سبک زندگی

جواب درس هفتم منطق دهم انسانی ☑️ احکام قضایا

پاسخ و حل تمرین و فعالیت تکمیلی درس 7 هفت کتاب منطق پایه دهم انسانی

جواب درس هفتم منطق دهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب فعالیت های تمرین و فعالیت تکمیلی صفحه ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۶ ، ۶۹ و ۷۰ درس ۷ هفتم «احکام قضایا» کتاب منطق پایه دهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس ششم منطق دهم انسانی

جواب درس هفتم منطق دهم انسانی
جواب درس هفتم منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۶۳ درس ۷ منطق دهم انسانی

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین صفحه 63 درس 7 منطق دهم انسانی
پاسخ تمرین صفحه 63 درس 7 منطق دهم انسانی

پاسخ تمرین صفحه ۶۴ درس هفتم منطق دهم انسانی

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:

نکته: هنگامی که می‌گوییم صدق و کذب «مشخص نیست» به این معنا است که ممکن است در مثالی صادق باشد و در مثالی کاذب و نمی‌توان درباره آن حکمی کلی صادر کرد.

هر الف ب استهیچ الف ب نیست
(صادق)(کاذب)
(کاذب)(مشخص نیست)
(کاذب)(صادق)
(مشخص نیست)(کاذب)

حل تمرین صفحه ۶۶ درس ۷ منطق دهم انسانی

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده کنید:

حل تمرین صفحه 66 درس 7 منطق دهم انسانی
حل تمرین صفحه 66 درس 7 منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۶۹ درس هفتم منطق دهم انسانی

عکس مستوی قضایای زیر را بنویسید:

– هیچ مسلمانی کافر نیست. ⇐ (هیچ کافری مسلمان نیست.
– هر ایرانی وطن دوست است.  ⇐ (بعضی از وطن دوستان ایرانی هستند.)
– بعضی حیوانات گربه نیستند. ⇐ (سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد.)
– بعضی سنگ‌ها آهکی هستند. ⇐ (بعضی آهکی‌ها سنگ هستند.)

پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه ۶۹ و ۷۰ درس ۷ منطق دهم انسانی

۱- فرق قواعد مربع تقابل و عکس مستوی از نظر جایگاه موضوع و محمول قضیه در چیست؟

پاسخ: در مربع تقابل، جای موضوع و محمول ثابت است، اما در عکس مستوی جای آنها تغییر می‌کند.

۲- در فرض صادق بودن قضیهٔ نخست، صدق یا کذب قضیهٔ دوم را مشخص کنید و نام رابطهٔ میان آنها را بیان کنید:

الف) همه کارمندان مالیات می‌پردازند. | بعضی کارمندان مالیات نمی‌پردازند. پاسخ: کاذب (تناقض)
ب) بعضی فیزی کدانان اقتصاددان نیستند. | همهٔ فیزیک دانان اقتصا ددان هستند. پاسخ: کاذب (تناقض)
ج) هیچ مسافری در راه نیست. | همهٔ مسافران در راه هستند. پاسخ: کاذب (تضاد)
د) هیچ مسافری در راه نیست. | بعضی مسافران در راه نیستند. پاسخ: صادق (تداخل)
ه) هر نهنگی آبزی است. | بعضی آبزی‌ها نهنگ هستند. پاسخ: صادق (عکس مستوی)
و) بعضی پرندگان مهاجر نیستند. | بعضی پرندگان مهاجر هستند. پاسخ: مشخص نیست (تداخل تحت تضاد)

۳- الف) با توجه به رابطهٔ میان ستون اول با ستون‌های دیگر جدول زیر، در صورت صادق بودن قضایای ستون نخست، دربارهٔ صدق یا کذب سایر قضایا چه می‌توان گفت؟

پاسخ: در فرض صادق بودن ستون اول:

هر الف ب استبعضی الف ب استهیچ الف ب نیستبعضی الف ب نیست
هر الف ب استتداخل / صادقتضاد / کاذبتناقض / کاذب
بعضی الف ب استتداخل / نامعلومتناقض / کاذب * تداخل تحت تضاد / نامعلوم
هیچ الف ب نیستتضاد / کاذبتناقض / کاذبتداخل / صادق
بعضی الف ب نیستتناقض / کاذب* تداخل تحت تضاد / نامعلومتداخل / نامعلوم

ب) جدولی مشابه جدول فوق رسم کنید و آن را در فرض کاذب بودن قضایای ستون نخست، تکمیل کنید.

پاسخ: در فرض کاذب بودن ستون اول:

هر الف ب استبعضی الف ب استهیچ الف ب نیستبعضی الف ب نیست
هر الف ب استتداخل / نامعلومتضاد / نامعلومتناقض / صادق
بعضی الف ب استتداخل / کاذبتناقض / صادقتداخل تحت تضاد / صادق
هیچ الف ب نیستتضاد / نامعلومتناقض / صادقتداخل / نامعلوم
بعضی الف ب نیستتناقض / صادقتداخل تحت تضاد / صادقتداخل / کاذب

۴- مشخص کنید که در هر یک از روابط مربع تقابل و نیز در رابطهٔ عکس مستوی، کمیت و کیفیت دو قضیه، ثابت می‌مانند یا تغییر می‌کنند؟

پاسخ: در جدول زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

 –کمیتکیفیت
تناقضتغییر می‌کندتغییر می‌کند
تضادثابت می‌ماندتغییر می‌کند
تداخلتغییر می‌کندثابت می‌ماند
تداخل تحت تضادثابت می‌ماندتغییر می‌کند
عکس مستویدر مواردی ثابت و در مواردی تغییر می‌کندثابت می‌ماند

۵- کدام یک از روابط مربع تقابل و عکس مستوی، از نظر صدق و کذب، یک طرفه و کدام یک دو طرفه‌اند؟

پاسخ: رابطه تناقض از نظر صدق و کذب رابطه‌ای دو طرفه است.
تناقض: صدق ⇔ کذب

سایر روابط از نظر صدق و کذب یک طرفه‌اند. یعنی مثلاً در رابطه تضاد، صدق یک طرف، کذب طرف دیگر را نتیجه می‌دهد؛ اما کذب طرف دیگر، صدق طرف نخست را نتیجه نمی‌دهد.

تضاد: صدق ⇐ کذب
تداخل تحت تضاد: کذب ⇐ صدق
تداخل: صدق قضیه کلی ⇐  صدق قضیه جزئی
تداخل: کذب قضیه جزئی ⇐ کذب قضیهٔ کلی
عکس مستوی: صدق ⇐ صدق       

۶- جدول زیر را کامل کنید:

هر الف ب استبعضی الف ب استهیچ الف ب نیستبعضی الف ب نیست
متناقضبعضی الف ب نیستبعضی الف ب نیستبعضی الف ب استهر الف ب است
متضادهیچ الف ب نیستهر الف ب است
متداخلبعضی الف ب استهر ب الف استبعضی الف ب نیستبعضی الف ب نیست
متداخل تحت تضادبعضی الف ب نیستبعضی الف ب است
عکس مستویبعضی ب الف استبعضی ب الف استهیچ ب الف نیست

۷- جملات زیر را با کلمات صادق و کاذب کامل کنید:

الف) دو قضیه متناقض هم زمان صادق نیستند و هم زمان کاذب نیستند.
ب) دو قضیه متضاد هم زمان صادق نیستند؛ اما شاید هم زمان کاذب باشند.
ج) دو قضیه متداخل تحت تضاد هم زمان کاذب نیستند؛ اما شاید هم زمان صادق باشند.

همچنین بخوانید: جواب درس پنجم منطق دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب منطق دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات درس ۷ هفتم کتاب منطق پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *