سبک زندگی

سوالات متن پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس و پودمان 8 هشت معماری و سازه ماکت سازی کتاب کار و فناوری پایه هشتم با جواب

سوالات متن پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس و پودمان ۸ هشتم معماری و سازه ماکت سازی کتاب کار و فناوری کلاس هشتم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم

سوالات متن پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم
سوالات متن پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم

نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 8 معماری و سازه ماکت سازی کار و فناوری هشتم با جواب

۱) نام هر یک از علائم زیر را که در نقشه‌های معماری به کار می‌روند، بنویسید.

سوالات متن پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم
سوالات متن پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم

پاسخ: ۱) پنجره ۲) دیوار ۳) خط چین ۴) در

۲) طراحان، نمونه اولیه طرح خود را چگونه آماده می کنند؟

پاسخ: با تهیه نقشه از طرح خودشان، اقدام به تولید نمونه اولیه می نمایند.

۳) علامت خط چین در نقشه‌های معماری به چه معنا هستند؟

پاسخ: نشان دهنده‌ی خط‌هایی هستند که در بالای سطح برش خورده وجود دارند ولی در برش ترسیم شده دیده نمی‌شوند.

۴) تهیه نمونه اولیه به چه منظوری انجام می گیرد؟

پاسخ: به این خاطر تهیه می شود که در صورت نیاز، در جزئیات یا کل آن طرح بازنگری کنند. همچنین برای معرفی طرح به کارفرمایان، سفارش دهندگان و همکاران هم مورد استفاده است.

۵) نمای معماری چیست؟

پاسخ: نمای معماری همان نمای قائم در ترسیم فنی است، با این تفاوت که در نماهای معماری خطوط مخفی ترسیم نمی شوند. همچنین صفحات قائمِ مفروض، موازی با نماهای بنا در نظر گرفته می شود.

۶) ماکت (نمونک) چیست؟

پاسخ: نمونه ساخته شده (کوچکی از یک طرح یا یک سازه) است.

۷) از نماهای معماری چه اطلاعاتی استخراج می‌شود؟

پاسخ: از نماهای معماری اطلاعاتی چون ارتفاع درها، پنجره ها، دیوارها، پله ها، نوع مصالح و پیش آمدگی یا فرورفتگی در سطح نما استخراج می شود.

۸) به نمونه اولیه ساخته شده توسط طراحان صنعتی، با توجه به اصول و ضوابط نقشه کشی چه می گویند؟

پاسخ: ماکت

۹) برش‌های عمودی در نقشه‌های معماری چه کاربردی دارند؟

پاسخ: با کمک برش عمودی می‌توان نحوه‌ی ارتباط طبقات را نشان داد.

۱۰) نقشه و ماکت چه کاربردی دارد؟

پاسخ: برای ارائه و معرفی طرح به کارفرمایان، سفارش دهندگان کار و به همکاران مورد استفاده است.

۱۱) اهداف اقتصادی ماکت سازی را بنویسید.

پاسخ: ۱) ماکت سازی یکی از راههای معرفی طرح به دیگران است.
۲) طراح با مشاهده و ارزیابی ماکت طرح، به نقاط ضعف و قوت کار خود پی می‌برد و اشکالات آن را برطرف می کند.
۳) ساخت ماکت در مراحل مختلف طراحی از ایجاد هزینه های اضافی و اتلاف زمان جلوگیری می کند. بسیاری از تغییرات و تخریب‌های پرهزینه در طرح های مختلف به دلیل نداشتن توجه کافی به اشکالات طراحی به وجود آمده است.
۴) اغلب کارفرمایان و اشخاص مرتبط با پروژه های معماری با نقشه ها آشنایی کافی ندارند، از این رو با نمایش ماکت ساخته شده از طرح تا حد زیادی می توانند به درک بهتری از آن ها دست یابند. به این ترتیب، ماکت سازی در تصمیم گیری و در تصویب طرح ها مؤثر واقع می شود.

۱۲) ماکت چگونه (از تبدیل چه طرح هایی) به دست می آید؟

پاسخ: از تبدیل طرح بعدی (نقشه) روی کاغذ به طرح سه بعدی و حجمی ایجاد می شود.

۱۳) در پروژه‌های معماری، ماکت چه زمانی ساخته می‌شود؟

پاسخ: قبل از شروع پروژه (که براساس هدف مورد نظر انواع مختلفی دارد)
همزمان با اجرای پروژه و برای مشخص کردن مقدار پیشرفت کار
پس از اتمام پروژه برای معرفی طرح به دیگران

۱۴) لازم است پیش از ماکت سازی به فراگیری نقشه خوانی بپردازید.

۱۵) ماکت به چه اندازه‌ای ساخته می‌شود؟

پاسخ: ماکت ها در سه اندازهٔ کوچکتر، بزرگتر و هم اندازه با اندازهٔ اصلی ساختمان یا قطعهٔ اصلی ساخته می شوند.

۱۶) برای ساخت یک بنا نیاز به تهیه نقشه آن است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۷) برای ساخت ماکت از چه موادی استفاده می‌شود؟

پاسخ: کاغذ و مقوا
فوم‌ها
استایروفوم
چوب پنبه
پاپیه
گل رس
انواع خمیرها
گچ
چوب
فلز

۱۸) نقشه های معماری به چند دسته تقسیم می شوند نام برده و اجزای هر یک را نام ببرید.

پاسخ: الف) فاز ۱: در این نوع نقشه ها محل دقیق فضاها و ابعاد و اندازه آن ها مشخص است و شامل نقشه های افقی (پلان)، برش، نما و طرح های سه بعدی است.
ب) فاز ۲:‌ در این نوع نقشه ها جزئیات اجرایی طرح نشان داده شده است.

۱۹) در نقشه فاز (۲) معماری، کدام مورد مشخص می شود؟

۱) محل دقیق و روابط فضاها ۲) ابعاد فضاها ۳) جزئیات اجرایی طرح ۴) اندازه فضاها

پاسخ: ۳) جزئیات اجرایی طرح

۲۰) نقشه افقی (پلان) چیست؟

پاسخ: یک برش افقی از ساختمان است.

۲۱) کدام نقشه برش افقی از ساختمان است؟

۱)‌ پلان ۲)‌ برش ۳) نما ۴) طرح سه بعدی

پاسخ: ۱)‌ پلان

۲۲) برش افقی در چه محلی در نظر گرفته می شود؟

پاسخ: محلی که بتواند بیشترین اطلاعات را ارائه کند.

۲۳) خط چین در نقشه های افقی نشان دهنده خط هایی است که در بالای سطح برش خورده وجود دارد ولی در برش دیده نمی شود.

۲۴) نقشه بام شکل چیست؟

پاسخ: نوعی نقشه در ساختمان است که تصویری از بالای ساختمان را ارائه می کند.

۲۵) نمای معماری چیست؟ و از این نماها چه اطلاعاتی بدست می آید؟

پاسخ: همان نماهای قائم در ترسیم فنی هستند با این تفاوت که در نماهای معماری خطوط مخفی ترسیم نمی شوند. اطلاعات همچون ارتفاع درها، پنجره ها، دیوارها، پله ها، نوع مصالح و پیش آمدگی یا فرو رفتگی در سطح نما استخراج می شود.

۲۶) نماهای معماری را با استفاده از چه چیزی تهیه کرده و چگونه نام گذاری می کنند؟

پاسخ: با استفاده از نقشه افقی آن تهیه می کنند و با توجه به جهت جغرافیایی که در نقشه افقی آمده است نامگذاری می شوند.

۲۷) با کمک برش عمودی می توان نحوه ارتباط طبقات را نشان داد.

۲۸) نام دیگر ماکت تمرینی چیست؟

پاسخ: اتود

۲۹) اولین و مهمترین گام قبل از اقدام به ساخت ماکت چیست؟

پاسخ: بررسی و مطالعه نقشه ها و تعیین مقدار و نوع مصالح است.

۳۰) مراحل ساخت یک ماکت معماری را به ترتیب بنویسید.

پاسخ: ۱) ساخت بستر اصلی ۲) اجرای کف روی بستر ۳) ساخت دیوارها و پله ها ۴) اجرای سقف ۵) اتصال اجزاء

۳۱) تفاوت ماکت تمرینی با ماکت نهایی چیست؟

پاسخ: در ماکت تمرینی تمام یا بخشی از طرح ساخته می شود. در این نوع ماکت جزئیات نهایی طرح لحاظ نمی شود. این ماکن باعث می شود کنترل حجم های طرح نهایی امکان پذیر باشد. اما در ماکت نهایی جزئیات لحاظ می شود و از این ماکت برای نمایش کامل تر و دقیق تر طرح استفاده می شود.

۳۲) از نظر کیفیت و ساخت ماکت ها چند دسته اند؟

پاسخ: دو دسته: تمرینی – نهایی

۳۳) از نظر کیفیت و ساخت انواع ماکت ها کدامند؟

پاسخ: ۱) ماکت تمرینی یا اتود ۲) ماکت نهایی

۳۴) از نظر اندازه ماکت ها چند نوع اند؟ نام ببرید؟

پاسخ: سه دسته: ۱) کوچکتر ۲) بزرگ تر ۳) هم اندازه

۳۵) از نظر موقعیت ساخت ماکت ها سه نوع اند. نام برید.

پاسخ: قبل و همزمان و بعد از اتمام پروژه و طرح

۳۶) برای چسباندن فوم ها از چه چیزی استفاده می شود؟

پاسخ: برای چسباندن آن ها از لاتکس، یا چسب چوب استفاده می شود.

۳۷) کاغذ و مقوای ساخت ماکت به چه صورت عرضه می شود؟

پاسخ: به صورت کاغذ و مقوای هیپرو، اسفنجی، پارافین خورده و ماکت

۳۸) پلی یورتان و پلاستوفوم جزء کدام دسته از مصالح ماکت سازی می باشند؟

پاسخ: فوم

۳۹) فوم ها به چند صورت به بازار عرضه می شوند؟

۱) پلی یورتان ۲)‌ پلاستوفوم ۳) یونولیت ۴)‌ همه موارد

پاسخ: ۴)‌ همه موارد

۴۰) محاسن ویژه فوم ها را بنویسید.

پاسخ: برش راحت و فرم دهی آسان آنها

۴۱) دو لایه مقوایی را که در وسط آن ها فوم قرار می گیرد چه می نامند؟

پاسخ: استایروفوم

۴۲) در طرح ماکت هایی که علاوه بر ساختمان راه و محوطه اطراف هم در نظر گرفته می شود. بستر ماکت چگونه باشد؟

پاسخ: گسترده تر از سطح ماکت

۴۳) از تبدیل طرح ۲ بعدی (نقشه) روی کاغذ به طرح ۳ بعدی و حجمی ماکت ایجاد می شود.

۴۴) مهمترین و اصلی ترین نقشه فاز یک نقشه، نقشه افقی است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

سوالات متن درس پودمان 8 هشتم معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !