اخبارعلمی

جواب فصل سوم علوم تجربی دوم 🕵🏻 درس زندگی ما و گردش زمین (۱)

پاسخ و حل فعالیت های صفحه 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 فصل 3 سوم علوم دوم ابتدایی

جواب فصل سوم علوم تجربی دوم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با پاسخ و جواب فعالیت ها ، ایستگاه فکر ها و گفت و گو کنید های صفحه ۲۳ تا ۲۹ فصل ۳ علوم پایه دوم درس زندگی ما و گردش زمین (۱) کتاب علوم دوم ابتدایی پرداخته ایم. در ادامه همراه باشید.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های فصل اول و دوم علوم تجربی دوم

جواب فصل 3 علوم دوم
جواب فصل 3 علوم دوم

جواب فصل سوم علوم تجربی دوم

در ادامه با پاسخ فصل ۳ علوم دوم داریم :

جواب مشاهده کنید صفحه ۲۳ علوم دوم

مانند شکل، نخی را به دور توپ ببندید و آن را جلوی چراغ روشنی بگیرید. به نوری که از چراغ به توپ می‌تابد، نگاه کنید. چه مقدار از توپ روشن شده است؟ نصف آن (نیمی از آن)

پاسخ مشاهده کنید صفحه ۲۳ علوم دوم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم تجربی دوم

روز و شب چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ کوتاه : با چرخش زمین به دور خود شب وروز به وجود می آید.

پاسخ بلند : زمین مانند یک توپ است و نور خورشید یک طرف آن را روشن می‌کند که به آن روز می‌گویند، و به طرف دیگر آن که تاریک است شب می گویند.

پاسخ کار در منزل صفحه 23 علوم دوم

در یک اتاق تاریک به کمک یک چراغ قوه و یک پرتقال، هندوانه، توپ و… قسمت‌های تاریک و روشن درست کنید. آیا می‌توانید قسمت تاریک را زیادتر یا کمتر کنید؟ خیر

جواب کار در کلاس صفحه ۲۵ علوم دوم

با کمک معلّم یک چراغ مطالعه را با یک سیم رابط بلند به برق وصل کنید.
چراغ را در وسط کلاس روشن کنید.
آیا چراغ به کلاس شما گرما می‌دهد؟ بله

چراغ مطالعه را در حالی که روشن است، به خارج از کلاس ببرید.
آیا باز هم چراغ کلاس شما را گرم می‌کند؟ خیر
گرمی زمین در تمام روز یک اندازه نیست.

جواب آزمایش کنید صفحه 25 کتاب درسی علوم دوم

برای اندازه‌گیري سردی و گرمي از دماسنج استفاده می‌کنیم.
در یک ظرف تا نیمه آب سرد بریزید. دماسنج را داخل آب سرد قرار دهید.
محلّ قرار گرفتن مایع داخل دماسنج را به کمک معلّم خود یادداشت کنید.

ظرف را روی یک سه پایه قرار دهید و یک چراغ الکلی زیر آن روشن کنید.
در هر دقیقه، یک بار دمای آب درون ظرف را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

پس از یک ساعت، شعله‌ی چراغ الکلی را خاموش کنید و مجدداً هر 2 دقیقه یک بار، دمای آب درون به دانش‌آموزان خود رعایت نکات‌ایمنی را هنگام آزمایش یادآور شوید.
ظرف را اندازه گیری و یادداشت کنید.

آیا تغییر دمای آب به سرعت اتّفاق می افتد؟ خیر چگونه؟
پاسخ : آهسته و آرام آرام آب سرد و یا گرم می شود .

آزمایش صفحه ۲۵ علوم دوم

پاسخ ایستگاه فکر صفحه ۲۵ علوم تجربی کلاس دوم

آیا صبح که خورشید طلوع می‌کند، زمین به‌طور ناگهانی گرم می‌شود؟ خیر . به آرامی گرم می شود.
آیا عصر که خورشید غروب می‌کند، زمین به‌طور ناگهانی سرد می‌شود؟ خیر ، آهسته آهسته زمین سرد می شود.

جواب آزمایش کنید صفحه ۲۶ کتاب درسی علوم دوم

1- 2 دماسنج تهیّه کنید.
2- یکی از دماسنج‌ها را در سایه و دیگری را در مقابل آفتاب بگذارید. 10 دقیقه صبر کنید. با کمک معلّم خود دمایی را که هر دماسنج نشان می‌دهد، بخوانید و در جدول یادداشت کنید. کدام دماسنج دمای بیشتری را نشان می‌دهد؟
دماسنجی که در آفتاب قرار دارد.

آزمایش کنید صفحه ۲۶ کتاب درسی علوم دوم

3- همین آزمایش را چند بار دیگر تکرار کنید و دماهایی را که دماسنج‌ها نشان می‌دهند، در جدول زیر یادداشت کنید.
4- یادداشت‌های خود را در جدول مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید.

نتیجه می‌گیریم دماسنجی که در سایه قرار دارد ، دمای پایین تری را نشان می‌دهد.

دما در مقابل آفتابدما در سایهزمان
 ۲۶ ۲۳۱۰ دقیقه
 ۲۸ ۲۴۱ ساعت
 ۳۲ ۲۷۲ ساعت
 ۳۵ ۲۹۳ ساعت

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۷ علوم دوم

به نظر شما نور خورشید بر زندگی ما و سایر جانداران چه اثری دارد؟

ما و جانوران را گرم می کند و به رشد گیاه کمک می کند، همچنین برای دیدن و خشک کردن لباس به ما کمک می کند.

جواب آزمایش کنید صفحه ۲۸ علوم دوم

تعدادی دانه‌ی لوبیا تهیّه کنید. آن‌ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
هر قسمت را داخل یک پارچه‌ی نمناک قرار دهید و پارچه را داخل بشقاب بگذارید.
یکی از بشقاب‌ها را داخل یخچال قرار دهید و بشقاب دیگر را پشت پنجره‌ی اتاق رو به آفتاب بگذارید. هر روز روی پارچه‌ها کمی آب بپاشید.
بعد از ۳ روز لوبیاهای داخل پارچه‌ها را با هم مقایسه کنید.

نتیجه گزارش آزمایش : برای رشد گیاهان به نور و گرمای خورشید نیاز است و گیاهان نمی توانند بدون وجود خورشید به زندگی خود ادامه دهند این موضوع برای اکثر موجودات روی زمین صدق میکند.

جواب آزمایش کنید صفحه 28 علوم دوم
جواب آزمایش کنید صفحه 28 علوم دوم

جواب ایستگاه فکر صفحه 28 علوم تجربی دوم

امیر و مهدی می خواهند به کمک آزمایشی نشان دهند که گیاهان در نور خورشید بهتر رشد می‌کنند. آن‌ها فقط یک گلدان دارند.
1- آن ها برای انجام آزمایش، چه وسایل دیگری نیاز دارند؟
پاسخ : به خاک – آب – هوا نیاز دارند.

2- آن ها باید آزمایش خود را چگونه انجام دهند؟
جواب : دو گلدان یکی در نور خورشید و یکی در سایه قرار دهند.

3- شما هم این آزمایش را انجام دهید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
جواب : گلدانی که در زیر نور آفتاب بوده رشد بیشتری داشته و گلدانی که در سایه بوده خیلی کم رشد کرده است.

جواب ایستگاه فکر صفحه 28 علوم تجربی دوم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۹ علوم دوم

1- بیشتر جاندارن شب‌ها استراحت می‌کنند. برخی از آن‌های شب‌ها فعالیت می‌کنند.
شما یک جانور را که شب‌ها فعّالیت می‌کند، انتخاب کنید و درباره‌ی زندگی آن اطّلاعات جمع‌آوری کنید. اطّلاعات خود را در کلاس درس برای سایر دانش‌آموزان تعریف کنید.

خفاش ها در روز داخل غاز زندگی می کنند و در شب به بیرون می آیند و به شکار و تغذیه می پردازند. خفاش ها تنها پستاندارانی هستند که پرواز می کنند.

2- در چه شغل هایی افراد شب ها هم فعّالیت می‌کنند؟ سازمان صدا و سیما ، نگهبان ها ، پلیس ها ، رانندگان کامیون ها

3- یکی از دانش آموزان که پدر یا مادر و یا یکی از نزدیکان او شب‌ها فعّالیت می‌کند، با او گفت‌وگو کند. سپس اطلاعات جمع آوری شده را به سایر دانش آموزان گزارش دهد.

پدر پسرخاله من یک رفتگر زحمت کش است که شب ها کوچه ها را تا صبح تمیز میکند . او مردی بسیار شریف و مهربان است.

☑️ خب این بود از جواب فصل سوم علوم تجربی پایه دوم دبستان. اگر سوالی درباره فصل سوم علوم تجربی دوم داشتید از قسمت دیدگاه از ما بپرسید. برای بهتر پیدا کردن ما در گوگل در آخر عبارت خود کلمه ماگرتا را اضافه کنید.💖🔥

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

10 دیدگاه

 1. ناشناس گفت:

  عالی بود

 2. ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود ممنون

  1. ناشناس گفت:

   عالی بود

 3. اعظم گفت:

  ممنون از سایت ذخوبتون

 4. ناشناس گفت:

  واقعا عالی بود من خیلی ازسوال ها رو نمی دونستم خیلی کمک کرداین سایت

   1. فاطمه‌ گفت:

    خوبه دیگه چیه عالیه اصلا

 5. خاطره گفت:

  تشکر واقعا چقدر من دنبال جواب سوال کتاب درس گشتم تا اینجا به طورجامع بیدا کردم.خدا خیرتون بده

  1. ناشناس گفت:

   اره خیلی من سما هستم کلاس پنجم وخواهرم کلاس دوم من وقتی جواب درس هاش رو نمیدونم به این سایت مراجعه میکنم ، واقاًخیلی عالی هست تشکر میکنم از سازندش

   1. ناشناس گفت:

    روز وشب چگونه به وجود میاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *