سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 8 هشتم بعد فرهنگی هویت ایران کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۸ هشتم بعد فرهنگی هویت ایران کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۸ هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) هویت ایرانی قبل از اسلام چگونه بوده است؟

پاسخ: توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر

۲) هویت ایرانی پس از آشنایی با اسلام دچار چه تغییراتی شد؟

پاسخ: این هویت فرهنگی واحد پس از رویارویی با اسلام، عناصر اساطیری خود را وانهاد و به تفسیر توحیدی عمیق تری از هویت خویش رسید و جامعه‌ای اسلام ساخت.

۳) ایران سرزمینی است که بیش از ….. سال قدمت دارد.

پاسخ: هفت هزار

۴) زبان فارسی دری به چه دلیل به عنوان زبان دوم جهان اسلامی پذیرفته شد و در چه قلمروهایی گسترش یافت؟

پاسخ: به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام از محدوده زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان زبان جهان اسلام مرزهای امپراطوری گورکانی و عثمانی را درنوردید و از هندوستان و تبت تا آسیای صغیر و شبه جزیره بالکان گسترش یافت.

۵) چه کسانی و چگونه زمینه ساز گسترش زبان فارسی در جهان اسلام شدند؟

پاسخ: حکیمان و شاعرانی چون مولوی، سعدی و حافظ از طریق تولید معارف و هنر

۶) برخورد جوامع اسلامی با مهاجمان در جنگ های صلیبی و اقوام مغول چه تفاوتی داشت؟

پاسخ: در جنگ های صلیبی مسلمانان به دفع مهاجم پرداختند، اما در هجوم مغولان، مسلمین آنها در فرهنگ خود جذب و هضم کردند.

۷) در نخستین رویارویی های فرهنگ جدید غرب با جوامع و فرهنگ اسلامی چه عاملی سبب خودباختگی فرهنگی جوامع اسلامی شد و پیامد آن چه بود؟

پاسخ: قدرت سیاسی و نظامی جوامع غربی، جوامع اسلامی را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت و این امر سبب شد تصویری که شرق شناسان و تاریخ نگاران غربی از هویت کشورهای اسلامی القا می کردند، در بین جوامع اسلامی و از جمله در جامعه ایران رواج پیدا کند.

۸) مستشرقان هویت فرهنگی جوامع اسلامی را به چه ابعادی محدود ساختند و ملت و امت اسلامی را بر چه اساسی تقسیم کردند؟

پاسخ: مستشرقان، فرهنگ اصیل اسلامی را به عنوان عنصری هویت بخش برای جوامع اسلامی، نادیده گرفتند؛ هویت فرهنگی این جوامع را به ابعاد تاریخی و جغرافیایی محدود ساختند و امت و ملت اسلامی را به اقوام مختلف، نظیر ترک و عرب و فارس، تقسیم کردند.

۹) متفکران ایرانی از دهه سی به بعد به نقد چه مسائلی پرداختند و چه آثاری را در مسائل فرهنگی آفریدند؟

پاسخ: به نقد رویکرد تقلیدی از فرهنگ غرب و هویت‌های کاذب حاصل از آن پرداختند و آثاری چون غرب زدگی (جلال آل احمد) بازگشت به خویشتن (شریعتی) و خدمات متقابل ایران و اسلام (مطهری) را تدوین نمودند.

۱۰) انقلاب اسلامی ایران حاصل و نتیجه چیست؟

پاسخ: یک قرن مقاومت هویت ایرانی – اسلامی جامعه ایران در برابر هجوم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب

۱۱) بازگشت ایران به اسلام را در انقلاب اسلامی چگونه می توان تحلیل کرد؟

پاسخ: این بازگشت صرفا به هویت تاریخی و جغرافیایی نبود بلکه درصدد بود به هویت توحیدی و معنوی انسان و جهان بازگردد.

۱۲) جامعه ایرانی چگونه در برابر جهان غرب و شرق ایستادگی کرد؟

پاسخ: به رهبری امام خمینی و با تکیه بر آموزه‌های قرآن توانست به هویت اسلامی خود بازگردد و تاریخ و جغرافیای خود را ذیل آسمان معنوی توحیدی قرار دهد. به این ترتیب توانست از مرزهای جامعه ایمانی خود در برابر غرب و شرق دفاع نماید.

۱۳) جامعه ایران با بازگشت به هویت اسلامی خود، کدام ویژگی های هویتی را کسب نمود؟

پاسخ: ویژگی های هویتی همچون اثرگذاری، فعال و مستقل بودن (مجموعه این ویژگی‌ها ایران را قلب تپنده بیداری اسلام کرد.)

۱۴) انقلاب ایران چگونه توانست اسلام را به عنوان یک قطب فرهنگی حدید مطرح نماید؟

پاسخ: جوامع اسلامی با الهام گرفتن از انقلاب ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که فرهنگ غرب القا می کند جست و جو می کنند و لذا اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید سر برآورده است.

۱۵) انقلاب اسلامی ایران چگونه نظریه پردازان غربی قرن بیستم را به تأمل در نظریات پیشین خود و بازبینی آنها فراخوانده است؟

پاسخ: انقلاب اسلامی ایران افق‌های جدیدی را به روی اندیشمندان غرب گشوده و نظریه پردازان غربی را که طی قرن بیستم، غربی شدن همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند، به تأمل در نظریات پیشین خود و بازبینی آنها فراخوانده است.

۱۶) هویت ملی باچه ویژگی هایی شناسایی می شوند؟

پاسخ: سرزمین (جغرافیا)، تاریخ، زبان و ادبیات، سیاست، اقتصاد، فرهنگ (هنر، سبک زندگی، معماری، پوشاک و …) جمعیت، مفاخر و قهرمانان و …

۱۷) اسلام چه تاثیری در هویت ایرانی داشته است؟

پاسخ: اسلام عناصر مشرکانه ی اساطیری هویت ایرانی را نپذیرفت و ایرانیان با پذیرش اسلام به تفسیری توحیدی از هویت خود دست یافتند. عقاید و ارزش های توحیدی اسلام ، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام درآمد.

۱۸) فارسی دری چگونه زبانی بود؟

پاسخ: فارسی دری زبان سیاسی دربار و زبان رسمی مشترک اقوام مختلف ایرانیان بود.

۱۹) مولوی ، سعدی و حافظ در گسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوم فرهنگی جهان اسلام چه نقشی داشتند؟

پاسخ: این بزرگواران با مفاهیم لطیف عرفانی که مغز جهان اسلام است زبان فارسی رادر سطح جهانی گسترش دادند.

۲۰) مواجهه جهان اسلام با هجمه های نظامی و سیاسی دیگر اقوام چگونه بود؟

پاسخ: فرهنگ اسلامی در طی سده های مختلف یا به دفع مهاجمان پرداخت (مانند جنگ های صلیبی) یا آنها را درون خود جذب و هضم کرد (مانند حمله مغول)

۲۱) جهان غرب چه تاثیری در ذهنیت مسلمانان و هویت فرهنگ ایرانی داشته است؟

پاسخ: بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت و تصویر تاریخ نگاران و مستشرقین غربی از جامعه اسلامی در جوامع اسلامی وایرانی رواج داد.

۲۲) برخورد جهان غرب با جهان اسلام چگونه بوده است؟

پاسخ: تجربه جدیدی است که هنوز به پایان نرسیده است و بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت.

۲۳) هویت فرهنگی جوامع اسلامی در تصویر غرب زده و خودباخته چگونه است؟

پاسخ: هویتی توحیدی و حتی اساطیری نیست. بلکه هویتی سکولار و دنیوی است که به ابعاد تاریخی و جغرافیایی محدود است و در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی امت اسلامی را با اقوام مختلف مانند ترک و فارس و عرب و … تقسیم می کند.

۲۴) واکنش متفکرین ایرانی نسبت به رویارویی بافرهنگ غرب چگونه بود؟

پاسخ: آثاری را در نقد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذب پدید آوردند. مانند غرب زدگی (جلال آل احمد) ، بازگشت به خویشتن (دکتر شریعتی) خدمات متقابل اسلام و ایران (شهید مطهری) و فطرت (شهید مطهری)

۲۵) مهمترین نتیجه تحولات در جهان اجتماعی چیست؟

پاسخ: انقلاب ها

۲۶) انقلاب ها چه نوع پیامدهایی به دنبال دارند؟

پاسخ: تحولات هویتی

۲۷) انقلاب اسلامی چه آثار هویتی درایران و جهان به دنبال داشت؟

پاسخ: ۱- احیای اندیشه بازگشت به هویت اسلامی
۲- تاریخ و جغرافیای هویت اسلامی را ذیل آسمان معنوی توحید قرارداد. (امت به جای ملت)
۳- هویت اسلامی قلب تپنده بیداری اسلامی شد.
۴-اسلام را به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر ساخت.

۵- منجر به بازبینی و تامل در اندیشه های اندیشمندان غربی در خصوص اینکه سکولاریسم سرنوشت حتمی بشریت است،شد.

۲۸) انقلاب اسلامی ایران چگونه حاصل شد؟

پاسخ: انقلاب اسلامی ایران حاصل مقاومت هویت اسلامی جامعه دربرابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود که به سبب خودباختگی فرهنگی نخبگان و رجال سیاسی به مدت یک سده ادامه داشت.

۲۹) انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی باهویت ایرانی دارد و چه تاثیری در احیای جهان اسلام داشته است؟

پاسخ: انقلاب اسلامی مقاومتی دربرابر خودباختگی فرهنگی نخبگان بود که موجب بازگشت به خویشتن اسلامی ، الهی و توحیدی بود نه خویشتن صرفا تاریخی و جغرافیایی دنیوی غربی.

۳۰) نقش امام خمینی در هویت جامعه ایرانی چگونه بود؟

پاسخ: ایشان با استفاده از آموزه های قرآن و اهل بیت (ع) با بازگشت به هویت اسلامی ، تاریخ و جغرافیای خود را در ذیل آسمان معنوی توحیدی قرارداد و از مرزهای جامعه ایرانی خود در برابر جهان مقابل دفاع کردند.

۳۱) انقلاب اسلامی چه تاثیری در احیای هویت جهان اسلام داشته است؟

پاسخ: جامعه ایران با بازگشت به هویت اسلامی خود به صورت قلب تپنده بیداری اسلامی درآمد و جهان اسلام از تصویر القا شده ی غرب خارج شده و به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد.

۳۲) انقلاب اسلامی و حیات معنوی اسلام چه تاثیری بر اندیشمندان جهان غرب داشته است؟

پاسخ: حیات معنوی اسلام ، افق های جدیدی بر روی اندیشمندان غرب گسترده و نظریه پردازان غربی که دنیوی شدن را به عنوان سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند را به تامل و بازبینی فراخوانده است.

۳۳) چرا موضوع حجاب در درون کشورهای اروپایی به صورت یک مسئله درآمده است؟

پاسخ: چون حجاب را نوعی نماد هویت دینی و اسلامی می دانند که درحال گسترش است و باید با مصادیق فرهنگ اسلامی ستیز کنند تا ارزش های اسالمی در آن جوامع رواج نیابند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۸ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۸ هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *