سبک زندگی

جواب درس هشتم منطق دهم انسانی ⚡️ قیاس اقترانی

پاسخ و حل تمرین و فعالیت تکمیلی درس 8 هشت کتاب منطق پایه دهم انسانی

جواب درس هشتم منطق دهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب فعالیت های تمرین و فعالیت تکمیلی صفحه ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۷ ، ۸۰ و ۸۲ درس ۸ هشتم «قیاس اقترانی» کتاب منطق پایه دهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس هفتم منطق دهم انسانی

جواب درس هشتم منطق دهم انسانی
جواب درس هشتم منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۷۳ درس ۸ منطق دهم انسانی

شکل قیاس‌های زیر را مشخص کنید:

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

جواب تمرین صفحه 73 درس 8 منطق دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 73 درس 8 منطق دهم انسانی

نکته: در این تمرین ممکن است برخی از قیاس‌ها نامعتبر باشند. در اینجا تنها دربارهٔ شکل قیاس سؤال شده است، نه اعتبار قیاس.

پاسخ تمرین صفحه ۷۴ درس هشتم منطق دهم انسانی

علت عدم تکرار حد وسط در استدلال‌های زیر را بیان کنید:

– شاخه‌ها برگ دارند. دفترچهٔ یادداشت برگ دارد؛ پس: شاخه‌ها دفترچه یادداشت هستند.

پاسخ: برگ در مقدمه اول به معنای «برگ درخت» و در مقدمه دوم به معنای «برگه کاغذ» است.

– سعدی انسان است. انسان پنج حرف دارد؛ پس سعدی پنج حرف دارد.

پاسخ: انسان در مقدمه اول به معنای «مصداق خارجی انسان» و در مقدمه دوم به معنای «لفظ انسان» است (به تفاوت میان مصداق خارجی و لفظ در بخش دوم کتاب اشاره شد).

حل تمرین صفحه ۷۵ درس ۸ منطق دهم انسانی

مشخص کنید در کدامیک از استدلال‌های زیر قانون نتیجه قیاس رعایت نشده است.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

حل تمرین صفحه 75 درس 8 منطق دهم انسانی
حل تمرین صفحه 75 درس 8 منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۷۷ درس هشتم منطق دهم انسانی

دامنه مصادیق موضوع و محمول قضایای زیر را با علامت مثبت و منفی مشخص کنید:

– هیچ نشخوار کننده‌ای گوشت خوار نیست. پاسخ: هیچ (نشخوار کننده‌ای +) (گوشت خوار +) نیست.
– ارگ‌بم در اثر زمین لرزه آسیب دیده است. پاسخ: (ارگ‌بم +) در اثر زمین لرزه (آسیب دیده ) است.
– بعضی گیاهان سمی‌اند. پاسخ: بعضی (گیاهان ) (سمی‌اند )
– بعضی شترها دوکوهانه نیستند. پاسخ: بعضی (شترها ) (دوکوهانه +) نیستند.
– هر گیاهی نیازمند شرایط خاصی است. پاسخ: هر (گیاهی +) نیازمند (شرایط خاصی ) است.
– سد لتیان بزرگ نیست. پاسخ: سد (لتیان +) (بزرگ +) نیست.

پاسخ تمرین صفحه ۸۰ درس ۸ منطق دهم انسانی

اعتبار یا عدم اعتبار قیاس‌های زیر را مشخص کنید. در صورت عدم اعتبار، مشخص کنید که کدام شرط را نداشته است.

توجه: در این تمرین تمامی حالات شکل دوم بررسی شده‌اند؛ چنان که ملاحظه می‌کنید، برای تعیین اعتبار یا عدم اعتبار این استدلال‌ها، نیازی به تعیین شکل قیاس نیست.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

جواب تمرین صفحه 80 درس 8 منطق دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 80 درس 8 منطق دهم انسانی

حل فعالیت تکمیلی صفحه ۸۲ درس هشتم منطق دهم انسانی

۱- دلیل نامعتبر بودن قیاس‌های زیر را بیان کنید:

الف) انسان از خاک است. خاک بی‌جان است؛ پس انسان بی‌جان است.

پاسخ: حد وسط در دو مقدمه عیناً تکرار نشده است. محمول در مقدمه اول «از خاک» است و موضوع در مقدمه دوم «خاک» است.

ب) هیچ یک از شیرینی خورها لاغر نیستند. بعضی سیگاری‌ها شیرینی خور نیستند؛ پس: بعضی از سیگاری‌ها لاغرند.

پاسخ: بر اساس شرط اول اعتبار قیاس، هنگامی که هر دو مقدمه قیاس سالبه باشد، قیاس نامعتبر است.

ج) رستم شیر است. شیر در بیشه زندگی می‌کند؛ پس رستم در بیشه زندگی می‌کند.

پاسخ: حد وسط عیناً تکرار نشده است. در مقدمهٔ اول شیر به معنای «شجاع» است و در مقدمه دوم به معنای «یکی از حیوانات وحشی» است.

د) برخی از کاغذها سفیدند. برخی از سفیدها برف‌اند؛ پس: برخی از کاغذها برف‌اند.

پاسخ: شرط دوم اعتبار قیاس را ندارد. حد وسط (سفید) در هر دو مقدمه منفی است.

ه‍) هیچ کارگر زبده‌ای نانوا نیست. هیچ نانوایی ماهیگیر نیست؛ پس: هیچ کارگر زبده‌ای ماهیگیر نیست.

پاسخ: بر اساس شرط اول اعتبار قیاس، هنگامی که هر دو مقدمه قیاس سالبه باشد، قیاس نامعتبر است.

۲- آیا اگر جای مقدمات قیاس شکل اول را عوض کنیم و نتیجه را ثابت نگه داریم، قیاس شکل اول به شکل چهارم تبدیل می‌شود؟ چرا؟

پاسخ: خیر؛ زیرا آنچه در نتیجهٔ موضوع است، در مقدمه اول به کار می‌رود و آنچه در نتیجه محمول است، در مقدمه دوم به کار می‌رود؛ بنابراین با جا به جا کردن مقدمات قیاس شکل اول و ثابت نگه داشتن نتیجه، همچنان شکل اول را خواهیم داشت. برای تبدیل شدن شکل اول به چهارم، علاوه بر جابه جا کردن مقدمات، باید جای موضوع و محمول را در نتیجه عوض کرد.

۳- اعتبار قیا‌س‌های زیر را بررسی کنید و در صورت نامعتبر بودن، دلیل آن را ذکر کنید:

بعضی ب الف است.
هیچ ج+ ب+ نیست.
——————————–
بعضی الف ج+ نیست.

پاسخ: معتبر

بعضی الف ب است.
بعضی ب ج است.
——————————–
بعضی الف ج است.

پاسخ: نامعتبر
دلیل:
شرط دوم را ندارد (حد وسط در هر دو مقدمه منفی است).

هیچ ب+ الف+ است.
هر ب+ ج است.
——————————–
هیچ الف+ ج+ است.

پاسخ: نامعتبر
دلیل:
شرط سوم را ندارد (ج در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است).

هر ب+ الف – است.
بعضی ب ج+ نیست.
——————————–
بعضی الف ج+ نیست.

پاسخ: معتبر

بعضی ب الف+ نیست.
هر ج+ ب است.
——————————–
بعضی الف ج+ نیست. 

پاسخ: نامعتبر
دلیل:
شرط دوم را ندارد (حد وسط در هر دو مقدمه منفی است).

بعضی الف ب+ نیست.
هر ب+ ج – است.
——————————–
بعضی الف ج+ نیست. 

پاسخ: نامعتبر
دلیل:
شرط سوم را ندارد (ج در نتیجه + و در مقدمه – است).

بعضی ب الف است.
هیچ ب+ ج+ نیست.
——————————–
بعضی الف ج+ نیست.

پاسخ: معتبر

بعضی ب الف است.
بعضی ج ب است.
——————————–
بعضی الف – ج – است.

پاسخ: نامعتبر
دلیل: شرط دوم را ندارد (حد وسط در هر دو مقدمه منفی است).

همچنین بخوانید: جواب درس ششم منطق دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب منطق دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات درس ۸ هشتم کتاب منطق پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *