سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 7 هفتم تحولات هویتی جامعه کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۷ هفتم تحولات هویتی جامعه کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۷ هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) هویت اجتماعی افراد محصول … آنهاست.
ب) هر جامعه‌ای هویت خاصی دارد که از آن به عنوان هویت …. آن جامعه یاد می شود.

پاسخ: الف) عضویت گروهی
ب) فرهنگی

۲) هویت فرهنگی هر جامعه بر چه اساسی شکل می گیرد؟

پاسخ: بر اساس عقاید و ارزش های اجتماعی، یعنی هر گاه افراد جامعه،‌ عقاید و ارزش‌هایی را بپذیرند و به رسمیت بشناسند، هویت فرهنگی آن جامعه شکل می گیرد.

۳) هویت فرهنگی هر جامعه در برابر کدام هویت های اجتماعی مقاومت می کند و به کدام هویت های اجتماعی فرصت شکل گیری می دهد؟

پاسخ: در برابر هویت های اجتماعی ناسازگار با عقاید و ارزش های آن جامعه مقاومت می کند و به هویت های اجتماعی سازگار با ارزش ها و عقایدش فرصت پدید آمدن می دهد.

۴) هویت یک جامعه تا چه هنگام تداوم و بازتولید می یابد؟

پاسخ: تا زمانی که عقاید و ارزش‌های آن جامعه مورد پذیرش اعضای جامعه بوده و برایشان اهمیت داشته باشد. در غیر این صورت دوام هویت فرهنگی با چالش‌هایی روبه‌رو می گردد.

۵) در چه صورت تغییرات هویتی افراد مورد تشویق و تایید جامعه قرار می گیرد؟

پاسخ: تا زمانی که عقاید و ارزش‌های آن جامعه مورد پذیرش اعضای جامعه بوده و برایشان اهمیت داشته باشد. در غیر این صورت دوام هویت فرهنگی با چالش‌هایی روبه‌رو می گردد.

۶) چه هنگام راه برای تحول هویت فرهنگی یک جامعه باز می شود و آن را به جامعه‌ای دیگر تبدیل می نماید؟

پاسخ: گاهی تغییرات هویتی افراد شیوه‌هایی از زندگی را به دنبال می‌آورد که با عقاید و ارزش‌های جامعه ناسازگار است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، عقاید و ارزش‌هایی که هویت فرهنگی جامعه را می‌سازند، مورد تردید قرار می‌گیرند و ثبات خود را در زندگی مردم از دست می‌دهند. در نتیجهٔ تداوم چنین وضعیتی، جامعه دیگر نمی‌تواند از عقاید و ارزش‌هایش دفاع کند و آنها را حفظ نماید. در این صورت، راه برای تحول هویت فرهنگی جامعه باز می‌شود و جامعه به جامعه‌ای دیگر تبدیل می‌گردد. (این مراحل را در جامعه شناسی به ترتیب تعارض فرهنگی، تزلزل فرهنگی، بحران هویت فرهنگی و تحول فرهنگی می نامند.)

۷) علل تعارضات فرهنگی در جامعه چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: ۱- علل درونی: به نوآوری ها و فعالیت های افرادی که درون فرهنگ اجتماعی حضور دارند مثل تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب
۲- علل بیرونی: تاثیرپذیری از فرهنگ های دیگر جوامع. مثلا بهار عرب درحال حاضر (جنبش های اخیر برخی از کشورهای عربی) یا مشروطه خواهی ایرانیان در دوره قاجار.

۸) چه هنگام یک تحول فرهنگی را منفی می دانیم؟‌مثال بزنید.

پاسخ: اگر فرهنگی که اعتبار اجتماعی خود را از دست داده، فرهنگ حق بوده و جهت تغییرات به سوی فرهنگ باطل باشد، آن را تحول فرهنگی منفی می دانیم. مانند تحول جامعه نبوی به اموی.

۹) علل درونی تحولات فرهنگی به چه عواملی باز می گردد؟

پاسخ: علل درونی این تحولات یا به ابداعات و نوآوری‌های مثبت و منفی و افراد جامعه مربوط می شود. یا به کاستی ها و بن‌بست های موجود در فرهنگ جامعه باز می گردد.

۱۰) نمونه‌ای از علل درونی تحولات فرهنگی را ذکر کنید که جامعه را گرفتار یأس و ناامیدی نموده است.

پاسخ: اگر فرهنگ یک جامعه توان پاسخ گویی به نیازهای جسمی یا فطری انسان‌ها را نداشته باشد، آن جامعه نشاط زندگی را از دست می‌دهد و گرفتار یأس و ناامیدی می‌شود. این کاستی‌ها و بن بست‌ها، متفکران و مصلحان اجتماعی را به بازاندیشی در فرهنگ جامعه فرا می خواند و زمینه را برای تحولات فرهنگی فراهم می‌کند.

۱۱) علل بیرونی تحولات فرهنگی چه هنگام رخ می دهد؟

پاسخ: هنگامی که جوامع در مواجهه و ارتباط با یکدیگر قرار گیرند.

۱۲) ارتباط میان جوامع چه شکل‌هایی دارد؟

پاسخ: در محدوده نمادها، هنجارها و سبک‌های زندگی
در سطح عقاید و ارزش‌های اجتماعی
ارتباط گاهی زمنیه‌ساز گسترش و پیشرفت یک جامعه و گاهی زمینه ساز تحولات فرهنگی یک جامعه می باشد.

۱۳) هویت فرهنگی جامعه چگونه و بر چه مداری شکل می گیرد؟

پاسخ: بر مدار عقاید و ارزش های اجتماعی مشترک در جامعه شکل می گیرد. یعنی بر مدار ارزش‌های پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شده جامعه

۱۴) چه هنگام یک جامعه با تحول فرهنگی روبه‌رو می گردد؟

پاسخ: هنگامی که در تعامل با یکدیگر با جوامع بر عقاید و ارزش‌هایش پافشاری ننماید و به تدریج به آنها پشت کند.

۱۵) پیامد تحول فرهنگی یک جامعه چیست؟ با ذکر مثالی آن را توضیح دهید.

پاسخ: جامعه ای که دچار تحول فرهنگی شده، به جامعه ای ملحق می شود که ارزش‌هایش را پذیرفته است. مانند مصر باستان و ایران باستان که در رویارویی با اسلام، ارزش های آن را پذیرفته و به جوامع اسلامی تبدیل شدند.

۱۶) جوامع غربی در رویارویی با جوامع اسلامی در جریان جنگ‌های صلیبی چگونه دچار تحولات فرهنگی شدند و چه فرجامی یافتند؟

پاسخ: جوامع غربی پس از رویارویی با جوامع اسلامی طی جنگ‌های صلیبی، بدون اینکه به جامعه و فرهنگ اسلامی بپیوندند، تحولات هویتی پیدا کردند و از غرب مسیحی قرون وسطا به غرب سکولار قرون جدید تبدیل شدند.

۱۷) در تعاملات فرهنگی اعضای یک جامعه باید چگونه رفتار کنند؟

پاسخ: افراد می بایست فعال و خلاق بوده و با توجه به نیازها و مسائل خود با تعاملات فرهنگی روبه‌رو گردند.

۱۸) چه هنگام جامعه ای گرفتار خودباختگی فرهنگی می گردد؟

پاسخ: اگر اعضای یک جامعه به هنگام تعاملات فرهنگی مبهوت و مقهور جامعه دیگر شوند و در نتیجه،‌ حالت فعال و خلاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی آن جامعه از دست بدهند، آنگاه گرفتار خودباختگی فرهنگی می شوند.

۱۹) جامعه‌ای که گرفتار خودباختگی فرهنگی شده، با چه آسیب‌هایی روبه‌روست؟

پاسخ: ۱- بدون تحقیق و گزینش عناصر فرهنگی جامعه دیگر را می پذیرد.
۲- به روش تقلید روی می آورد.
۳- ارتباطش را با تاریخ و فرهنگ خود از دست می دهد.
۴- قادر به تداوم و گسترش فرهنگ خود نمی باشد.
۵- قادر نیست به فرهنگی که شیفته آن شده، بپیوندد.

۲۰) چرا جوامع غیر غربی در رویارویی با جهان غرب گرفتار خودباختگی فرهنگی شدند؟

پاسخ: زیرا مبهوت و مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی غرب گردیدند.

ادامه سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم :

۲۱) غرب زدگی چیست؟

پاسخ: خودباختگی جوامع غیر غربی را در برابر جهان غرب، غرب زدگی می نامند.

۲۲) دو معنای از خودبیگانگی فرهنگی را بنویسید.

پاسخ: ۱- از خودبیگانگی تاریخی
۲- تز خودبیگانگی حقیقی (فطری)

۲۳) معنای از خودبیگانگی تاریخی چیست؟

پاسخ: اگر یک جامعه، فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، دچار از خودبیگانگی تاریخی شده است. چنین جامعه‌ای هویت فرهنگی خود را از یاد برده است.

۲۴) یک جامعه چه هنگام دچار از خودبیگانگی حقیقی (فطری) می شود؟

پاسخ: زمانی که عقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان باشد.

۲۵) کدام فرهنگ مانع شناخت درست انسان از عالم و آدم می گردد؟

پاسخ: فرهنگی که از عقاید و ارزش های حق برخوردار نباشد.

۲۶) به چه دلیل فطرت انسان در فرهنگی که ارزش های حق برخوردار نیست، گرفتار اضطراب گردیده و سر به عصیان می گذارد؟

پاسخ: فرهنگی که از عقاید و ارزش‌های حق برخوردار نباشد، مانع آن می‌شود که انسان‌ها به شناخت صحیح از عالَم و آدم برسند. در جوامعی که چنین فرهنگی دارند، انسان‌ها از حقیقت خود و هستی دور می‌مانند. تصویری که این فرهنگ‌ها از انسان ارائه می‌دهند، نه خودِ حقیقت بلکه سرابی از حقیقت است؛ به همین سبب، آدمی در چنین جامعه‌ای حتی اگر از رفاه مادی برخوردار باشد، به آرامش نمی‌رسد بلکه به اضطراب و تشویش گرفتار می‌شود و در نهایت، سر به عصیان و طغیان برمی‌دارد.

۲۷) از منظر قرآن، آدمی چه هنگام حقیقت خود و جهان را می شناسد و چه هنگام خود را فراموش می کند؟

پاسخ: زمانی که با نگاه توحیدی به انسان و جهان بنگرد، می تواند حقیقت خود و جهان را بشناسد و هنگامی که خداوند را از یاد می برد،‌دچار خودفراموشی می گردد.

۲۸) از منظر قرآن، کدام فرهنگ قادر ه گشودن درهای آسمان و زمین به روی انسان است؟

پاسخ: فقط فرهنگ حق قادر است حقیقت انسان و جهان هستی را به او بنمایاند. (فرهنگ باطل آدمی را از حقیقت جهان و خود بیگانه می کند.)

۲۹) هویت فرهنگی جامعه با هویت اجتماعی آن جامعه چه ارتباطی دارد؟

پاسخ: هویت اجتماعی جامعه در پرتو هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. اگر هویت های اجتماعی افراد با عقاید و ارزش‌های هویت فرهنگی ناسازگار باشد درمقابل آن مقاومت صورت می گیرد. به تناسب هر نهاد اجتماعی یک هویت اجتماعی شکل می گیرد مثال هویت شغلی ، هویت خانوادگی ، هویت ایرانی ، و…

۳۰) هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟

پاسخ: هویت جهان اجتماعی مجموعه ای از عقاید، ارزش ها و باورهایی (فرهنگ) است که مبنای شکل گیری هویت اجتماعی افراد است. به عبارت دیگر هویت اجتماعی افراد براساس هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. وظایف و تکالیف هر نقش اجتماعی (هویت اجتماعی) در قالب فرهنگ (ارزش ها و عقاید) آن جامعه تعریف و اجرامی شود. هویت اجتماعی افراد جنبه عملی (برونی) هویت است و هویت جهان اجتماعی جنبه ذهنی و فرهنگی هویت است.

۳۱) در چه صورتی هویت فرهنگی دچار چالش می شود؟

پاسخ: هرگاه عقاید و ارزش ها در جامعه اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهند.

۳۲) هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟

پاسخ: تا زمانی که عقاید و ارزش‌های مربوط به آن مورد پذیرش افراد جامعه و برای آنها مهم باشند.

۳۳) مراحل تبدیل جامعه به جامعه ای دیگر را به ترتیب بنویسید.

پاسخ: ۱- تعارض فرهنگی
۲- تزلزل فرهنگی
۳- بحران هویت فرهنگی
۴- تحول فرهنگی

۳۴) جامعه چگونه دچار تحول فرهنگی می شود؟

پاسخ: اگر جامعه ای در تعامل با جوامع دیگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و به مرور زمان،به عقاید و ارزش های خود پشت کند.

۳۵) جهان اجتماعی چگونه دچار تحولات فرهنگی می شود؟

پاسخ: با ایجاد تغییرات عمیق و بنیادین در معانی اساسی یک جهان اجتماعی (تغییر در عقاید و ارزش ها)

۳۶) در چه صورتی تحولات فرهنگی مثبت است ؟ مثال بزنید.

پاسخ: اگر فرهنگ متحول شده باطل بوده باشد و از باطل به سوی حق رفته باشد تحول مثبت است مانند تحول جامعه جاهلی عصر پیامبر که به سوی جامعه نبوی حرکت نمود.

۳۷) در چه صورتی تحولات فرهنگی منفی است؟ مثال بزنید.

پاسخ: اگر فرهنگی که رسمیت و اعتبار اجتماعی خود را از دست داده، از حق به سوی باطل رفته باشد دچار تحول منفی شده است. مانند جامعه نبوی که به جامعه اموی تبدیل شد.

۳۸) چرا خودباختگی فرهنگی یک آسیب عمیق فرهنگی است؟

پاسخ: چون مانع تعامل وداد و ستد فرهنگی می شود.

۳۹) در چه صورتی فرهنگ به دادوستد و تعامل فرهنگی می پردازد؟

پاسخ: در صورتی که افراد متعلق به آن فرهنگ به گونه ای فعال بر اساس نیازها و مسائل درون فرهنگی بافرهنگ دیگر رویارو شوند.

۴۰) انواع تحولات فرهنگی را به اختصار بیان کنید.

پاسخ: ۱- ارزش ها و عقاید جهان اجتماعی دیگر را می پذیرد. مانند مصر باستان و ایران باستان تمدن های شمال آفریقا که ارزش های اسلامی را پذیرفتند.
۲- بخش هایی از ارزش و عقاید جهان اجتماعی دیگر را پذیرفتند و از بخش هایی از ارزش های خود عبور کردند مانند اروپاییان بعد از جنگ ای صلیبی
۳- خودباختگی فرهنگی که مقهور فرهنگ جهان اجتماعی دیگر شدند و نتوانستند نه به فرهنگ دیگر ملحق شوند و نه از مرزهای فرهنگی خود عبور کنند و فرهنگ جدیدی بسازند.

ادامه سوالات متن درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم :

۴۱) جهان اجتماعی چگونه ازخودبیگانه می شود؟

پاسخ: وقتی تحت تاثیر فرهنگ جهان اجتماعی دیگر از گذشته فرهنگی خود جدا می شود و نمی تواند افراد جامعه خود را با حقیقت انسان و جهان آشنا و سازگار کند.

۴۲) منظور از خودبیگانگی فطری(حقیقی) چیست؟

پاسخ: عقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان گردند و نگذارند که انسان‌ها به تفسیر و شناختی صحیح از عالم و آدم نایل شوند.

۴۳) از خودبیگانگی فرهنگی چه پیامدها و ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: ۱- نمی گذارند انسان به تفسیر و شناخت صحیح از عالم و آدم نایل شوند.
۲- انسان ها از حقیقت خود و حقیقت هستی دور می مانند
۳- جهان را سرابی از حقیقت معرفی می کند
۴- فطرت آدمی را به آرامش نمی رساند و به تشویش گرفتار می کند.
۵- انسان را به عصیان و اعتراض وامی دارد.

۴۴) بر اساس نگاه قرآن ، چگونه انسان به شناخت حقیقت می رسد؟

پاسخ: بانگاهی توحیدی به انسان و جهان بنگرد.

۴۵) دلیل فراموشی انسان از خود از نگاه قران چیست؟

پاسخ: فراموش کردن خداوند. کسی که خدا را فراموش کند خودش را فراموش می کند.

۴۶) کدام فرهنگ انسان را به حقیقت می رساند؟

پاسخ: فرهنگ توحیدی که انسان را باخود و جهان هستی آشنا می کند و تمام جهان را آیات و نشانه های خداوند می یابد و انسان را انیس و هم نشین خداوند می کند.

۴۷) انواع ارتباطات بین فرهنگی را توضیح دهید و مثال بزنید.

پاسخ: ۱- ارتباط بین دو فرهنگ در محدوده هنجارها و شیوه های زندگی (لایه های سطحی دو فرهنگ تماس با یکدیگر دارند و در عقاید اصلی خود استوار باقی می مانند) مانند ارتباط جهان اسلام با فرهنگ یونان و روم در سده های نخستین رویارویی دو فرهنگ
۲- ارتباط بین دو فرهنگ در محدوده ارزش ها و آرمان های اجتماعی (لایه های عمیق دو فرهنگ با یکدیگر تماس دارند و داد و ستد فرهنگی به لایه های عمیق آنها سرایت می کند و به مرور موجب تحولات هویتی آن فرهنگ ها می شود (مانند رویارویی فرهنگ اعراب مسلمان با ایرانیان باستان)
۳- در رویارویی دو فرهنگ یکی از آنها کامل مقهور و تسلیم فرهنگ دیگر می شود و خلاقیت و فعالیت خود را از دست می دهد و دچار خودباختگی می شود. مانند جوامع غرب زده در برابر غرب

۴۸) در چه صورتی ارتباط جهان های اجتماعی به تحولات فرهنگی منجر می شود؟

پاسخ: در صورتی که داد و ستد و نفوذ فرهنگی به الیه های عمیق فرهنگ سرایت کند و فرهنگ را دچار تغییرات بنیادین کند.

۴۹) در چه صورتی روابط اجتماعی موجب فراهم کردن زمینه گسترش و پیشرفت جهان اجتماعی می شود؟

پاسخ: اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود،با جهان های اجتماعی دیگر تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدوده‌ی هنجارها و شیوه‌ی زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی دیگر بگیرد و در صورت لزوم، تغییرات لازم را در آنها پدید آورد. مانند مواجهه جهان اسلام با جهان یونان و روم باستان

۵۰) مواجهه جهان اسلام با دیگر فرهنگ ها چگونه بود؟ در چه سطحی ارتباط فرهنگی داشتند؟

پاسخ: جهان اسلام با حفظ اصول خود به تعامل با آنها پرداخت و عناصر سازگار با اصول خود را از آن فرهنگ‌ها اخذ کرد و در صورت نیاز به بازسازی آنها پرداخت. ارتباط در محدوده‌ی هنجارها بود و عقاید و ارزش های خود را حفظ کرد.

۵۱) چگونه ارتباطات فرهنگی منجر به تحولات فرهنگی می شود؟ مثال بزنید.

پاسخ: هرگاه در تعاملات فرهنگی یک فرهنگ بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و داد و ستد فرهنگی به لایه های عمیق ان سرایت کند و به مرور به عقاید خود پشت کند و عقاید فرهنگ دیگر را بپذیرد و به فرهنگ دیگر ملحق شود دچار تحولات فرهنگی می شود. مثال: جهان غرب در طی جنگ های صلیبی پس از رویارویی با فرهنگ اسلامی دچار تحولات هویتی شد.

۵۲) در چه صورتی فرهنگی به فرهنگ دیگر ملحق می شود؟

پاسخ: در صورتی که ارزش‌ها و عقاید فرهنگ دیگر را بپذیرد و به ارزش های خود پشت کند. مثلا فرهنگ‌هایی که با مواجهه با جهان اسلام عقاید توحیدی را پذیرفتند و به هویت اسلامی ملحق شدند.

۵۳) چگونه ارتباطات فرهنگی منجر به هویت جدید می شود؟

پاسخ: اگر فرهنگی از مسیر ابداعات و نوآوری های درونی عبور کند هویت جدیدی مناسب با ان نوآوری‌ها به دست می آورد .مثال جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ اسلامی از ارزش های مسیحیت عبور کرد و به ارزش های سکولار روی آورد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۷ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۷ هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *