سبک زندگی

سوالات درس ششم پیام های آسمانی نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 6 شش وضو، غسل و تيمم هدیه و دینی نهم با جواب

سوالات درس ششم پیام های آسمانی نهم با جواب ؛ در این مطلب با پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۶ ششم وضو، غسل و تيمم کتاب پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ششم پیام نهم

سوالات درس ششم پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات درس ششم پیام های آسمانی نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 6 شش پیام و دینی نهم با جواب

۱) رسول اکرم دربارهٔ حکمت وضو در شستن صورت چه می فرماید؟

پاسخ: خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم، آن را شست و شو می کنم تا با صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم.

۲) رسول اکرم دربارهٔ حکمت وضو در شستن دست ها چه می فرماید؟

پاسخ: از گناه دست شستم و به واسطه گناهانی که با دستم مرتکب شدم، دستم را تطهیر می کنم.

۳) رسول اکرم دربارهٔ حکمت وضو در مسح سر چه می فرماید؟

پاسخ: از هر فکر و خیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام، سرم را تطهیر می کنم.

۴) رسول اکرم دربارهٔ حکمت وضو در مسح پا چه می فرماید؟

پاسخ: من از رفتن به مکان های نامناسب پا می کشم.

۵) در چه مواردی واجب است وضو داشته باشیم؟

پاسخ: نماز – دست کشیدن به آیات قرآن – دست زدن به نام های خداوند به هر زبان

۶) در چه مواردی مستحب است وضو داشته باشیم؟

پاسخ: تلاوت قرآن کریم – همراه داشتن قرآن – زیارت حرم های امامان – رفتن به مسجد – زیارت اهل قبور – هنگام خوابیدن

۷) پیامبر دربارهٔ آثار وضو چه می فرماید؟

پاسخ: بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید. اگر برایت میسر است که شب و روز با وضو باشی، این کار را انجام بده؛ کسی که با وضو می خوابد، بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز

۸) شرایط وضوی صحیح کدامند؟

پاسخ: پاک بودن آب وضو
مطلق بودن آب وضو
مباح بودن آب و ظرف آن
پاک بودن اعضای وضو
نبودن مانع در اعضا
ترتیب و موالات

۹) انواع آب برای وضو کدام است؟

پاسخ: مطلق و مضاف

۱۰) آب مطلق چیست؟

پاسخ: آبی که با چیز دیگر آمیخته نشده یا از چیزی گرفته نشده باشد.

۱۱) آب مطلق کدامند؟

پاسخ: آب باران، آب چشمه ها و چاه ها، آب رودها، دریاها و آب لوله کشی

۱۲) آب مضاف چیست؟

پاسخ: آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند و یا با چیز دیگری مخلوط شده باشد.

۱۳) آب مضاف کدامند؟

پاسخ: گلاب و آب میوه – آب نمک غلیظ – آب های خیلی گل آلود

۱۴) یا چه آبی می توانیم وضو بگیریم؟

پاسخ: فقط با آب مطلق

۱۵) آب باید مباح باشد یعنی چه؟

پاسخ: یعنی یا آب برای خودمان باشد یا اگر برای دیگری است، او از وضو گرفتن ما با آب رضایت داشته باشد.

۱۶) رسول خدا در مورد حکمت وضو چه فرمودند ؟

پاسخ: شستن صورت در وضو ؛یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم ، آن را شستشو می کنم تا با صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم. شستن دست ها در وضو؛ یعنی خدایا از گناه دست شستم و به واسطه ی گناهانی که با دستم مرتکب شدم، دستم را تطهیر می کنم. مسح سر در وضو، یعنی خدایا از هر فکر و خیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام، سرم را تطهیر می کنم. مسح پا؛ یعنی خدایا من از رفتن به مکانهای نامناسب پا می کشم.

۱۷) مواردی وجود دارد که به جای وضو یا غسل، تیمم باید کرد، آنها کدامند؟

پاسخ: آب در دسترس دارد؛ ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.
آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.

۱۸) چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می کند کدامند؟

پاسخ: ۱- خارج شدن ادرار، مدفوع و گازهای روده از بدن
۲- به خواب رفتن (به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود).

۱۹) تیمم علاوه بر خاک، بر چه چیزهای دیگری صحیح است؟

پاسخ: شن، ریگ، سنگ پاک به جز سنگ های قیمتی، کلوخ، گل پخته مثل آجر

۲۰) طبق فرموده پیامبر، کسی که با وضو می خوابد بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز.

۲۱) اگر فراموش کنیم که آبی نجس است یا بعدا متوجه شویم که آن آب نجس بوده است و با همان آب نجس، وضو گرفته باشیم.

پاسخ: وضوی ما باطل است.

۲۲) استفاده از آب غصبی برای وضو حرام است.

۲۳) وضو با آب غصبی باطل است.

۲۴) وضو گرفتن با آب هایی که در مکان های عمومی قرار دارند؛ صحیح است.

۲۵) اگر صورت، دست ها، سر یا روی پاها هنگام وضو گرفتن نجس باشند، باید ابتدا نجاست را برطرف کرد، بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت.

۲۶) وضو با اعضای نجس باطل است.

۲۷) اگر چیزی مانع رسیدن آب به اعضای وضو شود وضوی ما باطل خواهد بود.

۲۸) وضو با کرم ها که بر دست و صورت باقی می ماند، لاک روی ناخن، چسب و رنگ باطل خواهد بود.

۲۹) واجب است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم.

۳۰) اگر مکلف ترتیبات وضو را به هم بزند، وضویش باطل می شود.

۳۱) موالات چیست؟

پاسخ: انجام دادن کارهای وضو پشت سر هم و بدون فاصله بین آنها

۳۲) واجب است کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهیم و بین آنها فاصله نیندازیم.

۳۳) اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله بیندازیم که حالت وضو به هم بخورد، به گونه‌ای که بگویند او مشغول کار دیگری شده است وضوی او باطل است.

۳۴) وضوی ما چگونه است: آب پاک در اختیار نداریم و به همین دلیل با گلاب وضو می گیریم.

پاسخ: باطل است

۳۵) وضوی ما چگونه است: در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیریم.

پاسخ: صحیح است

۳۶) وضوی ما چگونه است: هنگام وضو گرفتن، کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما چند دقیقه ای مشغول صحبت با او شویم و بعد از پایان صحبت، وضوی خود را ادامه دهیم.

پاسخ: باطل است

۳۷) ترتیب غسل ترتیبی چیست؟

پاسخ: نیت – شستن تمام سر و گردن – شستن نیمه راست بدن – شستن نیمه چپ بدن

۳۸) در چه مواردی باید وضو داشته باشیم؟

پاسخ: نماز – دست زدن به آیات قرآن – دست زدن به نماهای قرآن

۳۹) در چه مواردی مستحب است وضو داشته باشیم؟

پاسخ: تلاوت قرآن –زیارت ائمه – رفتن به مسجد – زیارت اهل قبور هنگام خواب

۴۰) پیامبر اکرم در مورد آثار وضو چه می فرماید؟

پاسخ: بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید. اگر برایت میسّر است که شب و روز را با وضو باشی، این کار را انجام بده؛ کسی که با وضو می خوابد، بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز.

۴۱) وضو با آب نجس باطل است.

۴۲) وضو با آب مطلق صحیح است و وضو با آب مضاف باطل.

۴۳) آب باید مباح باشد به چه معناست؟

پاسخ: یعنی برای خودمان باشد یا اگر مال دیگری است، آن شخص از وضو گرفتن ما از آن آب رضایت داشته باشد.

۴۴) اگر صورت و اعضای وضو نجس باشد چه باید کرد؟

پاسخ: باید ابتدا نجاست را برطرف ساخت و بدن را پاک نمود و بعد وضو گرفت.

۴۵) چه چیزهایی در روی پوست باشد وضوی ما باطل خواهد بود؟

پاسخ: چربی ها – کِرِم ها – لاک ناخن – چسب – رنگ

۴۶) ترتیب در وضو به چه معناست؟

پاسخ: یعنی تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم.

۴۷) وضو با آب گلاب باطل است.

۴۸) هنگام مسافرت وضو با آب رودخانه صحیح است.

۴۹) در هنگام وضو گوشی زنگ بخورد و ما مشغول صحبت شویم و بعد وضوی خود را ادامه دهیم وضوی ما باطل است.

۵۰) در چه مواردی بجای وضو یا غسل تیمم کنیم؟

پاسخ: آب در دسترس نباشد – آب در دسترس است ولی غصبی یا خیلی گل آلود است – آب کم است که اگر وضو بگیریم یا غسل کنیم از تشنگی به سختی خواهیم افتاد

۵۰) مراحل تیمم را به اختصار بیان کنید .

پاسخ:۱- نیّت ۲- زدن کف هر دو دست به خاک پاک ۳- کشیدن دست ها از بالای پیشانی تا روی ابروها و بالای بینی ۴- کشیدن کف دست چپ روی دست راست از مچ تا نوک انگشتان ۵- کشیدن کف دست راست روی دست چپ از مچ تا نوک انگشتان

۵۰) چه چیزهایی وضو و تیمم را باطل می کند؟

پاسخ: خارج شدن ادرار ، مدفوع و گاز های روده از بدن به خواب رفتن عمیق (چشم نبیند و گوش نشنود)

۵۰) تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟

پاسخ: سنگ و غبار – شن و ماسه و خاک پاک

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن درس ۶ ششم کتاب پیام های آسمانی نهم متوسطه اول با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *