دین و زندگی دهم انسانی

کتاب دین و زندگی دهم انسانی شامل مطالب مربوط به اخلاق، مذهب و مهارت‌های زندگی است و هدف آن ارتقاء درک دانش‌آموزان درباره دیدگاه‌های مذهبی مختلف و کاربرد آن‌ها در زندگی روزمره است.