سبک زندگی

سوالات متن درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 9 نه کتاب فلسفه 2 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۹ نهم «آغاز فلسفه» کتاب فلسفه ۲ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هشتم فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات متن درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی
سوالات متن درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 9 نهم فلسفه دوازدهم انسانی

۱) چه زمانی در یک جامعه حیات عقلی شکل می گیرد؟

پاسخ: وقتی مردم یک جامعه به عقل و تفکر و اندیشه توجه کنند به طوری که عقلانیت جزء فرهنگ عمومی جامعه درآید حیات عقلی شکل می گیرد.

۲) حیات علمی چگونه آغاز می شود؟

پاسخ: توجه به عقل و فکر حرکت به سوی دانش و رشد شاخه های مختلف علم را به دنبال دارد و حیات علمی آغاز می شود.

۳) مهم ترین زمینه های رشد فلسفه در جهان اسلام را بنویسید.

پاسخ: ۱- وجود حیات عقلی در جامعه و حضور عقلانیت و احترام به عقل
۲- بحث و گفت و گو در مباحث اعتقادی و فلسفی که موج ظهور اندیشمندان متکلم شد.
۳- نهضت ترجمه متون علمی و فلسفی از یونان و سایر زبان‌ها

۴) حیات تعقلی مسلمانان از چه زمانی و توسط چه کسانی پایه گذاری شد؟

پاسخ: با ظهور اسلام و تشکیل جامعه اسلامی و توسط پیامبر و قرن کریم پایه گذاری شد.

۵) برخی از عوامل زمینه ساز حیات فلسفی که در قرآن و سنت پیامبر آمده است را نام ببرید.

پاسخ: ۱- ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خرد ورزی
۲- تكریم علم به عنوان ثمره تفکر و خرد ورزی
۳- تکریم و احترام پیوسته عالمان و دانشمندان
۴- طرح مباحث علمی و فلسفی و عقلی و به کار گرفتن شیوه‌های مختلف استدلال
۵- مذمت پیوسته نادانی و جهل به عنوان یک ویژگی منفی
۶- دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت‌ها و تمدن‌ها و استفاده از آنها

۶) متکلّم یا متکلمین به چه کسانی گفته می شد؟

پاسخ: دست‌های از دانشمندان بودند که موضوعات اعتقادی دین را با استدلال و منطق مورد بحث قرار می دادند.

۷) متکلمین در کدام علوم و مسائل تبحر داشتند و شغل آنان چه بود؟

پاسخ: در مسائل اعتقادی مانند اثبات وجود خدا، صفات خداوند ضرورت معاد و جبر و اختیار و …/ به تعلیم و کتابت اشتغال داشتند.

۸) نهضت ترجمه متون از چه زمانی آغاز شد و چه نقشی در شکل گیری حیات فلسفی مسلمانان داشت؟

پاسخ: از قرن دوم هجری آغاز شد این نهضت تنها منحصر به فلسفه نبود بلکه علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه نجوم، ریاضیات طب و سیاست و … را شامل می‌شد و در نتیجه کتاب‌های فراوانی از زبان های یونانی، پهلوی، سریانی و هندی و . و در رشته های مختلف علمی ترجمه شدند و نهضت ترجمه و یادگیری از دیگران اهمیت فراوان یافت. در چنین شرایطی مسلمانان بسیار زود معارف پیشینیان را فرا گرفتند و در تمامی رشته های دانش سرآمد ملتها شدند و در فلسفه نیز دانش فیلسوفان بزرگ یونان را فراگرفته و به نقد و بررسی آرای آنان پرداختند و نظام فلسفی نوینی را سامان بخشیدند.

۹) از نظر یک فیلسوف مشایی حکمت به چه معناست؟

پاسخ: فنی استدلالی و فکری است که انسان وجود را آن چنان که هست به وسیله این فن به دست می آورد و نفس خویش را به کمال می‌رساند و به جهانی عقلی مشابه جهان واقعی تبدیل می‌شود و مستعد رسیدن به سعادت نهایی، به اندازه طاقت بشری می‌گردد.

۱۰) مختصری از زندگی نامه فارابی و شرح حال وی را بنویسید.

پاسخ: در سال ۲۶۰ هجری در خراسان متولد شد از جوانی و نزد ابو بشر متّی بن یونس در بغداد فلسفه و علوم مختلف آموخت و پس از مسافرت هایش به حران و بغداد در نهایت تا آخر عمر در دمشق و نزد حاکم آن سیف الدوله حمدانی زندگی کرد و در سال ۳۳۹ درگذشت. او بنیان گذار و موسس حکمت مشایی در جهان اسلام است و معلم ثانی لقب گرفت و به سادگی و قناعت و زندگی فقیرانه شهره دارد وی در علوم مختلف مانند پزشکی حقوق نجوم و سیاست استاد بود.

۱۱) دو مورد از آثار و تالیفات فارابی را بنویسید و بیان کنید هر مورد در چه موضوع و زمینه ایست؟

پاسخ: کتاب «الجمع بين رأيي الحكيمين» که شامل نظرات افلاطون و ارسطو و نقاط مشترک اندیشه آنان است. کتاب «آغراض ارسطو فى كتاب ما بعد الطبیعه» که در آن نظرات ارسطو را تشریح و نکات پیچیده اش را آشکار می سازد.

۱۲) فلسفه مشایی در جهان اسلام توسط چه کسی و چگونه بنا شد؟

پاسخ: فارابی به علت آشنایی عمیق با تعالیم اسلام توانست آموخته های خود از افلاطون و ارسطو و سایر فیلسوفان گذشته را در یک نظام فلسفی جدید عرضه کند و فلسفه مشایی را در جهان اسلام بنا نهد از این رو پس از ارسطو که لقب معلم اول گرفت به معلم ثانی مشهور شد.

۱۳) موسس اولین مکتب فلسفی در جهان اسلام چه کسی بود و به چه لقبی شهرت یافت؟

پاسخ: فارابی موسس حکمت مشاء / لقب معلم ثانی گرفت.

۱۴) معلم اول و معلم ثانی به ترتیب لقب کدام فلاسفه بوده است؟

پاسخ: ارسطو / فارابی

۱۵) مدینه فاضله را از نظر فارابی تعریف کرده و تفاوت آن را با مدینه جاهله بنویسید.

پاسخ: بهترین مدینه ها مدینه ایست که مردم آن به اموری مشغول و به فضایلی آراسته اند که مجموعه مدینه و جامعه را به سوی سعادت می‌برد و چنین جامعهای مدینه فاضله است تفاوت آن با مدینه جاهله در هدف است.

۱۶) فارابی مدینه فاضله را به چه چیزی تشبیه می کند؟ وجه تشابه آنها را بنویسید.

پاسخ: به بدنی سالم تشبیه می کند که هر عضو آن متناسب با ویژگی خود وظیفه ای دارد و آن وظیفه را به نحو احسن انجام می دهد همان گونه که در اعضای بدن برخی بر برخی دیگر تقدم دارند برخی از اعضای جامعه نیز بر برخی دیگر مقدم اند. همان طور که در بدن قلب ریاست می‌کند در مدینه فاضله نیز کسی که ویژگی ممتازی دارد بر مردم ریاست و رهبری می کند.

۱۷) دو مورد از ویژگی‌های رئیس مدینه فاضله را نوشته و بیان کنید این ویژگی‌ها در چه کسانی وجود دارد؟

پاسخ: روحی بزرگ و سرشتی عالی داشته باشد و به عالی ترین درجات تفکر و تعقل رسیده باشد و بتواند احکام و قوانین الهی را دریافت کند که در پیامبر و امامان وجود دارد.

۱۸) بر اساس نظر فارابی هدف مدینه فاضله و مدینه جاهله را مقایسه کنید.

پاسخ: در مدینه فاضله هدف رسیدن به سعادت است اما در مدینه جاهله هدف مردم فقط سلامتی جسم و فراوانی لذت هاست.

۱۹) از نظر فارابی هدف مردم در مدینه جاهله چیست؟ چرا؟

پاسخ: هدف مردم جسم و فراوانی لذت هاست زیرا آنها گمان می‌کنند که اگر به چنین لذت‌هایی دست یافتند به سعادت رسیده اند و اگر دست نیافتند به بدبختی افتاده اند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی
و
سوالات متن درس هفتم فلسفه دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب فلسفه دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۹ نهم کتاب فلسفه پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *