سبک زندگی

سوالات متن درس ۲۱ مطالعات هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و چهار گزینه ای درس 21 بیست و یک مطالعات اجتماعی کلاس هفتم

سوالات متن درس ۲۱ بیست و یک مطالعات هفتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی و تستی چهار گزینه ای متن درس 21 بیست و یکم اوضاع اجتماعی ایران باستان کتاب مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید:‌ جواب فعالیت های درس ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات متن درس ۲۱ بیست و یک مطالعات هفتم با جواب
سوالات متن درس ۲۱ بیست و یک مطالعات هفتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 21 بیست و یک مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات متن درس ۲۱ مطالعات هفتم :

۱) ازدواج در ایران باستان چگونه بود؟

پاسخ: خویشاوندی و درون گروهی

۲) در ایران باستان خانواده چه جایگاهی داشت؟ و پدر چه نقشی در خانواده داشت؟

پاسخ: در ایران باستان خانواده، هسته اولیه جامعه را تشکیل می داد. ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود. به همین دلیل اگر کسی عمداً از ازدواج سرباز می زد، گناهکار شمرده می شد. همچنین مردان، زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر داشته باشند. در ایران باستان، پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده بر عهده او بود.

۳) در ایران باستان افراد معمولا با چه کسانی ازدواج می کردند؟

پاسخ: ازدواج معمولاً خویشاوندی و درون گروهی بود؛ یعنی اغلب سعی می کردند با افرادی از دودمان خود ازدواج کنند تا با آنها هم خون باشند و خصوصیات آن دودمان را حفظ کنند.

۴) ویژگی های پدران ایران باستان چگونه بود؟‌

پاسخ: پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده بر عهده او بود.

۵) آیا برای ایرانیان باستان جنسیت فرزند اهمیت داشت؟

پاسخ: ایرانیان باستان برای اولاد پسر ارزش خاصی قائل بودند. این موضوع به خصوص برای شاهان و درباریان که سلطنت موروثی داشتند، اهمیت زیادی داشت.

۶) یا در ایران باستان چند همسری وجود داشت؟

پاسخ: بله، در آن دوره چند همسری نیز وجود داشت و افراد توانگر و ثروتمند چند زن داشتند.

۷) ویژگی های زبان و مادران ایران باستان چگونه بود؟

پاسخ: در کنار مردان به نخ ریسی، پارچه بافی و مشارکت در کشاورزی می پرداختند.

۸) ویژگی های خانواده ایران باستان چگونه بود؟

پاسخ: خانواده ها مرکز تربیت و آموزش بودند و اصول و ارزش های اخلاقی چون راستگویی، امانت داری، میهن دوستی و وفای به عهد و پیمان را به اعضای خانواده خود می آموختند.

۹) به طور کلی جامعه به دو طبقه بزرگان و عامه مردم تقسیم می شد.

۱۰) در ایران باستان خانواده ها مواد مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کردند؟

پاسخ: در ایران باستان، خانواده ها بیشتر مواد مورد نیاز خود چون خوراک و پوشاک و ابزار را خودشان در خانه تولید می کردند. زنان در کنار مردان به نخ ریسی، پارچه بافی، قالی بافی و مشارکت در کشاورزی می پرداختند.

۱۱) در ایران باستان خانواده ها معمولا چه چیزهایی را به فرزندان خود آموزش می دادند؟

پاسخ: خانواده ها مرکز تربیت و آموزش بودند و اصول و ارزش های اخلاقی چون راستگویی، امانت داری، میهن دوستی و وفای به عهد و پیمان را به اعضای خانواده خود می آموختند. پدران، شغل خود را به پسران یاد می دادند همچنان که مادران به عنوان کدبانوی خانواده، رسوم خانه داری را به دختران آموزش می دادند.

۱۲) در دوره ایران باستان بیشتر مردم ایران در روستاها زندگی می کردند یا در شهرها؟ و چه شغلی داشتند؟

پاسخ: در دوره ایران باستان، اغلب مردم در روستاها زندگی می کردند و کشاورزان بیشترین جمعیت آن زمان را تشکیل می دادند.

۱۳) تا قبل از سلسله ساسانیان شهرها محل زندگی چه کسانی بود؟

پاسخ: این شهرها بیشتر محل زندگی شاهان و مأموران حکومت بود.

۱۴) گروه بزرگان شامل چه کسانی بودند؟

پاسخ: شاه و شاهزادگان – روحانیون زرتشتی – موبدان – فرماندهان نظامی و دبیران

۱۵) گروه عامه شامل چه کسانی بودند؟

پاسخ: پیشه وران ، بازرگانان و کشاورزان و دامداران

۱۶) از چه دوره ای تعداد شهرها زیاد شدند و جمعیت شهرنشین افزایش یافت؟

پاسخ: از دوره ساسانیان

۱۷) در دوره ساسانیان چه کسانی علاوه بر شاه در شهرها زندگی می کردند؟

پاسخ: در این شهرها علاوه بر مأموران حکومتی، صنعتگران، بازرگانان و پیشه وران نیز زندگی می کردند.

۱۸) از چه زمانی شغل های مختلف به وجود آمد؟

پاسخ: پس از یکجانشینی، تقسیم کار اجتماعی پدید آمد و افراد در گروه های مختلف شغلی دسته بندی شده بودند.

۱۹) اشراف و بزرگان چه حقوقی در جامعه داشتند؟

پاسخ: پرداختن مالیات معاف بودند. از حق تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم می دانستند.

۲۰) اختلافات طبقاتی چگونه در جامعه به وجود آمد؟ و در چه دوره ای به اوج رسید؟

پاسخ: با تشکیل امپراتوری های بزرگ و تمرکز قدرت و ثروت در دست شاهان و شاهزادگان و سایر مقام های حکومتی، به تدریج اختلاف طبقاتی در جامعه به وجود آمد و طبقات اجتماعی امتیازات و حقوق متفاوتی به دست آوردند. اختلافات طبقاتی در دوره ساسانیان به اوج رسید.

۲۱) در دوره ساسانیان مردم به چند طبقه تقسیم شده بودند؟

پاسخ: ۱- شاه و شاهزادگان، روحانیون زرتشتی (موبدان)، فرماندهان نظامی و دبیران به عنوان اشراف و بزرگان شناخته می شدند.
۲- پیشه وران، بازرگانان و کشاورزان و دامداران نیز عامه مردم محسوب می شدند.

۲۲) در دوره ساسانیان اشراف و بزرگان از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار بودند؟

پاسخ: اشراف و بزرگان از حقوق و امتیازات زیادی برخوردار بودند. آنها زمین ها و ثروت های فراوان داشتند اما از پرداختن مالیات معاف بودند. از حقّ تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم می‌ دانستند.

۲۳) کشاورزان در دوره ساسانی چه وضعیتی داشتند؟

پاسخ: کشاورزان با آنکه اکثریت جامعه را تشکیل می دادند و فعالیت اقتصادی مهم بر دوش آنها بود، از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم بودند. شرایط تحصیل برای عامه مردم سخت و دشوار بود. بار سنگین مالیات بردوش آنها بود و در جنگ ها، سپاه پیاده نظام را تشکیل می دادند. اگر کسی از جنگ فرار می کرد به شدت مجازات می شد.

۲۴) در دوره ساسانی موبدان زرتشتی چه موقعیتی داشتند؟

پاسخ: در این دوره، موبدان زرتشتی که خود جزء طبقه بزرگان بودند از این اختلاف طبقاتی حمایت می کردند و در دستگاه حکومتی نفوذ زیادی داشتند.

۲۵) جامعه طبقاتی چه ویژگی‌هایی داشت؟

پاسخ: در جامعه طبقاتی، رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر بسیار سخت و تقریباً ناممکن بود. یعنی فرزند کشاورز می بایستی تا ابد کشاورز بماند. همچنان که اشراف زادگان همیشه در گروه اشراف می ماندند. افراد از طبقه محروم نمی توانستند با بزرگان ازدواج کنند. لباس و مسکن طبقات نیز متفاوت بود. در شهرها پیشه وران و کشاورزان نمی توانستند در محله خاص بزرگان سکونت کنند و به ناچار در حومه شهرها ساکن می شدند. در دوره ساسانی طبقات مختلف حتی آتشکده های جداگانه ای داشتند. این وضع طبقاتی بر روابط، آداب و معاشرت مردم نیز تأثیر گذاشته بود.

۲۶) به گفته هرودوت، ایرانیان دوره باستان چه ویژگی هایی داشتند؟

پاسخ: ایرانی ها وقتی در کوچه به هم می رسیدند روبوسی می کردند و اگر با یکدیگر تفاوت طبقاتی داشتند افراد عامی می بایستی در برابر اشراف و بزرگان زانو می زدند.

۲۷) زندگی پادشاهان و شاهزادگان در دوره ایران باستان چگونه بود ؟ مثال بزنید.

پاسخ: در دوره ایران باستان، شاهان و شاهزادگان زندگی بسیار پر تجملی داشتند و در کاخ ها به خوشگذرانی می پرداختند. برای مثال خسرو پرویز تاجی داشت که مقدار زیادی طلای خالص در آن به کار برده شده بود و مرواریدهای آن به اندازه تخم گنجشک بودند. در آن دوره، تاج سنگین را از سقف آویزان می کردند و شاه زیر آن می نشست. خسرو پرویز شطرنجی داشت که مهره های آن از یاقوت و زمرد بود و بر تختی می نشست که از عاج فیل درست شده و نرده های آن از طلا و نقره بود.

۲۸) مورخان از کدام اثر ادبی برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم دوره ایران باستان استفاده کرده اند؟

پاسخ: شاهنامه فردوسی

۲۹) کدام یک از موارد زیر از طبقه ی بزرگان نبودند؟

الف) فرماندهان نظامی ب) دبیران ج) بازرگانان د) موبدان

پاسخ: ج) بازرگانان

۳۰) در کدام دوره ی تاریخی اختلافات طبقاتی به اوج خود رسید؟

الف) اشکانیان ب) ساسانیان ج) هخامنشیان د) سلوکیان

پاسخ: ب) ساسانیان

۳۱) کدام یک از امتیازات زیر به کشاورزان تعلّق نداشت؟

الف) آن ها و فرزندانشان حقّ تحصیل نداشتند ب) بار سنگین مالیات بر دوش آن ها بود
ج) در جنگ ها، سپاه سواره نظام بودند د( فعالیت های مهم اقتصادی بر دوش آن ها بود

پاسخ: ج) در جنگ ها، سپاه سواره نظام بودند

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات متن درس ۲۱ بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

25 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *