سبک زندگی

صورت فلکی چیست درس هشتم علوم کلاس چهارم آسمان در شب

تحقیق در مورد آسمان در شب علوم پایه چهارم ابتدایی

درس هشتم علوم کلاس چهارم ابتدایی آسمان در شب و صورت فلکی چیست : از دانش آموزان عزیز انتظار می رود:
سوالات صورت فلکی؛ منظومه شمسی؛ سیارات نحوه ایجاد یک سال شمسی چرخش سیارات؛ آنها موقعیت ماه را نسبت به ماه و زمین تعیین می کنند و از روشهای مختلفی (مدل سازی / جمع آوری داده ها / تفکر / گفتگو) برای پاسخ دادن به آنها استفاده می کنند.

فواصل مختلف ستارگان از زمین را بفهمید و فاصله سیارات از خورشید با یکدیگر را مقایسه کنید و همچنین برخی از مشخصات سیارات را با یکدیگر مقایسه کنید و به ویژگی مهم زمین که تنها سیاره قابل سکونت است پی ببرید. با سبک زندگی ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید : تفاوت زندگی شهری و روستایی مطالعات کلاس چهارم

صورت فلکی چیست
صورت فلکی چیست

جواب صورت فلکی چیست درس هشتم علوم کلاس چهارم

صورت فلکی – از زمان های بسیار قدیم ، ستاره شناسان ستارگان را به گروه تقسیم می کردند.
برای تسهیل بیان موقعیت اجرام آسمانی ، این گروه از ستارگان را صورت فلکی می نامیم.

نام این صورت های فلکی به اسامی قهرمانان ، حیوانات و اشیا در اساطیر است:
مانند دب اکبر (خرس بزرگ)، شکارچی و … .

کهکشان: مجموعه ای از ستارگان و اجرام آسمانی است منظومه شمسی یکی از راه های شیری است.

منظومه شمسی: شامل گروهی از اجرام آسمانی است که به دور خورشید حرکت می کنند.
اعضای اصلی منظومه شمسی هشت جرم بزرگ آسمانی به نام سیارات هستند.
سیاره یعنی جابجایی یا سرگردانی.

ما آنها را سیارات می نامیم زیرا آنها در فضا حرکت می کنند که متفاوت از ستاره هایی است که به نظر می رسد ثابت هستند.

نام سیارات منظومه شمسی از نزدیکترین به خورشید تا دورترین فاصله از خورشید عبارتند از:
عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون.

صورت فلکی چیست؟ مجموعه ای از ستارگان است که به طور خاص از منظر زمین مقایسه و نامگذاری می شوند.
در واقعیت سه بعدی ، ستاره های یک جرم آسمانی لزوماً نزدیک و بی ارتباط نیستند. قرار دادن آنها در یک مجموعه به دلیل مجاورت ظاهری آنها از نظر زمینی است. طبقه بندی آشکار ستاره ها به اجرام آسمانی برای نزدیک شدن و تهیه نقشه های قابل فهم از آسمان مفید است.

مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که نقاشی های موجود در دیواره های غار لاسکو در جنوب فرانسه حاوی علائم نجومی است. اعتقاد بر این است که خوشه ستاره پروین در کنار خوشه (صورت فلکی گاو) در این تصاویر نشان داده شده است.

انسان های پارینه سنگی (30،000 تا 26،000 قبل از میلاد) شاید اولین کسانی بودند که چهار جهت اصلی را شناسایی کردند. در اواخر پارینه سنگی (20000 تا 16000 سال قبل از میلاد) ، هنر ساخت ابزارهای سنگی در فرانسه به اوج خود رسید و در آن زمان ایده اولین صورت های فلکی پایه گذاری شد.

این را می توان در بقایای نقاشی های غار از این دوره یافت. همچنین پناهگاه هایی از این دوره در دره میرملاس و همان پناهگاه ها در شمال کوهدشت لرستان وجود دارد. نقش های رنگارنگ بسیاری در این پناهگاه ها وجود دارد. در حدود 16000 تا 8000 سال قبل از میلاد ، نام گروه های ستاره ای (صورت فلکی) به تدریج به سه دسته نمادین تغییر یافت. جهان پایین ، متوسط ​​و بالا. تقریباً در سال 10،000 C. ، عصر یخبندان را در اروپا به پایان رساند.

با گرم شدن زمین ، چمنزارها و دشت های اروپا جای خود را به جنگل ها دادند و دوره نوسنگی آغاز شد. در این دوره ، انسانها به جای شکار و جمع آوری غذا به کشاورزی و تولید غذا مشغول بودند. از این رو نیاز شما به دانستن شرایط آب و هوایی و دانستن فصول است. به این ترتیب آنها توجه بیشتری به مسیر سالانه خورشید در آسمان داشتند.

می توان گفت که در حدود 5600 سال قبل از میلاد ، چهار صورت فلکی در آسمان تشکیل شده است: دو بدن ، یک سنبله ، یک کمان و یک ماهی. آنها اعتدال و انقلاب های آن زمان را نشان می دادند و پایه ای برای صورت فلکی زودیاک فعلی شدند.

تفاوت ستاره و سیاره چیست؟

ستاره ها نور خاص خود را دارند اما روشنایی سیارات انعکاس نور خورشید یا سایر ستارگان است.
آنها بسیار کوچکتر از خورشید هستند.
سیارات در مدار بیضوی به دور خورشید می چرخند.

همه سیارات را به دور خورشید از غرب به شرق و خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخاند.
زمان مورد نیاز برای گردش کامل هر سیاره به دور خورشید یا حرکت انتقالی آن سیاره را سال آن سیاره می نامند.

این سیاره همانطور که به دور خورشید می چرخد ​​، به دور خودش نیز می چرخد.
ستاره ها خورشیدهایی در فضا هستند که خودشان نور تولید می کنند.
ستاره های بی شماری وجود دارد و حدود 3000 نفر از آنها با چشم غیر مسلح دیده می شوند.
ستارگان ثابت نیستند ، بلکه به سرعت در فضا حرکت می کنند. ستاره ها در اندازه های مختلف هستند.

فکرکنید (صفحه 64 کتاب درسی):
– سیاره ناهید گرم‌تر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟ ناهید؛ به دلیل نزدیکتر بودن به خورشید.
– چرا زهره یک سیاره است؟ چون به دور خورشید میچرخد و از خود نور ندارد.
– سیاره زهره در آسمان پر نور دیده می‌شود؛ به چه دلیل؟ زیرا فاصله آن از خورشید و زمین کوتاه است و نور خورشید را منعکس می کند.

گفتگو (کتاب درسی صفحه 64)
سوال زیر را در گروه خود بحث کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
ستاره ها در طول روز کجا هستند و چرا نمی توانیم آنها را در طول روز ببینیم؟ ستاره ها در طول روز در آسمان هستند. به دلیل نزدیکی ستاره خورشید به زمین و نور فراوان آن ، دیگر نمی توانیم ستارگان را در طول روز ببینیم.

فعالیت (صفحه 64 کتاب درسی)
وسایل و مواد مورد نیاز: میخ ، نخ سنگین ، گچ ، جادو ، مقوا رنگی
1- با جادو ، نام خورشید و سیارات آن را جداگانه روی مقوا بنویسید.
2- در یک فضای باز (حیاط مدرسه ، پارک ، زمین ورزشی و …) یک نقطه را با گچ علامت گذاری کرده و در آنجا میخ بزنید.

با استفاده از رشته و گچ ، 8 دایره با شعاع تقریبی زیر از مرکز این نقطه بکشید.

شماره دایره12345678
شعاع دایره (به سانتیمتر)10162336126160460720

4- هر دانش آموز یکی از کارت ها را می گیرد و به ترتیب سیارات منظومه شمسی در دایره خود می ایستد.
5- دانش آموزی که مقوا را از خورشید برداشته ، در مرکز دایره می ایستد.
6- هر یک از دانش آموزان باید با صدای سوت معلم ، خلاف جهت عقربه های ساعت ، به دور خورشید بچرخند.
چرا سیارات در منظومه شمسی برخورد نمی کنند؟ از آنجا که هر یک از آنها در یک جهت خاص به ترتیب خاصی حرکت می کنند ، امکان برخورد آنها وجود ندارد. مسیر سیارات به دور خورشید را مدار می نامند.

زمین ، سیاره ما
زمین ، هوا ، آب و خاک نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است.

سال خورشیدی
از یک مدار هر سیاره به دور خورشید ، سال ایجاد می شود. سال زمین حدود 365 شبانه روز است. تقویم کشور ما بر اساس چرخش زمین به دور خورشید است.

فکر کن (کتاب درسی صفحه 66)
کدام سیاره در منظومه شمسی طولانی تر از بقیه سال است؟ چرا؟ نپتون: زیرا این سیاره دورترین فاصله از خورشید است و طولانی ترین زمان را برای چرخش به دور خورشید طول می کشد.

ماه
ماه از همه سیارات و ستاره ها به زمین نزدیکتر است و به دور زمین می چرخد. ماه از خود هیچ نوری ندارد و نور خورشید را منعکس می کند. این نور را مهتاب می نامند.
هوا در ماه وجود ندارد. سطح ماه نامنظم است و تعداد زیادی سوراخ کوچک و بزرگ دارد.
سطح ماه
حدود چهار هفته طول می کشد تا ماه به دور زمین بچرخد که ماه قمری نامیده می شود.

صورت های فلکی نیمکره شمالی:

ردیفنام صورت فلکینام لاتینبهترین زمان مشاهده در آسمان
۱آندرومدا، شاهزاده، زن در زنجیر، امراه المسلسلهAndromedaآبان
۲اژدها، تِنینDracoتیر
۳اسب بالدار، فَرَس اعظمPegasusمهر
۴اسد، شیرLeoفروردین
۵اکلیل شمالی، تاج شمالی، افسر شمالیCorona Borealisتیر
۶برساوش، قهرمانPerseusدی
۷تازی‌ها، سگ‌های شکاری Canes Venaticiاردیبهشت
۸تکشاخMonocerosاسفند
۹ثور، گاوTaurusدی
۱۰جام، پیاله، باطیه، معلفCraterاردیبهشت
۱۱غراب، کلاغ، زاغCorvusاردیبهشت
۱۲جبار، شکارچیOrionبهمن
۱۳جَدی، بز دریایی، بزغاله، بز ماهیCapricornusشهریور
۱۴جوزا، دو پیکرGeminiاسفند
۱۵حَمَل، بره، گوسفندAriesآذر
۱۶حوا، مارافسای، حامل مارOphiuchusمرداد
۱۷حوت، ماهیPiscesآبان
۱۸حوت جنوبی، ماهی جنوبیPiscis Austrinusمهر
۱۹خرگوش، اَرنَبLepusبهمن
۲۰دب اصغر، خرس کوچکUsra minorتیر
۲۱دب اکبر، خرس بزرگUsra majorفروردین
۲۲دجاجه، قوCygnusقو
۲۳دلفینDelphinusشهریور
۲۴دلو، ریزنده آبAquariusمهر
۲۵ذات الکرسی، ملکه، خداوند کرسیCassiopeiaآبان
۲۶روباه، روباهکVulpeculaشهریور
۲۷زرافه، شترگاوپلنگCamelopardusبهمن
۲۸سپرScutumمرداد
۲۹سرطان، خرچنگCancerاسفند
۳۰سکستان، ذات السدس، سکستانتSextansفروردین
۳۱سنبله، دوشیزهVirgoخرداد
۳۲سوسمار، مارمولک، بزمجهLacertaمهر
۳۳سهم، تیر، پیکانSagittaشهریور
۳۴سیاهگوشLynxاسفند
۳۵شلیاق، چنگ رومیLyraمرداد
۳۶شیرکوچک، اسد اصغرLeo minorفروردین
۳۷عقابAquilaشهریور
۳۸عقرب، کژدمScorpiusتیر
۳۹عوا، گاورانBootesخرداد
۴۰قطعه الفرس، اسب کوچک، پاره اسب، پونیEquuleusشهریور
۴۱قوس، کماندار، نیم اسبSagittariusمرداد
۴۲قیطس، هیولای دریایی، نهنگCetusآذر
۴۳قیفاووس، سلطانCepheusمهر
۴۴کلب اصغر، سگ کوچکCanis minorاسفند
۴۵ کلب اکبر، سگ بزرگCanis majorبهمن
۴۶کوره، تنورآذر
۴۷گیسوی برنیکه، موی برنیکهComa Berenicesاردیبهشت
۴۸مار، سر مار، دم مارSerpensتیر و مرداد
۴۹مار آبی، مار دریایی، شجاعHydraفروردین
۵۰مثلثTriangulumآذر
۵۱ممسک العنان، ارابه ران، عنان دارAurigaدی
۵۲میزان، ترازوLibraخرداد
۵۳نهر، جوی، رودخانه فلکیEridanusدی
۵۴هرکول، جاثی، پهلوان، بر زانو نشستهHerculesمرداد

صورت های فلکی نیم کره جنوبی:

ردیفنام صورت فلکی نام لاتین
۱ آب مار، نر مارHydrus
۲ آپوس، پرنده بهشتیApus
۳اِسکنه، قلک سنگتراشیCaelum
۴اکلیل جنوبی، تاج جنوبیCorona Australis
۵پرگار، قطب نماCircnus
۶تلسکوپTelescopium
۷تیر حمال، شاه تختهCarina
۸ثُمن، اکتان، هشتکOctans
۹چلیپا، صلیب جنوبیCrux
۱۰حجار، سنگتراشSculptor
۱۱حربا، آفتاب پرستChamaeleon
۱۲حمامه، کبوترColumba
۱۳خط کش، گونیا، ترازNorma
۱۴درناGrus
۱۵ساعتHorlogium
۱۶سبع، گرگLupus
۱۷شبکه، تورReticulum
۱۸شراع، بادبانVela
۱۹طاووسPavo
۲۰طوغان، توکانTucana
۲۱عنقا، ققنوس، سیمرغPhoenix
۲۲قطب نماPyxis
۲۳قِنطورس، ظلیمCentaurus
۲۴کشتیدمPuppis
۲۵کوه میز، میز صحراییMensa
۲۶ماهی پرندهVolans
۲۷ماهی زرین، طلاماهیDorado
۲۸مثلث جنوبیTriangulum Australe
۲۹مجمره، آتشدان، عودسوزAra
۳۰مِفرغه الهوا، تلمبه بادیAntlia
۳۱مگسMusca
۳۲میکروسکوپMicroscopium
۳۳نقاشPictor
۳۴هندیIndus

این بود از پاسخ صورت فلکی چیست درس ۸ از علوم پایه چهارم … اگر جواب های بهتری دارید داخل دیدگاه برای ما و دانش آموزان کلاس چهارمی دیگر بنویسید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

یک دیدگاه

  1. درود ؛ سپاسگزارم از ارائه مطالب ، یک سوال : زمین در مدار بیضوی دور خورشید در حال گردش است. پس چرا موقیت ستاره قطبی که در دب اصغر است مانند سایر دایرة البروج تغییر نمیکند ؟!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + دو =