اخبارعلمی

سوالات درس هشتم علوم چهارم دبستان با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 8 هشت آسمان در شب کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس هشتم علوم چهارم دبستان با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۸ هشتم آسمان در شب کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۸ علوم چهارم

سوالات درس هشتم علوم چهارم دبستان با جواب
سوالات درس هشتم علوم چهارم دبستان با جواب

نمونه سوال های متن درس 8 هشتم علوم چهارم ابتدایی با جواب

نمونه سوالات درس هشتم علوم چهارم ابتدایی :

۱) نقطه های نورانی که در آسمان شب دیده می شوند چیست؟‌

پاسخ: ستاره

۲) چرا برخی ستاره ها نورانی تر دیده می شود؟

پاسخ: چون به ما نزدیک ترند

۳) کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم چه نام دارد؟‌

پاسخ: کهشکشان راه شیری

۴) چرا به خورشید ستاره می گویند؟

پاسخ: چون از خود نور دارد.

۵) نزدیکترین ستاره به زمین چه نام دارد؟

پاسخ: خورشید

۶) منظومه خورشیدی چیست؟‌

پاسخ: زمین به دور خورشید می چرخد و به همراه زمین هفت سیاره دیگر هم به دور خورشید می چرخند. خورشید و هر چیزی که به دور آن می گردد. منظومه خورشیدی یا منظومه شمسی نامیده می شود.

۷) سیاره های منظومه خورشیدی را به ترتیب از نزدیکترین سیاره به خورشید نام ببرید.

پاسخ: تیر یا عطارد – زهره یا ناهید – زمین – بهرام یا مریخ – مشتری – کیوان یا زحل – اورانوس – نپتون

۸) سیاره زهره یا ناهید را چه می توانیم در آسمان مشاهده کنیم؟

پاسخ: گاهی قبل از طلوع خورشید و گاهی بعد از غروب خورشید

۹) بهرام یا مریخ از روی زمین چگونه و به چه رنگی است؟ جنس آن از چیست؟

پاسخ: به شکل نقطه ای نورانی به رنگ قرمز – جنس آن از سنگ است.

۱۰) دورترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد و جنس آن چیست؟

پاسخ: نپتون و جنس آن گاز است.

۱۱) مدار را تعریف کنید.

پاسخ: به مسیر حرکت سیاره ها به دور خورشید مدار می گویند.

۱۲) سردی و گرمی سیّارات در منظومه ی شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هرچه دور تر باشد سردتر است.

۱۳) فرق ستاره با سیّاره چیست؟

پاسخ: ستاره از خود نور دارد ولی سیاره از خود نور ندارد.

۱۴) چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

پاسخ: به دلیل نور زیاد خورشید در روز

۱۵) چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه ی شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

پاسخ: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه ی مشخّص بین آن ها.

۱۶) را نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

پاسخ: برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان تر هستند.

۱۷) آیا فاصله ی همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

پاسخ: خیر

۱۸) کهکشان چیست؟

پاسخ: تمام ستاره ها و سیّاره ها و منظومه ها به همراه گرد و غبار و گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ در مجموعه ی بسیار بزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

۱۹) ستاره و سیّاره چیست؟

پاسخ: به اجرام آسمانی که از خود نور دارند ستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

۲۰) جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

پاسخ: از گاز است.

۲۱) زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: زحل

۲۲) مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

پاسخ: قرمز – به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

۲۳) نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: عطارد

۲۴) دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده ی منظومه ی شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

پاسخ: نپتون

۲۵) مدار در منظومه ی شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

پاسخ: به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر چیزها به دور خورشید در منظومه ی شمسی مدار گفته می شود.

۲۶) چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

پاسخ: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران است و زیاد گرم و سرد نیست.

۲۷) زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

پاسخ: به شکل کره ی آبی و سفید زیبا

۲۸) چرا زمین جای مناسبی برای زندگی گیاهان جانوران و انسان است؟

پاسخ: چون زمین دارای هوا ، آب و خاک است و نه زیاد گرم و نه زیاد سرد است.

۲۹) سال چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: از یک دور گردش هر سیاره به دور خورشید سال به وجود می آید.

۳۰) یک سال زمین حدود چند شبانه روز است؟

پاسخ: ۳۶۵ شبانه روز

ادامه سوالات درس هشتم علوم چهارم :

۳۱) تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

پاسخ: بر اساس گردش زمین به دور خورشید

۳۲) مهتاب چیست؟

پاسخ: ماه از خود نوری ندارد و نور خورشید را بازتاب می کند. به این نور مهتاب می گویند.

۳۳) کره ماه چگونه است؟

پاسخ: در کره ماه آب و هوا وجود ندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال های کوچک و بزرگ است.

۳۴) ماه قمری را تعریف کنید.

پاسخ: چرخش ماه به دور زمین حدود ۴ هفته طول می کشد که به آن ماه قمری می گویند.

۳۵) چرا ماه همیشه یک شکل دیده نمی شود؟

پاسخ: ماه از خود نور ندارد و نور خورشید را بازتاب می دهد. نور خورشید مقداری از سطح ماه را روشن می کند که ما آن را از زمین مشاهده می کنیم. این مقدار در یک ماه قمری تغییر می کند.

۳۶) اولین رصدخانه در این حدود چند سال پیش و در کجا ساخته شد؟‌

پاسخ: حدود هزار سال پیش در شهر ری

۳۷) سیاره ها از خود نور ندارد و نور خورشید را بازتاب می کنند.

۳۸) ماه از همه سیاره ها و ستاره ها به زمین نزدیکتر است.

۳۹) اولین سفر انسان به فضا سفر به کره ماه بوده است.

۴۰) یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقریبا چند ساعت است؟

پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خود؛ یک شبانه روز به و جود می آید که تقریباً ۲۴ ساعت است.

۴۱) تقویم کشو ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

پاسخ: بر اساس گردش زمین به دور خورشید

۴۲) چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

پاسخ: هرچه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و در نتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدارش گردش آن به دور خورشید طولانی تر بوده و سالش هم طولانی تر است.

۴۳) آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

پاسخ: بلی

۴۴) آیا ماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر – ماه نورِ خورشید را برمی گرداند.

۴۵) یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

پاسخ: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

۴۶) نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

پاسخ: ماه

۴۷) دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

پاسخ: در کره ی ماه آب و هوا وجود ندارد. سطح آن نا هموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک و بزرگ است.

۴۸) ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

پاسخ: ما قسمت های از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییر می کند.

۴۸) در رصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

پاسخ: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

۴۹) اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

پاسخ: به کره ی ماه

۵۰) سهم شما در مراقبت از سیّاره ی زمین چیست؟ (دو مورد)

پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند – زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

۵۱) اگر خاک و آب و هوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتظار همه ی جانداران است؟

پاسخ: همه ی ما دیر یا زود می میریم.

۵۲) حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

پاسخ: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

۵۳) کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: عطارد یا تیر

۵۴) بزرگترین سیاره منظومه شمسی مشتری است.

۵۵) سیاره های ناهید و بهرام از زمین دیده می شوند.

۵۶) سیاره ناهید گرم تر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟

پاسخ: ناهید – چون به خورشید نزدیک تر است.

۵۷) چرا زهره یک سیاره است؟

پاسخ: چون به دور خورشید می چرخد و از خود نور ندارد.

۵۸) سیاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود. به چه دلیل؟

پاسخ: چون فاصله اش با خورشید کم است و نور خورشید را بیشتر بازتاب می دهد. همچنین به زمین نزدیک است.

۵۹) ستاره ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی توانیم آنها را ببینیم؟

پاسخ: ستاره ها در روز نیز در آسمان هستند. اما در روز چون نور خورشید بسیار زیاد است. ما نمی توانیم آنها را ببینیم.

۶۰) بزرگ ترین سیاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

پاسخ: مشتری یا برجیس

۶۱) کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

پاسخ: زهره یا ناهید

۶۲) آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

پاسخ: بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد-هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

۶۳) آیا کهکشان ها هم می چرخند؟

پاسخ: بلی

۶۴) کدام سیّاره را صبح و عصر در نزدیکی خورشید می توان دید؟

پاسخ: سیّاره زهره

۶۵) چرا در منظومه خورشیدی سیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

پاسخ: چون با فاصله منظم از یکدیگر به خورشید قرار گرفته اند و هر کدام در مسیر مدار خود حرکت می کند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم علوم چهارم دبستان

سوالات متن درس ۸ هشتم کتاب علوم چهارم دبستان با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

87 دیدگاه

  1. بسیار عالی بود من در همه ی امتحاناتم نمره عالی و خیلی خوب گرفتم

    واقعا مرسی

    دستتون درد نکند 🌹🌷🌸🌺🌻🌼🍀

    هر چی گل بفرستم بازم کمه

    از بس که این پیج عالی هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 13 =