سبک زندگی

جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم ، سوال های خط و زاویه

گام به گام تمرین صفحه 105 کتاب ریاضی ششم ، آموزش و جواب سوال های تمرین صفحه صد و پنج ادامه بخش زاویه ها

پاسخ و حل تمرین صفحه ۱۰۵ کتاب ریاضی ششم : در ادامه سوال های بخش زاویه ها از فصل اندازه گیری ریاضی ششم، جواب های صفحه 105 را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا را برای شما دانش آموز کوشا آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم

پاسخ تمرین صفحه ی ۱۰۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم

در ادامه تمرینات فصل 5 در صفحه 105 ریاضی ششم هشت سوال به عنوان تمرین در نظر گرفته شده است که باید آن ها را به صورت زیر حل کنید.

۱- فاصله نقطه‌ی (م) را از دو خط داده شده پیدا کنید.

برای پیدا کردن فاصله نقطه از خط، کافیست از نقطه مورد نظر به آن خط عمودی را رسم کنیم و سپس آن خط را اندازه گیری کنیم.

جواب سوال اول صفحه 105 ریاضی ششم

۲- در شکل های زیر عمود منصف ضلع های قرمز رنگ را بکشید.

پاسخ تمرین شماره 2 صفحه 105 ریاضی ششم

۳- زاویه های خواسته شده را پیدا کنید. راه حل خود را بنویسید.

پاسخ تمرین صفحه ی ۱۰۵ ریاضی ششم سوال سوم

۴- مکمل زاویه (۱) صد و پنجاه درجه است. زاویه (۲) چند درجه است؟

گام به گام سوال چهارم صفحه ۱۰۵ ریاضی ۶

زاویه ۲ با زاویه ۱ متقابل به راس می باشد، پس می توانیم با ویژگی مکمل زاویه ۱ درجه زاویه ۲ را نیز به دست آوریم.

۵- نسبت دو زاویه‌ی متمم ۲ به ۳ است. هر کدام چند درجه است؟

۳۶ = ۱۸ × ۲۲زاویه ۱
۵۴ = ۱۸ × ۳۳زاویه ۲
۹۰ = ۱۸ × ۵۵مجموع (متمم)

۶- نسبت متمم زاویه ای به مکمل آن ۲/۵ است. این زاویه چند درجه است؟

۶۰ = ۳۰ × ۲۲متمم
۱۵۰ = ۳۰ × ۵۵مکمل
۹۰ = ۳۰ × ۳۳اختلاف

۳۰ = ۶۰ – ۹۰
۳۰ = ۱۵۰ – ۱۸۰

✅ نتیجه میگیریم این زاویه ۳۰ در جه می باشد.

۷- زاویه‌ی بین عقربه‌ی ساعت شمار و عقربه‌ی دقیقه شمار را در زمان های زیر پیدا کنید.

حل تمرین های صفحه ۱۰۵ ریاضی پایه ششم

۸- ده درصد دایره رو به رو آبی است. زاویه‌ی خواسته شده چند درجه است؟

۶۰ درصد دایره را زرد کنید. این زاویه چند درجه است؟

۷۵ درصد دایره چه زاویه ای را نشان می دهد؟ اگر شعاع دایره ۱۰ سانتی متر باشد، این مقدار چه مساحتی دارد؟

راهنمای حل سوال آخرین صفحه 105 ریاضی ششم

✅ جواب تمرین های ۱ تا ۸ صفحه ی ۱۰۵ ریاضی ششم را مرور کردیم، اگر سوال یا پیشنهادی در این رابطه دارید می توانید از قسمت دیدگاه با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.