اخبارعلمی

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 7 هفت کتاب جغرافیای ایران پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۷ هفتم ویژگی های جمعیت ایران کتاب جغرافیا دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس هفتم 7 جغرافیا دهم

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 7 هفتم جغرافیا دهم با جواب

۱) آیا جمعیت در همه جای کشور ما یکسان پراکنده شده است؟

پاسخ: خیر

۲) کدام عامل موجب شد که عده زیادی از مردم آبادان از این شهر مهاجرت کنند؟

پاسخ: وقوع جنگ تحمیلی

۳) آیا در ایران منطقه ای هست که خالی از جمعیت باشد؟

پاسخ: بله – دشت لوت و بیشتر قسمت های سواحل دریای عمان و بخش های داخلی دشت کویر و نواحی کوهستانی بسیار بلند و …

۴) علت مهاجرت مردم سیستان به سرزمین گرگان چیست؟

پاسخ: خشک شدن منابع آب منطقه سیستان، که ناشی از بی توجهی به بند تاریخی هیرمند بود.

۵) پراکندگی جمعیت از نظر جغرافی دانان چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: آنان معتقدند که نقشه پراکندگی جمعیت، پیوسته درحال تغییر است .در دهه های اخیر، نقش انسان به عنوان عامل تأثیرگذار در پراکندگی جمعیت، نسبت به گذشته، افزایش چشمگیری داشته است.

۶) علل مهاجرت روستاییان بعد از اصلاحات ارضی به شهرهای بزرگ چیست؟

پاسخ: به علت نداشتن زمین و مشکلات اقتصادی به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند.

۷) نحوه اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت را بنویسید.

پاسخ: برای اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت، میزان موالید و مرگ و میر را در یک سال مشخص از هم کم، و بر تعداد کل جمعیت تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند.

۸) پیامدهای مهاجرت برای کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر را بنویسید.

پاسخ: تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

۹) اگر میزان موالید ایران در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۴۰۰۰۰۰ نفر و مرگ و میر آن ۳۴۰۰۰۰ نفر باشد و میزان جمعیت ۷۷ میلیون نفر باشد، میزان رشد طبیعی جمعیت ایران چند درصد است؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید حل و راه حل این تمرین را مشاهده کنید.

۱۰) سه نوع مهاجرت را نام ببرید.

پاسخ: – مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود.
– مهاجرت های گروهی که براساس تصمیمات سیاسی انجام می شود.
– مهاجرت که افراد از یک کشور به کشور دیگر جا به جا می شوند.

۱۱) فرمول رشد مطلق جمعیت را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

۱۲) چرا سیاست کنترل جمعیت باید به گونه ای باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی حرکت نکند؟

پاسخ: زیرا این سیاست مانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود.

۱۳) مهم ترین قاعده آینده نگری در جمعیت را نام ببرید.

پاسخ: قاعده ۷۰

۱۴) علل افزایش جمعیت ایران در ۸۰ سال اخیر چیست؟

پاسخ: در ۸۰ سال اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونق صادرات نفت واردات مواد غذایی؛ میزان مرگ و میر کاهش یافته و این کاهش، سبب افزایش سریع جمعیت شده است.

۱۵) اهمیت قاعده ۷۰ را بنویسید.

پاسخ: اطلاع از میزان رشد جمعیت، پایه محاسبه فرمول دو برابر شدن جمعیت است. زمان به دست آمده سبب میشود تا برای آینده، پیش بینی های لازم را انجام دهند.

۱۶) چرا متخصصان، جمعیت کشورها را به گروه های مختلف سنی تقسیم می کنند؟

پاسخ: متخصصان به دلیل اهمیت نسبت سنی در برنامه ریزی هر کشور از لحاظ سنی، جمعیت را به گروه های مختلفی دسته بندی کرده اند.

۱۷) میزان رشد طبیعی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱/۳۷ بوده است. با توجه به فرمول قاعده ۷۰، جمعیت ایران هرچند سال یکبار دو برابر می شود؟

پاسخ: ۵۱ سال = ۱.۳۷ ÷ ۷۰

۱۸) در ساختمان سنی جمعیت کدام ویژگی های جمعیت مورد بررسی قرار می گیرد؟

پاسخ: ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد. مانند وضعیت سنی و جنسی جمعیت.

۱۹) وضعیت تغییرات سنی و جنسی جمعیت کره زمین را باهم مقایسه کنید.

پاسخ: جمعیت کره زمین از لحاظ نسبت جنسی جز در زمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در طول زمان، نسبت سنی در کشورها دچار تغییراتی می شود.

۲۰) فرمول قاعده ۷۰ را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب

۲۱) گروه های عمده سنی جمعیت را نام ببرید.

پاسخ: کودکان و نوجوانان ۰ تا ۲۴ سال
بزرگسالان ۲۵ تا ۵۹ سال
سالمندان بیش از ۶۰ سال.

۲۲) قاعده ۷۰ چیست؟

پاسخ: قاعده ۷۰ زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می دهد.

۲۳) اهمیت هرم سنی هر کشور را بنویسید.

پاسخ: هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند و از آن برای برنامه ریزی استفاده کنند؛ به عنوان نمونه برای تحقق برنامه های تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت سالمندان، ارتقای سطح سلامت جامعه، تأمین شغل برای حال و آینده، ایجاد فرصت های تحصیلی، تفریحی و رفاهی برای جوانان، امنیت ملّی، جلوگیری از پیری جمعیتی، از اطلاعات و آمارهای سنی و جنسی جمعیت کمک می گیرند.

۲۴) در یک کشور میزان موالید ۸۰۰۰۰۰ نفر و میزان مرگ و میر ۲۰۰۰۰۰ نفر و میزان مهاجران به خارج از کشور ۷۰۰۰۰ نفر و میزان مهاجرین به داخل ۱۰۰۰۰ نفر بوده. اگر تعداد کل جمعیت ۶۰ میلیون نفر باشد.

الف) میزان رشد طبیعی جمعیت کشور را اندازه گیری کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب

ب) میزان رشد مطلق جمعیت کشور را اندازه گیری کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب

توضیح بیشتر: اختلاف بین تعداد مهاجرین به داخل و خارج ۶۰ هزار نفر است .۶۰ هزار نفر را بر کل جمعیت که ۶۰ میلیون نفر هست تقسیم و بر عدد ۱۰۰ضرب می کنیم و عدد ۰.۱ درصد به دست می آید. حالا عدد ۰.۱ درصد را با عدد ۱ درصد که میزان رشد طبیعی جمعیت است جمع می کنیم و عدد ۱/۱ دصد به دست می آید که در واقع رشد مطلق جمعیت کشور است.

۲۵) پیامدهای سیاست کاهش جمعیت که در کشور اجرا شد چیست؟

پاسخ: این کاهش در آینده می تواند مشکلاتی برای کشور ما ایجاد کند که از جمله می توان به برهم خوردن تعادل جمعیتی، کاهش نیروی فعال و تضعیف نیروی دفاعی کشور و پیری جمعیت اشاره کرد.

۲۶) نحوه اندازه گیری رشد مطلق جمعیت را بنویسید.

پاسخ: موالید و مرگ و میر، رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد که اگر مهاجرت را به آن اضافه یا از آن کم کنیم، رشد مطلق جمعیت را به دست خواهیم آورد.

۲۷) چرا حرکت و جا به جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است؟

پاسخ: پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل.

۲۸) فرمول رشد طبیعی جمعیت را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم با جواب

۲۹) مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ چگونه خود را در اقتصاد کشور نشان می دهد؟

پاسخ: این مهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن نیروی کار روستا و افزایش جمعیت فعال اقتصادی شهر، خود را نشان می دهد.

۳۰) کدام عوامل انسانی در پراکندگی جمعیت نقش دارد؟

پاسخ: – حمل و نقل و ارتباطات
– سرمایه و فناوری
– ایجاد مراکز رفاهی
– پیشینه و سابقه تاریخی

۳۱) علت مهاجرت آریایی ها به سمت جنوب دریای خزر و ایران چیست؟

پاسخ: آریایی ها از شمال دریای خزر به علت سرما و از دست دادن چراگاه ها، به سمت جنوب دریای خزر (ایران) مهاجرت کردند.

۳۲) جغرافی دانان در مطالعه پراکندگی جمعیت چه عواملی را مورد بررسی قرار می دهند؟

پاسخ: جغرافی دانان در مطالعه پراکندگی جمعیت، عوامل طبیعی و انسانی را مورد توجه قرار می دهند.

۳۳) علت مهاجرت کردها به شمال شرق ایران چیست؟

پاسخ: شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران، تعدادی از قبایل کرد را، که به رزم آوری و سلحشوری، مشهور بودند به نواحی شمال شرقی کشور فرستاد.

۳۴) کدام مناطق ایران پرجمعیت هستند؟

پاسخ: منطقه شهری تهران، مراکز استان های کشور ،نیمه غربی و نیمه شمالی کشور از جمعیت بیش تری برخوردار است.

۳۵) علل عواملی که موجب افزایش مهاجرت به شهر آبادان شد را بنویسید

پاسخ: – ایجاد منطقه آزاد تجاری اروند
– فعالیت پالایشگاه آبادان
– صادرات نفت از آبادان

۳۶) مهاجرت چیست؟

پاسخ: مهاجرت  عبارت  است از جا به  جایی بین  دو  واحد جغرافیایی یا  به  عبارتی ترک  یک  سرزمین  و  اسکان  در  سرزمین  دیگر مهاجرت از عوامل مهم در تغییرات جمعیت به شمار می رود. با پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل، حرکت و جا به جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است. افراد در مهاجرت بین دو واحد جغرافیایی جا به جا می شوند.

۳۷) انواع مهاجرت را نام ببرید.

پاسخ: – مهاجرت روستاییان به شهر: مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود که یکی از انواع مهاجرت داخلی است. این مهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن نیروی کار روستا و افزایش جمعیت فعال اقتصادی شهر، خود را نشان می دهد. در کشور ما، مهاجرت روستاییان به شهرها از مهم ترین مهاجرت ها در دهه های اخیر به شمار می رود.

– مهاجرت های گروهی: مهاجرت های گروهی که براساس تصمیمات سیاسی انجام می شود.

مهاجرت خارجی: مهاجرت هایی که افراد از یک کشور به کشور دیگر جا به جا می شوند، مهاجرت خارجی می گویند که به دو صورت اختیاری و اجباری انجام می شود.

۳۸) پیامدهای مهاجرت را بنویسید.

پاسخ: مهاجرت به هر شکلی که انجام شود، برای کشوری که افراد از آن خارج می شوند (مهاجر فرست) و همچنین برای کشوری که افراد به آن وارد می شوند (مهاجر پذیر) تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

مهاجرت بر مکان مبدأ و مقصد اثر می گذارد. تغییرات به وجود آمده بر ترکیب سنی و جنسی، قیمت زمین و مسکن، اشتغال، امکانات و تجهیزات، فرهنگ و زبان قابل مشاهده است. به طور مثال مهاجرت بی رویه به برخی از شهرهای ایران سبب افزایش جمعیت و گسترش مناطق حاشیه در آنها شده اند.

۳۹) چرا مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است؟

پاسخ: نکته قابل توجه در مهاجرت این است که اعضای یک خانواده با هم به دنیا نمی آیند و با هم از دنیا نمی روند (مگر در سوانح) ولی اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند و حتی در مواردی، چندین خانواده یا کل ساکنان یک محل یا منطقه به خاطر عامل یا عوامل مشترک، جا به جا میشوند. به همین خاطر، مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است.

۴۰) در هرم سنی، جمعیت بزرگسالان شامل کدام گروه های سنی می باشد؟

الف) 60 – 25
ب) 59 – 25
ج) 60 – 15 
د) 59– 15

پاسخ: ب) 59 – 25

۴۱) مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است زیرا …… ؟

الف) باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود.
ب) اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند.
ج) سبب تغییرات اجتماعی می شود.
د) تغییرات فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

پاسخ: ب) اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند.

۴۲) سیاست های کاهش جمعیت در ایران کدام پیامد زیر را به دنبال ندارد؟

الف) تضعیف نیروی دفاعی کشور
ب) برهم خوردن تعادل جمعیتی
ج) کاهش نیروی فعال
د) توسعه اقتصادی جامعه

پاسخ: د) توسعه اقتصادی جامعه

۴۳) کدام گزینه در مورد ساختمان سنی جمعیت صحیح نمی باشد؟

الف) ساختمان جمعیت، ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) اطلاع از وضعیت سنی و جنسی جمعیت در هر کشور از موارد غیر قابل توجه برنامه ریزان است.
ج) هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند.
د) در مطالعات جمعیتی، بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است.

پاسخ: ب) اطلاع از وضعیت سنی و جنسی جمعیت در هر کشور از موارد غیر قابل توجه برنامه ریزان است.

۴۴) اگر جمعیت یک کشور ۵۰ میلیون نفر با رشد ۴/۱ درصد باشد مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت آن چند سال است؟

الف) ۵۰
ب) ۱۷
ج) ۸/۴
د) ۴/۲

پاسخ: ب) ۱۷

۴۵) اگر در شهر A با جمعیت ۲۰۰۰ نفر میزان موالید در سال ۸۰۰ نفر ومیزان مرگ و میر ۳۲۱ نفر باشد میزان رشد طبیعی آن چند درصد است؟

الف) ۲۴
ب) ۴۸
ج) ۸/۴
د) ۴/۲

پاسخ: الف) ۲۴

۴۶) کدام عامل زیر از عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت نمی باشد؟

الف) پیشینه و سابقه تاریخی
ب) سرمایه و فناوری
ج) منابع نفتی و معدنی
د) حمل و نقل و ارتباطات

پاسخ: ج) منابع نفتی و معدنی

۴۷) بیشتر جمعیت ایران در کدام قسمت از کشور پراکنده اند؟

الف) نیمه غربی
ب) شمال شرقی
ج) جنوب شرقی
د) جنوب غربی

پاسخ: الف) نیمه غربی

۴۸) مهاجرت از عوامل مهم در تغییرات جمعیت به شمار می رود.

۴۹) افراد در مهاجرت بین دو واحد جغرافیایی جا به جا می شوند.

۵۰) چرا حرکت و جا به جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است؟

پاسخ: پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب جغرافیا دهم متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *