سبک زندگی

سوالات متن پودمان ۹ پرورش و نگهداری گیاهان کاروفناوری هفتم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس و پودمان 9 نهم پرورش و نگهداری گیاهان کتاب کار و فناوری پایه هفتم با جواب

سوالات متن پودمان ۹ پرورش و نگهداری گیاهان کاروفناوری هفتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس و پودمان 9 نهم پرورش و نگهداری گیاهان کتاب کار و فناوری کلاس هفتم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پودمان ۹ کاروفناوری هفتم

سوالات متن پودمان ۹ پرورش و نگهداری گیاهان کاروفناوری هفتم با جواب
سوالات متن پودمان ۹ پرورش و نگهداری گیاهان کاروفناوری هفتم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان کار و فناوری هفتم با جواب

نمونه سوالات متن پودمان ۹ پرورش و نگهداری گیاهان کاروفناوری هفتم :

۱) مشاغل مربوط به کشاورزی در چه گروههایی دسته بندی می‌شوند؟

پاسخ: شاغل مربوط به کشاورزی را میتوان در چند گروه زراعت، باغبانی، ماشین های کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و منابع طبیعی دسته بندی کرد.

۲) ویژگی بذر سالم (شوید) را بنویسید.

پاسخ: بذر برای جوانه‌زدن باید سالم باشد (بیماری و آفت نداشته باشد، ترک خورده و شکسته نيز نباشد). همچنین ناخالصی نداشته باشد.

۳) دسته بندی کارهای کشاورزی را بنویسید.

پاسخ: ۱) بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی
۲) آماده کردن بستر کاشت
۳) کاشت
۴) داشت
۵) برداشت
۶) کارهای پس از برداشت

۴) کاشت چیست؟

پاسخ: قرار دادن بذر (دانه یا قلمه) در بستر برای جوانه زدن و رشد گیاه جدید در خاک را کاشت می گویند. گیاهان با روش های دستی یا ماشینی کاشته می شوند: بذرها نیز یا منظم یا درهم کاشته می شوند.

۵) در محیط زندگی گیاهان، چه عوامل و نیازهای مربوط به گیاهان، باید تامین شوند؟

پاسخ: باید همه‌ی عوامل و نیازهای گیاهان (دمای هوا، میزان آب، بستر کاشت، مواد غذایی، رطوبت هوا و سایر نیازها) تأمین شود.

۶) چه ماهی از سال برای کاشت همه انواع نهال‌ کاملا مناسب است؟

پاسخ: اسفند ماه

۷) سه گل سمی را نام ببرید.

پاسخ: دیفن باخیا، گل نرگس، گل صد تومانی

۸) داشت چیست؟

پاسخ: داشت به کارهایی مانند آبیاری، سله شکنی، وجین کردن، کود دادن، سمپاشی، واکاری و خاک دادن پای بوته ها می گویند که برای نگهداری و پرورش گیاه پس از کاشت انجام می شود. به عبارتی دیگر به کلیه کارهایی که انجام می گیرد تا گیاه تربیت شده و به رشد مناسب برسد، داشت گفته می شود.

۹) بستر کاشت چیست؟

پاسخ: به جایی که شرایط لازم را برای جوانه زدن گیاه دارد و بذر در آن کاشته می شود، بستر کاشت می گویند.

۱۰) وجین چیست؟

پاسخ: از بین بردن علف‌های هرز به‌صورت دستی یا با وسایل مکانیکی

۱۱) کود چیست؟

پاسخ: موادی که باعث حاصلخیزی بستر گیاه و افزایش محصول و مرغوبیت آن میشوند کود نام دارد. کودها دو دسته آلی و شیمیایی هستند و پیش از کاشت یا پس از آن، به روش دستی یا ماشینی به گیاه داده می شود.

۱۲) سم پاشی چیست؟

پاسخ: کنترل علف هرز، حشرات، آفات و بیماری‌ها با سموم شیمیایی

۱۳) چهار وسیله کاشت را نام ببرید.

پاسخ: شن کش، آب پاش، کج بیل، الک

۱۴) واکاری چیست؟

پاسخ: دوباره کاشتن بخش‌هایی که به تعداد کافی گیاه در آن سبز نشده است.

۱۵) پنج روش کاشت (تکثیر) گیاهان را نام ببرید.

پاسخ: کشت دانه – قلمه زدن – خوابانیدن – تقسیم بوته – گرفتن پاجوش

۱۶) تنک کردن چیست؟

پاسخ: حذف برخی از گیاهان برای تأمین فاصلۀ مناسب بین بوته‌ها

۱۷) روش کشت دانه را شرح دهید.

پاسخ: دانه اگر در شرایط مناسب کاشته شود، جوانه میزند و گیاه جدیدی به وجود می آورد.

۱۸) قیم زدن چیست؟

پاسخ: ریسمان بستن قلمه گیاه به چوب برای نگهداری برخی گیاهان

۱۹) روش قلمه زدن را شرح دهید.

پاسخ: اگر بخشی از ساقه، ریشه و برگ یک گیاه را در شرایط مناسب و در بستر مناسب بکارید و شرایط مورد نیاز آماده شود، قلمه رشد می کند و گیاه کاملی تولید می گردد.

۲۰) هَرَس چیست؟

پاسخ: حذف برخی از شاخه‌ها برای رسیدن هوا و نور بیشتر و آرایش شکل ظاهری

۲۱) روش خوابانیدن را شرح دهید.

پاسخ: شاخه بعضی از گیاهان را، بدون جدا کردن از تنه‌ی گیاه مادر در داخل خاک می‌کارند به گونه‌ای که جوانه‌ی انتهایی شاخه برای تولید گیاه جدید بیرون از خاک بماند.

۲۲) سِله شکنی چیست؟

پاسخ: نرم کردن سطح خاک کشت، در صورتی که سخت شده و ترک برداشته باشد.

۲۳) روش تقسیم بوته را شرح دهید.

پاسخ: بسیاری از گیاهان علفی چندساله مانند گل سجافی را می‌توان از زمین بیرون آورد و با جدا کردن بوته‌های ریشه دار و کاشت آنها، گیاه جدیدی تولید کرد.

۲۴) آبیاری چیست؟

پاسخ: رساندن آب به گیاه

۲۵) روش گرفتن پاجوش را شرح دهید.

پاسخ: روی ریشه برخی از گیاهان مانند درخت خرما شاخه‌هایی رشد میکند که به آنها پاجوش می گویند. با جدا کردن پاجوش، همراه با بخشی از ریشه و کاشت آن، می‌توان گیاه دیگری تولید کرد.

۲۶) آبیاری نادرست چه عواقبی دارد؟

پاسخ: يكى از كارهاى مهم داشت، آبیاری است. آبیاری باید متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام شود و غفلت از این کار به خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن در چند روز، می‌انجامد.

۲۷) زمان هرس کردن درختان چه موقع است؟

پاسخ: زمان هرس درختان پیش از بیدار شدن آنها از خواب زمستانه است.

۲۸) محصولات ارگانیک چه محصولاتی هستند؟

پاسخ: در زمینهٔ کشاورزی، تولید محصوالت ارگانیک که در پرورش آنها موادی مانند کود شیمیایی، سم و مانند آنها به کار گرفته نشده باشد، پر طرفدار است، زیرا امروزه ثابت شده کاربرد بسیاری از مواد شیمیایی در دراز مدت به بدن انسان و طبیعت آسیب می رساند.

۲۹) برداشت محصولات کشاورزی چه موقع می باشد؟

پاسخ: پس از رسیدن بخش مورد استفاده گیاه، باید آن را با دست یا ماشین برداشت کرد.

۳۰) اگر در آبیاری گیاه غفلت شود موجب چه چیزی می شود؟

پاسخ: خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن گیاه در چند روز می شود.

۳۱) آبیاری باید متناسب با توجه به عواملی انجام شود؟

پاسخ: شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه

۳۲) وِجین کردن یعنی چه؟

پاسخ: از بین بردن علف های هَرز به صورت دستی یا با وسایل مکانیکی

۳۳) درهم کاشته می شوند یعنی چه؟

پاسخ: فاصله بذرها در این روش نامنظم است. مانند کشت سبزی

۳۴) روش های کاشت بذر را نام ببرید.

پاسخ: ۱- با ماشین ۲- با دست

۳۵) عوامل و نیازهای مورد نیاز گیاهان را نام ببرید.

پاسخ: دمای هوا ، میزان آب ، بستر کاشت ، مواد غذایی ، رطوبت هوا و سایر نیازها

۳۶) مشاغل مربوط به کشاورزی در چند گروه طبقه بندی می شوند؟

پاسخ: زراعت ، باغبانی ، ماشین های کشاورزی ، دامپروری ، صنایع غذایی و منابع طبیعی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن پودمان ۸ اشتراک گذاری اطلاعات کاروفناوری هفتم

سوالات متن درس پودمان ۹ پرورش و نگهداری گیاهان کاروفناوری هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !