اخبارعلمی

جواب فصل ۴ علوم هفتم ؛ سوالات صفحه ۲۷ تا ۳۲

گام به گام فصل چهارم و درس 4 علوم کلاس هفتم و پاسخ فعالیت ها و فکر کنید و آزمایش های درس مواد پیرامون ما

گام به گام فصل چهارم ۴ علوم کلاس هفتم و پاسخ سوالات فکر کنید، فعالیت و آزمایش کنید های صفحه 27 – 28 – 29 – 30 – 31 و 32 درس 4 مواد پیرامون ما را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مطالعه نمایید.

همچنین بخوانید: جواب فصل ۵ علوم هفتم

جواب فکر کنید، فعالیت و آزمایش کنیدهای فصل ۴ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۲۷ علوم هفتم فصل چهارم

فهرستی از لوازم و وسایل اطراف خود (حداقل ده مورد) را تهیه، و به دلخواه دسته بندی کنید. ملاک دسته بندی خودتان را مشخص کنید.

پلاستیکیشیشه ایپارچه ایچوبیفلزی
کنترل کولر و تلویزیون
لیوان، پنکه، دمپایی
آیینه، پنجره
لامپ، لیوان
لباس – دستمال
عروسک و ملافه
مداد – کمد – میز
صندلی – جا نانی
دستگیره در، قاشق
چنگال – چاقو – ناخنگیر

✅ لوازم جدول را بر اساس جنسی که دارند دسته بندی کرده ام.

پاسخ فکر کنید صفحه ۲۸ علوم کلاس هفتم

۱- خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه ای، میله چوبی، بشقاب سرامیکی، خط کش پلاستیکی و قوطی آلومینیومی را پیش بینی و جدول زیر را کامل کنید.

نام جسم / خاصیتشکننده – چکش خواررسانا – نارساناانعطاف پذیر – انعطاف ناپذیرشفاف – کدر
لیوان شیشه ایشکنندهنارسانای الکترونیکیانعطاف ناپذیرشفاف
خط کش پلاستیکیشکننده نارسانای الکترونیکیانعطاف پذیرکدر – شفاف
قوطی آلومینیومیچکش خواررساناانعطاف پذیرکدر
مداد چوبیشکنندهنارسانای الکترونیکیانعطاف ناپذیرکدر
بشقاب سرامیکیشکنندهنارسانای الکترونیکیانعطاف ناپذیرکدر
تایر اتومبیل——–نارسانای الکترونیکیانعطاف پذیرکدر

۲- با بررسی شکل زیر، چکش خوار بودن فلزها را با توجه به ساختار اتمی آنها توضیح دهید.

پاسخ سوالات فصل 4 کتاب علوم پایه هفتم
پاسخ سوالات فصل 4 کتاب علوم پایه هفتم

وقتی با ضربه به فلز نیرو وارد می شود ساختمان اتم ها تغییر نمی کند اما اتم ها از محل خود جا به جا می شوند و در نتیجه فلز شکل پذیر و چکش خوار می شود. در واقع با زدن ضربه لایه هایی از اتم روی هم لغزیده و فلز تغییر شکل می دهد.

جواب آزمایش کنید ۱ و ۲ صفحه ۲۹ علوم هفتم

آزمایش کنید شماره ۱، وسایل و مواد: باتری، لامپ ۱/۵ ولتی، چند تکه سیم، لیوان، سکه، خط کش پلاستیکی، چوبی و فلزی، قوطی یا پوش برگ (فویل) آلومینیومی، پارچه نخی و بشقاب سرامیکی.

روش آزمایش:
۱- یک مدار الکتریکی ساده بسازید.
۲- رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی، و نتیجه مشاهدات خود را یادداشت کنید.

لیوان شیشه اینارسانا
سکهرسانا
خط کش پلاستیکینارسانا
خط کش چوبینارسانا
خط کش فلزیرسانا
فویل آلومینیومیرسانا
پارچه نخینارسانا
بشقاب سرامیکینارسانا

✅ با توجه به نتایج آزمایش می توان نتیجه گرفت فلزات رسانای الکتریکی و نافلزات نارسانای الکترونیکی هستند.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های فصل ۳ علوم هفتم

آزمایش کنید شماره ۲، چند رشته سیم نازک فلزی، نخی و پلاستیکی، قلاب، پایه و گیره فلزی و چند وزنه ۱۰۰ گرمی.

روش آزمایش:
۱- یک رشته سیم مسی را مطابق شکل به گیره ببندید.
۲- یک وزنه ۱۰۰ گرمی را از آن آویزان، و تعداد وزنه ها را کم کم اضافه کنید. این عمل را تا آنجا ادامه دهید که رشته سیم پاره شود.
۳- آزمایش را برای رشته سیم های دیگر تکرار کنید (قطر رشته سیم ها باید یکسان باشد).

۴- نتیجه مشاهدات خود را روی نمودار زیر رسم، و نتایج را مقایسه کنید.

جواب آزمایش کنیدهای فصل 4 علوم هفتم
جواب آزمایش کنید های فصل 4 علوم هفتم

حل فعالیت صفحه ۳۰ فصل ۴ علوم پایه هفتم

شکل زیر جرم یک سانتی متر مکعب از چند ماده مختلف را نشان می دهد.

گام به گام فعالیت های فصل چهارم علوم هفتم
گام به گام فعالیت های فصل چهارم علوم هفتم

الف) شما نیز با استفاده از ترازو و استوانه مدرج، جرم و حجم خمیر بازی، میخ فولادی، سنگ مرمر، توپ، انگشتر طلا، ورق آلومینیومی و وزنه سربی را اندازه گیری، و چگالی آنها را حساب کنید.

ب) چگالی همه مواد داده شده را روی نمودار زیر رسم کنید.

جواب سوالات فصل مواد پیرامون ما علوم کلاس هفتم
جواب سوالات فصل مواد پیرامون ما علوم کلاس هفتم

پ) آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟ خیر با هم متفاوت است.

ت) چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است؟ فلزات چگالی بیشتری دارند.

ث) برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید.
موادی که چگالی بیشتری از مایع دارند در مایع فرو می روند و ته نشین می شوند (برنج و جیوه) و موادی که چگالی کمتری از مایع دارند در سطح مایع شناور می مانند ( چوب پنبه).

جواب سوالات گفت و گو ، آزمایش کنید صفحه ۳۱ علوم هفتم

گفت و گو کنید صفحه 31 علوم هفتم، چون استحکام فولاد زیاد است، اغلب پل ها و اسکله های فلزی را از فولاد می سازند. چرا استحکام این سازه ها با گذشت زمان کاهش می یابد؟

چون با گذشت زمان فولاد دچار تغییر شیمایی شده و زنگ می زند. لذا بر استحکام این سازه ها نیز اثر بدی می گذارد.

آزمایش کنید صفحه 31 علوم هفتم، وسایل و مواد: چسب چوب، بوراکس، آب، رنگ غذا، لیوان، کاسه، استوانه مدرج، ترازو.

روش آزمایش

۱- در یک لیوان بزرگ ۳۰ میلی لیتر آب بریزید و ۳۰ میلی لیتر چسب چوب به آن اضافه کنید؛ سپس آن را هم بزنید تا یکنواخت
شود.

۲- یک قاشق سوپ خوری از بوراکس و چند قطره رنگ غذا را در ۶۰ میلی لیتر آب در یک کاسه حل کنید.

۳- محتویات لیوان را به آرامی درون کاسه اضافه کنید و مرتب هم بزنید.

۴- ماده ژله ای به دست آمده را با حرکت دست به شکل یک توپ در آورید.

۵- با تغییر شرایط انجام واکنش (تغییر دمای آب) و افزودن مواد دیگر مانند نشاسته، آزمایش را تکرار، و توپ های ساخته شده را با هم مقایسه کنید.

نتیجهآبچسبنشاستهبوراکس
سفت نشده۱۰ گرم۶ گرم۱ گرم۲/۵ گرم
چسبناک شده و بعد خشک شده۱۰ گرم۵ گرم۱ گرم۲/۵ گرم
خشک شده و پودر شده۱۰ گرم۵ گرم۳ گرم۲۵ گرم

پاسخ اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۲ کتاب علوم هفتم

برای ساخت هریک از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده است؟ دلیل انتخاب هر ماده را بنویسید.

الف) دستاک (راکت) تنیس : چوب و پلاستیک بخاطر کم بودن چگالی کم چوب و انعطاف پذیر بودن پلاستیک.

ب) قابلمه دسته دار : فلز و پلاستیک بخاطر اینکه فلز رسانای گرمای خوبی است و پلاستیک نارسانای گرما است.

پ) کلاه ایمنی : آلومینیوم یا پلاستیک، اولی بخاطر مقاومت بالا و دومی بخاطر عایق بودن و داشتن چگالی کم.

ت) بدنه و در یخچال : پلاستیک و فلز، اولی بخاطر نارسانای گرما بودن و دومی بخاطر استحکام بالای آن.

ث) چرخ اتومبیل : فلز بخاطر استحکام بسیار بالای آن.

مطلب مشابه
جواب فعالیت های فصل ۲ علوم هفتم
و
جواب فعالیت های فصل ۱ علوم هفتم

✅ در این نوشته جواب فکر کنید، فعالیت و آزمایش کنیدهای فصل ۴ علوم هفتم «مواد پیرامون ما» را مرور کردیم، جهت مشاهده جواب سایر فصل ها کافیست شماره آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

12 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *