سبک زندگی

سوالات متن درس ششم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 6 شش سنت های خداوند در زندگی دین و زندگی پایه دوازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس 6 ششم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۶ ششم سنت های خداوند در زندگی کتاب دینی ۳ دوازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب تدبر در قرآن ، تفکر در متن و برنامه ریزی درس ششم دینی دوازدهم

سوالات متن درس ششم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس ششم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 6 ششم دینی دوازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس ششم دینی دوازدهم :

۱) چرا لازم است، با برخی از قوانین و سنتهای الهی آشنا شویم؟

پاسخ: تا بتوانیم با توجه به آنها، بهتر برنامه ریزی کنیم و راه موفقیت را هموارتر سازیم.

۲) یکی از موارد «سبقت رحمت بر غضب خدا» را توضیح دهید

پاسخ: آن است که وقتی انسان کار نیکی انجام می دهد، خداوند به فرشته اش فرمان می دهد که فورا آن را ثبت نماید اما وقتی گناهی مرتکب می شود، از فرشته خود می خواهد تا بنده اش، توبه کند و جبران نماید و در صورتی که بنده، توبه نکرد، آن گناه را ثبت نماید. همچنین خداوند، عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازه خود آن گناه، جزا می دهد.

۳) شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علوم تجربی را با شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسانها، مقایسه نمایید.

پاسخ: شناخت قوانین جهان از طریق علوم سبب آشنایی ما با نشانه های الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود. شناخت قوانین حاکم بر در زندگی انسان ها موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها و شیرینی ها، شکست ها و موفقیت ها، بیماری و سلامت به طور کلی همه حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز می سازد و بالأخره، این شناخت در روابطمان با خدا، خود، خلقت و دیگران تأثیر بسزایی دارد.

۴) از سنت های الهی، سبقت رحمت بر غضب» را توضیح دهید.

پاسخ: از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همه آنان، چه نیکوکار و چه گناهکار، به لطف و مهربانی رفتار می کند. او به بندگان خود اعلام می کند که: «پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.» یعنی، حتی آن جا که خداوند بر کسی غضب می کند، باز هم از دریچه «لطف و رحمت» است؛ مانند مادری که بر فرزندش سخت می گیرد و یا در مواردی او را تنبیه می کند تا او را از اشتباه باز دارد و به هیچ وجه قصد انتقام گیری از فرزند خود را ندارد. از همین جهت است که راه بازگشت فرد گناهکار به سوی خداوند، همیشه باز است.

۵) ابتلا در لغت به چه معناست و در این جا به چه معناست؟

پاسخ: در لغت به معنای، «امتحان» است. و در اینجا به معنای «قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد یا نادرستی آن چه را ادعا کرده، مشخص سازد.»

۶) ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن مانند یافتن دوست خوبه شرکت در جلسه قرآنی و خواندن یک کتاب تأثیر گذار و هدایتگر و پیدا کردن راه توبه و استغفار، از جلوه های کدام سنت الهی است؟

پاسخ: توفیق الهی

۷) میان «امتحان الهی» و «امتحان بشری» چه تفاوتی وجود دارد؟ بنویسید.

پاسخ: در «امتحان بشری»، ما غالبأ از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها، به آگاهی لازم برسیم؛ ولی «امتحان خداوند علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایلات درونی افراد است.

۸) در فرهنگ قرآن کریم، «توفیق» به معنای «آسان نمودن» است؛ یعنی چه؟

پاسخ: یعنی همراه با سعی و تلاشی که انسان از خود نشان می دهد، خداوند نیز شرایط و اسباب را چنان فراهم می سازد که وی بتواند «آسانتر» به مقصد برسد.

۹) «رشد و کمال» و «عقب ماندگی و خسران» به ترتیب نتیجه و معلول چیست؟

پاسخ: عمل درست – عمل غلط [نادرست]

۱۰) توفیق الهی را تعریف نمایید.

پاسخ: امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک، قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند، «توفیق الهی» نام دارد.

۱۱) حدیث امام صادق(ع) که درباره رابطه مراتب ایمان» و «مراقب امتحان» است: «انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانیه زید فی بلائه» به کدام سنت الهی اشاره دارد و با کدام آیه شریفه زیر ارتباط معنایی» دارد؟

۱) ابتلاء – أسیب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون
۲) امداد عام الهی- أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون
۳) امداد خاص الهی- والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین
۴) املاء- والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله مع المخینین

پاسخ: ۱) ابتلاء – أسیب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون

۱۲) آیا روی آوردن دنیا و لذت های دنیوی به برخی انسان های گناهکار نشانه لطف خداوند به آنان است؟ چرا؟

پاسخ: «خیر» – زیرا در واقع خداوند، امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف های هر دو گروه را یکسان فراهم کرده است، حال کسی که راه حق را بر می گزیند لوازم و امکانات رسیدن به حق را می یابد و مراتب «کمال» را می پیماید و کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و برای آن تلاش می کند، همان را به دست می آورد. البته این عواقب زیان بار تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند کرد.

۱۳) خداوند با چه چیزی ما را امتحان می کند؟ با ذکر مثال، مطلب را توضیح دهید.

پاسخ: «او با هر امر خیر و شری ما را می آزماید [ امتحان می کند]»؛ بیماری یا سلامت، فقر یا ثروت، از دست دادن پدر و مادر یا داشتن پدر و مادر، بارش باران یا وقوع خشک سالی و به طور کلی، هر حادثه شیرین یا تلخ، مواد امتحانی ما به حساب می آیند و نحوه مواجهه ما با آنها، پیروزی با شکست ما را رقم می زند و مهیای امتحانی دیگر می سازد.

۱۴) اگر از ما بپرسند: «خداوند با چه چیزی ما را امتحان می کند؟ کدام گزینه، وافی مطلب در این زمینه خواهد بود؟

۱) با امر خیر و شر – کل نفس ذائقه الموت وتبلوم بالشر والخیر فتنه وإلا ترجعون
۲) با تقدیر و قضای الهی – گل نفس ذائقه الموت وتبلوکم بالشر والخیر فتنه وإلینا ترجعونه
۳) با امر خیر و شر – بی هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک مخظورات
۴) با تقدیر و قضای الهی – ط م هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان غطاء ربک مخظورات

پاسخ: ۱) با امر خیر و شر – کل نفس ذائقه الموت وتبلوم بالشر والخیر فتنه وإلا ترجعون

۱۵) وقتی انبیاء مردم را به دین الهی فرا می خواننده مردم در برابر این دعوت، چند دسته می شوند؟

پاسخ: «دو دسته»؛ دسته ای به ندای حقیقت پاسخ مثبت می دهند و هدایت الهی را می پذیرند و دست های دیگر، لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده، استفاده کند تا در همان مسیری که انتخاب کرده، به پیش رود و باطن خود را آشکار کند.

ادامه سوالات متن درس ششم دینی دوازدهم :

۱۶) طبق فرمایش امام صادق (ع) در حدیث بالا، سنگین تر شدن بلا و امتحان انسان مؤمن معلول و نتیجه چیست؟

پاسخ: معلول و نتیجه افزوده شدن ایمان وی می باشد.

۱۷) قرآن کریم درباره چه کسانی می فرماید: «اینان در آخرت، جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آن چه را که انجام می دهند، باطل است.» و با کدام سنت الهی مرتبط است؟

پاسخ: «کسانی که دنیا و تجملات آن را بخواهند» – «سنت امداد عام الهی»

۱۸) موفقیت در هر مرحله ای از امتحان یا ابتلاء الهی، سبب چه نتایجی می شود؟ با ذکر مثال مطلب را توضیح دهید.

پاسخ: سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود و او را با امتحان های جدیدتر روبرو می کند؛ مانند دانش آموزی که با موفقیت در هر امتحانی، وارد مرحله ای بالاتر از امتحانات می گردد تا به موفقیت نهایی برسد.

۱۹) امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک، قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند، چه نام دارد و کدام آیه، مبین آن است؟

پاسخ: توفیق الهی – والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین

۲۰) سنت ابتلاء را توضیح دهید

پاسخ: عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که «ثابت و همیشگی» است و شامل همه انسانها در همه دوران ها می شود. به عبارت دیگر، زندگی هر انسانی، چه مؤمن و چه کافر، چه فقیر و چه غنی، چه سیاه و چه سفید، صحنه امتحان ها و آزمایش هاست.

هویت و شخصیت انسان ها با این «ابتلائات»، ساخته می شود و شناخته می گردد. از این رو، کوچک ترین حادثه ای که پیرامون ما رخ می دهد، امتحانی برای ماست تا روشن که ما نسبت به آن حادثه چه تصمیمی می گیریم و چگونه عمل می کنیم.

۲۱) دو مورد از جلوه های امداد خاص الهی [توفیق الهی را بنویسید.

پاسخ: یکی از جلوه های آن، نصرت و هدایت الهی به دنبال تلاش و مجاهدت است. خداوند، انسان تلاشگر و مجاهد را حمایت می کند، دست او را می گیرد و با پشتیبانی خود به پیش می برد. از جلوه های دیگر توفیق الهی، ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد.

۲۲) کدام سنت الهی، عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی» است و شامل همه انسان ا در همه دوران ها می شود؟

پاسخ: سنت «ابتلاء = امتحان = فتنه = آزمایش».

۲۳) آیا «عامل درونی» هم، در کسب توفیق الهی نقش تعیین کننده دارد؟ مثالی بنویسید.

پاسخ: «بلی» – برای مثال، دو نفر با هم آیاتی از قرآن را از رسول اکرم (ص) می شنیدند، اما این آیات، ایمان یکی را تقویت می کرد، ولی بر لجاجت و کفر دیگری می افزود.
و مثال دیگر، دو نفر با هم از کنار مسجدی می گذرند و صدای اذان را می شنوند، یکی به مسجد می رود تا نماز اول وقت را بخواند و دیگری بدون توجه، از کنار آن مسجد می گذرد.

۲۴) چند مورد از سنت های الهی را فقط نام ببرید. (۴ مورد)

پاسخ: ۱) ابتلاء [امتحان آزمایش = فتنه]
۲) امداد عام الهی
۳) امداد خاص الهی (توفیق الهی)
۴) سبقت رحمت بر غضب

۵) املاء و استدراج
۶) تأثیر اعمال انسان در زندگی خویش

۲۵) نمونه هایی از سبقت رحمت خدا بر غضبش را بنویسید

پاسخ: ۱) آمرزش گناهان با توبه 
۲) آمرزش برخی گناهان با انجام کار نیک 
۳) حفظ آبروی بندگان گناهکار
۴) پذیرش عبادت اندک
۵) رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده است.

۲۶) قرآن کریم، از کدام قوانین با عنوان «سنت های الهی» یاد کرده و مردم را به شناخت آنها به خصوص، سنت های مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است؟

پاسخ: بر اساس تقدیر الهی، دانستیم که جهان خلقت قانونمند است و پدیده های آن در دایره قوانین خاصی مسیر تکاملی خود را می پیمایند. این قانون مندی، اختصاص به پدیده های طبیعی ندارد و زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را نیز در بر می گیرد. قرآن کریم، از این قوانین با عنوان «سنت های الهی» یاد کرده است.

۲۷) انسانی که به دام گناه می افتد و سپس توبه می کند و از گناه دوری می کند را با انسانی که پس از گناه با حق دشمنی ولجاجت می ورزد مقایسه نمایید.

پاسخ: انسانی که به دام گناه می افتد، خداوند برای او شرایطی فراهم می کند که بتواند توبه کند و از گناه دوری نماید، حتی اگر بارها گناه کرد و توبه نمود، باز هم خداوند از گناه او می گذرد.
اما اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می دهد و آنها این فرصت را وسیله غوطه ور شدن در تاریکی قرار می دهند، به طوری که اگر در ابتدا، اندک امیدی وجود داشت که نور حق در دلشان بتابد، به تدریج چنین امیدی بر باد رفته و به شقاوت ابدی گرفتار می شوند.

۲۸) اگر انسان، ایمان به خداوند» و «بندگی او» را اعلام کند، بنا به سنت ابتلاء، وارد امتحان ها و آزمایش های خاص آن میشود.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۹) به میزانی که انسان در آزمون های اولیه سربلند بیرون آید، قدم در آزمون های بعد می گذارد و برای کسب کمالات برتر آماده می شود.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۰) قانون مندی حاکم بر جهان خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگیری اراده و اختیار اوست.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۱) قانون مندی حاکم بر جهان خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگیری اراده و اختیار اوست.

۳۲) کدام سنت الهی موجب به ظهور رساندن استعدادهای آدمی می شود؟

پاسخ: سنت ابتلا

۳۳) حفظ آبروی بندگان گناهکار و پذیرش عبادت اندک نمونه هایی از سنت سبقت رحمت و غضب است.

۳۴) قرار گرفتن در دایره ی سنت ابتلا و استدراج نتیجه و معلول چیست؟

پاسخ: نتیجه عمل خود انسان ها

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم دینی دوازدهم

سوالات متن درس ۶ ششم کتاب دینی دوازدهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − چهار =