سبک زندگی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ ریاضی نهم

پاسخ فعالیت های صفحه 108 ریاضی پایه نهم متوسطه ، فصل 6 خط و معادله های خطی

جواب فعالیت های صفحه ۱۰۸ ریاضی نهم متوسطه از فصل ۶ خط و معادله‌های خطی را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده‌ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ ریاضی نهم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۸ ریاضی نهم

برای حل سوالات صفحه 108 ریاضی نهم از فصل ششم به صورت زیر عمل کنید:

۱- هزینه اشتراک یک خط اینترنت روی تلفن همراه ۳۰۰۰ تومان مبلغ ثابت و ۲۰۰۰ تومان برای هر ساعت استفاده است. هزینه کلی x ساعت استفاده از اینترنت را با y نشان دهید و رابطه‌ای بین x و y بنویسید.

y=۲۰۰۰x+۳۰۰۰

یک نوع دیگر از اشتراک اینترنت بدون مبلغ ثابت است؛ ولی برای هر ساعت استفاده، ۳۰۰۰ تومان هزینه دارد. رابطه‌ای بین هزینه اشتراک (y) و x ساعت استفاده از اینترنت را در این حالت بنویسید.

y=۳۰۰۰x

دو خط به معادله‌های فوق را در دستگاه مختصات مقابل رسم کنید.

حل فعالیت صفحه 108 ریاضی نهم فصل ششم
حل فعالیت صفحه 108 ریاضی نهم فصل ششم

محل برخورد این دو خط چه ویژگی‌ای دارد؟
در نقطه برخورد دو خط [۹۰۰۰ و ۳]، مقدار طول و عرض آنها مساوی است. یعنی در این نقطه تعداد ساعت استفاده از اشتراک نوع اول و دوم و هزینه آنها با هم برابر می‌شود.

برای ۱/۵ ساعت استفاده، کدام نوع اشتراک بهتر است؟
اشتراک نوع دوم بهتر است.

بعد از چند ساعت استفاده از اینترنت، اشتراک نوع اول به صرفه خواهد بود؟
برای استفاده کمتر از ۳ ساعت، اشتراک دومی به صرفه تر است.
برای استفاده ۳ ساعت، هزینه هر دو اشتراک برابر است.
برای استفاده بیشتر از ۳ ساعت، اشتراک اولی به صرفه تر است.

۲- معادله y=۲x−۱ چند جواب دارد؟ نمودار آن را رسم کنید.

گام به گام سوالات فعالیت صفحه 108 ریاضی نهم فصل خط و معادله های خطی

معادله y=−x+۲ چند جواب دارد؟
بی شمار جواب دارد. زیرا در این معادله نیز به ازای هر مقدار x، می‌توان مقداری برای y پیدا نمود.

نمودار آن را رسم کنید. توضیح دهید چگونه یک جواب مشترک برای این دو معادله پیدا می‌کنید.
باید نقطه ای را پیدا کنیم که روی هر دو خط باشد یعنی جواب مشترک دو معادله نقطه x=۱ و y=۱ است.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ ریاضی نهم

🟦 در این نوشته جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ ریاضی نهم متوسطه را بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین این کار برای بقیه کتاب هایتان نیز می توانید انجام دهید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.