سبک زندگی

ترجمه و جواب درس چهارم زبان انگلیسی نهم ❤️ + معنی لغات

معنی مکالمه ، پاسخ و حل تمرینات درس 4 چهار زبان انگلیسی نهم صفحه 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 71 و 72 و 73 و 74 و 76 و 77 و 78 و 79

ترجمه و جواب درس 4 چهارم زبان انگلیسی نهم ؛ در این مطلب با ترجمه و معنی مکالمه صفحه ۶۴ ، ترجمه و جواب تمرینات صفحه ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و حل تمرین های صفحه ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و پاسخ تمرین های بخش Review 2 صفحه ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ درس ۴ چهارم Services کتاب زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه اول آشنا می شوید، در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس چهارم کتاب کار زبان نهم

ترجمه و جواب درس چهارم زبان انگلیسی نهم
ترجمه و جواب درس چهارم زبان انگلیسی نهم

معنی مکالمه صفحه ۶۴ درس چهارم زبان انگلیسی نهم

معنی مکالمه صفحه ۶۴ درس چهارم زبان انگلیسی نهم
معنی مکالمه صفحه ۶۴ درس چهارم زبان انگلیسی نهم

توریست: ببخشید قربان (آقا)! لطفا می توانید به من کمک کنید؟
پدرام: می توانم برایتان بکنم؟
توریست: من یک کارت پستال، یک پاکت نامه و یک تمبر می خواهم.
پدرام: اممم…، می توانی از اداره پست بخرید.
توریست: اداره پست کجاست؟
پدرام: در واقع نزدیک اینجاست. آن دقیقا سر نبش است.
توریست: خوبه! متشکرم. چه زمانی باز می شود؟
پدرام: ساعت 8 باز می شود.
توریست: خیلی ممنون!

ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۶۵ درس چهارم انگلیسی نهم

ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۶۵ درس چهارم انگلیسی نهم
ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۶۵ درس چهارم انگلیسی نهم
او کارمند است.
آن جا است.
او پستچی است.
ساعت نه و نیم.
شغل او چیست؟
اداره پست کجاست؟
آن مرد کیست؟
زنگ تفریح چه موقع است؟
ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۶۵ درس چهارم انگلیسی نهم
ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۶۵ درس چهارم انگلیسی نهم
ساعت 8 صبح باز می کند.
آنها از شنبه تا چهارشنبه کار می کنند.
پلیس به آنها کمک می کند.
از اداره پست آنها را می خرد.
چون سریع و ارزان است.
من اتوبوس سوار می شوم.
چه ساعتی باز میکند؟
آنها چه زمانی کار می کنند؟
چه کسی به کودکان گم شده کمک می کند؟
او از کجا تمبر میخ رد؟
چرا با اتوبوس به سر کار می رود؟
شما چه طور به مدرسه می آیید؟

معنی لغت های صفحه ۶۶ و ۶۷ درس چهارم زبان نهم

معنی لغت های صفحه ۶۶ و ۶۷ درس چهارم زبان نهم
معنی لغت های صفحه ۶۶ و ۶۷ درس چهارم زبان نهم
معنی لغت های صفحه ۶۶ و ۶۷ درس چهارم زبان نهم
معنی لغت های صفحه ۶۶ و ۶۷ درس چهارم زبان نهم

معنی متن تمرین صفحه ۵۴ درس چهارم زبان انگلیسی نهم

به این مکالمه گوش کنید و به آهنگ صدای افتادن جملات سوالی wh دقت کنید.

معنی متن تمرین صفحه ۵۴ درس چهارم زبان انگلیسی نهم
معنی متن تمرین صفحه ۵۴ درس چهارم زبان انگلیسی نهم

کلارا: ببخشید آقا! من گم شده ام.
افسر پلیس: نگران نباشید! نام شما چیست؟
کلارا: اسم من کلارا است.
افسر پلیس: شما کجا زندگی می کنید؟
کلارا: در خیابان اصلی کنار پمپ بنزین
افسر پلیس: نگران نباشید من شما را به خانه می برم.
کلارا: ممنونم آقا.

Listen to these questions and then practice.

به سوالات زیر گوش کنید سپس تمرین کنید.

  1. نام شما چیست؟
  2. شما چند ساله هستید؟
  3. شما کجا زندگی می کنید؟
  4. شما چرا اینجا هستید؟
  5. چه موقع باز می شود؟
  6. آن مرد کیست؟

جواب تمرین Find it و Tell your صفحه ۷۱ و ۷۲ درس چهارم زبان انگلیسی نهم

در مکالمات زیر، سوالات Wh را پیدا کنید و زیر آن ها خط بکشید.

جواب تمرین Find it و صفحه ۷۱ درس چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین Find it و صفحه ۷۱ درس چهارم زبان انگلیسی نهم

به هم کلاسی هایتان ۵ چیز در مورد خدمات بگویید.

1ـ We never hire a taxi.
2ـ You can buy stamps from a post office.
3ـ We send e-mails every day.
4ـ The police help lost people.
5ـ There is a gas station near here.

جواب تمرین لیسنینگ ، ریدینگ و رایتینگ صفحه ۷۲ و ۷۳ درس ۴ زبان نهم

A: به گفتگو گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۷۲ و ۷۳ درس ۴ زبان نهم
جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۷۲ و ۷۳ درس ۴ زبان نهم

B: به صوت گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۷۲ و ۷۳ درس ۴ زبان نهم
جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۷۲ و ۷۳ درس ۴ زبان نهم

جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۷۴ درس ۴ زبان نهم

Read the following questions on card (A).
Then ask your classmates and write their answers on card (B).

سوالات زیر را روی کارت (A) بخوانید.
سپس از همکلاسی های خود بپرسید و پاسخ های آنها را روی کارت (B) بنویسید.

جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۷۴ درس ۴ زبان نهم
جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۷۴ درس ۴ زبان نهم

معنی کلمات جدید و مهم درس چهارم زبان انگلیسی نهم

لغتمعنا
Servicesخدمات
postcardکارت پستال
envelopeپاکت نامه
nearنزدیک
Actuallyدر واقع
employeeکارمند
take outبیرون بردن
get onسوار شدن
get offپیاده شدن
sendارسال کردن
put out fireخاموش کردن آتش
rechargeدوباره شارژ کردن
open a accountاز کردن حساب
hire a taxiگرفتن تاکسی
Police officerافسر پلیس
liveزندگی کردن
wake upبیدار شدن
best friendبهترین دوست
sometimesبعضی مواقع
oftenاغلب اوقات
usuallyمعمولا
alwaysهمیشه
neverهرگز
outsideبیرون
firefighterآتش نشان
gas stationپمپ بنزین
fire stationایستگاه آتش نشانی
favoriteمورد علاقه

جواب تمرین های بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم

در تصاویر زیر می توانید جواب تمرین های صفحه 76 و 77 و 78 و 79 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم را مشاهده کنید.

جواب تمرین صفحه 76 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 76 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 76 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 76 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 77 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 77 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 77 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 77 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 78 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 78 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 79 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 79 بخش Review 2 درس سوم و چهارم زبان انگلیسی نهم

همچنین بخوانید: ترجمه و جواب درس سوم زبان انگلیسی نهم

توجه: شما دانش آموز پایه نهم متوسطه اول می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی مکالمه و جواب تمرین های درس های کتاب زبان انگلیسی نهم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله ترجمه و جواب تمرین های درس ۴ چهارم زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.  😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.