سبک زندگی

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس و پودمان 2 دوم ترسیم با رایانه کتاب کار و فناوری پایه نهم با جواب

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس و پودمان 2 دوم ترسیم با رایانه کتاب کار و فناوری کلاس نهم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب تحقیق کنید و کار کلاسی پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم با جواب
سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 2 ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم با جواب

۱) چهار کاربرد فناوری ترسیم با رایانه را در مشاغل مختلف بیان کنید.

پاسخ: ترسیم نقشه‌های صنعتی در تولید قطعات
ترسیم نقوش در هنر
ترسیم نقشه‌های ساختمانی
ترسیم الگوهای طراحی دوخت

۲) با پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری ترسیم با رایانه در مشاغل و حرفه‌های گوناگون بسیار کاربرد پیدا کرده است.

۳) مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بنویسید.

پاسخ: دقت – سرعت – ظاهر نقشه‌ها – مقیاس – اشتراک با دیگران – استفاده دوباره

۴) با رایانه می توان شکل ها دقیق تر ترسیم کرد.

۵) نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

1) ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
3) ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم
سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

پاسخ: 1) برای ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون

۶) با رایانه می توان به راحتی نقشه ها را بزرگ تر و کوچک تر کرد.

۷) نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

1) ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
3) ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم
سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

پاسخ: 2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون

۸) جمله زیر مربوط به کدام یک از مزایای ترسیم با رایانه می باشد.
(با رایانه نقشه تمیزتر، واضح تر و جزئیات مشخص تر است)

الف) مقیاس ب) سرعت ج) ظاهر نقشه ها د) دقت

پاسخ: ج) ظاهر نقشه ها

۹) نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

1) ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
3) ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم
سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

پاسخ: 4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

۱۰) کدام گزینه جزو مزایای فناوری ترسیم با رایانه است؟

الف) افزایش سرعت و دقت کار و استفاده از مقیاس
ب) اشتراک گذاری کار با دیگران از طریق پست الکترونیک
ج) انجام تمیز و واضح و با جزئیات بیشتر در کار و استفاده از نقشه در چند جا
د) همه موارد

پاسخ: د) همه موارد

۱۱) شکل زیر، نماد چه ابزاری است و چه کاربردی دارد؟

نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 2 ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم
نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 2 ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم

پاسخ: تقارن. برای قرینه سازی یک شکل به کار می‌رود.

۱۲) شکل محیط نرم افزارهای دو بعدی ترسیم معمولا شبیه یکدیگر نیستند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۱۳) شکل زیر، نماد چه ابزاری است و چه کاربردی دارد؟

نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 2 ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم
نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 2 ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم

پاسخ: آرایه. برای تکرار یک شکل به کار می‌رود.

۱۴) نرم افزارهای ترسیم با رایانه به چه صورتی هستند؟

پاسخ: امکان ترسیم دو بعدی – امکان ترسیم سه بعدی

۱۵) کاربرد ابزار دوران (Rotate) را بنویسید.

پاسخ: دوران دادن یک شکل حول یک نقطه

۱۶) اشکال ساده هندسی را چگونه می توان ترسیم کرد؟

پاسخ: با استفاده از ابزار خط، دایره و کمان می توان شکل های ساده هندسی ترسیم کرد.

۱۷) کاربرد ابزار برش (Trim) را بنویسید.

پاسخ: برش زدن قسمت‌های اضافی یک شکل

۱۸) کاربرد ابزارهای ترسیم زیر را مشخص کنید؟

پاسخ: Line ابزار ترسیم: خط به روش های گوناگون
Circle ابزار ترسیم: دایره به روش های گوناگون
Arc ابزار ترسیم: کمان به روش های گوناگون

۱۹) کاربرد ابزار امتداد (Extend) را بنویسید.

پاسخ: امتداد دادن شکل‌ها تا یک شکل دیگر

۲۰) ابزار Line، ترسیم خط به روش های گوناگون.

۲۱) کاربرد ابزار مقیاس (Scale) را بنویسید.

پاسخ: بزرگ و کوچک کردن یک شکل

۲۲) دانش آموزان چگونه می توانند توانایی خود را افزایش دهند؟

پاسخ: از طریق کار گروهی، استفاده از منابع آموزشی، روش سعی و خطا یا استفاده از منوی کمک نرم افزار Help

۲۳) ابزارهای زیر برای چه کاری استفاده می‌شوند؟

نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 2 ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم
نمونه سوال های امتحانی متن پودمان 2 ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم

پاسخ: برای اندازه گذاری طول، قطر، شعاع و زاویه

۲۴) ابزار تقارن (Mirror) و ابزار آرایه (Array) چیست؟

پاسخ: این ابزارها برای تکرار کردن و قرینه سازی یک شکل استفاده می شوند.

۲۵) مزیت‌های اندازه گذاری با نرم افزار ترسیم را بنویسید.

پاسخ: خطوط اندازه را طبق استاندارد ترسیم می کند.
اندازه‌ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد.

۲۶) ابزار Mirror برای ترسیم قرینه سازی یک شکل می باشد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۷) چند نمونه از ابزارهای ترسیم با رایانه با توجه به جدول را بنویسید.

پاسخ: ابزار دوران – ابزار برش – ابزار امتداد – ابزار مقیاس

۲۸) بزرگ و کوچک کردن عکس با کدام ابزار انجام می شود؟

پاسخ: ابزار مقیاس

۲۹) Snap چیست؟

پاسخ: ابزار کمک رسم

۳۰) ابزار کمک رسم چیست؟

پاسخ: یکی از بهترین ابزارهای ترسیم با رایانه، ابزارهای کمک رسم است که به شما در انتخاب دقیق کمک می کند.

۳۱) یکی از بهترین ابزارهای ترسیم با رایانه، ابزارهای کمک رسم است که به شما در انتخاب دقیق کمک می کند.

۳۲) یکی از بهترین ابزار ترسیم با رایانه چیست؟

پاسخ: ابزارهای کمک رسم

۳۳) چند نمونه از ابزارهای کمک رسم برای دقت بیشتر در ترسیم با توجه به جدول را بنویسید.

پاسخ: نقطه انتهایی – نقطه میانی – نقطه تقاطع – نقطه مرکز – نقطه عمود – نقطه مماس

۳۴) نقطه عمود چه کاربردی دارد؟

پاسخ: از آن برای انتخاب پای عمود بر یک منحنی باز یا بسته استفاده می شود. (ترسیم عمود)

۳۵) ابزار Tangent برای انتخاب محل تماس اشیا با دایره، کمان یا بیضی استفاده می شود؟

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۶) از مزایای نرم افزار ترسیم، اندازه ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۷) مزایای ترسیم توسط نرم افزار ترسیم چیست؟

پاسخ: 1) اندازه گیری های طول – خط شعاع و زاویه
2) خطوط اندازه گذاری طبق استاندارد ترسیم می کند.
3) اندازه ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن پودمان ۱ الگوریتم کاروفناوری نهم

سوالات متن درس پودمان 2 دوم ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.