اخبارعلمی

جواب فکر کنید و فعالیت های فصل سوم علوم نهم 🧐 صفحه ۲۶ تا ۳۷

پاسخ و حل فعالیت های صفحه 26 ، 27 ، 28 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 36 و 37 فصل 3 سوم علوم نهم

جواب فکر کنید و فعالیت های فصل 3 سوم علوم نهم ؛ برای آشنایی با پاسخ و جواب فکر کنید ها ، گفت و گو کنید ، جمع آوری اطلاعات ، خود را بیازمایید و فعالیت های صفحه ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷ فصل ۳ سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی کتاب علوم نهم متوسطه اول ، در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فصل دوم علوم نهم

پاسخ فکر کنید و فعالیت های فصل سوم علوم نهم
پاسخ فکر کنید و فعالیت های فصل سوم علوم نهم

پاسخ تمام فعالیت های فصل ۳ سوم علوم نهم


جواب گفت و گو کنید صفحه 26 فصل سوم علوم نهم

باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است. درباره این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت و گو کنید.

پاسخ: افزایش دمای جهانی باعث تغییرات در فصل ها با افزایش دما در زمستان و شکوفایی زود هنگام زمستان می شود. به دلیل باز شدن زودهنگام گل ها و یخبندان آن در شب های زمستان، باروری درختان کاهش می یابد و باعث آسیب به باغداران و جامعه می شود.

جواب گفت و گو کنید صفحه 27 فصل 3 علوم نهم

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد. در این باره در کلاس گفت و گو کنید.

جواب گفت و گو کنید صفحه 27 فصل 3 علوم نهم

پاسخ: این چرخه بیان می کند که مقدار کل کربن در جهان ثابت است. این کربن در نقاط مختلف زمین وجود دارد و دائما بین این قسمت ها در حال حرکت است. کربن هوا به عنوان دی اکسید کربن توسط گیاهان جذب می شود و وارد بدن موجودات زنده می شود. از طرف دیگر، تنفس سلولی توسط حیوانات، فوران آتشفشان، مرگ و میر موجودات زنده و تجزیه مواد مختلف آلی توسط تجزیه کننده ها باعث می شود کربن به شکل کربن دی اکسید وارد هوا شود. حتی واکنش بین باران و سنگ ها می تواند باعث ورود دی اکسید کربن به جو شود. از سوی دیگر، کربن بدن گیاهان در اعماق زمین با پدیده های طبیعی مانند زلزله، سیل و غیره دفن می شود. بنابراین مقدار کل کربن روی زمین ثابت است. اما به طور مداوم بین سه قسمت نشان داده شده مبادله می شود.

پاسخ فکر کنید صفحه 27 فصل سوم علوم نهم

شکل زیر چرخه ای از کربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

پاسخ فکر کنید صفحه 27 فصل سوم علوم نهم

الف) در موارد مشخص شده با «1»، «2» و «3» آیا گاز کربن دی اکسید مصرف می شود یا تولید؟

پاسخ: در کارخانه ها و خودروها (ماشین ها) به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی، تولید یا آزاد کردن دی اکسید کربن بیشتر می باشد (مرحله 1)، در گیاهان به دلیل فتوسنتز، مصرف دی اکسید کربن بیشتر است (مرحله 2)، همچنین در انسان و حیوانات به دلیل تنفس، تولید دی اکسید کربن بیشتر می باشد (مرحله 3).

ب) کدام یک از بخش های نشان داده شده، در چرخه طبیعی کربن وجود ندارد؟

پاسخ: در مرحله 1، بخش استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی (کارخانه هایی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند) در چرخه طبیعی وجود ندارد. انسان در صد سال اخیر از سوخت های فسیلی استفاده، و آن را وارد چرخه کرده است.

پ) مصرف سوخت های فسیلی چه تأثیری روی چرخه های طبیعی دیگر می گذارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: تعادل چرخه های دیگر را مختل می کند. مانند اختلال در چرخه آب (باران های سیل آسا و خشکسالی در برخی نقاط زمین)، اختلال در چرخه فصل ها (شروع فصل های طبیعی زودتر از فصل های تقویمی و افزایش دما در فصل تابستان و کاهش دما در زمستان)، اختلال در چرخه سنگ (تأثیر باران اسیدی بر سنگ ها و فرسایش سنگ ها و خاک ها)، سوراخ شدن لایه اوزون (به سبب تولید بسیار زیاد گاز کربن دی اکسید) و …

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 28 فصل سوم علوم نهم

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تأثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتایج را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید.

پاسخ: عواقب افزایش دما:‌ افزایش دمای کره زمین با گسترش تولید و آزاد شدن گاز کربن دی اکسید آثار بسیار مخربی در بر دارد. ممکن است زندگی گیاهان و جانداران دریایی به طور جدی در خطر باشند. زیستگاه های گیاهی و جانوری در حال تغییر اساسی می شوند. الگوهای آب و هوایی دچار تغییر می شوند؛ که نتیجه آن وقوع سیل، خشکسالی و طوفان های مخرب شدید خواهد بود.

افزایش دما باعث ذوب شدن یخ های قطبی شده و باعث افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها می شود. در مناطق خاصی از زمین، بیماری های انسانی گسترش می یابد و محصولات کشاورزی از بین می روند. و وقوع مکرر شرایط بحرانی آب و هوا منجر به خسارات زیادی می شود. تغییر در الگوهای بارش سیل و خشکسالی را در مناطق مختلف افزایش می دهد. و در نهایت طوفان ها و تند بادها بیشتر و قوی تر رخ خواهند داد.

همچنین اگر سطح گاز دی اکسید کربن به طور پیوسته افزایش یابد، آب اقیانوس ها در نهایت تبخیر می شود و دانشمندان پیش بینی کرده اند که روزی خورشید به کوره ای بزرگ و آتشین با گرما و نور شدید تبدیل می شود و زندگی بر روی کره زمین را غیرممکن می کند. البته، این امر برای میلیون ها سال آینده غیرممکن است، اما در صورت وقوع، از نظر تئوری می تواند باعث گرم شدن بیش از حد اقیانوس ها و تبخیر آن شود و در نتیجه آثار مخرب و برگشت ناپذیری از گازهای مرطوب گلخانه ای ایجاد شود.

خلاصه ای از تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین :

 1. امواج مختلف خورشید از جو عبور کرده و به سطح زمین می رسند. بیشتر امواج خورشید توسط سطح زمین جذب شده و آن را گرم می کنند.
 2. سطح زمین گرما را جذب می کند. آب های سطح دریاها و دریاچه ها تبخیر می شود. امواج دریافتی به شکل تابش فروسرخ از سمت زمین به سمت آسمان روانه می شوند. گرمای جذب شده شروع به بالا رفتن می‌کند. نام این گرما تابش فروسرخ است.
 3. ساختار دی اکسید کربن از خروج گرما از جو جلوگیری می کند. بیشتر امواج فروسرخ توسط دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای جذب شده و دوباره در جهات مختلف آزاد می شوند. نتیجه نهایی این عمل گرم شدن کره زمین است. بنابراین دمای زمین افزایش می یابد.

پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 29 فصل سوم علوم نهم

در یک فعالیت گروهی درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش کنید.

پاسخ: نفت یا نفت خام یکی از مهمترین مواد موجود و کشف شده در جهان می باشد. معروف ترین محصولات جانبی نفت عبارتند از: سوخت های پرانرژی، گازوئیل یا بنزین، سوخت چراغ نفتی، نفت دیزل یا سوخت های نفتی و گالنی نیز از نفت به دست می آید. بیشتر غذاهایی که می خوریم و لباس هایی که می پوشیم به نوعی به فرآورده های نفتی وابسته است. به طوری که از نفت برای جلوگیری از چسبیدن نان هنگام مخلوط کردن خمیر استفاده می شود.

از نایلون های نازک برای بسته بندی غذا استفاده می شود و بیشتر لباس های مصنوعی ما از نفت تهیه می شود. بیش از هزار نوع روغن مایع و جامد از نفت خام تهیه می شود. روغن روان کننده در دستگاه های مختلف مانند ساعت و قطعات ماشین، لوکوموتیوها و ژنراتورهای برق استفاده می شود. آسفالت جاده ها و ایزوگام سقف های خانه ها نیز با استفاده از فرآورده های نفتی ساخته می شوند.

موم به دست آمده از نفت در تولید اقلامی مانند شمع، کاغذ روغنی و سلفون استفاده می شود. سایر مواد مشتق شده از نفت در تولید انواع کاغذ کربن، روزنامه و مواد تمیز کننده استفاده می شود.

استفاده اصلی از نفت خام در دوران مدرن (امروزه) چندان شگفت آور نیست. بیش از 50 درصد آن به بنزین تبدیل می شود. در حقیقت، حدود 70 درصد نفت خام تبدیل و برای حمل و نقل مصرف می شود. با این حال، نفت خام و فرآورده های فرعی آن تنها به سوخت خودروها و سایر وسایل نقلیه محدود نمی شود و مبنایی برای تولید طیف گسترده ای از محصولات است که ممکن است هرگز نام آنها را نشنیده باشید.

محصولات شگفت انگیزی که توسط نفت و مشتقات آن تولید می شوند، عبارت اند از: تجهیزات ورزشی، آدامس بادکنکی، ماتیک، دندان های مصنوعی، خمیر دندان، سیم گیتار، دئودرانت و ضد عرق، عطر و ادکلن، لنزهای چشمی، طعمه ماهیگیری و …

جواب خود را بیازمایید صفحه 30 فصل 3 علوم نهم

با توجه به نمودار 1 به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 30 فصل 3 علوم نهم

الف) بیشترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟

پاسخ: دهه 60 میلادی (سال 1960)

ب) پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفت خام در چه دهه‌ای به حداقل برسد؟

پاسخ: سال 2030 میلادی

پ) در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف آن برابر است؟

پاسخ: سال 1980 میلادی

ت) در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان کشف آن پیشی گرفته است؟

پاسخ: از سال 1980 به بعد

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 30 فصل سوم علوم نهم

درباره راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس در این مورد گفت و گو کنید. نتیجه گفت و گوهای خود را به صورت یک مقاله برای روزنامه های کثیرالانتشار محل زندگی خود بفرستید.

پاسخ: 1) جلوگیری از فروش و یا کاهش فرو نفت به صورت خام
2) تأسیس صنایع پتروشیمی و تبدیل نفت به فراورده های دیگر
3) رشد گردشگری و صنایع دستی
4) رشد سایر صنایع و افزایش صادرات غیر نفتی
5) رشد صنایع کشاورزی و غذایی و صادرات محصولات کشاورزی
6) افزایش صادرات فنی و مهندسی
7) جایگزین کردن انرژی های نو مانند انرژی های پاک (موج، باد و خورشید)، سوخت های زیستی و هسته ای به جای سوخت های فسیلی
8) صرفه جویی در مصرف انرژی
9)‌ بازیافت مواد پلاستیکی و فلزی
10)‌ ایجاد درآمدهای پایدار مثل مالیات و …
11) جایگزینی مواد دیگر مانند ظروف سلولزی یکبار مصرف (مانند کیسه های میوه)

جواب فکر کنید صفحه 31 فصل 3 علوم نهم

الف) چه رابطه‌ای بین دمای جوش با تعداد اتم‌های کربن در هیدروکربن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: هرچه تعداد اتم های کربن (C) بیشتر باشد، ماده دیرتر می جوشد. (یعنی نقطه جوش بالاتری دارد.)

ب) کدام ترکیب دمای جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟ 1)‌ C10 H20 و 2) C6 H14

پاسخ: ترکیب C10 H20 ؛ چون تعداد کربن آن (10 عدد) بیشتر از تعداد کربن ترکیبب C6 H14 (6 عدد) می باشد.

جواب فکر کنید صفحه 31 فصل سوم علوم نهم

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید:

پاسخ فکر کنید صفحه 31 فصل سوم علوم نهم

الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟ چرا؟

پاسخ:

ب) هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟

پاسخ:1) C۱۲H۲۶ به روغن شماره یک (۱) تعلق دارد. (به نام دوکان)‌
2) C۲۰H۴۲ به روغن شماره سه (۳) تعلق دارد. (به نام ایکوسان)‌
3) C۱۷H۳۶ به روغن شماره دو (۲) تعلق دارد. (به نام هپتادکان)‌
4) C۲۴H۵۰ به روغن شماره چهار (۴) تعلق دارد. (به نام تتراکوسان)‌

جواب فکر کنید صفحه 33 فصل سوم علوم نهم

با توجه به شکل 3-الف، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) در این برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جدا سازی می کنند؟

پاسخ: هشت برش نفتی

ب) نقطه جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟

پاسخ: نقطه جوش پایین­ ترین برش نفتی در ستون تقطیر (قیر) از بقیه بیشتر است.

پ) مولکول های موجود در کدام برش بزرگ‌تر و سنگین‌تر هستند؟ به چه دلیل؟

پاسخ: مولکول های موجود در پایین ترین برش نفتی در ستون تقطیر بزرگ‌تر و سنگین‌تر هستند، چون تعداد اتم کربن آن­ ها از بقیه محصولات دیگر بیشتر است.

ت) تعداد اتم‌های کربن در مولکول‌های کدام برش از بقیه کمتر است؟

پاسخ: بالاترین برش نفتی در ستون تقطیر که گاز می باشد.

ث) رنگ مخلوط ها در کدام برش تیره‌تر است؟

پاسخ: پایین­ ترین برش نفتی در ستون تقطیر که قیر است.

جواب فکر کنید صفحه 34 فصل سوم علوم نهم

الف) عنصرهای اصلی سازنده این پلاستیک ها چیست؟

پاسخ: اجزا و عنصرهای اصلی پلاستیک ها، کربن و هیدروژن می باشد.

ب) خواص فیزیکی اتن را با فراورده های حاصل از آن (پلی اِتن) مقایسه کنید.

پاسخ: خواص فیزیکی پلی اِتن: جامد، سفید رنگ، چگالی 0/9 گرم بر سانتی ‌مترمکعب، دمای ذوب 115+ درجه سانتی گراد، آتش گیری دارد.

خواص فیزیکی اتن: گاز، بی رنگ، چگالی 0/1178 گرم بر سانتی ‌مترمکعب، دمای ذوب 169- درجه سانتی گراد، آتش گیری سریعی دارد.

به طور کلی اتن گازی شکل است در حالی که پلی اتن جامد است. جرم پلی اتن زياد است، در حالی که جرم اتن کم است.

جواب فعالیت صفحه 36 فصل سوم علوم نهم

قبض برق خانه مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده های موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

مقدار کربن ­دی‌اکسید تولید شده (کیلوگرم)منبع تولید برقمیزان برق مصرفی در 45 روز (کیلووات ساعت)
0/9 × 350 = 315 کیلوگرمزغال سنگ x= 350
0/7 × 350 = 245 کیلوگرمنفت خام
0/01 × 350 = 3.5 کیلوگرمباد
0/03 × 350 = 10.5 کیلوگرمگرمای زمین
0/05 × 350 = 17.5 کیلوگرمسلول­‌های خورشیدی

الف) حساب کنید میزان برق مصرفی خانواده شما در ۴۵ روز سبب ورود چند کیلوگرم کربن دی اکسید به هوا کره می‌شود.

پاسخ: اگر 350 کیلووات ساعت مصرف انرژی در یک دوره 45 روزه باشد، چون در کشور ما از سوختن نفت برق تولید می­‌شود، پس 210 = 350 × 0/7 / یعنی 245 کیلوگرم کربن دی اکسید در 45 روز.

ب) با توجه به قبض برق خانه مسکونی خودتان، حساب کنید که مقدار کربن دی اکسید ورودی به هواکره در اثر مصرف سالانه برق خانواده شما چند کیلوگرم است.

پاسخ: 8 = 45 ÷ 365 / یعنی یک سال دارای 8 بخش 45 روزه می باشد. / 1960 = 8 × 245 ، یعنی کیلوگرم کربن دی اکسید در سال

پ) درباره میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق گفت و گو کنید.‌

پاسخ: تولید آلودگی (آلایندگی) زغال سنگ بیشتر است زیرا 0.9 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند تا یک کیلووات ساعت برق از سوزاندن زغال سنگ تولید کند و کمترین تولید آلودگی مربوط به برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی است که تنها 0.05 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.

ت) هر گاه بدانید که یک درخت میانسال به طور میانگین سالانه ۱۰ کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف می کند؛ حساب کنید چند درخت لازم است تا همه کربن دی اکسید تولید شده توسط خانواده شما مصرف شود.

پاسخ: 168 = 10 ÷ 1680 / در نتیجه 196 درخت لازم است.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 37 فصل سوم علوم نهم

ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است. با مراجعه به منابع معتبر علمی، درباره رتبه مصرف پلاستیک در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش دهید.

پاسخ: ایران پنجمین کشور دنیا در مصرف پلاستیک است. یک رتبه ناخوشایند که با آمار ده درصدی پلاستیک در پسماند‌های شهری، جنبه ای نگران‌کننده نیز می یابد. کیسه نایلون و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف جزیی از زندگی روزمره شهری مردم ایران شده اند. به طوری که سالانه ۲۵۰هزار تن پلاستیک در ایران تولید می‌شود.

پاسخ گفت و گو کنید صفحه 37 فصل سوم علوم نهم

درباره اینکه «شما چه کارهایی می توانید انجام دهید تا محیط زندگی برای شما، خانواده شما و همسایگان و همشهری هایتان مناسب تر شود» در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

پاسخ: برای کاهش آلودگی محیط زیست و یافتن محیطی مناسب برای زندگی، باید موارد زیر را انجام دهیم:

 1. کاشت درخت، گل، گیاه و و جنگل کاری
 2. استفاده از انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد و آب جاری و انرژی زمین گرمایی و غیره.
 3. بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در صنایع، خودروها و خانه ها
 4. بازیافت پلاستیک و فراورده های نفتی
 5. دفن دی اکسید کربن
 6. و …

همچنین بخوانید: پاسخ فکر کنید و فعالیت های فصل اول علوم نهم

توجه: شما دانش آموز پایه نهم متوسطه اول می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به پاسخ نامه فعالیت های کتاب علوم تجربی نهم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله پاسخ نامه و جواب فکر کنید و فعالیت های فصل 3 سوم کتاب علوم تجربی نهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

7 دیدگاه

 1. Qasemzayee گفت:

  سلام…بسیار عالی و مفید بود …دست نویسنده اش طلا❤

 2. I DOT HAVE ANY BAME گفت:

  عالی بود…از نظر من مفیده..حتی تو دفترم هم نوشتم

 3. ناشناس گفت:

  عالییی

 4. ایمان گفت:

  مفید و مختصر

 5. Yunes گفت:

  عالیییییییی🥰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *