اخبارعلمی

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 2 دو کتاب جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۲ دوم «انسان و ناحیه» کتاب جغرافیا ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 2 دوم جغرافیا یازدهم انسانی

۱) در مقابل هر یک از عبارات زیر پاسخ درست یا نادرست بگذارید.

الف) انسان برای بهره بهره برداری از محیط طبیعی ابزارهای محدودی دارد.

پاسخ: درست – ابزارهای نامحدود و متنوعی دارد.

ب) بازارهای شناور در بانکوک پایتخت ویتنام از دیدنی های جالب توجه جنوب شرقی آسیاست.

پاسخ: نادرست – تایلند

ج) به ناحیه انتقالی بین جنگل های بارانی و صحرای آفریقا ساوان گویند.

پاسخ: درست

د) در نواحی انسانی تعیین مرزهای دقیق دشوار است.

پاسخ: درست

۲) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف) زمین بر اساس چه معیارهایی تقسیم بندی می شود؟

پاسخ: معیارهایی طبیعی و انسانی

ب) بازارهای شناور بانکوک در کدام کشور واقع شده است؟

پاسخ: تایلند

ج) مهم ترین قطب صنایع مصرفی کشور چه نام دارد؟

پاسخ: شهر تهران

د) کدام کشور با ایجاد جزیزه های مصنوعی در خلیج فارس نواحی جدیدی ایجاد کرده است؟

پاسخ: کشور امارات متحده عربی

۳) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید:

الف) هر چه از کانون ناحیه به طرف مرزهای آن حرکت کنیم همگونی ناحیه ………… می شود.

پاسخ: کمتر

ب) ساوان یک ناحیه انتقالی بین جنگل های …..….. و صحرای بزرگ آفریقاست.

پاسخ: بارانی استوایی

ج) مراتع مداری در حاشیه صحرا به علت خشکی هوا به تدریج به ……..….. تبدیل می شوند.

پاسخ: استپ های بیابانی

د) منطقه روهینگیا در کشور ………… با پاک سازی قومی مواجه شده است.

پاسخ: میانمار

۴) با ذکر یک مثال بنویسید که حکومت ها با تصمیم گیری سیاسی چگونه بر نواحی تأثیر می گذارند؟

پاسخ: برنامه ریزی یا تصمیم گیری یک دولت برای ایجاد ناحیه گردشگری و پارم های ملی یا صنعتی ، توسعه کشاورزی در یک ناحیه ، انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به ناحیه دیگر ، وقوع جنگ بین حکومت‌ها و نظایر آن ، می تواند موجب تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود.به عنوان مثال احداث جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس به اکوسیستم دریایی و آب سنگ های مرجانی آسیب رسانده است.

۵) کانون یک ناحیه از نواحی انسانی را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: هر ناحیه جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارند. معمولاً هر چه از کانون یک ناحیه جغرافیایی دور می‌شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می‌کنیم، به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می‌شود و سرانجام، این عوامل ناپدید می‌گردند.

برای مثال، در کانون یک ناحیه صنعتی تجمع زیاد کارخانه‌ها مشاهده می‌شود. هر چه از این کانون دور و به مرزهای ناحیهٔ مجاور نزدیک‌تر شویم، از تمرکز و تعداد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کاسته می‌شود؛ تا اینکه سرانجام در ناحیهٔ مجاور، دیگر اثری از آنها نمی‌بینیم.

۶) با ذکر مثال بنویسید که پیشرفت فناوری چگونه محیط طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است؟

پاسخ: انسان‌ها با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و و فناوری بر محیط های طبیعی غلبه کرده و این محیط‌ها را در اختیار گرفته‌اند با وجود این محیط‌ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال احداث تونل و پل در نواحی کوهستانی و برف گیر در کشور سوئیس و به کارگیری ماشین برفروب مجهز به جی پی اس جاده ای برای پاک سازی جاده ها در کشور کانادا.

۷) ناحیه ساوان در کجا واقع شده و چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: یک ناحیه انتقالی بین جنگل های انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای بزرگ آفریقاست. بارندگی کم‌تر و علف‌های ساوان کوتاه‌تر و تنک‌تر می‌شوند و کم‌کم به مراتع مداری، که از علفزارهای کوتاه قد تشکیل شده است، تبدیل می‌گردند.

۸) آیا مرزهای نواحی قابل تغییراند؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

پاسخ: بلی – مرزهای نواحی قابل تغییرند، زیرا در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا زیاد شود. برای مثال مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی ، وسعت یک ناحیه کشاورزی را کاهش می دهد.

۹) آیا مرزهای سیاسی و اداری بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق اند؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

پاسخ: خیر – از آنجا که مرزهای سیاسی و اداری بر مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان‌ها تعیین می شوند در این مرزبندی گاهی یک ناحیه آ ب و هوایی ، ناحیه زبانی و قومی و نظایر آن بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد بنابراین مرزهای سیاسی و اداری بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند.

۱۰) چند ناحیه بر روی سطح زمین قابل مشاهده است؟

پاسخ: سه ناحیه نواحی طبیعی ، نواحی انسانی و نواحی سیاسی

۱۱) چرا تهران به مهم ترین قطب صنایع مصرفی کشور تبدیل شده است؟

پاسخ: با ایجاد کارخانه‌های بزرگ و کوچک در امتداد محورهای ارتباطی شهر تهران، نواحی صنعتی پیرامون این شهر شکل گرفته است.

۱۲) چه عاملی باعث ایجاد یک ناحیه گردشگری در بانکوک پایتخت تایلند شده است؟

پاسخ: به دلیل بازارهای شناور در بانکوک و شیوه خاص فروش کالا در آن ؛ ناحیه تجاری و گردشگری به وجود آورده است.

۱۳) چرا مردم نواحی گرم و خشک یا نواحی بسیار سرد روش های متفاوتی را برای کنترل محیط به کار میبرند؟

پاسخ: زیرا هر ناحیه با توجه به امتیازات و محدودیت های خود شرایط خاصی را به انسان ارائه می کند و انسان در چار چوب آن شرایط دست به اقدام میزند.

۱۴) پاک سازی جاده های برف گیر با استفاده از تجهیزات برف‌روب بیانگر کدام رابطه زیر است؟
الف) تاثیر فعالیت های انسان بر تغییر نواحی طبیعی
ب) اثر گذاری توانمندی های محیط طبیعی بر تصمیمات سیاسی
ج) تاثیر ویژگی های محیط طبیعی بر شکل دهی به فعالیت های انسان
د) اثر گذاری تصمیمات سیاسی حکومت‌ها بر تغییر نواحی طبیعی

پاسخ: ج) تاثیر ویژگی های محیط طبیعی بر شکل دهی به فعالیت های انسان

۱۵) دلیل هر یک از وقایع نام برده شده را بنویسید.

الف) آسیب رسیدن به تولید غله جهانی از نظر فائو:

پاسخ: وقوع خشکسالی در استرالیا و یخ بندان زود هنگام در آرژانتین

ب) کاهش ارزش زمین های کشاورزی در ناحیه میدوست (غرب میانه) ایالات آمریکا:

پاسخ: افت قیمت غله به ویژه ذرت و سویا در بازار جهانی

ج) کانون ناحیه تعریف کنید.

پاسخ: هر ناحیه جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارد.

د) ویژگی های مرز نواحی را بنویسید. (۲ مورد)

پاسخ: تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است که در نواحی انسانی دشوارتر از نواحی طبیعی است.
مرزهای نواحی قابل تغییرند. در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ویژگی های یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا زیاد شود.

هـ) تعیین مرز نواحی انسانی دشوار تر از نواحی طبیعی است.

پاسخ: درست

۱۶) شهرها، استان‌ها و کشورها جزو کدام نواحی محسوب می‌شود؟ چرا؟

پاسخ: نواحی سیاسی – زیرا یک نهاد آنها را اداره و مدیریت می کند.

۱۷) از کلمات داخل پرانتز، کلمه درست را انتخاب کنید.

الف) بستر زندگی و فعالیت انسانی (نواحی طبیعی – نواحی انسانی) است.

پاسخ: نواحی طبیعی

ب) مرز مشترک میان استان های سیستان و بلوچستان؛ کرمان و خراسان (بیابان لوت – باتلاق گاو است) خونی است.

پاسخ: بیابان لوت

ج) ۷ ماه بدون باران ویژگی زیست بوم (ساوان متراکم – نیمه بیابانی) است.

پاسخ: نیمه بیابانی

د) کاربری جزایر مصنوعی ساخته شده توسط دولت امارات (ارتباطی – تفریحی) است.

پاسخ: تفریحی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جغرافیا ۲ یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۲ دوم کتاب جغرافیا پایه یازدهم متوسطه دوم با جواب ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *