سبک زندگی

جواب صفحه ۷ و ۸ ریاضی ششم ، فعالیت و کاردرکلاس

گام به گام سوالات فعالیت صفحه 7 و کار در کلاس صفحه 7 و 8 کتاب ریاضی ششم ابتدایی با جواب کامل

جواب سوالات فعالیت صفحه ۷ و کاردرکلاس صفحه ۷ و ۸ ریاضی ششم دبستان از فصل یک عدد و الگوهای عددی را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز با هدف کمک آموزشی آماده کرده ایم.

جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی ششم دبستان

۱- عبارت های زیر را مانند نمونه کامل کنید. سپس اعداد بالا را از کوچک به بزرگ مرتب کنید و بنویسید.

۲- سه دانش آموز عدد پنجاه و سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و هفتاد و هفت را به رقم نوشته اند، کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی ششم دبستان
جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی ششم دبستان

مطلب پیشنهادی : جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم

۳- با کارت های ۹ – ۸ – ۷ – ۶ – ۵ – ۴ – ۳ – ۲ – ۱ – ۰ هر یک از اعداد خواسته شده را بسازید و جاهای خالی را پر کنید.

الف) کوچک ترین عدد ده رقمی : ۱۰۲۳۴۵۶۷۸۹

ب) بزرگ ترین عدد ده رقمی فرد : ۹۸۷۶۵۴۳۲۰۱

پ) کوچک ترین عدد شش رقمی زوج : ۱۰۲۳۴۶

جواب کاردرکلاس صفحه ۷ و ۸ ریاضی ششم ابتدایی

۱- جدول رو به رو جمعیت تعدادی از کشورهای جهان را در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد. جدول را کامل کنید.

کشورجمعیت به عدد (نفر)جمعیت به حروف (نفر)با تقریب یک میلیون
(با حذف رقم ها)
ایران۷۹۳۴۰۰۰۰هفتاد و نه میلیون و سیصد و چهل هزار۷۹۰۰۰۰۰۰
سوئد۹۴۱۲۰۰۰نه میلیون و چهارصد و دوازده هزار۹۰۰۰۰۰۰
چین۱۳۷۷۳۱۰۰۰۰یک میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و ده هزار۱۳۷۷۰۰۰۰۰۰
تاجیکستان۸۲۸۰۰۰۰هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار۸۰۰۰۰۰۰

ترتیب کشورها بر اساس جمعیت
چین > ایران > سوئد > تاجیکستان

۲- اعداد زیر تعداد کسانی را که در دوره های مختلف، برای تماشای بازی های جام جهانی در ورزشگاه ها حاضر شده اند، نشان می دهد. در هر عدد ارزش مکانی رقم مشخص شده را بنویسید.

جام جهانی (سال)تعداد تماشاگرانارزش مکانی رقم
۲۰۱۴۳۴۲۹۸۷۳دهگان هزار
۲۰۱۰۳۱۷۸۸۵۶یکان میلیون
۲۰۰۶۳۳۵۹۴۳۹صدگان

۳- محل تقریبی هر یک از اعداد زیر را بر روی محور نمایش دهید.

فاصله زمین تا خورشید (کیلومتر) ، ۱۴۹٬۰۰۰٬۶۸۰

افراد محروم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم در جهان ۶۷۵٬۷۲۵٬۴۰۲

تعداد دوچرخه های تولید شده در جهان طی یک سال ۳٬۲۱۵٬۴۷۵

جواب کاردرکلاس صفحه ۷ و ۸ ریاضی ششم ابتدایی
جواب کاردرکلاس صفحه ۷ و ۸ ریاضی ششم ابتدایی

همچنین بخوانید :‌ جواب کاردرکلاس صفحه ۵ ریاضی ششم

پاسخ سوال های فعالیت صفحه ۸ ریاضی ششم دبستان

تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۱۳۹۲، ۶۳۸۳۱۵۶۸ بوده است. به سوالات زیر در مورد عدد ۶۳۸۳۱۵۶۸ پاسخ دهید.

چه رقمی دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است؟ عدد ۶

چه رقمی دارای ارزش مکانی صدگان هزار است؟ عدد ۸

در این عدد دو رقم ۳ وجود دارد. ارزش مکانی هر کدام را مشخص کنید.
دهگان هزار – یکان میلیون

این عدد را به حروف بنویسید.
شصت و سه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و پانصد و شصت و هشت.

اگر این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم ۱ چه تغییری می کند؟

۶۳۸۳۱۵۶۸۰۰ = ۱۰۰ × ۶۳۸۳۱۵۶۸

از یکان هزار به صدگان هزار تغییر پیدا می کند.

✅ به پایان سوالات فعالیت و کاردرکلاس های صفحه ۷ و ۸ ریاضی ششم رسیدیم، جهت مشاهده جواب سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه موردنظر را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.