سبک زندگی

جواب فعالیت های درس ۱۱ یازدهم اقتصاد دهم انسانی

پاسخ و حل فعالیت های فردی و گروهی ، تفکر و تمرین و تحلیل کنید درس 11 یازده کتاب اقتصاد پایه دهم

جواب فعالیت های درس ۱۱ یازدهم اقتصاد دهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات گفت و گو در کلاس ، فعالیت فردی در کلاس ، فعالیت خارج از کلاس ، برای تفکر و تمرین و تحلیل کنید صفحه ۱۱۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ و ۱۲۸ درس ۱۱ یازدهم «رشد و پیشرفت اقتصادی» کتاب اقتصاد پایه دهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۰ دهم اقتصاد دهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۱۱ یازدهم اقتصاد دهم انسانی
جواب فعالیت های درس ۱۱ یازدهم اقتصاد دهم انسانی

جواب گفت و گو در کلاس صفحه ۱۱۷ درس ۱۱ اقتصاد دهم

۱- شما نظر امیرعلی را بیشتر می‌پسندید یا نظر مادرش را؟

پاسخ: نظر مادرش را.

۲- به‌ نظر شما افزایش رفاه یک شخص می‌تواند لزوما رشد جامعه را در پی داشته باشد؟

پاسخ: خیر؛ الزاما افزایش رفاه یک شخص همیشه منجر به رشد جامعه نمی شود.

۳- چه رابطه‌ای میان رشد اقتصادی هر فرد و هر شرکت، با پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟

پاسخ: پیشرفت اقتصاد هر فرد و هر شرکت در مجموع ( یعنی همه افراد و شرکت ها) باعث پیشرفت اقتصاد ملی می شود. ولی پیشرفت یک نفر و یک شرکت تاثیر به سزایی در پیشرفت اقتصاد ملی به تنهایی ندارد.

پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۰ درس یازدهم اقتصاد دهم

در درس چهارم با مفهوم کارایی آشنا شدیم و در این درس درباره رشد سخن گفتیم. تفاوت بین دستیابی به کارایی و رشد اقتصادی را با کمک نمودار توضیح دهید.

پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۰ درس یازدهم اقتصاد دهم
پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۰ درس یازدهم اقتصاد دهم

پاسخ: آنچه در منحنی امکانات تولید مطرح است، بحث کارایی است و اولویت بندی با توجه به اقتضای مصلحت و عدالت مطرح نیست. تمام نقاط روی منحنی امکانات تولید، بیانگر وضع کارآمد تولید هستند؛ منحنی امکانات، تنها نقاط کارآمد را منعکس می کند. رشد اقتصادی با کمک منابع فیزیکی بیشتر و یا به وسیله بالا رفتن کارایی منابع موجود و یا ترکیب آن دو، به دست می آید. نقاط A و B نقاط کارآمد را منعکس می کند، نقطه C، نقطه زیر منحنی، یعنی کارایی کم تر، نقطه D انعکاس رشد اقتصادی به صورت انتقال منحنی امکانات تولید به سمت راست است.

حل فعالیت خارج از کلاس صفحه ۱۲۱ درس ۱۱ اقتصاد دهم

تولید خالص و ناخالص!

شاید برای شما این پرسش به وجود آمده باشد که واژه ناخالص در عبارت تولید ناخالص داخلی، چیست و تفاوتش با خالص در کجاست؟ در این باره تحقیق کنید.

پاسخ: تولید ناخالص یعنی ارزش پولی کل کالا و خدماتی که در داخل مرزهای یک کشور در طول یک سال تولید شده است. در محاسبه ی آن علاوه بر محاسبه ارزش کالاهای تولید شده با یک واحد پولی یکسان، باید ارزش خدمات ایجادشده مانند فعالیت های آموزشی، بهداشتی، امنیتی، تعمیراتی و… نیز محاسبه شود. (هرجا سخن از تولید می شود منظور تولید هم کالا وهم خدمات است.)

در محاسبه تولید کل جامعه، ارزش تولیدات کالاهای نهایی در نظر گرفته می شود و قیمت کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود زیرا ارزش کالاهای واسطه ای در قیمت نهایی کالای مصرفی قرار گرفته است و اگر ارزش کالاهای واسطه ای را هم محاسبه کنیم دچار خطای تکرار می شویم یعنی دو بار ارزش این کالاها محاسبه شده است . تولید داخلی یک جامعه فقط توسط شهروندان آن جامعه صورت نمی گیرد، بخشی از آن تولید ممکن است متعلق به خارجی های حاضر در آن کشور باشد.

اما تولید خالص به کاهش ارزش یک کالا در طول زمان استهلاک گفته می شود. مثلا ارزش یک خودروی یک سال کار کرده کمتر از خودروی نوی کارنکرده است. که روش محاسبه آن به صورت زیر است:

میزان استهلاک – میزان تولید ناخالص داخلی = میزان تولید خالص داخلی

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۵ درس یازدهم اقتصاد دهم

در کشوری با ده میلیون نفر جمعیت، درآمد ملی معادل ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال است. اگر فرض کنیم که توزیع درآمد در این کشور دقیقا مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول بالا است، سهم هر دهک از درآمد ملی را تعیین کنید.

پاسخ: در زیر:

جدول وضعیت توزیع درآمد در ایران در سال ۱۳۹۱

سهم دهک‌ اول۲/۷ درصد
سهم دهک‌ دوم۴ درصد
سهم دهک‌ سوم۵ درصد
سهم دهک‌ چهارم۶ درصد
سهم دهک‌ پنجم۷/۲ درصد
سهم دهک‌ ششم۸/۴ درصد
سهم دهک‌ هفتم۱۰ درصد
سهم دهک‌ هشتم۱۲ درصد
سهم دهک‌ نهم۱۵/۷ درصد
سهم دهک‌ دهم۲۹ درصد
۱۰۰ درصد جمعیت کشور۱۰۰ درصد درآمد ملی

برای محاسبه سهم هر دهک از درآمد ملی، کافی است که درآمد ملی کشور در درصد سهم هر دهک را ضرب کنیم و سهم هر دهک از درآمد ملی را تعیین کنیم.

سهم دهک‌ اول۲/۷ درصد۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ دوم۴ درصد۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ سوم۵ درصد۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ چهارم۶ درصد۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ پنجم۷/۲ درصد۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ ششم۸/۴ درصد۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ هفتم۱۰ درصد۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ هشتم۱۲ درصد۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ نهم۱۵/۷ درصد۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم دهک‌ دهم۲۹ درصد۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ درصد جمعیت کشور۱۰۰ درصد درآمد ملی۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسخ برای تفکر و تمرین صفحه ۱۲۸ درس ۱۱ اقتصاد دهم

۱- فرض کنید کل اقتصاد کشور ما از دو شرکت تولیدی بزرگ تشکیل شده باشد. مجموع ارزش تولیدات سال جاری شرکت اول برابر با یک میلیارد تومان و مجموع ارزش تولیدات سال جاری شرکت دوم، برابر با ۵۰۰ میلیون تومان است. با توجه به این دو فرض به سؤالات زیر پاسخ دهید:

– تولید ناخالص داخلی اسمی کشور، برای سال جاری چقدر است؟

پاسخ: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

– اگر سهم هر کدام از شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی ثابت و مطابق با نسبت تولیدات آن‌ها برای سال جاری باشد و نیز اگر اقتصاد کشور از سال قبل تا امسال ده درصد رشد داشته باشد، ارزش اسمی تولیدات هر دو شرکت را برای سال قبل، محاسبه کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

پاسخ برای تفکر و تمرین صفحه ۱۲۸ درس ۱۱ اقتصاد دهم
پاسخ برای تفکر و تمرین صفحه ۱۲۸ درس ۱۱ اقتصاد دهم

۲- کدام یک از موارد زیر صرفا نشان‌دهنده رشد اقتصادی است و کدام یک، نشان‌دهنده پیشرفت اقتصادی کشور است؟

– افزایش درآمد هر یک از کارکنان و کارگران شرکت‌ها پاسخ: رشد
– نزدیک شدن سهم دهک اول از کل درآمد کشور به سهم دهک دهم پاسخ: پیشرفت
– افزایش درآمد خریداران کالاها و محصولات تولید شده پاسخ: رشد
– افزایش میانگین سال‌های تحصیلی کارمندان شرکت‌ها پاسخ: پیشرفت

جواب صفحه ۱۲۸ درس ۱۱ اقتصاد دهم

– چه تفاوتی بین رشد و توسعه و پیشرفت وجود دارد و برای هرکدام چه شاخص‌هایی وجود دارد؟

پاسخ: رشد، صرفاً به معنای افزایش تولید است بنابراین مفهوم کمی است.
شاخص های رشد: افزایش ظرفیت های تولیدی و افزایش درآمد
توسعه: در کنار افزایش تولید بر تغییر و تحولات کیفی دیگری نیز دلالت دارد.

شاخص های توسعه HDI:
پیشرفت: اصطلاحی که بسیاری از نخبگان و اندیشمندان دنیا انتخاب کرند در مفهوم پیشرفت، الگوی واحدی برای همه کشورها توصیه نمی شود. موفقیت های گوناگون مثل وضعیت تاریخی، جغرافیای سیاسی، طبیعی، انسانی و در نهایت زمانی و مکانی شاخص های پیشرفت را تعیین می کند.

– از نظر شما چه رابطه‌ای میان پیشرفت اقتصادی یک کسب و کار و پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟

پاسخ: پیشرفت اقتصادی یک کسب و کار به معنای تولید با کیفیت محصول و قیمت مناسب آن است که می تواند منجر به افزایش تماشای مصرف کنندگان شود و به دنبال آن اشتغال نیروی کار نیز افزایش می یابد در نتیجه درآمد داخلی افزایش، سطح رفاه جامعه بالا می رود بهبود فضای کسب و کار رشد علم و فناوری، عدالت اقتصادی و … منجر به پیشرفت اقتصادی خواهد شد.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس نهم اقتصاد دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب اقتصاد دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات فعالیت های درس ۱۱ یازدهم کتاب اقتصاد پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *