ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون یازدهم انسانی ❤️ صفحه ۶۷ تا ۷۰

پاسخ و حل سوال های خودارزیابی صفحه 67 ، 68 ، 69 و 70 درس 8 هشت کتاب علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات خودارزیابی صفحه ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ و ۷۰ درس ۸ هشتم «پایه های آوایی همسان (۲)» کتاب علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس هفتم علوم و فنون یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی
جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ و ۷۰ درس ۸ هشتم علوم و فنون ادبی یازدهم

۱- بیت‌های زیر را متناسب با پایه‌های آوایی تفکیک کنید، سپس وزن واژه و نشانه‌های هجایی هر یک را در خانه‌ها، جای دهید:

الف) بخندد همی باغ چون روی دلبر / ببوید همی خاک چون مشک اذفر رودکی

پایه‌های آواییبِـ خَن دَدهَـ می باغ چُن رویِ دِل بَر
پایه‌های آواییبِ بو یَدهَـ می خاک چُن مُشـکِ اَذ فَر
وزنفعولنفعولنفعولنفعولن
نشانه‌های هجاییU – –U – –U – –U – –

ب) هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود / وارهد از حدّ جهان، بی حد و اندازه شود مولوی

پایه‌های آواییهین سُ خَ نِتا زِ بِ گوتا دُ جَ هانتا زِ شَ وَد
پایه‌های آواییوا رَ هَـ دَزحَد دِ جَ هانبی حَ دُ اَندا زِ شَ وَد
وزنمفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن
نشانه‌های هجایی– U U –– U U –– U U –– U U –

نکته: ممکن است در برخی از پایه‌های آوایی، بنابر ضرورت شعری، کشیدگی هجاها یکسان نباشد.

پ) دریادلان راه سفر در پیش دارند / پا در رکاب راهوار خویش دارند حمید سبزواری

پایه‌های آواییدَر یا دِ لانرا هِ سَ فَردَر پیـ ش دارَند
پایه‌های آواییپا دَر رِ کابِـ را ه وارِ خیـ ش دارَند
وزنمستفعلنمستفعلنمستفعلنمُس (فَع)
نشانه‌های هجایی– – U –– – U –– – U –– U

ت) سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مراوز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند رهی معیری

پایه‌های آواییسو زَد مَ راسا زَد مَ رادَر آ تَ شَندا زَد مَ را
پایه‌های آواییوَز مَن رَهاسا زَد مَ رابی گا نِ اَزخی شَم کُ نَد
وزنمستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
نشانه‌های هجایی– – U –– – U –– – U –– – U –

ث) ای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده ما نظامی گنجوی

پایه‌های آواییاِی بِـ اَ زَلبو دِ وُ نابو دِ ما
پایه‌های آواییوِی بِـ اَ بَدزِن دِ وُ فَرسو دِ ما
وزنمفتعلنمفتعلنفاعلن
نشانه‌های هجایی– U U –– U U –– U –

ج) سعادت به بخشایش داور است / نه در چنگ و بازوی زورآور است سعدی

پایه‌های آواییسَ عا دَتبِـ بَخ شایِـ شِ داوَ رَست
پایه‌های آوایینَ دَر چَنگُ با زویِ زو راوَ رَست
وزنفعولنفعولنفعولنفعل
نشانه‌های هجاییU – –U – –U – –U –

چ) جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم تو را / ور قصد آزارم کنی، هرگز نیازارم تو را انوری

پایه‌های آواییجُر می نَ دارَم بی شَ زینکَز جان وَ فادا رَم تُ را
پایه‌های آواییوَر قَص دِ آزا رَم کُـ ـنیهَر گِز نَ یازا رَم تُ را
وزنمستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
نشانه‌های هجایی– – U –– – U –– – U –– – U –

ح) نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند / همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی سعدی

پایه‌های آوایینَ ظَ را وَردَ مُ بُر دَمکِ وُ جو دیبِ تُ ما نَد
پایه‌های آواییهَـ مِ اِس مَندُ تُـ جِس میهَ مِ جِس مَندُ تُ رو حی
وزنفعلاتنفعلاتنفعلاتنفعلاتن
نشانه‌های هجاییU U – –U U – –U U – –U U – –

۲- غزل زیر از کلیم کاشانی را بخوانید و موارد خواسته شده را پاسخ دهید:

گر تمنّای تو از خاطر ناشاد رود / داغ عشق تو گلی نیست که از یاد رود
نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل / تشنه را آب محال است که از یاد رود
نتوان از سر او برد هوای شیرین / لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد رود
کاش چون شمع همه سر شود اعضای کلیم / تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود

الف) ویژگی‌های شعر کلیم را در آن مشخّص کنید.

پاسخ: خیال‌های رنگین و معانی نو از ویژگی‌های بارز شعر کلیم است که در این شعر نیز در قالب تصویرسازی نمایان است. چنانکه در بیت اول، عشق را چو نان داغی می‌داند و بلافاصله آن را همچون گلی فراموش ناشدنی به تصویر می‌کشد. بهره‌گیری از مضامینی شبیه به ضرب‌المثل، چنانکه در مصراع دوم از بیت دوم آمده است، تصویرسازی هنرمندانه وی در بیت پایانی نیز از ویژگی‌های برجسته شعری اوست که سبب شده لقب «خلّاق‌المعانی ثانی» را به‌خود اختصاص دهد.

پاسخ دیگر: زبان شعر ساده و نزدیک به زبان محاوره است.
به کار بردن مضمون‌های ابداعی: اعضای کلیم چون سر شود و بر باد رود مضمون نو است
تکرار قافیه: «یاد» در بیت نخست و دوم بازآمده است که در گذشته رواج نداشته است.

قالب غزل است.
تلمیح در مضمون سازی نقش فعالی دارد.
محور عمودی شعر قوی نیست و سخنور تک بیت گوست.
اسلوب معادله در بیت دوم دیده می‌شود.

ب) یک مجاز در بیت سوم مشخّص کنید.

پاسخ: سر مجاز از خیال، اندیشه و فکر (ذهن)

همچنین بخوانید: جواب کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات دروس کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات خودارزیابی درس 8 هشتم صفحه 67 ، 68 ، 69 و 70 صفحه کتاب علوم و فنون ادبی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *