سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Paldogangsan از BTS

لیریک ، متن و معنی موزیک گروه بی تی اس به نام پالدونگسان به معنای کوه ها و دره های ما

متن و ترجمه آهنگ Paldogangsan از BTS ؛ تلفظ ، تکست و معنی اهنگ پالدونگسان به معنای کوه ها و دره های ما از گروه بی تی اس

Lyrics and Translation Music BTS Paldogangsan

در ادامه برای خواندن متن اصلی کره ای ، تلفظ به انگلیسی و ترجمه فارسی و انگلیسی موزیک خارجی Paldogangsan از BTS ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Look Here از BTS

متن و ترجمه آهنگ Paldogangsan از BTS
متن و ترجمه آهنگ Paldogangsan از BTS

متن و معنی اهنگ Paldogangsan از BTS

[Intro: RM]

Yo once again
هی یه بار دیگه

Bighit Represent
بیگ هیت تقدیم میکنه

우리는 방탄소년단 Let Go
ما بی تی اسیم بزن بریم

[Chorus: RM, J-Hope, Jimin]

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

우리가 와불따고 전하랑께 (what)
بهشون بگو ما اومدیم(چی؟)

우린 멋져부러 허벌라게
ما کاربلدای واقعی ایم

[Verse 1: Suga]

아재들 안녕하십니꺼
سلام آقایون

내카모 고향이 대구 아입니꺼
شهر من دگوئه

그캐서 오늘은 사투리 랩으로
پس من امروز با لهجه خوانندگی میکنم

머시마 가시나 신경 쓰지
بیاین بازی کنیم

말고 한번 놀아봅시더
بدون توجه به

[J-Hope]

거시기 여러분 모두
بقیه دخترا و پسرا

안녕들 하셨지라
سلام به همگی

오메 뭐시여
اوه خدای من این چیه

요 물땜시 랩 하것띠야
چرا داری اینطوری

아재 아짐들도
خوانندگی میکنی؟

거가 박혀있지 말고
خانم ها و آقایون

나와서 즐겨
اونجا نمونید

싹다 잡아블자고잉
بیاین بیرون و خوش بگذرونید

[Verse 2: V, Jungkook, Suga]

마 갱상도카모
وقتی به کیونگساندو میرسه

신라의 화랑 후예들이
جانشینان شوالیه های

계속해서 자라나고
شیلا رشد میکنن

[Jungkook]

사투리하모 갱상도 아이가
و وقتی بحث سر لهجه ی ساتوریه

구수하고 정겨운게 딱
کیونگساندو بهترینه

우리 정서에 맞다 아이가
شیرین و قشنگ بنظر میرسه، بنظر ما عالیه

[J-Hope]

아따 성님 거거 우리도 있당께
هیونگ، ما اونو خوردیم

뭣좀 묵엇단까
تو هم خوردی؟

요 비빔밥 갑이랑께
این بیبیمباپ عالیه( جئولادو برای داشتن بهترین بیبیمباپ معروفه)

아직 씨부리잠 세발의 피이니께
حتی هنوز شروع به حرف زدن نکردم

쫌따 벼 개안하게 풀어블라니까
پس من میزارم بعدا بیرون بیاد

لیریک و ترجمه آهنگ Paldogangsan از گروه بی تی اس

[Verse 3: Suga]

가가 가가 이런 말은 아나
این همونه؟ این عبارتو میشناسی؟

갱상도는 억시다고 누가 그카노
کیونگساندو بده؟ کی گفته؟

머라케샀노 갱상도 정하모
چی داری میگی؟ کیونگساندو همش

아나바다 같은거지 모
درباره ی بخشیدنه، چرا نمیای اینجا

니가 직접와서 한번봐라
خودت ببینی؟

아 대따 마
ولش کن! من بچه دگوام

대구 머스마라서
پس چیزی رو دوبار نمیگم

두 말 안한다카이
اره اره کیونگساندو بهترینه

하모하모 갱상도 쥑인다 아인교
من فقط به تو میدمش

아주라 마 우리가 어디 남인교
ما غریبه نیستیم

[Verse 4: J-Hope]

(시방 머라고라?) 흐미 아찌아쓰까나
(چی گفتی؟) به هیچ وجه

전라도 씨부림땜시
خدای من، چرت و پرتات درباره ی جئولادو

아구지 막혀브러싸야
باعث میشه مردم عصبانی بشن

흑산도 홍어코
اما همه ی اون چیزی

한방 잡수믄 된디
که اونا لازم دارن

온몸 구녕이란 구녕은
برای ذهنشون، خوردن

막 다 뚫릴 텬디
Skatefish هوکساندوئه

거시기 뭐시기 음… 괜찮것소?
باهاش مشکلی نداری؟

아직 팔구월 풍월 나 애가졌소
من یه بچه پیدا کردم

무등산 수박 크기
که ۸ تا ۹ ماهشه

20키로 장사여
یه قهرمان که وزنش ۲۰ کیلوئه

겉만 봐도 딱
به اندازه ی طالبی های مودونگ بزرگه

가시내 울릴 방탄여
تو یبار دیدیش اون مشخصا بنگتنه، که دخترا رو به گریه میندازه

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو،

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

우리가 와불따고 전하랑께 (what)
بهشون بگو ما اومدیم(چی؟)

(우린) 멋져부러 허벌라게
ما کاربلدای واقعی ایم

(J-Hope and Suga talking)
جیهوپ و شوگا حرف میزنن

[Verse 5: RM]

아 이 촌놈들 난
اهای شما پسرای دهاتی

Seoul state of mind
من یه طرز تفکر سئولی دارم

난 서울에서 나서
من تو سئول بدنیا اومدم

서울말 잘 배웠다
پس من خیلی خوب لهجه ی سئول رو یادم گرفتم

요즘은 뭐 어디
همچنین این روزا

사투리가 다 벼슬이다만
لهجه خیلی محترم شمرده میشه

그래 인정할게
اره قبول دارم

악센트들이 멋은 있다 (huh?)
که لهجه ها خیلی قشنگن

하지만 여긴
اما به اندازه ای که استاندارد زبان اینجا میگه

표준인 만큼 정직해
خیلی صادقانه بود

처음과 끝이 분명하고
شروع و پایان

딱 정립된
واضحن و سازمان یافتن

한국말의 표본으로 정리되지
بعنوان نمونه ای از ساختار زبان کره ای

Only ours goes with English
فقط ما با انگلیسی جلو میریم

Yall never understand it
شما هیچوقت نمیفهمید

Okay 솔직히 솔직해질게
باشه من واقعا رکم

경상도 사투리는 남자라면
لهجه ی کیونگساندو جوریه که

쓰고 싶게 만들어
مردا میخوان ازش استفاده کنن

전라도 말들은
کلمات جئولادو

너무나 친근해
خیلی دوستانه ست

한번 입에 담으면
وقتی شروع به استفاده ازش کردم

어우야 내가 다 기쁘네
خیلی حس خوبی داشتم

Why keep fighting
چرا دعوا می کنید؟

결국 같은 한국말들
آخر سر همش کره ایه

올려다 봐 이렇게
به بالا نگاه کنید

마주한 같은 하늘
ما همه یه آسمونو میبینیم

살짝 오글거리지만
شاید کاری کنه یکم گریه کنید

전부다 잘났어
اما هرکس در نوعی شگفت انگیزه

말 다 통하잖아?
ما همه از مونسان گرفته تا مارادو

문산부터 마라도
میتونیم باهم ارتباط برقرار کنیم

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو،

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

우리가 와불따고 전하랑께 (what)
بهشون بگو ما اومدیم(چی؟)

우린 멋져부러 허벌라게
ما کاربلدای واقعی ایم

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

마마 머라카노 (What)
اون چی داره میگه؟ (چی؟)

서울 강원부터 경상도
از سئول تا کانگ وون، کیونگ ساندو

충청도부터 전라도
چونگ چونگ دو تا جولادو

우리가 와불따고 전하랑께 (what)
بهشون بگو ما اومدیم(چی؟)

우린 멋져부러 허벌라게
ما کاربلدای واقعی ایم

تلفظ انگلیسی متن و لیریک آهنگ Paldogangsan از گروه BTS

[Intro: RM]

Yo once again
Bighit Represent
Urineun bangtansonyeondan ret go

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Mama meorakano (What)
Mama meorakano (What)
Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Uriga wabulttago jeonharangkke (what)
Urin meosjyeobureo heobeollage

[Verse 1: Suga]

Ajaedeul annyeonghasipnikkeo
Naekamo gohyangi daegu aipnikkeo
Geukaeseo oneureun saturi raebeuro
Meosima gasina singyeong sseuji
Malgo hanbeon norabopsideo

[J-Hope]

Geosigi yeoreobun modu
Annyeongdeul hasyeossjira
Ome mwosiyeo
Yo multtaemsi raep hageosttiya
Ajae ajimdeuldo
Geoga bakhyeoissji malgo
Nawaseo jeulgyeo
Ssakda jababeuljagoing

[Verse 2: Suga]

Ma gaengsangdokamo
Sinraui hwarang huyedeuri
Gyesokhaeseo jaranago
Saturihamo gaengsangdo aiga
Gusuhago jeonggyeounge ttak
Uri jeongseoe majda aiga

[J-Hope]

Atta seongnim geogeo urido issdangkke
Mwosjom mugeosdankka
Yo bibimbap gabirangkke
Ajik ssiburijam sebarui piinikke
Jjomtta byeo gaeanhage pureobeullanikka

[Verse 3: Suga]

Gaga gaga ireon mareun ana
Gaengsangdoneun eoksidago nuga geukano
Meorakesassno gaengsangdo jeonghamo
Anabada gateungeoji mo
Niga jikjeobwaseo hanbeonbwara
A daetta ma
Daegu meoseumaraseo
Du mal anhandakai
Hamohamo gaengsangdo jwiginda aingyo
Ajura ma uriga eodi namingyo

[Verse 4: J-Hope]

(sibang meoragora?) heumi~ ajjiasseukkana
Jeonrado ssiburimttaemsi
Aguji makhyeobeureossaya
Heuksando hongeoko
Hanbang japsumeun doendi
Onmom gunyeongiran gunyeongeun
Mak da tdulhril tyeondi
Geosigi mwosigi eum… gwaenchanhgeosso?
Ajik palguwol pungwol na aegajyeossso
Mudeungsan subak keugi
20kiro jangsayeo
Geotman bwado ttak
Gasinae ullil bangtanyeo

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Mama meorakano (What)
Mama meorakano (What)
Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Uriga wabulttago jeonharangkke (what)
Urin meosjyeobureo heobeollage
(J-Hope and Suga talking)

[Verse 5: RM]

A i chonnomdeul nan
Seoul state of mind
Nan seoureseo naseo
Seoulmal jal baewossda
Yojeumeun mwo eodi
Saturiga da byeoseuridaman
Geurae injeonghalge
Aksenteudeuri meoseun issda (huh?)
Hajiman yeogin
Pyojunin mankeum jeongjikhae
Cheoeumgwa kkeuti bunmyeonghago
Ttak jeongripdoen
Hangukmarui pyoboneuro jeongridoeji
Only ourt goet with English
Yall never understand it

Okay soljikhi soljikhaejilge
Gyeongsangdo saturineun namjaramyeon
Sseugo sipge mandeureo
Jeonrado maldeureun
Neomuna chingeunhae
Hanbeon ibe dameumyeon
Eouya naega da gippeune
Why keep fighting
Gyeolguk gateun hangukmaldeul
Ollyeoda bwa ireohge
Majuhan gateun haneul
Saljjak ogeulgeorijiman
Jeonbuda jalnasseo
Mal da tonghajanha?
Munsanbuteo marado

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Mama meorakano (What)
Mama meorakano (What)
Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Uriga wabulttago jeonharangkke (what)
Urin meosjyeobureo heobeollage

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Mama meorakano (What)
Mama meorakano (What)
Seoul gangwonbuteo gyeongsangdo
Chungcheongdobuteo jeonrado
Uriga wabulttago jeonharangkke (what)
Urin meosjyeobureo heobeollage

ترجمه و معنی انگلیسی آهنگ Paldogangsan از بی تی اس

ترجمه آهنگ Paldogangsan

[Intro: RM]

Yo once again
Big Hit Represent
We are BTS Let’s Go

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
What is he saying (what)
What is he saying (what)
From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
Tell them that we have come (what)
We’re real hot stuff

[Verse 1: Suga]

Hello misters
My hometown is Daegu
So today, I’ll rap in satoori
Let’s play
Not caring about

[J-Hope]

The other boys and girls
Hello everyone
Oh my, what is this?
Why are you
Rapping like that?
Misters and Mrs.’s
Don’t just stand there
Come out and have fun

[Verse 2: Suga]

When it comes to Kyeongsangdo
The successors of Silla’s Hwarang
Keep growing
When it comes to satoori
Kyeongsangdo is the best
It’s tasty and sounds good
Perfect for our sentiment

[J-Hope]

Hyung, we have that too – Did you eat?
This bibimbap is the best
I haven’t even started talking yet so
I’m gonna let it all out later

[Verse 3: Suga]

Is that the guy? Do you know this phrase?
Kyeongsangdo is bad? Who says!
What are you saying? Kyeongsangdo is all
About sharing, why don’t you come here and
See for yourself?
Forget it! I’m a Daegu guy so I don’t say
Things twice
Yes, yes, Kyeongsangdo is the best
I’ll just give it to you
We’re not strangers

[Verse 4: J-Hope]

What did you just say?
Oh my, your smack talk about Jeollado
Is making people clam up
But all they need is to eat Heuksando’s
Skatefish to clear their minds
So are you okay with that?
I got a child whose in the
Eight to ninth month
A champion who weights 20kg
As big as the watermelon from Mt. Mudeung
You take one look at
It’s clearly a Bangtan
Who will make girls cry

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
What is he saying (what)
What is he saying (what)
From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
Tell them that we have come (what)
We’re real hot stuff
(J-Hope and Suga talking)

[Verse 5: RM]

Hey you country boys
I have a Seoul state of mind
I was born in Seoul
So I learned the Seoul language well
Although these days
Satoori is highly regarded
Yes, I’ll admit it
The accents are pretty cool
But as much as
It’s the standard language here
It’s that much honest
The beginning and end
Are clear and organized
As the example of a
Well-built Korean language
Only ours goes with English
Y’all never understand it
Okay, I’ll honestly become honest
Kyeongsangdo accents
Make guys want to use it
Jeollado words sound so friendly
Once I start to use it, I get all happy
Why keep fighting
In the end, it’s all the same Korean
Look up, we are all
Looking at the same sky
This may make you cringe a little
But everyone is awesome
We can all communicate
From Moonsan to Marado

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
What is he saying (what)
What is he saying (what)
From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
Tell them that we have come (what)
We’re real hot stuff

[Chorus: RM, J-Hope, Suga]

From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
What is he saying (what)
What is he saying (what)
From Seoul to Gangwon, Kyeongsangdo
Chungcheong to Jeolla
Tell them that we have come (what)
We’re real hot stuff

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ With SEOUL از BTS

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ گروه BTS به نام Paldogangsan ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.