اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل ۴ چهارم شیمی دوازدهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای فصل 4 چهار شیمی دوازدهم صفحه 120 و 121

جواب تمرین های دوره ای صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱ فصل ۴ چهارم شیمی دوازدهم ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 120 و 121 فصل 4 چهارم شیمی راهی به سوی آینده‌ای روشن کتاب شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۹ شیمی دوازدهم

جواب تمرین های دوره ای فصل ۴ چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۴ چهارم شیمی دوازدهم

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۴ چهارم شیمی دوازدهم صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱

۱- برای هر یک از جمله‌های زیر دلیلی بنویسید.

آ) استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود.

پاسخ: کاتالیزگرها سبب می‌شوند که واکنش‌ها در دمای پایین‌تر انجام شوند، بنابراین سوخت فسیلی کمتری مصرف شده و آلودگی محیط زیست کمتر می‌‌شود.

ب) در تعادل‌های گازی گرماگیر با افزایش دما در فشار ثابت، K ، افزایش می‌یابد.

پاسخ: برای افزایش دما باید به سامانه گرما دهیم. از آنجا که در واکنش‌های گرماگیر نماد گرما در سمت واکنش دهنده‌ها قرار دارد، مطابق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت مصرف گرما یعنی تولید فراورده بیشتر پیش می رود و در نتیجه ثابت تعادل افزایش می یابد.

پ) هر واکنشی که در آن ترکیب آلی اکسیژن دار از یک هیدروکربن تولید می‌شود، واکنش اکسایش – کاهش است.

پاسخ: در این نوع واکنش‌ها با تبدیل هیدروکربن به یک ترکیب آلی اکسیژن‌دار، حتماً عدد اکسایش کربن تغییر می‌کند و هر واکنشی که در آن حداقل یکی از اتم‌ها تغییر عدد اکسایش دهد، واکنش اکسایش – کاهش است.

۲- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۴ چهارم شیمی دوازدهم
پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۴ چهارم شیمی دوازدهم

آ) انرژی فعال‌سازی و آنتالپی هر واکنش را روی نمودار مشخص کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل 4 شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 4 شیمی دوازدهم

ب) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟ چرا؟

پاسخ: واکنش سمت راست ، زیرا انرژی فعال سازی کمتری دارد.

۳- در کدام سامانه تعادلی زیر، کاهش حجم سامانه در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فراورده‌ها می‌شود؟ توضیح دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

پاسخ: در سامانه تعادلی (آ) ،‌ کاهش حجم یا به عبارتی افزایش فشار باعث می شود مطابق اصل لوشاتلیه سامانه در حد امکان به مقابله با تغییر اعمال شده بپردازد. بنابراین تعادل به سمت مول گازی کمتر جابه‌جا می شود.

۴- با توجه به نمودار روبه‌رو، درستی یا نادرستی هر یک از جمله‌های زیر را مشخص کنید:

توضیح تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

آ) انرژی فعال‌سازی از آنتالپی واکنش بزرگتر است.

پاسخ: درست

ب) آنتالپی (محتوای انرژی) فراورده‌ها از واکنش دهنده‌ها کمتر است.

پاسخ: نادرست

پ) مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش دهنده‌ها بزرگتر از فراورده‌ها است.

پاسخ: درست

ت) اگر این واکنش درون سیلندر با پیستون روان به تعادل برسد، با افزایش فشار در دمای ثابت، شمار مول‌های اوزون کاهش می‌یابد.

پاسخ: نادرست

۵- شکل زیر پیشرفت واکنش تبدیل گاز بی‌رنگ N2O4 به گاز قهوه‌ای رنگ NO2 را با گذشت زمان در دمای ثابت نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل ۴ شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۴ شیمی دوازدهم

آ) آیا واکنش به تعادل رسیده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: بله به تعادل رسیده است.
پس از مدی سامانه دیگر تغییر رنگ نداده است و می توان نتیجه گرفت غلظت مواد شرکت کننده در این سامانه ثابت شده است و سامانه به تعادل رسیده است.

ب) اگر حجم سامانه 2 لیتر و هر ذره هم ارز با 0/01 مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل واکنش زیر را در این دما حساب کنید.

N2O4 ⇌ 2NO(g)

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل 4 شیمی دوازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل 4 شیمی دوازدهم

۶- با توجه به ساختار ترکیب‌های آلی زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

توضیح تمرین های دوره ای فصل ۴ شیمی دوازدهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل ۴ شیمی دوازدهم

آ) عدد اکسایش هر یک از اتم‌های کربن ستاره دار را تعیین کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای فصل 4 شیمی دوازدهم
حل تمرین های دوره ای فصل 4 شیمی دوازدهم

ب) در تبدیل ترکیب (2) به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش کدام اتم ستاره دار تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.

پاسخ: تعیین عدد اکسایش کربن در ترفتالیک‌اسید، در می‌یابیم که عدد اکسایش کربن بیرون حلقهٔ بنزنی تغییر می‌کند.

پاسخ تمرین های دوره ای فصل چهار شیمی دوازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل چهار شیمی دوازدهم

پ) روش تهیه یک دی استر از مواد (1) و (2) را با نوشتن معادله‌های شیمیایی موازنه شده نشان دهید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای فصل چهار شیمی دوازدهم
حل تمرین های دوره ای فصل چهار شیمی دوازدهم

۷- هر یک از موارد زیر سنتز یک فراورده هدف را نشان می دهد. هر نقطه چین را با فرمول شیمیایی مناسب پر کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل چهار شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهار شیمی دوازدهم

همچنین بخوانید: جواب در میان تارنماها صفحه ۱۱۶ شیمی دوازدهم فصل چهارم
و
جواب باهم بیOندیشیم صفحه ۱۱۴ و ۱۱۵ شیمی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول تا چهارم کتاب شیمی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱ فصل چهارم شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *