سبک زندگی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی نهم

حل سوالات فعالیت صفحه 102 ریاضی پایه نهم متوسطه ، فصل 6 خط و معادله های خطی با تدریس کامل

جواب سوال های فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی نهم متوسطه از فصل ۶ خط و معادله های خطی را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی نهم

جواب فعالیت صفحه ‍۱۰۲ ریاضی نهم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی نهم

۱- خط های به معادله های زیر را در یک دستگاه محور مختصات رسم کنید؛ هر خط را با یک رنگ بکشید.

حل سوالات فعالیت صفحه 102 ریاضی نهم متوسطه
حل سوالات فعالیت صفحه 102 ریاضی نهم متوسطه

تمام این خط‌ها از مبدا مختصات می گذرند؛ تفاوت آنها در چیست؟ زاویه هر خط را مانند نمونه با قسمت مثبت محور طول‌ها مشخص کنید. در خط‌های الف، ب و ج چه رابطه‌ای بین ضریب x و این زاویه وجود دارد؟

زاویه برخورد خطوط با محور طول ها متفاوت است. برای مثال، زاویه خط (الف) کم و زاویه خط (ج) بیشتر است. هر چه ضریب x بیشتر باشد، زاویه بزرگتر است. در این خطوط با افزایش مقدار x مقدار y نیز افزایش می یابد.

خط‌های د و ه چه نوع زاویه‌ای با جهت مثبت محور x ها می‌سازد؟

در این خطوط ضریب x منفی و زاویه این خطوط با جهت مثبت محور x به زاویه باز تبدیل شده است. یعنی بیشتر از ۹۰ درجه است. توجه داشته باشید که در این خطوط با افزایش مقدار x مقدار y کاهش می یابد.

۲- خط‌های به معادله های زیر را در یک دستگاه مختصات رسم کنید؛ هر خط را با یک رنگ بکشید.

گام به گام فعالیت های صفحه 102 ریاضی نهم متوسطه فصل 6
گام به گام فعالیت های صفحه 102 ریاضی نهم متوسطه فصل 6

در معادله این خط‌ها ضریب x برابر با ۲ است که به آن شیب خط می گوییم. تفاوت خط‌ها در چیست؟ زاویه خط‌ها را با محور xها با هم مقایسه کنید؛ چرا این خط‌ها با هم موازی اند؟

تلاقی خطوط با محور عرض‌ها متفاوت است. زاویه آنها با محور xها با هم برابر است. خط مورب (محور x) با هر سه خط یک زاویه یکسان را تشکیل می دهد، بنابراین سه خط با یکدیگر موازی هستند. هر گاه شیب خطوط مساوی باشد با هم موازی هستند.

بین محل برخورد خط با محور عرض‌ها و عدد ثابت معادله چه رابطه‌ای می بینید؟
برابر با عدد ثابت در معادله است.

همچنین بخوانید: جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۹۹ ریاضی نهم

🟦 در این نوشته جواب فعالیت صفحه ‍۱۰۲ ریاضی نهم متوسطه را بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین این کار برای بقیه کتاب هایتان نیز می توانید انجام دهید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.