اخبارعلمی

سوالات درس دوم علوم پنجم ابتدایی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 2 دوم ماده تغییر می کند کتاب علوم پایه پنجم دبستان با جواب

سوالات درس ۲ دوم علوم پنجم ابتدایی با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس 2 دوم ماده تغییر می کند کتاب علوم تجربی کلاس پنجم دبستان پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس دوم علوم پنجم

سوالات درس دوم علوم پنجم ابتدایی با جواب
سوالات درس دوم علوم پنجم ابتدایی با جواب

نمونه سوال های متن درس 2 دوم علوم پنجم دبستان با جواب

نمونه سوالات درس دوم علوم پنجم دبستان :

۱) شباھت ھای مواد را نام ببرید.

پاسخ: عنصرها – ترکیب ها و مخلوط ها

۲) شباهت های مواد را نام ببرید.

پاسخ: همه مواد حجم دارند – همه مواد وزن دارند – همه مواد از مولکول تشکیل شده اند و مولکول ها از اتم تشکیل شده اند.

۳) تغییرات فیزیکی را تعریف کنید.

پاسخ: در بعضی تغییرات، جنس ماده عوض نمی شود، یعنی ماده به ماده دیگری تبدیل نمی گردد.

۴) ما در زندگی خود نیازهایی داریم و برای برطرف کردن این نیازها مواد اطراف خود را تغییر می دهیم.

۵) یک تغییر فیزیکی نام ببرید.

پاسخ: تبخیر آب – ذوب شدن یخ – تاکردن لباس – بافتن شال گردن – تکه کردن نان – حل شدن قند در چای – دوختن لباس – بریدن کاغذ – خرد کردن چوب

۶) از تغییراتی که در مواد اطراف خود بوجود می آوریم مثال های بزنید.

پاسخ: تکه کردن نان – تا کردن لباس – حل شکر در چای خرد کردن میوه – روشن کردن کبریت – پختن غذا – تهیه ماست – بافتن دستکش و …

۷) در تغییر شیمیایی مواد، جنس آن عوض می شود.

۸) در آزمایش ساختن یک بادبادک چه کارهایی انجام شد؟

پاسخ: بریدن کاغذ و نخ – گره زدن

۹) تغییرات شیمیایی را تعریف کنید.

پاسخ: در تغییراتی که خاصیت های ماده به کلی تغییر می کند. یعنی یک ماده به ماده دیگری تبدیل می شود.

۱۰) در بریدن و گره زدن کاغذ و نخ در ساختن یک بادبادک چه تغییراتی در کاغذ و نخ ایجاد شده است؟

پاسخ: تغییرات در شکل و اندازه کاغذ و نخ ایجاد شد.

۱۱) یک تغییر شیمیایی نام ببرید.

پاسخ: اکسید شدن آهن – سوختن قند – پختن نان و غذا – فساد میوه – ترش شدن شیر

۱۲) در ساختن بادبادک جنس موادی که به کار بردیم تغییر نمی کند.

۱۳) وقتی آب بخار می شود چه می شود؟

پاسخ: مولکول آن تغییر نمی کنند، بلکه فاصله آنها از هم زیاد می شود و مولکول ها در هوا پراکنده می شوند.

۱۴) مواد اطراف ما تغییر می کنند.

۱۵) تغییر رنگ و بوی مواد غذایی برای ما مضر است.

۱۶) در خرد کردن قند و حل کردن یک قند چه چیزی تغییر می کند ؟

پاسخ: شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی ماده جدیدی تشکیل نشده است پس تغییر فیزیکی است.

۱۷) چرا آهن در مجاورت با هوای مرطوب زنگ می زند؟

پاسخ: زیرا در هوا اکسیژن وجود دارد و با آهن ترکیب می شود.

۱۸) در سوزاندن قند چه چیزی تغییراتی ایجاد می شود؟

پاسخ: شکل و اندازه ماده تغییر می کند. ابتدا قند آب می شود یعنی ذوب می شود شکل و اندازه آن تغییر کرده است یعنی تغییر فیزیکی رخ داده است اما با ادامه حرارت رنگ و بوی قند عوض می شود یعنی به ماده جدیدی تبدیل می شود تغییر شیمیایی رخ می دهد.

۱۹) اکسید آھن چیست؟

پاسخ: زنگ آهن

۲۰) زمانی که تخم مرغی را می شکنید چه تغییراتی ایجاد شده است ؟

پاسخ: فقط شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده و ماده جدید ایجاد نشده تغییر فیزیکی رخ داده است.

۲۱) کدام یک ترکیب است؟

پاسخ: چوب

۲۲) در آب پز کردن و پختن تخم مرغ چه تغییراتی ایجاد شده است ؟

پاسخ: هم شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده است هم رنگ و مزه و بوی تخم مرغ تغییر کرده است و ماده جدیدی ایجاد شده است تغییر شیمیایی رخ داده است.

۲۳) مواد در چه خواصی مشترک ھستند؟

پاسخ: همه مواد وزن، حجم و جرم دارند.

۲۴) وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری ایجاد شده است ؟

پاسخ: رنگ و شکل و اندازه و حالت و بو و جنس تغییر می کند و تغییر شیمیایی است.

۲۵) وقتی غذا فاسد می شود چگونه تغییری در آن ایجاد می شود؟

پاسخ: شیمیایی

۲۶) وقتی آب یخ می زند چه تغییراتی اتفاق افتاده است؟

پاسخ: مایع به جامد تبدیل شده است (ذوب) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است.

۲۷) وقتی شیر فاسد می شود و می برد چه تغییری صورت می گیرد؟

پاسخ: شیمیایی

۲۸) وقتی آب بخار می شود چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟

پاسخ: مایع به گاز تبدیل می شود (تبخیر) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است.

۲۹) فرق آھن و اکسید آھن چیست؟

پاسخ: آهن عنصر است و اکسید آهن ترکیب – آهن خاکستری رنگ است ولی اکسید آهن قهوه ای و محکم است.

۳۰) چگونه نوشیدنی گازدار تهیه می کنیم ؟

پاسخ: یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را مخلوط کنید – نصف لیوان ماست و مقداری نمک را در ظرفی دیگر مخلوط کنید – همه مواد را در بطری مخلوط کنید و در آن محکم ببندید (بطری کامل پر نشود) – بعد از یک هفته بطری را خوب تکان دهید و در آن را باز کنید

۳۱) بری اینکه ماده ای تغییر کند باید زمانی از آن بگذرد.

۳۲) در تهیه نوشیدنی گاز دار چه تغییراتی به وجود آمده است؟

پاسخ: وقتی در بطری باز شود مقداری گاز از آن خارج می شود که بوی خاصی دارد و رنگ و مزه مواد عوض شده. در مرحله ای که مواد را با هم مخلوط کردیم ماده جدید هنوز درست نشده است تغییر فیزیکی است ولی بعد از یک هفته رنگ و بو و مزه مواد تغییر کرده است تغییر شیمیایی است.

۳۳) نام علمی زنگ آهن اکسید آهن است.

۳۴) از تغییراتی که به سرعت انجام می شود مثال بزنید؟

پاسخ: سوختن گاز در اجاق – سوختن چوب کبریت

۳۵) هر نوع سوختن مواد یک تغییر شیمیایی است.

۳۶) از تغییراتی که به کندی انجام می شود مثال بزنید؟

پاسخ: درست کردن ماست – دوغ گاز دار – زنگ زدن آهن

۳۷) حل شدن شکر در چای داغ زودتر است یا سرد ؟

پاسخ: در چای داغ – گرما سرعت حل شدن شکر در آب را افزایش می دهد.

۳۸) فاسد شدن مواد غذایی در یخجال زودتر انجام می شود یا بیرون از یخجال؟

پاسخ: گرما سرعت فساد مواد غذایی را افزایش می دهد.

۳۹) وسایل آهنی در هوای مرطوب زودتر زنگ می زند یا در هوای خشک ؟

پاسخ: در هوای مرطوب – وقتی آهن با رطوبت و اکسیژن هوا ترکیب شود کم کم زنگ می زند – این زنگ زدن باعث می شود استحکام آهن کم شود و پوسیده شود . برای جلوگیری از زنگ زدن آهن آن را رنگ می زنند.

۴۰) طبیعت همواره در حال تغییر است.

۴۱) از تغییراتی که انسان در آن دخالت دارد مثال بزنید؟

پاسخ: سنگ نوشته همدان – صاف کردن جاده – کندن زمین با بیل – حفر تونل – قطع درختان – احداث سد

۴۲) انسان به کمک چه ابزارهایی در طبیعت تغییر ایجاد می کند؟

پاسخ: چکش – میخ – بیل – کلنگ و…

۴۳) از تغییراتی که انسان در آن دخالت ندارد مثال بزنید؟

پاسخ: تغییر فصل – رسیدن میوه ها – به وجود آمدن غارها و دریاها – زلزله – یخ بستن رودخانه ها

۴۴) از دخالت های مفید انسان در طبیعت مثال بزنید؟

پاسخ: انسان ها حشراتی مانند کفشدوزک و زنبور را پرورش می دهند که این حشرات می توانند بعضی از آفات مزارع را از بین ببرند.

۴۵) در بسته بندی کاغذ چه تغییری اتفاق افتاده است؟

پاسخ: فقط شکل و اندازه تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است.

۴۶) در تهیه ذغال از چوب و تهیه مربا از میوه چه تغییری اتفاق افتاده است؟

پاسخ: علاوه پر تغییر در شکل و اندازه مواد اولیه ماده جدیدی تولید شده است تغییر شیمیایی است.

۴۷) در تهیه یخ از آب چه تغییری رخ داده است؟

پاسخ: فقط شکل و اندازه تغییر کرده است و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است.

۴۸) در تهیه آرد از گندم چه تغییری رخ داده است؟

پاسخ: ابتدا گندم را به آرد تبدیل می کنیم فقط شکل و اندازه ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است ولی در هنگام پختن خمیر ماده جدیدی تولید شده است که تغییر شیمیایی است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول علوم پنجم ابتدایی

سوالات متن درس ۲ دوم کتاب علوم پنجم ابتدایی با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !