سبک زندگی

جواب کاربرگ ۱ مطالعات اجتماعی هفتم ، حقوق و مسئولیت ها

گام به گام کاربرگه شماره 1 کتاب مطالعه اجتماعی پایه هفتم سوال های بخش حقوق و مسئولیت ها

پاسخ کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی کلاس هفتم : در کاربرگ ۱ حقوق و مسئولیت های اعضای خانواده را بررسی می کنیم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی : جواب کاربرگ ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگ ۱ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱ یکم مطالعات هفتم

در کاربرگ 1 مطالعات هفتم خواسته شده است جدول را کامل کنید. نام خودتان و اعضای خانواده را بنویسید، سپس چند مورد حقوق و مسئولیت های هر یک از اعضای خانواده را به طور مختصر بنویسید.

نام اعضای خانوادهحقوقمسئولیت ها
۱- پدردریافت احترام از اعضای خانواده
احترام گذاشتن به خواسته هایش
گوش دادن به حرف هایش
محافظت از خانواده
تامین معاش خانواده
تربیت فرزندان
ایجاد امنیت
۲- مادرکمک کردن در کارهای خانه به او
حفظ احترام مادر در خانواده
مراقبت از فرزندان و کانون خانواده
رسیدگی به امور منزل
۳- فرزندداشتن نام مناسب
فراهم بودن وسایل رفاهی مانند مسکن و پوشاک
به درستی تربیت شود
برطرف شدن نیازهای مادی و معنوی
احترام به خانواده
اطاعت از قوانین خانه
اجرای بی منت اوامر والدین

مطالبی که در جدول فوق آورده شده مثال هایی از حقوق و مسئولیت های ما و خانواده می باشد، شما می توانید از پدر و مادرتان نیز سوال هایی بپرسید و این جدول را کامل تر کنید و نشان معلم دهید.

✅ به پایان کاربرگ ۱ مطالعات اجتماعی هفتم رسیدیم، شما می توانید با اضافه کردن کلمه ماگرتا در آخر سرچ های درسی خود به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. همچنین اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه از ما و یا سایر دانش آموزان بپرسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.