی مانند آب و خاک و معادن زیرزمینی

۱۳) چرا شیوه های مختلف زندگی بر روی سیاره ی زمین به وجود آمده است؟

پاسخ: زیرا در هر ناحیه از کره ی زمین، مردم برای رفع نیازهای خود به روش های خاصی که متناسب با شرایط محیطی آن ناحیه است، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

۱۴) سه نمونه از زندگی مردم در نواحی مختلف را نام ببرید.

پاسخ: ۱) زندگی در نواحی قطبی ۲) زندگی در جنگل های استوایی ۳) زندگی در نواحی بیابانی

۱۵) قاره های جهان را نام ببرید.

پاسخ: ۱) آسیا ۲) اروپا ۳) آفریقا ۴) آمریکا ۵) استرالیا

۱۶) اسکیموها خانه های خود را در فصل تابستان و زمستان چگونه درست می کنند؟

پاسخ: آن ها خانه های خود را در تابستان با چادرهایی از پوست گوزن و در زمستان از قطعه های یخ و برف درست می کنند.

۱۷) اسکیموها برای حمل و نقل از چه چیزهایی استفاده می کنند؟

پاسخ: از سورتمه هایی استفاده می کنند که سگ ها یا گوزن های قطبی آن ها را می کِشند (حمل می کنند).

۱۸) چه جانورانی در نواحی قطبی زندگی می کنند؟

پاسخ: حیواناتی مانند گوزن، خرس و روباه قطبی

۱۹) آب و هوا در ناحیه ی جنگل های استوایی چگونه است؟

پاسخ: در این ناحیه، در طول سال هوا گرم است و هر ورز باران می بارد. به همین علت در این ناحیه جنگل های انبوه استوایی به وجود آمده اند.

۲۰) قاره را تعریف کنید.

پاسخ: به خشکی های وسیع که در میان آب ها قرار گرفته اند، قاره می گویند.

۲۱) مردم در جنگل های استوایی زندگی خود را چگونه می گذرانند؟

پاسخ: این مردم آداب و رسوم مخصوصی دارند و زندگی خود را از راه شکار و جمع آوری میوه ها و سبزیجات می گذرانند و بعضی از آن ها نیز در مزرعه های بزرگ کشت موز، نارگیل و آناناس کار می کنند.

۲۲) چه حیواناتی در جنگل های استوایی زندگی می کنند؟

پاسخ: حیواناتی مانند میمون، خرس و مار

۲۳) آب و هوا و زندگی مردم در نواحی بیابانی چگونه است؟

پاسخ: آب و هوا گرم و خشک است و مردم قبیله ها با خانواده و دام هایشان به دنبال پیدا کردن چراگاه از جایی به جایی کوچ می کنند. این قبیله ها، زندگی دام پروری دارند و از دام ها برای تغذیه و تهیه ی پوشاک و چادرهایشان استفاده می کنند.

۲۴) کشور ایران و همسایه هایشان در کدام قاره ی جهان قرار دارند؟

الف) استرالیا ب) اروپا ج) آسیا د) آمریکا

پاسخ: ج) آسیا

۲۵) کدام قاره ها دیرتر کشف و شناخته شدند؟

الف) آمریکا و استرالیا ب) استرالیا و آفریقا
ج) اروپا و آمریکا د) آسیا و استرالیا

پاسخ: الف) آمریکا و استرالیا

۲۶) انسان ها برای رفع کدام نیاز خود از محیط طبیعی استفاده نمی کنند؟

الف) پوشاک ب) غذا ج) وسایل و ابزار زندگی د) دوستی

پاسخ: د) دوستی

۲۷) اسکیموها در کدام ناحیه زندگی می کنند؟

الف) خط استوا ب) سرزمین های مجاور سیبری
ج) بیابان های عربستان د) در نزدیکی قطب جنوب

پاسخ: ب) سرزمین های مجاور سیبری

۲۸) لباس و غذای اسکیموها چگونه به دست می آید؟

الف) از پوست خز و شکار ب) از پوست گوزن و شکار
ج) از پوست خز و میوه ها د) از پوست گوزن و سبزیجات

پاسخ: الف) از پوست خز و شکار

۲۹) عده ی کمی از مردم بومی در کدام کشورها به صورت قبیله ای در جنگل های استوایی زندگی می کنند؟

الف) مالزی و چین ب) عربستان و ایران
ج) مالزی و اندونزی د) اندونزی و عربستان

پاسخ: ج) مالزی و اندونزی

۳۰) پوشش گیاهی در جنگل های استوایی چگونه است؟

الف) پوشش گیاهی فقیر است ب) درختان پهن بزرگ
ج) درختان سوزنی برگ د) درختان میوه

پاسخ: ب) درختان پهن بزرگ

۳۱) پوشش گیاهی در کدام ناحیه فقیر است؟

الف) جنگل های استوایی ب) نواحی بیابانی
ج) خط استوا د) نواحی قطبی

پاسخ: ب) نواحی بیابانی

۳۲) کدام حیوان در نواحی بیابانی زندگی نمی کند؟

الف) شتر ب) موش صحرایی ج) انواع خزندگان د) خرس

پاسخ: د) خرس

۳۳) با توجه به نقشه ی جهان خط استوا از کجا می گذرد؟

الف) غرب اروپا ب) شمال آمریکا ج) جنوب آسیا د) شرق آفریقا

پاسخ: ج) جنوب آسیا

۳۴) دو کشور پر جمعیت جهان (هند و چین) در کدام قاره قرار دارند؟

الف) آمریکا ب) آسیا ج) آفریقا د) اروپا

پاسخ: ب) آسیا

۳۵) کدام اقیانوس بین قاره ی آمریکا و قاره ی آفریقا قرار گرفته است؟

الف) آرام ب) اطلس ج) منجمد شمالی د) هند

پاسخ: ب) اطلس

۳۶) آب و هوای نواحی بیابانی چگونه است؟

الف) سرد ب) گرم ج) معتدل د) گرم و خشک

پاسخ: د) گرم و خشک

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

مطلب پیشنهادی: سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

سوالات متن درس 14 چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

36 دیدگاه

 1. مهرناز گفت:

  خیلی خوب بود من قراره کنفرانس بدم این درسو با این سوالات عالی یاد گرفتمم

 2. ناشناس گفت:

  برای امتحان خوبه

 3. سارا گفت:

  عالی بود دستتون درد نکنه ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

  ۳۴تا ستاره تقدیم به شما😘😘😘☺️☺️☺️

 4. م... گفت:

  خوب نبود عالی بود واقعا مرسی 🌺
  ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💖

 5. ناشناس گفت:

  دمتون گرم

 6. یه بنده خدا گفت:

  عالییییییی

 7. گیتا گفت:

  عالی بود (✪‿✪) (✷‿✷)

 8. عشق فقط خدا گفت:

  خیلی عالیه ممنونم از سایت خوبتون

  1. نرگس🎀 گفت:

   خیلی سوالاتون عالی بود

  1. 👑هانیه افرازی 👑 گفت:

   عالی 👑

 9. ناشناس گفت:

  خیلی سایت عالی و آموزنده ای هست.خدا قوّت

  1. اسانا علی پوریان گفت:

   عالی بود عالیستت

 10. آیسان‌فرجی‌پور گفت:

  خیلی‌خوبه

 11. ناشناس گفت:

  خوب نبود عالی بود🤩🤩🤩🤩😍

  1. نازنین گفت:

   خوب بود

 12. ناشناس گفت:

  عالی بود
  ممنون

 13. مهسا گفت:

  خیلی عالی بود
  ممنونم
  واقعا لذت بردم
  ★★★★★
  اینم پنج ستاره برای تشکر 🍁☘️

 14. عاشق شهدا گفت:

  ممنون بخاطر سایت خوبتون

  1. ن گفت:

   خوبه ولی سوالاتش ناقصه

   1. ناشناس گفت:

    این سایت خیلیم خوبه من که بیست گرفتم

   2. بماند گفت:

    من کلا راضی هستم 🤞

 15. نظر دهنده گفت:

  سلام
  آِن سایت خوب هست اما جواب بعضی از سوالات اشتباه است و یا اضافه نوشته شده و می توانست نباشد . امیدوارم این اشکال رو برطرف کنید . ممنون ( :

  1. ناشناس گفت:

   اره دقیقا

 16. لیا گفت:

  عالی هست من همه ی درسام روروی ماگرتا میخونم ممنون از زحماتتون ولی تبلیغ نداشت بهترمیشدمن فرداامتحان دارم امیدوارم باکمک ماگرتا ۲۰ بیارم🥰💖🤩

   1. نرگس🎀 گفت:

    خیلی سوالاتون خوب و عالی هست

  1. حدیث گفت:

   حتما بیست میشی ♥️

 17. ناشناس گفت:

  عالی بهترین کانال دنیاست
  😉😉😉
  کتاب به پایش نمی رسه
  😎😎😎
  ممنون از این سایت عالی
  🤗🤗🤗
  جهشی ششم را با این می خوانم
  📚📚📚
  تنها یک ایراد ریز دارد
  😓😓😓
  تبلیغ
  🎬🎬🎬
  اگر نبود ۲۰ داشت
  🏆🏆🏆
  دقیقا شبیه نمره من
  💪💪💪
  فعلا ۱۹ و نیم
  😚😚😚
  در کل فالویی
  👍👍👍

  1. عاشق شهدا گفت:

   عالییییییییییییی

  2. سمانه گفت:

   نه اشکالی نداشت خیلی هم خوب بود

  1. خخخخخ گفت:

   عالی بابا دمت گرم

   1. خ گفت:

    سلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *