سبک زندگی

جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم ☑️ Look it UP!

پاسخ سوال صفحه های 26 تا 41 درس دوم 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم متوسطه دوم

جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم : درس look it up در رابطه با لغت نامه ها بوده است؛ این درس در کتاب کار زبان انگلیسی با بخش get ready شروع شده و در ادامه ی خود حاوی 4 بخش برای تمرین دارد. در ادامه ی مقاله می توانید به پاسخ تمام سوالات و تمرین ها دسترسی داشته باشید. با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید‌: جواب درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم Sense of Appreciation

جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم
جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم

جواب بخش Get Ready درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ تمرین A:

این تمرین مهم نبوده و صرفا در جهت سنجش اطلاعات عمومی شما در زمینه ی لغت نامه ها می باشد.

پاسخ تمرین B:

این تمرین هم در رابطه با دیکشنری های آنلاین و آدرس شون پرسیده شده که بر طبق اطلاعات دانش آموز باید تکمیل شود. ( ارزش امتحانی نیز ندارد )

جواب بخش اول درس ۲ کتاب کار زبان دوازدهم

پاسخ تمرین A:

1: A word starting with ‘p’ appears before a word starting with ‘m’ in a dictionary. False

2: Some dictionaries do not give users the meaning of words. False

3: The word ‘bazaar’ is not English, originally. True

پاسخ تمرین B:

1: Why can we find words in a dictionary easily?

پاسخ: We can find the words easily because they are arranged in alphabetical order.

2: What is the difference between technical dictionaries and biographical ones?

پاسخ: Technical dictionaries explain the meaning of technical words, but biographical dictionaries tell us about the life of famous people.

3: What is the origin of the word ‘dictionary’?

پاسخ: It comes from the Latin word “dicto” means “saying”.

پاسخ تمرین C:

Arm:

1: the part between the shoulder and the wrist

2: to provide yourself or others with a weapon or weapons

Foot:

1: the part of the body at bottom of the leg on which a person or animal stands

2: the bottom of lower end of a space or object

3: to pay an amount of money

پاسخ تمرین D:

به دور کلمات زیر خط بکشید.

Dictionary – meanings – types of dictionaries – good dictionary – information

Alphabetical order – explain – used – translate – biography – technical – IPA

pronounced

جواب بخش دوم درس دو کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ تمرین A:

در هر دسته از کلمات داده شده یک کلمه اضافه می باشد و میبایست دور آن خط بکشید.

1: technical

2: cell phone

3: introduction

4: confusing

5: spelling

پاسخ تمرین B:

IT = information technology

PC = personal computer

IRIB = Islamic republic iran broadcasting

CD = compact disc

DVD = digital video disc

پاسخ تمرین C:

کلمات ستون A را به ستون B وصل کنید.

1: organize and put in order = arrange

2: think and believe = suppose

3: something that stands for something else = symbol

4: have something inside = contain

5: tell somebody that something is good = recommend

پاسخ تمرین D:

با استفاده از کلمات داده شده جای خالی را پر کنید.

1: This monolingual dictionary has about 50,000 entries.

2: What does BC stand for?

3: The building is a combination of new and old styles.

4: The introduction of the book is available on our website.

5: Being able to communicate effectively is one of the most important life skills.

جواب بخش ۳ درس دوم کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ تمرین A:

1: I saw the man. The man lives next door.

پاسخ: I saw the man who lives next door.

2: The mechanic had an accident. He is very skillful.

پاسخ: The mechanic who had an accident is very skillful.

The mechanic who is very skillful had an accident.

3: We bought some books. Our teacher suggested them.

پاسخ: We bought some books which our teacher suggested.

4: The students talked to the teacher. John met him before.

پاسخ: The students talked to the teacher whom John met before.

5: She watched the DVD. Her father bought it.

پاسخ: She watched the DVD which her father bought.

پاسخ تمرین B:

1: I know you do not go to bed early these days. If you went (go) to bed earlier, you would not be (not be) tired.

2: I do not have a smart phone. If I had (have) one, I would use (use) an online dictionary.

3: He likes to learn French but cannot spend time practicing it. If he had (have) more time, he would learn (learn) French.

4: We want to help you but we do not have enough information. We would help (help) you if we knew (know) how.

5: I do not have a good job and cannot earn enough money. I would earn (earn) a lot of money if I got (get) a good job.

پاسخ تمرین C:

جملات را تکمیل کنید.

1: If it rained, we would stay at home.

2: If you knew Chinese very well, you could travel to China.

3: A cheetah is an animal that lives in Iran.

4: Japanese are the people who are very hard – working.

جواب بخش چهارم درس 2 کتاب کار زبان پایه دوازدهم

پاسخ تمرین A:

1: No

2: Yes

3: No

پاسخ تمرین B:

Ants are busy insects.

پاسخ تمرین C:

این تمرین مهم نبوده و پیشنهاد می شود تمرین نکنید.

پاسخ تمرین D:

Water = topic

is the most essential element in our life = explanation about the topic

پاسخ تمرین E:

برای هر کلمه ی داده شده یک موضوع بنویسید.

1: Swimming = Swimming is a healthy exercise.

2: watching TV = Watching TV has harmful effects on our eyesight.

3: pollution = Pollution is the most important problem in big cities.

4: wildlife = Man has put wildlife in danger.

5: Iran = Iran is a vast country in the south – west of Asia.

جواب تمام تمارین درس دو کتاب کار زبان ( پایه دوازدهم ) به اتمام رسید؛ برای دسترسی به پاسخ درس بعد یا دیگر دروس می توانید در وبسایت ماگرتا جستجو کنید و خیلی سریع به جواب برسید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *