سبک زندگی

جواب پودمان نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم

گام به گام کار کلاسی و پرسش های پودمان اول نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم با پاسخ کامل

جواب سوالات پودمان نوآوری و فناوری کتاب کاروفناری هفتم که شامل سوال های کار کلاسی، پرسش و بررسی صفحه ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۹ – ۱۰ – ۱۲ و ۱۳ کار و فناوری کلاس هفتم را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب پودمان خوراک کاروفناوری هفتم

جواب پودمان نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲ کاروفناوری هفتم

بررسی چند اختراع و نوآوری: با کمک دوستان خود، یک گروه تشکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول ۱-۱، به همراه هدف از اختراع آنها، بنویسید.

نام اختراع و نوآوریهدف از اختراع و نوآوری
چرخ خیاطیسرعت و دقت در دوخت و دوز
کولر گازیکیفیت سرمای زیاد و استفاده در مناطق مرطوب
چرخ گوشتخرد کردن و ریز کردن سریع گوشت
فندکایجاد جرقه یا شعله
جدول ۱-۱

پاسخ کار کلاسی صفحه ۳ پودمان نوآوری و فناوری کلاس هفتم

بررسی چند اختراع الهام گرفته شده از طبیعت: در گروه خود، چند اختراع الهام گرفته از آفرینش را در جدول ۲-۱ بنویسید.

نام آفریده یا موجود طبیعیاختراع الهام گرفته از آن
کلیهدستگاه دیالیز
دندانسنگ های تیز چاقو
تار عنکبوتتور ماهیگیری، جلیقه ضد گلوله
چشمدوربین عکاسی
جدول ۲-۱

باز و بستن و شناسایی اجزای یک وسیله: با راهنمایی دبیر خود و پس از باز و بستن یک وسیله دلخواه، جدول ۳-۱ را پر کنید.

⭐ نام وسیله: دوچرخه

بخش های مهم وسیلهوظیفه بخشاجزای ثابت بخشاجزای متحرک بخش
هدایت و فرمانکنترل حرکت دوچرخهترمزهافرمان، ساچمه ها، دو شاخه
چرخحرکت دورانی به انتقالیمیل محورلاستیک، ساچمه، پره
جدول ۳-۱- بخش ها و اجزای یک وسیله

جواب بررسی صفحه ۴ نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم

در گروه های چند نفری زندگی نامه چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوری هایی داشته اند، بررسی و جدول ۴-۱ را کامل کنید.

مخترعین و نوآوراناختراع و نوآوریهدف از اختراع و نوآوری
شیخ بهاییحمامی که با یک شمع گرم می شداستفاده از گازهای فاضلاب و گرم کردن حمام
جابر بن حیانظروف سفالی براقاستفاده از لعاب برای دوام بیشتر
خوارزمیزیج خوارزمیجداولی برای ستاره شناسی
جدول ۴-۱- مخترعین و اختراعات آنها

جواب کار کلاسی صفحه ۵ پودمان نوآوری و فناوری

ارتباط اجباری: با کمک دبیر خود جدول ۵-۱ را پر کنید. در این جدول با روشی که دوست دارید بین گزینه های ستون اول و ردیف اول ارتباط برقرار کنید. چیزهایی را به جدول بیفزایید یا یک بازی اختراع کنید.

چرخخوشمزهبال
صندلیصندلی به شکل چرخشیرینی خوشمزه به شکل صندلیصندلی بالدار – بالی به شکل صندلیصندلی پرنده
پرنده ای به شکل صندلی
کتابکتابی به شکل چرخ
قفسه کتاب چرخان
کتابی در مورد خوشمزه بودن غذاهاکتاب در مورد بالکتابی به شکل پرنده
کفشکفش چرخدار
اسکیت
شکلاتی خوشمزه به شکل کفشکفش بالدار
کفشی به رنگ بال طاووس
کفش پرنده
گلگل با چرخ های حرکت کنندهگلی به طرح شیرینی خوشمزهبالی به شکل گل—-
جدول ۵-۱- ارتباط اجباری

جواب کار کلاسی صفحه ۶ کاروفناوری هفتم

بارش فکری: گروهی تشکیل دهید و با کمک دبیر خود درباره یکی از موارد زیر و ایده های دیگر، روش بارش فکری را به کاربرید و نتیجه را در زیر بنویسید.

۱- چگونه می توانید در حیاط، بازی های بهتری داشته باشید؟

✅ انجام بازی های گروهی، از دویدن های بی جا و پر خط دوری کنیم، نداشتن بهتر بودن از بقیه و رقابت الکی در بازی،

۲- برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنید، چه باید کرد؟

پاسخ سوالات پودمان نوآوری و فناوری کلاس هفتم دبیرستان

جواب پرسش صفحه ۶ پودمان کلاس هفتم

اگر تنها دو ظرف ۳ و ۱۰ لیتری داشته باشید چگونه می توانید با این دو ظرف، ۸ لیتر آب از رودخانه بردارید؟

✅ برای ساختن یک ظرف دو لیتری ابتدا ظرف ۱۰ لیتری را پر کرده و با ظرف ۳ لیتری خالی سه بار از آب آن را خالی می کنیم. در نهایت یک لیتر آب در ظرف ۱۰ لیتری باقی می ماند. آن یک لیتر را در ظرف ۳ لیتری خالی می ریزیم یک ظرف با گنجایش ۲ لیتر به وجود می آید. ظرف ۱۰ لیتری خالی شده را کاملا پر می کنیم و سپس مقداری از آن را در ظرف ۲ لیتری می ریزیم تا پر شود حجم آب باقی مانده ۸ لیتر می باشد.

پاسخ کار کلاسی صفحه ۹ کار و فناوری کلاس هفتم

تعیین چند فناوری برای یادسپاری: با هم اندیشی در گروه خود، برای آسان شدن یادسپاری پنج کلمه «زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه»، سه فناوری ارائه کنید و در جدول ۷-۱ بنویسید.

شماره فناوریتوضیح آن
۱استفاده از فناوری سر واژه نویسی : واژه زندگی
ز: زنبور
ن: نوآوری
د: دانه
گ: گیاه
ی: یک
۲نوشتن یک شعر یا جمله یا داستان کوتاه: یک زنبور با نوآوری دانه یک گیاه را به شکل کندو در آورد.
۳استفاده از یک نقاشی و تصویر
جدول ۷-۱-چند نمونه فناوری برای یادسپاری

حل سوالات کار کلاسی صفحه ۱۰ پودمان کلاس هفتم

بیان چند راه حل برای پیشرفت کشور: به صورت گروهی برای پیشرفت کشور در بخش فناوری، راه حل هایی را ارائه دهید و در جدول ۸-۱ بنویسید.

راه حلنمونه
۱تحقیق و کار در پیشرفت فناوری های هوا و فضا
۲پیشرفت در فناوری هسته ای
۳انجام فناوری های پزشکی و بهداشت
۴کار و تحقیق در فناوری نانو تکنولوژی
جدول۸-۱- چند راه حل برای پیشرفت کشور

جواب کار کلاسی صفحه ۱۲ نوآوری و فناوری کلاس هفتم

بررسی پنکه از دیدگاه سیستم: در گروه خود در مورد پنکه به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- اگر اجزای یک سیستم (این وسیله) با هم ارتباط نداشته باشند این وسیله کار می کند؟
خیر، اگر یک اجزا یک سیستم با هم ارتباط نداشته باشند اصلا این مجموعه سیستم نیست و این وسیله کار نمی کند.

۲- چرا نمی توان پروانه این وسیله را، بدون تغییر دادن دیگر اجزا، بزرگ تر ساخت؟
چون اندازه یک پروانه به اندازه دیگر اجزا و قدرت تولید باد توسط پنکه بستگی دارد. اگر پروانه بزرگتر باشد باید دیگر قسمت ها نیز تغییر کنند.

۳- فرآیندهایی را که در این وسیله می توانید شناسایی کنید در زیر بنویسید.
تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی دورانی – تبدیل انرژی دورانی به انرژی حرکت باد.

پاسخ پرسش های صفحه ۱۲ پودمان نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم

به پرسش های زیر که درباره تفکر سیستمی است پاسخ دهید:

۱- آیا در کارهایی که به صورت گروهی انجام می دهید باید با دیگران هماهنگ باشید؟
بله، هماهنگی شرط لازم برای اجرای کار گروهی است.

۲- آیا کارهایتان را باید در زمان معینی تمام کنید؟
بله، در برنامه ریزی باید زمان پایان کار با پروژه تعیین شود.

۳- اگر شما کارتان را درست و خوب انجام ندهید آیا کار دیگران خراب می شود؟
بله در کار گروهی کار همه ی اعضا به هم وابسته است و درست کار نکردن یکی بر کار دیگران تاثیر دارد.

۴- چگونه می توانید با کمک دیگران به اهداف مشترک برسید؟
با همکاری، تعامل و انجام وظیفه به نحو احسن.

پاسخ کار کلاسی های صفحه ۱۳ پودمان نوآوری و فناوری کار و فناوری هفتم

بررسی چند سیستم در بدن انسان: در گروه خود، دستگاه ها و زیر سیستم های بدن انسان را در جدول ۹-۱ بنویسید.

دستگاه های بدنکاربرد دستگاهاجزاورودیخروجیشگفتی های آفرینش
بیناییرساندن پیام های تصویری به شبکه مغزمردمک – ماهیچه های چشمنور اجسام – دریافت پیام از مغزارسال اطلاعات و پیام ها به مغز
خون رسانیرساندن اکسیژن و مواد غذایی به بخش های مختلف بدنسرخ رگاکسیژن، مواد غذاییانتقال مواد زائد از سلول ها
انتقال اکسیژن و مواد غذایی به سلول ها
شنواییرساندن پیام صوتی به مغزگوش خارجی – پرده گوش – عصباکسیژن – مواد غذاییارسال پیام های الکتریکی به مغز
جدول ۹-۱- دستگاه های بدن انسان

بررسی سیستم در تیم ورزشی: اگر یک تیم ورزشی مانند … … را یک سیستم بدانید، اجزای (اعضای) آن و وظایف هر یک را در جدول ۱۰-۱ بنویسید، سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

اعضای سیستم (تیم)وظیفه
کاپیتاندادن روحیه به تیم
هماهنگ کننده بازیکنان
کمک به اجرای دستورات مربی
مربیهدایت و کنترل تیم
تماشاگرانایجاد انگیزه در تیم
دروازبانمحافظت از دروازه
جدول ۱۰-۱- سیستم در تیم ورزشی

۱- چرا اگر بهترین بازیکن تیم ها نیز جمع شوند، نمی توان گفت بهترین تیم ورزشی تشکیل می شود؟
چون ممکن است در ارتباط بین اعضا مناسب نباشند و با هم هماهنگ نباشند.

۲- آیا بازیکن های یک تیم می توانند مستقل از هم کار کنند؟ چرا؟
خیر زیرا هدف تیم و هدف یک سیستم از هدف بازیکنان و اجزا مهم تر است.

۳- آیا می توان گفت سیستم، یک هدف مشخص دارد و همه اجزا باید برای رسیدن به آن هدف کمک کنند؟ چرا؟
بله سیستم یک یا چند هدف مشخص دارد و همه اجزا باید به آن کمک نمایند.

۴- آیا اگر یکی از اعضای تیم، وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد تیم به هدف خود می رسد؟ چرا؟
خیر، زیرا رسیدن به هدف مرهون انجام خوب وظایف توسط اعضا می باشد.

✅ به پایان جواب های پودمان نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم رسیدیم، برای مشاهده پاسخ سایر پودمان ها کافیست نام آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو نمایید. مثلا سرچ کنید «پودمان پرورش و نگه داری گیاهان ماگرتا».

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

99 دیدگاه

  1. Fatemeh گفت:

    عالیییییییییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *