سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Less Than Zero از The Weeknd

تکست ، متن و معنی موزیک د ویکند به نام لس دن زیرو - Less Than Zero به معنای کمتر از صفر

متن و ترجمه آهنگ Less Than Zero از The Weeknd ، تکست و معنی اهنگ لس دن زیرو به معنای کمتر از صفر از د ویکند

Lyrics and Translation Music The Weeknd Less Than Zero

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Less Than Zero از The Weeknd ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Best Friends از The Weeknd

متن و ترجمه آهنگ Less Than Zero از The Weeknd
متن و ترجمه آهنگ Less Than Zero از The Weeknd

متن و معنی اهنگ Less Than Zero از The Weeknd

[Verse 1]

Remember I was your hero, yeah
یادته من قهرمانت بودم؟ اره

I′d wear your heart out like a symbol
من قلب تو رو مثل یه نماد در میارم

I couldn’t save you from my darkest truth of all
نتونست تو رو از تاریک ترین حقیقتم نجات بدم

I know, I′ll always be less than zero, oh, yeah
می دونم، همیشه کم‌تر از صفر میشم، اوه، آره

You tried your best with me, I know
تو با من بیشترین سعی ات رو کردی، می دونم

I couldn’t face you with my darkest truth of all, oh-oh
من نتونستم تو رو با تاریک ترین حقیقتم روبرو کنم، اوه-اوه

[Chorus]

‘Cause I can′t get it out of my head
چون نمی تونم از ذهنم بیرونش کنم

No, I can′t shake this feeling that crawls in my bed
نه، نمی‌تونم از این احساسی که در رختخوابم هست خلاص بشم

I try to hide it, but I know you know me
سعی می کنم مخفیش کنم، ولی می دونم که منو می شناسی

I try to fight it, but I’d rather be free
سعی میکنم باهاش بجنگم، ولی ترجیح میدم آزاد باشم

[Verse 2]

Oh-oh-oh-oh, oh yeah
اوه-اوه-اوه-اوه، اوه اره

Can we meet in the middle? Oh, yeah
میشه کوتاه بیایم؟ اوه، اره

′Cause you were just like me before
چون قبلا مثل من بودی

Now you’d rather leavе me
حالا تو ترجیح می دی منو ترک کنی

Than to watch me die in your arms
تا اینکه من رو ببینی تو دستات می میرم

لیریک و ترجمه آهنگ Less Than Zero از د ویکند

[Chorus]

But I can′t gеt it out of my head
اما نمی تونم از ذهنم بیرونش کنم

No, I can’t shake this feeling that crawls in my bed
نه، نمی تونم از این احساس که میاد سراغم خلاص بشم

I try to hide it, but I know you know me
سعی می کنم مخفیش کنم، ولی می دونم که منو می شناسی

I try to fight it, but I′d rather be free
سعی می‌کنم بجنگم، اما ترجیح می‌دم آزاد باشم

Oh, whoa, oh
اوه، واووه، اوه

(Oh)
اوه

[Bridge]

(I can’t get it out of my head)
نمی تونم از سرم بیرونش کنم

(No, I can’t shake this feeling that crawls in my bed)
نه، نمی تونم از این احساس که میاد سراغم خلاص بشم

(I try, I try, I try)
(من تلاش میکنم، من تلاش میکنم، من تلاش میکنم)

[Chorus]

(Ooh-ooh-oh) Ohh, oh-ohhh
(اوه-اوه-اوه) اووه اوووه

(Oh-oh-oh)
(اوه-اوه-اوه)

I can′t get it out of my head
نمی تونم از ذهنم بیرونش کنم

No, I can′t shake this feeling that crawls in my bed
نه، نمی‌تونم از این احساسی که در رختخوابم هست خلاص بشم

I try to hide it, but I know you know me (you know me)
سعی می کنم مخفیش کنم، ولی می دونم که منو می شناسی (تو منو میشناسی)

I try to fight it, but I’d rather be free
سعی میکنم باهاش بجنگم، ولی ترجیح میدم آزاد باشم

[Outro]

Yeah, I′ll always be less than zero
آره، من همیشه کم‌تر از صفر میشم

You tried your best with me, I know
تو با من بیشترین سعی ات رو کردی، می دونم

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Is There Someone Else از The Weeknd

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ The Weeknd به نام Less Than Zero ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.