سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 10 دهم ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱۰ دهم ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۱۰ دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) چند نمونه از ویژگی‌های جمعیتی یک جامعه را ذکر کنید.

پاسخ: پیری و جوانی جمعیت، روستایی یا شهری بودن، بیکار یا شاغل بودن

۲) چند نمونه از ویژگی های اقتصادی یک جامعه را بنویسید.

پاسخ: دولتی یا غیردولتی بودن، تک محصولی بودن یا نبودن، سرمایه داری یا سوسیالیستی یا اسلامی بودن

۳) اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟

پاسخ: جمعیت آن جامعه

۴) درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کرده و در صورت غلط بودن، صحیح آن را بنویسید.
الف) گسترش یک جامعه از طریق گسترش جمعیت آن امکان پذیری است.
ب) راه گسترش هر فرهنگ، شناختن، پذیرفتن و عمل کردن به آن است.

پاسخ: الف) غلط است؛ از طریق گسترش فرهنگ امکان پذیر است.
ب) صحیح است.

۵) در چه صورت افزایش جمعیت در جامعه می تواند مطلوب باشد؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: اگر فرهنگ جامعه حق باشد و افراد آن حاملان و عاملان فرهنگ حق باشند، افزایش جمعیت مطلوب است. پس گسترش فرهنگی مانند فرهنگ اسلامی مطلوب است و داشتن جمعیت مناسب برای تحقق این هدف، لازم و ضروری می باشد.

۶) در برخی جوامع کاهش جمعیت یا پیری آن را در چه عللی می توان جست و جو کرد؟

پاسخ:  بالارفتن سن ازدواج، افزایش بی ثباتی، فروپاشی خانواده‌ها و طلاق، رفاه زدگی، مصرف گرایی و هزینه پنداشتن فرزندان

۷) در چه صورت یک فرهنگ گسترش بیشتری می یابد؟

پاسخ: هر چه حاملان و عاملان یک فرهنگ بیشتر باشند آن فرهنگ بیشتر گسترش می یابد، یعنی هر چقدر جمعیت یک جامعه بیشتر باشد، افراد بیشتری فرهنگ آن جامعه را شناخته و پذیرفته‌اند و به آن عمل می کنند.

۸) کاهش جمعیت چه تاثیری بر گسترش فرهنگ می گذارد؟

پاسخ: گستره فرهنگ را محدود می سازد و امکان تسلط جوامع و فرهنگ های دیگر را بر آن جامعه فراهم می آورد.

۹) چرا جوامع غربی سیاست های تشویقی افزایش جمعیت و پذیرش مهاجران را در دستور کار خود قرار دادند؟

پاسخ: در غرب به دلیل فردگرایی و اهمیت یافتن لذت فردی، محبت و ایثارگری کاهش یافته و از آنجا که تشکیل خانواده و فرزند آوری نیازمند محبت، ایثار و فداکاری است، فرزند اوری کمتر شده و جمعیت کاهش شدید یافته است.

۱۰) منظور از سیاست های جمعیتی چیست؟

پاسخ: هنگامی که جامعه ای با کاهش یا افزایش جمعیت روبه‌رو می گردد، نهاد سیاست چاره اندیشی می کند و با همراهی و همکاری مردم راهکارهایی را به اجرا در می آورد که به آن سیاست های جمعیتی می گویند.

۱۱) سیاست های کاهش جمعیتی در ایران چند مرتبه اجرا گردیده است؟

پاسخ: دو مرتبه: ۱- پیش از انقلاب که از سال ۱۳۴۵ تا پیروزی انقلاب به طول انجامید.
۲- در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰

۱۲) چرا سیاست‌های کاهش جمعیت در ایران مورد بازنگری قرار گرفت؟

پاسخ: زیرا به کاهش بیش از حد و کم سابقه رشد سالانه جمعیت منجر شد.

۱۳) اصول کلی سیاست های جمعیتی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است بر چه ضرورت‌هایی تاکید دارد؟

پاسخ: افزایش جمعیت، جوانی جمعیت، حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد،‌ ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی – اسلامی، فرهنگ سازی برای تکریم سالمندان و بهره‌مندی از تجارب آنان، برنامه ریزی برایت توزیع متعادل جمعیت در نقاط مختلف کشور و …

۱۴) اقتصاد امروز کشور ما نتیجه چیست؟

پاسخ: رویدادهای گذشته و عملکردهای کنونی ما

۱۵) مهمترین دستاوردهای اقتصادی کشور ما در عصر امروزی چیست؟

پاسخ: گسترش بهره‌مندی مردم از آب و برق و گاز و ارتباطات، ایجاد زیرساخت‌هایی همچون سدها و نیروگاه‌ها، توسعهٔ ظرفیت تولیدی، ارتقاء شاخص‌های بهداشت و درمان، پیشرفت در صنایع هسته‌ای و نانو، بازسازی خسارت‌‌های ناشی از جنگ، جبران برخی عقب ماندگی‌های تاریخی، مقابله با تحریم‌ها، گسترش روحیهٔ انفاق و توجه به مستضعفان و محرومان

۱۶) مهمترین معضلات و مشکلات اقتصاد امروز ما چه مسائلی است؟

پاسخ: تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، توزیع نابرابر درآمد و امکانات، تجمل گرایی و مصرف گرایی

۱۷) پیامدهای اقتصاد وابسته به نفت را بنویسید.

پاسخ: ۱- تک محصولی شدن ۲- کاهش فعالیت‌های تولید ۳- ایجاد دولت بزرگی که رفاه اجتماعی را نه از راه کسب و کار و مالیات که از راه فروش نفت تامین می نماید.

۱۸) چرا رفاه حاصل از اقتصاد تک محصولی پایدار نیست؟

پاسخ: به دلیل آنکه اقتصاد تک محصولی پایدار نبوده و زمینه ساز سوءاستفاده قدرت های جهانی را فراهم می آورد و آنان این وضعیت را ابزاری برای ایجاد فشار بر جامعه می دانند.

۱۹) اساس شکل گیری هویت جوامع غربی چیست؟

پاسخ: اقتصاد

۲۰) چرا جوامع غربی اقتصاد نفتی را پاشنه آشیل ایران اسلامی می دانند و جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ما به راه انداخته‌اند؟

پاسخ: زیرا جوامع غربی هیچ مانعی را بر سر راه اقتصاد خود برنمی تابند. استعمار و تحریم اقتصادی از جمله اقدامات آنها برای پیشرفت اقتصادی خود و نابودی اقتصاد دیگر جوامع بوده است. از همین رو با ما سر ناسازگاری و ستیز دارند و اقتصاد نفتی را پاشنه آشیل ما می دانند.

۲۱) اقتصاد مقاومتی در ایران چگونه می تواند مسیر پیشرفت را بدون تاثیر پذیری از موانع بین‌المللی و داخلی هموار سازد؟

پاسخ: اقتصاد مقاومتی اقتصاد پیشرفته مستقل و محکمی است که با باور به تعالیم حیات بخش اسلام و تکیه بر دانش و فناوری و ظرفیت های مولد مردمی و دولتی هویت اقتصادی نوینی برای ایران می سازد و مسیر پیشرفت را بدون تاثیرپذیری از موانع فراهم می آورد.

ادامه سوالات متن درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم :

۲۲) تاکید اقتصاد مقاومتی بر چیست؟

پاسخ: استقلال، خودکفایی، روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری، امید، همبستگی و درون زایی در عین برون گرایی

۲۳) اقتصاد مقاومتی دولت را از چه موردی منع نموده است؟

پاسخ: خام فروشی ثروت های طبیعی

۲۴) رهاورد اقتصاد مقاومتی برای مردم ایران چیست؟

پاسخ: امنیت، رفاه و پیشرفت همراه با عدالت

۲۵) چرا جمعیت یکی از ویژگی های هویت ملی است؟

پاسخ: چون با افزایش تعداد جمعیت یک جامعه، میزان هویت اجتماعی آن جامعه افزایش می یابد و با افزایش هویت اجتماعی درواقع هویت فرهنگی گستره بیشتری خواهد داشت. (البته این پیش فرض در صورتی صحیح است که جامعه دچار تزلزل و تعارض و بحران فرهنگی نباشد.)

۲۶) چه رابطه ای میان جمعیت و هویت جوامع وجود دارد؟

پاسخ: هر چه تعداد جمعیت یک جامعه بیشتر باشد انتشار دهندگان (گسترش دهندگان) فرهنگ آن جامعه بیشتر خواهد بود.زیرا اعضای جهان اجتماعی، حامل و عامل یک فرهنگ و معانی آن هستند.

۲۷) جمعیت هر جامعه، بر ثروت، امنیت، قدرت و منزلت آن در میان سایر جوامع چه تاثیری دارد؟

پاسخ: جمعیت یک جامعه می تواند بر میزان ثروت، امنیت، قدرت و منزلت آن تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد. در صورتی که میزان جمعیت یک جامعه متناسب با امکانات آن و رشد متعادل باشد و انسجام و هماهنگی اجتماعی در حد مناسبی باشد افزایش جمعیت به افزایش شاخص های فوق می انجامد و در غیر این صورت افزایش جمعیت موجب کاهش شاخص های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی خواهد شد.

۲۸) جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود،چه می کنند؟

پاسخ: به سیاست های جمعیتی روی می آورند.

۲۹) عینی ترین ابعاد هویت یک جامعه چیست؟

پاسخ: جمعیت و اقتصاد آن جامعه

۳۰) راه گسترش و بسط هر فرهنگ در یک جامعه چیست؟

پاسخ: شناختن، اندیشیدن، پذیرفتن و عمل کردن به آرمان ها، ارزش ها و عقاید آن فرهنگ با حاملان و عاملان بیشتر (جمعیت بیشتر)

۳۱) نظام خویشاوندی چگونه شکل می گیرد؟

پاسخ: با گسترش خانواده ها و ایجاد نسبت‌هایی چون پدر بزرگ، خاله، دایی، عمه، دختر عمو، پسر دایی و… نظام خویشاوندی شکل می گیرد.

۳۲) کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی چه تاثیرات هویتی دارد؟

پاسخ: کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی نیز به منظله‌ی محدود شدن گستره آن است که می تواند زمینه ساز بسط و تسلط جهان های اجتماعی دیگر باشد.

۳۳) چرا امروزه جوامع غربی با مسئله کاهش جمعیت و پیری جمعیت روبه رو هستند؟ و به چه سیاست‌هایی روی آورده اند؟

پاسخ: به علت‌هایی مانند: با بالا رفتن سن ازدواج، افزایش بی ثباتی، فروپاشی خانواده ها و طلاق، رفاه زدگی، عافیت طلبی و مصرف گرایی و به دنبال آن، هزینه پنداشتن فرزندان. سیاست های تشویق فرزند آوری و پذیرش مهاجران خارجی

۳۴) منظور از سیاست های جمعیتی چیست و مسئولیت آن برعهده کیست؟

پاسخ: مجموعه تدابیر و راه حل هایی که نهاد سیاست با همراهی و همکاری مردم وبا هماهنگی بین سایر نهادها جهت حل مشکلات جمعیت چاره اندیشی می کند.

۳۵) انواع سیاست های جمعیتی را نام ببرید؟

پاسخ: سیاست های جمعیتی افزایش دهنده یا کاهش دهنده جمعیت.

۳۶) در جامعه ما چه عواملی موجب کاهش تمایل به فرزند آوری شده است؟

پاسخ: فشارهای اقتصادی، تغییر سبک زندگی، تغییر الگوهای تربیتی و …

۳۷) آیا اعمال سیاست های تشویقی در افزایش جمعیت موثر بوده است؟ چرا؟

پاسخ: خیر زیرا موجب کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارد بر خانواده ها نشده است.

۳۸) منظور از کنش های اقتصادی چیست؟

پاسخ: به آن دسته از فعالیت های روزمره که برای تهیه و تولید وسایل ضروری زندگی و رفع نیازهای مادی و معیشتی خود و دیگران انجام می دهیم،کنش اقتصادی می گویند.

۳۹) منظور از هویت اقتصادی یک جامعه چیست؟

پاسخ: ویژگی های اقتصادی که جامعه مارا از سایر جوامع متمایز می کند.

۴۰) چه عواملی در شکل گیری هویت اقتصادی کنونی ایران دخالت داشته اند؟

پاسخ: کشف نفت و سرمایه های حاصل از فروش نفت به خارجیان هجوم اقتصادی استعمارگران اقتصادی، وابستگی اقتصادی به نفت، تحریم های اقتصادی و مالی، جنگ تحمیلی و …

۴۱) ویژگی های هویت اقتصادی ایران چیست؟

پاسخ: اقتصاد نفتی (وابستگی شدید وجه به صادرات نفتی)، دولت بزرگ (تعداد کارکنان دولت و سطح و حجم فعالیت دولتی نسبت به کل اقتصاد بزرگ باشد.) عقب ماندگی اقتصادی تاریخی

۴۲) اقتصاد ایران با چه معضلاتی روبه رواست؟

پاسخ: تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، توزیع نابرابر امکانات، تجمل گرایی، غلبه فرهنگ مصرف گرایی

۴۳) چرا استعمارگران حضور خود را در دیگر جوامع با هجوم اقتصادی آغاز می کنند؟

پاسخ: چون جهان غرب هویت خود را بر اساس اقتصاد شکل می دهد و در این جهان ،هویت انسان ها و جوامع ،بیش از هرچیز به دارایی و توان اقتصادی آنها وابسته است و هیچ مانعی را بر سر راه خود بر نمی تابد و در مسیر گسترش خود،شیوه های اقتصادی غیر سرمایه دارانه را در سراسر جهان نابود می کند.

۴۴) راه نجات اقتصاد ایران و احیای هویت آن چیست؟

پاسخ: اجرای قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی

۴۵) هویت اقتصادی نوینی که ایران به دنبال آن است چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: ۱- باور به تعالیم حیات بخش اسلام
۲- اتکا به ظرفیت های مولد مردمی و دولتی
۳- روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید و همبستگی
۴- حضور فعال و موثر در تعاملات جهانی
۵- برای مردم امنیت، رفاه و پیشرفت توام با عدالت و برای جهان اسلام و بشریت الگویی ایرانی-اسلامی از رشد و شکوفایی
۶- استقلال اقتصادی و خودکفایی
۷- منع خام فروشی ثروت های طبیعی
۸- حفظ اقتدار و عزت ملی
۹- درون زایی در عین برون گرایی
۱۰- در مقابل انواع مشکلات و موانع مقاوم و پایدار می شود.

۴۶) نمونه‌هایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی را نام ببرید.

پاسخ: رفتار اقتصادی بهینه با نگاه درون زا. حذف هزینه های اضافی، جلوگیری از فساد اقتصادی و …

۴۷) ساز و کار مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر موانع داخلی و خارجی پیشرفت کدام است؟

پاسخ: اتکا به خودباوری، افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی، هماهنگی و پیوستگی دولت و ملت با یکدیگر و …

۴۸) دانش آموزان برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه مسئولیتی برعهده دارند؟

پاسخ: مطالعه و پژوهش، روحیه خودباوری، عمل به ارزش های فرهنگی جامعه و …

۴۹) چرا جوامع غربی علیه ایران جنگ اقتصادی تمام عیاری به راه انداخته اند؟

پاسخ: زیرا این کشورها اقتصاد را اساس همه چیز می پندارند و تمامی شیوه های اقتصادی غیر سرمایه داری را نابود شده می بینند و پاشنه آشیل ایران اسلامی را اقتصاد می دانند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۱۰ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۱۰ دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *