سبک زندگی

سوالات متن درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و چهار گزینه ای درس 22 بیست و دو مطالعات اجتماعی کلاس هفتم

سوالات متن درس ۲۲ بیست و دو مطالعات اجتماعی هفتم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی و تستی چهار گزینه ای متن درس 22 بیست و دوم اوضاع اقتصادی در ایران باستان کتاب مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۲۲ بیست و دو مطالعات اجتماعی هفتم با جواب
سوالات متن درس ۲۲ بیست و دو مطالعات اجتماعی هفتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 22 بیست و دو مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات متن درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم :

۱) فلات ایران از نخستین سرزمین هایی بوده که کشاورزی و پرورش دام در آن آغاز شده است.

۲) در ایران باستان کشت چه چیزهای زیاد بوده است؟

پاسخ: گندم و جو و پنبه

۳) به گفته پژوهشگران در کدام سرزمین برای اولین بار کشاورزی و دامپروری آغاز شده است؟

پاسخ: فَلات ایران از نخستین سرزمین هایی بوده که کشاورزی و پرورش دام در آن آغاز شده و حتی دانش و مهارت کشت و زرع از ایران به سرزمین های دیگر برده شده است.

۴) در ایران باستان کشاورزی چه جایگاهی داشت؟

پاسخ: کشاورزی مهم ترین پیشه و وسیله معیشت در ایران باستان بود. در اوستا و کتیبه های آن دوره، عبارت هایی درباره اهمیت و ارزش کار کشاورزان دیده می شود. فعّالیت های کشاورزی از طرف حکومت نیز تشویق می شد. در دوره هخامنشیان، یونانی ها از تلاش های شاهان پارس، برای تشویق به کشاورزی حسرت می خوردند.

۵) در ایران باستان چه محصولاتی بیشتر کشت می شد؟ و کشاورزان در کنار کشاورزی کار دیگری انجام می دادند؟

پاسخ: گندم و جو مهم ترین محصول زراعی ایرانیان باستان بود. کشت پنبه نیز در نواحی مستعد رواج داشت و به همین جهت کارگاه های پنبه ریسی توسعه یافت و پارچه های پنبه ای یکی از صادرات مهم بعضی از ایالات بود. کشاورزان ایرانی علاوه بر کار کشاورزی به پرورش دام نیز می پرداختند.

۶) تهیه پارچه های لطیف از پنبه، ابریشم و پشم و شال های پشمی و حریر در کارگاه های مرو، ری، اهواز و شوشتر رواج داشت.

۷) مشاغل ساسانیان که در آن پیشرفت داشته اند را نام ببرید.

پاسخ: نجّاری، آهنگری و شیشه گیری و ساخت ارابه

۸) ایرانیان باستان در کدام صنعت ها فعالیت داشتند؟

پاسخ: تهیه پارچه های لطیف از پنبه، ابریشم و پشم و شال‌‌های پشمی و حریر در کارگاه های مرو، ری، اهواز و شوشتر رواج داشت. ایرانیان در پیشه نجاری، آهنگری و شیشه گری نیز پیشرفت کرده بودند. در دوره ساسانی، ارابه های ساخت ایران به ظرافت و زیبایی، مشهور بوده است. ساختن اسباب و اثاثیه منزل، شمشیر، ابزارهای کشاورزی و ابزارهای جنگی مانند بازوبند و زره و نظایر آنها نیز از مشاغل آن دوره بود.

۹) با فرمان چه کسی جادە شاهی ساخته شد؟

پاسخ: داریوش اول هخامنشی

۱۰) جاده ابریشم چه بود؟

پاسخ: راهی بود که چین و هند را در شرق، به اروپا در غرب متصل می کرد.

۱۱) بیشتر از جاده ابریشم چه چیزی صادر می شد؟

پاسخ: ابریشم

۱۲) چه عواملی سبب رونق تجارت در دوره ایران باستان شد؟

پاسخ: در آن زمان امنیت در راه ها برقرار و کاروانسراهایی در فاصله های معین بنا گردیدند. در نتیجه این اقدامات، تجارت بیش از پیش رونق گرفت.

۱۳) جاده ابریشم کدام سرزمین ها را به هم وصل می کرد؟ و چرا به آن جاده ابریشم می گفتند؟

پاسخ: جاده ابریشم راهی بود که چین و هند را در شرق، به اروپا در غرب متصل می کرد و بخشی از این جاده هم از خاک ایران عبور می کرد. چون در آن زمان ابریشم، ارزشمندترین و پرسودترین کالای تجاری بود که از چین به ایران و سرزمین های دیگر صادر می شد.

۱۴) حکومت های ایران باستان به خصوص ساسانیان از موقعیت ویژه ارتباطی ایران بین شرق وغرب چه استفاده ای می کردند؟

پاسخ: حکومت ساسانی مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و روم (اروپا) می شد و تمایل داشت که ابریشم چینی توسط بازرگانان ایرانی به روم صادر شود و یا اینکه ابریشم خام پس از آنکه در کارگاه های ایران تبدیل به پارچه شد به روم فروخته شود.

۱۵) بیشتر از ایران چه چیزی صادر می شد؟ (صادرات ایران در دوره باستان چه بود؟)

پاسخ: سنگ های قیمتی، پارچه، قالی و محصولات کشاورزی

۱۶) آیا در ایران باستان دریانوردی و تجارت دریایی وجود داشت؟

پاسخ: ایرانیان باستان به سبب تجربه و مهارت در دریانوردی به تجارت دریایی نیز روی آوردند. در دوران ساسانی، تجارت دریایی رونق گرفت و بنادر خلیج فارس، لنگرگاه کشتی هایی بودند که به کشورهای دور و نزدیک ایران رفت و آمد می کردند.

۱۷) اولین سکه زرین به فرمان که ساخته شد؟

پاسخ: داریوش اول

۱۸) چه زمانی برای اولین بار در ایران سکه ضرب شد؟

پاسخ: در زمان هخامنشیان برای اولین بار به فرمان داریوش اوّل، سکّه ای زرین به نام «دِریک» یا «زریک» ضرب شد.

۱۹) تا قبل از ضرب سکه افراد کالاهای خود را چگونه می فروختند و ضرب سکه چه تأثیری بر تجارت گذاشت؟

پاسخ: تا قبل از رواج سکّه، معمولاً ده نشینان، مازاد محصولات خود را به شهر می آوردند و با محصولات دیگر که مورد نیازشان بود، مبادله می کردند. با ضرب سکّه، تجارت رونق پیدا کرد؛ به طوری که بازرگانان با داشتن پول می توانستند کالاهایی خریداری کنند و آنها را به قیمت بیشتر بفروشند.

۲۰) چه کسانی اجازه ضرب سکه های زرین (طلا) ،سکه های سیمین (نقره) و سکه های مسین (مسی) را داشتند؟

پاسخ: سکه های زرین فقط به فرمان و به نام پادشاهان ضرب می شد. حاکمان ایالت ها می توانستند با اجازه پادشاه فقط سکه های سیمین (نقره ای) یا مسین (مسی) ضرب کنند.

۲۱) منبع اصلی درآمد حکومت ها در ایران باستان چه بود؟

پاسخ: در ایران باستان، مالیات منبع اصلی درآمد حکومت ها بود که به صورت نقدی یا جنسی دریافت می شد.

۲۲) نام اولین سکه زرین چه بود.

پاسخ: «دِریک» یا «زریک»

۲۳) سکه های زرین به فرمان چه کسانی ضرب می شد؟

پاسخ: فقط به فرمان شاهان

۲۴) سکه های سیمین و مسین به فرمان چه کسانی ضرب می شد؟

پاسخ: حاکمان ایالت ها

۲۵) در این باستان، مالیات منبع اصلی درآمد حکومت ها بود که به صورت نقدی یا جنسی دریافت می شد.

۲۶) میزان مالیتی که از مردم دریافت می شد چگونه بود؟

پاسخ: بیشترین حجم مالیات را کشاورزان می پرداختند. دامداران به نسبت تعداد دام هایشان و پیشه وران و بازرگانان نیز به میزان کالا و خدماتی که عرضه می کردند، مالیات می دادند. نوع دیگری از مالیات به نام مالیات سرانه وجود داشت که فقط از عامه مردم وصول می شد و بزرگان و اشراف از پرداخت آن معاف بودند.

۲۷) چه زمانی بزرگان و عامه مردم هدایای خود را به پادشاه می دادند؟

پاسخ: جشن ها و مراسم به تخت نشستن شاهان

۲۸) درآمدهای حکومتی صرف چه چیزی می شد؟

پاسخ: صرف جنگ با دشمنان – مصارف شخصی شاه و شاهزادگان – پرداخت حقوق به مأموران حکومتی

۲۹) مالیات دریافتی از مردم چه زمانی افزایش و در چه مواقعی کاهش می یافت؟

پاسخ: مأموران مالیاتی معمولاً نسبت به مردم سخت گیری و ستم می کردند و بیش از آنچه مقرر شده بود، طلب می نمودند. گاهی به دلیل خالی بودن خزانه، میزان مالیات ها را افزایش می دادند. در مواقعی نیز به سبب جلوگیری از شورش مردم و یا بروز خشکسالی، بخشش هایی صورت می گرفت.

۳۰) منبع اصلی درآمد حکومت در دوره ی باستان چه بود؟

الف) فروش محصولات کشاورزی ب) صادرات قالی و قالیچه ج) مالیات د) صادرات ابریشم

پاسخ: ج) مالیات

۳۱) مهم ترین پیشه و وسیله ی معیشت در ایران باستان چه بود؟

الف) تجارت ب) دامداری ج) کشاورزی د) بازرگانی

پاسخ: ج) کشاورزی

۳۲) بخش زیادی از درآمدهای حکومتی صرف چه چیزی می شد؟

الف) مصارف شخصی شاه و شاهزادگان ب) جنگ با دشمنان
ج)‌پرداخت حقوق مأموران حکومتی د) احداث، نگه داری و تعمیر آتشکده ها

پاسخ: ب) جنگ با دشمنان

۳۳) سکه ی دریک یا زریک به فرمان کدام پادشاه هخامنشی ضرب می شد؟

الف) داریوش سوم ب) هخامنش ج) داریوش کبیر د) کوروش

پاسخ: ج) داریوش کبیر

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۲۱ مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۲۲ بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

12 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *