سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ You Proof از Morgan Wallen

تکست و لیریک و معنی موزیک مورگان والن به نام یو پروف - You Proof به معنای اثبات تو

متن و ترجمه آهنگ You Proof از Morgan Wallen ؛ تکست و معنی اهنگ یو پروف به معنای اثبات تو از مورگان والن

Lyrics and Translation Music Morgan Wallen You Proof

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی You Proof از Morgan Wallen ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Don’t Think Jesus از Morgan Wallen

متن و ترجمه آهنگ You Proof از Morgan Wallen
متن و ترجمه آهنگ You Proof از Morgan Wallen

متن و معنی اهنگ You Proof از Morgan Wallen

[Verse 1]

Yeah, I’ve been throwin’ down the w—ey
آره، من داشتم بطری نوشیدنی رو پرت می‌کردم پایین

I ought to get my money back
من باید پولم رو پس بگیرم

Someone said it drowns the memory
یکی گفت که حافظه رو غرق میکنه

Aw, but it ain’t doin’ jack
آو، ولی کار جک نبود

Yeah, I’ve been sippin’, I’ve been buzzin’
آره، داشتم یه جرعه نوشیدنی می‌خوردم، غوغا کردم

Shootin’ doubles like it’s nothin’
شلیک به دو برابر مثل اینه که هیچی نیست

Aw, but nothin’ makes you go away
آو، اما هیچی تو رو مجبور نمی کنه که بری

[Chorus]

I need something “You proof”
من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

Something stronger than I’m used to
چیزی قوی‌تر از چیزی که من بهش عادت دارم

Yeah, I’ve been pullin’ 90 to 100
آره، من 90 تا 100 رو کشیدم

Feel like nothing’s gonna cut it, that’s the hard truth
احساس می‌کنم که هیچ چیز نمی‌تونه اونو قطع کنه، این حقیقت سختیه

Yeah, I need something “You proof”
آره، من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

Aw, I need something “You proof”
آو، من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

[Verse 2]

Poured ’em up ’til they’re shutting ’em down, yeah
اونا رو ریخت تا اونا رو خاموش کنن، آره

You never ain’t not around, yeah
تو هیچ وقت این اطراف نیستی، آره

Don’t matter what time or town, I can’t get you gone
مهم نیست چه ساعتی از شهر خارج بشی، من نمی‌تونم تو رو از دست بدم

Turned the bar, yeah, upside down
بار رو چرخوند، آره، وارونه

Just lookin’ for somethin’ that does it
فقط دنبال یه چیزی می‌گردم که این کار و می کنه

I’d give up all my money
حاضرم همه پولم رو بدم

لیریک و ترجمه آهنگ You Proof از مورگان والن

[Chorus]

I need something “You proof”
من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

Something stronger than I’m used to
چیزی قوی‌تر از چیزی که من بهش عادت دارم

Yeah, I’ve been pullin’ 90 to 100
آره، من 90 تا 100 رو کشیدم

Feel like nothing’s gonna cut it, that’s the hard truth
احساس می‌کنم که هیچ چیز نمی‌تونه اونو قطع کنه، این حقیقت سختیه

Yeah, I need something “You proof”
آره، من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

Aw, I need something “You proof”
آو، من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

[Bridge]

Hey, I’ve been mixing liquors tryin’ to get you gone
هی، من نوشیدنی رو مخلوط کردم تا تو رو از بین ببرم (فراموشت کنم)

Aw, but I must be doing somethin’ wrong
اه، اما من باید یه کاری رو اشتباه انجام بدم

‘Cause I’ve been working hard to fade your memory
چون من سخت کار کردم تا حافظه تو رو محو کنم

Baby, but the only thing faded is me
عزیزم، ولی تنها چیزی که از بین رفت ه (محو شده) منم

[Chorus]

I need something “You proof”
من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

Something stronger than I’m used to
چیزی قوی‌تر از چیزی که من بهش عادت دارم

Yeah, I’ve been pullin’ 90 to 100
آره، من 90 تا 100 رو کشیدم

Feel like nothing’s gonna cut it, that’s the hard truth
احساس می‌کنم که هیچ چیز نمی‌تونه اونو قطع کنه، این حقیقت سختیه

I need something “You proof” (Poured ’em up ’til they’re shutting ’em down, yeah)
آره، من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

Aw, I need something “You proof” (You never ain’t not around, yeah)
آو، من به چیزی (مدرک) “ضد تو” نیاز دارم

[Outro]

Don’t matter what time or town, I can’t get you gone
مهم نیست چه ساعتی از شهر خارج بشی، من نمی‌تونم تو رو از دست بدم

Turned the bar, yeah, upside down
بار رو چرخوند، آره، وارونه

Just lookin’ for somethin’ that does it
فقط دنبال یه چیزی می‌گردم که این کار و می کنه

I’d give up all my money
حاضرم همه پولم رو بدم

Ain’t nobody sellin’ nothin’ “You proof”
هیچ کی این کار و نمی کنه. تو هیچ مدرکی نداری

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Cooped Up از Post Malone

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Morgan Wallen به نام You Proof ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.