سبک زندگی

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست یازدهم تجربی

پاسخ و حل سوال های فعالیت های گفتار 1 و 2 و 3 و 4 فصل درس 7 هفت کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست یازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۹۸ ، ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۷ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۱۳ گفتار ۱ و ۲ و ۳ و ۴ فصل درس ۷ هفتم «تولید مثل» کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته تجربی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ششم زیست یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست یازدهم تجربی
جواب فعالیت های فصل هفتم زیست یازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست شناسی یازدهم

با توجه به شکل ۲ در مورد پرسش‌های زیر با هم گفت‌وگو کنید.

الف) به چه دلیل ابتدا تقسیم رِشتمان و سپس کاستِمان رخ می‌دهد؟

پاسخ: هدف از میتوز، افزایش تعداد یاخته ها در لایه ی زاینده است. با توجه به اینکه یاخته های این لایه مرتبا به اسپرم تبدیل می شوند، برای پابرجا ماندن لایه ی زاینده و حفظ آن، ابتدا یاخته ها با میتوز زیاد می شوند و سپس در بعضی از آنها میوز رخ می دهد.

ب) در انسان زام‌یاخته اولیه، ثانویه و زام یاختک از لحاظ فام‌تنی با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟

پاسخ: اسپرماتوسیت اولیه، حاصل میوز است. بنابراین، تعداد کروموزوم های آن با اسپرماتوگونی برابر است؛ یعنی، هر دو دیپلوئید هستند و ۴۶ کروکوزوم دارند. اسپرماتوسیت ثانویه حاصل میوز ۱ است، پس هاپلوئید هستند ولی کروموزوم های آن دو کروماتیدی هستند؛ یعنی، ۲۳ کروموزوم دو کروماتیدی دارند. اسپرماتید ها حاصل میوز ۲ هستند. اینها هم هاپلوئید هستند؛ یعنی، ۲۳ کروموزوم دارند ولی کروموزوم های آن، تک کروماتیدی هستند.

پ) زام‌یاختک و زامه با هم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟

پاسخ: اسپرماتید و اسپرم از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند، ولی اسپرم ها سیتوپلاسم کمتری دارند و دم دار شده اند.

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

الف) با توجه به شکل ۴ مسیر عبور زامه را مشخص کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ فصل ۷ زیست شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

ب) با توجه به ترکیبات مایع منی و وجود تعداد زیادی زامه در آن، برای جلوگیری از بعضی از بیماری‌ها مثل عفونت، یا التهاب پروستات چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این رابطه اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

پاسخ: رعایت بهداشت فردی در همه مواقع، از جمله حمام کردن و تعویض لباس های زیر به صورت یک روز در میان، شست و شوی دقیق بعد از دفع ادرار و مدفوع.
با توجه به اینکه مایع میز، میکروب پذیر است و میکروب ها به ویژه میکروب های دستگاه گوارش ممکن است در آن تکثیر و ایجاد عفونت کنند، در مواقع پس از خروج مایع منی، رعایت بهداشت فردی با دقت بیشتری باید انجام شود.

حل فعالیت ۳ صفحه ۱۰۳ فصل هفتم زیست شناسی یازدهم

شروع یائسگی همراه با علائمی است. در مورد علائم این دوره و روش‌های کاهش بروز این علائم، تحقیق کرده و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

پاسخ: علائم یائسگی: اضافه وزن – گُر گرفتگی – اختلال خواب و تعریق شبانه – پوکی استخوان – مشکلات روحی – کاهش تمایلات جنسی – بیماری های قلبی و عروقی – بی اختیاری ادرار – تغییرات ظاهری

درمان یا جلوگیری از عوارض: مصرف دارو (هورمون درمانی) – مصرف ترکیبی از هورمون های استروژن و پروژسترون – باعث کاهش عوارض به ویژه گُر گرفتگی – تعرق شبانه و پوکی استخوان می شود، ولی مصرف آن باید با نظر پزشک باشد و در کنار آن، آزمایش های دوره ای و رژیم غذایی مناسب، اهمیت زیادی دارد.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰۴ فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

با توجه به شکل 8 درباره پرسش‌های زیر با هم گفت‌و‌گو کنید.

در انسان مام یاخته اولیه، ثانویه و تخمک از لحاظ فام‌تن‌ها چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

پاسخ: در انسان اووسیت اولیه دیپلوئید و ۴۶ کروموزومی است، ولی اووسیت ثانویه هاپلوید (۲۳ کروموزومی) است که کروموزوم های آن دو کروماتیدی هستند. اووم هاپلوئید است ولی کروموزوم های آن تک کروماتیدی هستند.

اوّلین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوتی دارند؟

پاسخ: در تخمک زایی، میوز با تقسیم نا مساوی سیتوپلاسم صورت می گیرد ولی در اسپرم زایی، میوز عادی صورت می گیرد. در تخمک‌زایی حاصل میوز ۱، یک عدد اووسیت ثانویه و یک عدد جسم قطبی است، ولی در اسپرم‌زایی حاصل میوز ۱، دو اسپرماتوسیت ثانویه است. در تخمک‌زایی حاصل میوز ۲، یک عدد تخمک است که با اسپرم لقاح یافته است، ولی در اسپرم‌زایی حاصل میوز ۲ دو اسپرماتوئید است در تخمک‌زایی میوز ۲ در صورتی رخ می‌دهد که اووسیت ثانویه با اسپرم برخورد کرده باشد. در اسپرم‌زایی میوز ۲ مرتب رخ می‌دهد و نیازی به محرک ندارد.

مراحل تخمک‌زایی در این شکل را با مراحل زامه‌زایی (شکل ۲) مقایسه کنید. شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را بنویسید.

پاسخ: تفاوت‌ها: در اسپرم زایی، مرحله تمایز و تغییر شکل را داریم ولی در تخمک‌زایی نداریم. حاصل تخمک‌زایی یک عدد تخمک و ۳ عدد جسم قطبی است ولی حاصل اسپرم‌زایی ۴ عدد اسپرم است.

شباهت‌ها: در هر دو ابتدا می‌توز و سپس میوز رخ می‌دهد.
در هر دو، دو مرحله میوز انجام می‌شود.
سلول‌های حاصل از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند.

پاسخ فعالیت ۵ صفحه ۱۰۷ فصل هفتم زیست شناسی یازدهم

در بعضی منابع، دوره جنسی تخمدان‌ها را به دو قسمت انبانکی و جسم زردی (لوتئال) تقسیم‌بندی می‌کنند. به نظر شما:

۱- هر قسمت مربوط به چه بخشی از دوره جنسی است؟

پاسخ: مرحله فولیکولی: مربوط به نیمه ابتدایی دوره است که در آن فولیکول رشد می کند و درون آن اووسیت رشد می کند و در آن تغییراتی رخ می دهد. مرحله جسم زردی – مربوط به نیمه ی دوم دوره است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود و تشکیل جسم سفید تمام می شود.

۲- در هر قسمت، چه هورمون‌هایی از هیپوفیز بیشتر روی تخمدان اثر می‌گذارند؟

پاسخ: در مرحله ی فولیکولی: در ابتدای مرحله FSH – در انتهای مرحله LH.
در مرحله ی جسم زردی: در ابتدای مرحله LH و در انتهای مرحله FSH.

۳- در هر قسمت چه هورمون‌هایی از تخمدان ترشح می‌شوند و چه تغییری در میزان این هورمون‌ها رخ می‌دهد؟

پاسخ: در مرحله ی فولیکولی: بیشترین استروژن ترشح می شود. ابتدا کم است و شروع به زیاد شدن می کند و در انتهای مرحله ی فولیکولی مقدار آن کاهش می یابد.
در مرحله ی جسم زردی: در ابتدا پروژسترون زیاد می شود و مقدار آن خیلی زیاد می شود و در انتها کاهش می یابد. استروژن هم مقداری بالا می رود و در انتها کاهش می یابد.

۴- جداکننده این دو بخش چه مرحله‌ای است؟

پاسخ: مرحله ی تخمک ریزی: جدا کننده ی این دو بخش، مرحله ی تخمک ریزی است که در آن فولیکول به جسم زرد تبدیل می شود.

حل فعالیت ۶ صفحه ۱۱۱ فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

۱- دو قلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت می‌توانند مشابه یا متفاوت باشند، به نظر شما علت چیست؟

پاسخ: دوقلو های نا هم سان چون حاصل لقاح دو تخمک و دو اسپرم به صورت جداگانه هستند، تخم های حاصل از هر کدام و در نتیجه جنین ها می توانند متفاوت یا مشابه باشند؛ یعنی، هردو دختر یا هردو پسر یا یکی دختر و یکی پسر باشند.

۲- دو قلوهای به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهری نسبت به هم چگونه‌اند؟

پاسخ: دوقلوهای به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لقاح یافته هستند و در مراحل تقسیم به خوبی از هم جدا نشده اند؛ بنابراین، با توجه به یکسان بودن کروموزوم های آنها از لحاظ جنسیت و صفات ظاهری شبیه به هم هستند.

۳- در مورد اثر انگشت دو قلوهای همسان و ناهمسان اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

پاسخ: دوقلو های همسان، اثر انگشت یکسانی ندارند؛ چون در بروز خطوط ظریف اثر انگشت، فقط ژن ها دخالت ندارند و در دوران جنینی، شرایط محیطی و حتی استرس هم روی جنین اثر می گذارد و می تواند اثر انگشت را تغییر دهد.

فشار روحی – روانی وارد بر مادر، فشار به نوزاد هنگام تولد و تفاوت در درازی بند ناف، می تواند روی اثر انگشت اثر بگذارد.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۱۲ فصل هفتم زیست شناسی یازدهم

مادران باردار ممکن است تا پایان هفته چهارم بعد از لقاح هنوز از بارداری خود مطلع نباشد. با توجه به زمان‌های چرخه قاعدگی به نظر شما این مادران از نظر قاعدگی در چه وضعیتی هستند؟

پاسخ: اگر تخمک گزاری روز چهاردهم دوره اتفاق افتاده باشد و بلافاصله در رحم لقاح رخ داده باشد، پایان هفته ی چهارم بعد از لقاح، یعنی از اتمام دوره ی قبل، ۱۴ روز گذشته است. پس قاعدگی در فرد اتفاق نیفتاده است و از زمان معمول قاعدگی این شخص، ۱۴ روز گذشته است؛ یعنی، ۱۴ روز تاخیر داشته است. البته این تاخیر برای اکثر مادران و پزشکان معنی دار است.

پاسخ فعالیت ۸ صفحه ۱۱۳ فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

 تعیین زمان تولد

متخصصان زنان و زایمان در پیش‌بینی زمان تولد نوزاد ۲۸۴ روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می‌کنند. در این رابطه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

– چه ارتباطی بین قاعدگی و بارداری شخص وجود دارد؟

پاسخ: وقتی قاعدگی در موعد مقرر یا در حد انتظار رخ ندهد، علامت بارداری است.

– چرا روز شروع آخرین قاعدگی را در نظر می‌گیرند؟

پاسخ: چون تخمک گذاری و لقاح، علامت مشخص و خاصی ندارند ولی شروع قاعدگی برای شخص کاملاً مشخص است و معمولاً در نیمه ی دوره ی جنسی شخص، تخمک گذاری انجام می شود و لقاح بعد از تخمک گذاری رخ می دهد. بنابراین، محاسبات آن دقیق تر انجام می شود.

– گفته می‌شود مدت زمان بارداری ۹ ماه یا ۲۷۰ روز است. چرا پزشکان ۲۸۴ روز را مطرح می‌کنند؟

پاسخ: ۱۴ روز ابتدای دوره که هنوز تخمک گذاری انجام نشده است را به آن اضافه می کنند؛ یعنی اگر دوران بارداری را همان ۹ ماه حساب کنیم و ۱۴ روز را به آن اضافه کنیم، می شود ۲۸۴ روز. البته مدت زمان بارداری پس از لقاح همان ۳۸ هفته یا ۲۶۶ روز است.

حل فعالیت ۹ صفحه ۱۱۳ فصل هفتم زیست شناسی یازدهم

علاوه بر زایمان طبیعی، تولد نوزاد با عمل جراحی (سزارین) نیز انجام می‌شود. پزشکان زنان و زایمان، بیشتر توصیه می‌کنند که زایمان به صورت طبیعی انجام شود. در مورد جنبه‌های مثبت و منفی جراحی سزارین، اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و نتایج به‌ دست آمده را به‌ صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

پاسخ: جنبه های منفی سزارین:

– دوره ریکاوری پس از عمل سزارین طولانی تر است.
– دوره نقاهت عمل سزارین، بسیار دشوار است.
– درد بعد از زایمان در سزارین بیشتر است.
– در آغوش گرفتن نوزاد برای مادر دشوار است.
– رفتن به سرویس بهداشتی برای او تا چند روز مشکل است.
– ماندن جای زخم و بخیه روی شکم و احساس خارش در آن.
– احتمال عفونت بعد از عمل سزارین بیشتر است.
– نیاز به خارج کردن رحم، چسبندگی پس از سزارین، عفونت مثانه یا رحم، انسداد روده، ناباروری یا سقط جنین در آینده
و احتمال آسیب به جنین در سزارین بیشتر است.
– سزارین ممکن است در بارداری های بعدی اشکال ایجاد کند، مثل جفت سر راهی، رشد جفت در عضله ی رحم.

جنبه های مثبت سزارین:

– برنامه ریزی برای زمان سزارین.
– نیازی به تحمل درد در زمان طولانی نیست.
– به نوزاد فشار زیادی وارد نمی شود؛ یعنی احتمال آسیب آن کمتر است.
– به دلیل بی هوشی مادر، از اشک، عرق و … خبری نیست و مادر خروج خون و مایعات را مشاهده نمی کند.
– نیازی به معاینات مکرر توسط پزشک یا پزشکیار در حین زایمان نیست.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت‌ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله حل سوالات فعالیت های فصل ۷ هفتم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *