سبک زندگی

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 8 هشت کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۸ هشتم «سیاست هویت» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 8 هشتم جامعه شناسی دوازدهم

۱) نخستین سند رسمی هویت چیست؟

پاسخ: شناسنامه

۲) نشان و عبارت جمهوری اسلامی ایران روی جلد شناسنامه افراد به چه معناست؟

پاسخ: عبارت «جمهوری اسلامی ایران» روی جلد شناسنامه، متوجه می‌شود که صاحب شناسنامه، تبعهٔ جمهوری اسلامی ایران است؛ تبعه دولتی با نظام سیاسی «جمهوری» بر بنیاد «اسلامی» در قلمرو سرزمینی به نام «ایران»؛ جمهوری اسلامی بیان حاکمیت اراده مردم بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی است.

۳) آیا همه مردم دارای حقوق و مسئولیت های برابرند؟ توضیح دهید.

پاسخ: همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی دارای حقوق و مسئولیت‌های برابرند؛ همه شناسنامه‌ای یک رنگ، یک شکل و یک اندازه دارند، و بنابراین همه، اعم از زن و مرد، خردسال و بزرگسال، فقیر و غنی، بی‌سواد و باسواد، در هویت ملّی مشترک‌اند و می‌توانند هم آوا با فردوسی بگویند: «همه جای ایران سرای من است». همچنین موظف‌اند از کشور ایران پاسداری کنند و برای استقلال، آزادی و آبادی آن بکوشند.

۴) شناسنامه چیست؟

پاسخ: «شناسنامه سند هویت شماست؛ برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگهداری کنید» که نشان می‌دهد دولت، هویت فرد فرد ایرانیان و حقوق و مسئولیت آنها را به رسمیت می‌شناسد.

۵) در صفحه نخست شناسنامه، شماره ملی ……….. فرد ثبت شده است که نشانگر جنبه سند هویت محسوب می‌شود. 

پاسخ: ده رقمی – اختصاصی

۶) در صفحه اول شناسنامه، عکس افراد چاپ می شود، این مسئله کدام ابعاد هویتی را مشخص می کند؟

پاسخ: در این صفحه عکس افراد چاپ شده است؛ این عکس اگرچه ظاهراً عکس فرد خاصی است، امّا به دید عمیق‌تر و وسیع‌تر هویت جنسی، خانوادگی، سنی، نژادی و فرهنگی فرد را نیز می‌تواند آشکار کند.

نکته: نام و نام خانوادگی، آقا یا خانم بودن، محل تولد و زمان تولد که به دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری نوشته شده نیز ابعاد دیگری از هویت ما را آشکار می‌کند. 

۷) با ظهور جهان متجدد، دولت ها هویت خود را بر چه مبنایی تعریف می کردند؟‌

پاسخ: با ظهور جهان متجدد، دولت‌هایی شکل گرفتند که دیگر خود را با هویت دینی مسیحی نمب‌شناختند بلکه هویت خود را با توجه به تاریخ، جغرافیا، قومیت یا نژادشان تعریف می‌کردند.

۸) مشخصه اصلی هویت، پس از ظهور جهان متجدد چه بود؟

پاسخ: ملی گرایی و وطن دوستی

۹) با شکل‌گیری دولت – ملّت‌ها، ……………….. پیدا شد و هویت از منظر دولت – ملّت‌ها و توسط آنها تعریف شد.

پاسخ: ناسیونالیسم

۱۰) چرا دولت های غربی ناگریز از سیاست گذاری هویتی بودند؟

پاسخ: بیشتر کشورها دارای تنوع قومی، نژادی، زبانی و مذهبی و… بودند. در این کشورها، گروه‌های مختلف می‌بایست در کنار هم زندگی می‌کردند. دولت‌ها در این کشورها برای تعیین هویت ملی و چگونگی توزیع مزایا و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میان اقوام و گروه‌های مختلف و همچنین پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و رفع نیازهای آنها، ناگزیر از سیاست‌گذاری هویتی بودند. 

۱۱) مدل رایج سیاست‌گذاری هویتی در دورهٔ مدرن، ……………… بود.

پاسخ: «همانندسازی»

۱۲) مدل رایج سیاست گذاری در دوره ………… همانند سازی بود.
الف) پسامدرن ب) تکثر گرایی ج) بعد از تجدد د) مدرن

پاسخ: د) مدرن

۱۳) مدل همانندسازی به معنای چیست؟

پاسخ: همانندسازی به معنای پذیرش ارزش‌ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه‌های جامعه بود؛ به گونه‌ای که همهٔ گروه‌ها همسان شوند. به عبارت دیگر، همانندسازی سیاستی بود که دولت‌ها برای از بین بردن تفاوت‌های هویتی گروه‌های مختلف و یکسان‌سازی آنها در پیش گرفتند.

۱۴) دولت های مدرت برای از بین بردن تفاوت های هویتی، گروه های مختلف و یکسان سازی آنها سیاست …………….. را در پیش گرفتند.

پاسخ: همانندسازی

۱۵) روش های خشونت آمیز همانندسازی را نام ببرید.

پاسخ: نسل‌کشی، جابه‌جایی اجباری، کنترل جمعیت، جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی

۱۶) اساس این روش‌ها، نفی و طرد ………… است.

پاسخ: دیگری متفاوت

۱۷) در نسل‌کشی، ………..، شرّی است که باید نابود شود.

پاسخ: دیگری

۱۸) جداسازی که یکی از روش های خشونت آمیز همانند سازی است، چگونه انجام می گیرد؟

پاسخ: در جداسازی، گروه مسلط گروه‌های نژادی، قومی، مذهبی دیگر را به زیستن در مناطقی جدا از محل سکونت گروه مسلط، مجبور می‌کند. همچنین، آنها را از تسهیلات و خدماتی مانند آموزش، بهداشت و درمان محروم می‌سازد یا این خدمات را با کیفیت بسیار پایین‌تری در اختیار آنها می‌گذارد.

۱۹) منظور از دیگچه همانندسازی چیست؟

پاسخ: همانندسازی همیشه به‌صورت یک‌سویه و سخت و خشن انجام نمی‌شود بلکه تفاوت‌ها و تمایزات قومی، نژادی و… می‌توانند از راه دیگری نیز ناپدید شوند که برخی از جامعه‌شناسان آن را «دیگچه همانندسازی» می‌نامند که در آن تعداد کثیری از گروه‌های درگیر قومی‌نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می‌سازند.

۲۰) سیاست هویت محصول کدام دوران است؟ و تاکید آن بر چیست؟

پاسخ: اندیشمندان اجتماعی معتقدند که «سیاستِ هویت» متعلق به این دوره است که هویت‌ها موضوعی برای نزاع و درگیری می‌شوند. سیاستِ هویت، محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت‌ها و هویت‌های خاص و محلی تأکید می‌کند.

۲۱) منظور از جعبه پاندورا چیست؟

پاسخ: جعبه پاندورا در اساطیر یونانی جعبه‌ای حاوی تمام بلاهاست که به دست فردی به نام پاندورا گشوده می‌شود. بر اساس این افسانه یونانی، با بازشدن این جعبه ناگهان همه پلیدی‌ها و شرها، رها و به سوی زمین سرازیر شدند، بدی‌ها در جهان پراکنده شدند و با خوبی‌ها در آمیختند؛ به‌ طوری که دیگر تشخیص و تمیز آنها از یکدیگر ممکن نبود و رنج و بیماری، پیری و مرگ، دروغ، دزدی و جنایت که قبل از آن وجود نداشت گسترش یافت.

۲۲) در اواخر قرن ………..، …………… به جای …………. و کشمکش طبقاتی، محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد.

پاسخ: بیستم – هویت – قشربندی

۲۳) محصول دوران پسامدرن، ………… است و بر تفاوت های خاص و محلی تاکید می کند.

پاسخ: سیاست هویت

۲۴) دوره ای که هویت از منظر گروه های اجتماعی مختلف و توسط آنها تعریف می شود چیست؟

پاسخ: دوره پسامدرن

۲۵) چرا در دوره پسامدرن، تنازع و درگیری افزایش می یابد؟

پاسخ: در دوره پسامدرن، هویت از منظر گروه‌های اجتماعی مختلف و توسط آنها، تعریف می‌شود. در این دوره، افراد، مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر اساس علاقه‌های فرهنگی و هویتی خود پی می‌گیرند، علاوه بر ثروت و قدرت، هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می‌شوند. در همه این عرصه‌ها، سیاستِ هویت ایجاد می‌شود و تنازع و درگیری افزایش می‌یابد.

۲۶) نتایج جهانی شدن و توسعه ارتباطات را بر هویت بنویسید. (ذکر دو مورد)

پاسخ: ۱- از سویی زمینه شکل‌گیری جهانی بدون مرز را فراهم کرده است که در آن، در هم‌آمیختن فرهنگ‌ها موجب می‌شود که فرهنگ‌ها دیگر کاملاًَ خالص و ثابت نباشند و هویت‌ها به شدت دستخوش تغییر شوند.
۲- از سوی دیگر، بسیاری از جوامع و گرو‌ه‌ها، به دفاع از خود برخاسته‌اند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی خویش، در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آنها تحمیل می‌کند، مقاومت می‌کنند و خواهان رهایی از این هویت تحمیلی هستند.

۲۷) مدل تکثرگرا چه ویژگی های دارد؟ (ذکر دو مورد)

پاسخ: در چنین شرایطی، مدل «تکثرگرا» به جای مدل همانندسازی مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. در مدل تکثرگرا، تفاوت‌های موجود میان گروه‌های قومی و زبانی حفظ و حتّی تشدید می‌گردد. البته در این الگو، همچنان وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می‌شود؛ که گروه‌های مختلف را به یکدیگر پیوند دهد.

۲۸) در دوره پسامدرن همه آنچه در دوره مدرن پدید آمده بود از جمله …….. مورد نقد قرار گرفت و به جای آن بر هویت های خرد، محلی و فردی تاکید شد.
الف) تکثرگرایی ب) سیاست هویت ج) تعارف هویت ها د) سیاست همانندسازی

پاسخ: د) سیاست همانندسازی

۲۹) تفاوت دو چهره‌ی سیاست هویت را بیان کنید. (چهره های متفاوت سیاست هویت را بنویسید.)

پاسخ: سیاستِ هویت می‌تواند دو چهره پیدا کند: یا به‌صورت افراطی بر تفاوت‌ها و گوناگونی‌ها تأکید می‌کند و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع می‌شود و یا گروه‌های به حاشیه رانده شده را به رسمیت می‌شناسد و از آنان حمایت می‌کند.

۳۰) کدام الگو در مقابل الگوی تنازع قرار دارد؟

پاسخ: الگوی تعارف

۳۱) ویژگی های الگوی تعارف را بنویسید.

پاسخ: ۱- شناخت متقابل هویت‌ها یا «الگوی تَعارف» در مقابل دو الگوی همانندسازی و تکثرگرا قرار می‌گیرد
۲- و به شناخت متقابل افراد، گروه‌ها و جوامع از یکدیگر توجه دارد.
۳- شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر، هم به آنها کمک می‌کند که تفاوت‌های همدیگر را درک کنند و به این تفاوت‌ها احترام بگذارند
۴- و هم اشتراکاتی را ایجاد می‌کند که به بهتر شدن روابطشان منجر می‌شود.
۵- «الگوی تَعارف» در مقابل «الگوی تنازع» قرار دارد و همان الگویی است که قرآن ارائه می‌کند: «انّا خَلَقْناکم مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنثَیٰ و جَعَلْناکم شعوباً و قبائِلَ لِتَعارَفوا»؛ و شما را به صورت تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.
۶- سپس تأکید می‌کند که هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها، ملاک برتر دانستن خود از دیگری نیست
۷- و فقط زندگی بر اساس تقوا معیار برتری، بزرگی و بزرگواری است.

۳۲) «الگوی تَعارف» در مقابل …………. قرار دارد.

پاسخ: «الگوی تنازع»

۳۳) کدام الگوی هویتی به شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر توجه دارد؟
الف) الگوی تکثرگرا ب) الگوی همانندسازی ج) الگوی تنازع د) الگوی تعارف

پاسخ: د) الگوی تعارف

۳۴) الگوی ……….، تکثر و تنوع زبانی، نژادی و قومی را، مانع وحدت و همدلی نمی‌داند.

پاسخ: مطلوب قرآنی

۳۵) دلیل رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری چه بود؟

پاسخ: رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری نیز به دلیل پیروی از این الگو و احترامی بود که اقوام مختلف در جهان اسلام برای یکدیگر قائل بودند. برای جهان اسلام به هیچ وجه نگران کننده نبود که بزرگ‌ترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی، یک ایرانی به نام سیبویه است و مهم‌ترین حکمای جهان اسلام فارابی و ابن‌سینا هستند.

۳۶) علت شهرت سیبویه ایرانی چیست؟

پاسخ: بزرگ‌ترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی، یک ایرانی به نام سیبویه است و مهم‌ترین حکمای جهان اسلام فارابی و ابن‌سینا هستند.

۳۷) مهم ترین حکمای جهان اسلام را نام ببرید.

پاسخ: فارابی و ابن سینا

۳۸) حدیث «مردم دشمن چیزی هستند که نمی شناسند» از کیست؟ مفهوم آن را بنویسید.

پاسخ: امام علی (ع) می‌فرماید: «مردم دشمن چیزی هستند که نمی‌شناسند». انسان هنگامی که در تاریکیِ ناآگاهی به سر می‌برد، هر شبحی را که از دور می‌بیند و هر آوازی را که می‌شنود، نشانهٔ حیوانی درنده و خطرناک می‌پندارد. افراد معمولاً به دیگرانی که آنها را به درستی نمی‌شناسند، بدبین‌اند و از آنها دوری می‌کنند.

۳۹) چگونه حکومت می تواند امکان همدلی مردم را با یکدیگر فراهم کند؟

پاسخ: یکی از راه‌های ایجاد آشتی، اتحاد و دوستی در میان گروه‌ها و ملت‌ها، شناخت متقابل است. در این میان، حکومت می‌تواند با زمینه‌سازی برای شناخت مردم از یکدیگر در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای، بسیاری از مشکلات را حل کند و امکان همدلی مردم با یکدیگر را فراهم آورد.

۴۰) کدام رویکرد جامعه شناسی می خواهد ظرفیت افشاگری و رهایی بخشی را برای علوم اجتماعی نگه دارد؟

پاسخ: جامعه شناسی انتقادی

۴۱) کدام رویکرد جامعه شناسی به دنبال داوری علمی درباره‌ی ارزش ها و هنجارهاست؟

پاسخ: انتقادی

۴۲) جامعه شناسی انتقادی، ریشه در کدام رویکرد دارد؟

پاسخ: رویکرد تفسیری

۴۳) رویکرد انتقادی چرا نمی خواهد به این تن دهد که داوری ارزش ها، بیرون از دایره علم صورت گیرد؟

پاسخ: زیرا در آن صورت سرنوشت ارزش‌ها به مناسبات قدرت و ثروت سپرده می‌شود و همواره ارزش‌های غالب در زندگی اجتماعی، ارزش‌های ثروتمندان و قدرتمندان خواهد بود.

۴۴) رویکرد انتقادی چه انتظاری از علوم اجتماعی دارد؟

پاسخ: رویکرد انتقادی می‌خواهد ظرفیت افشاگری و رهایی بخشی را برای علوم اجتماعی نگه دارد و این نقش را در نقد روابط و مناسبات میان افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها می‌بیند و انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند.

۴۵) یک رویکرد علوم اجتماعی، راه رهایی انسان را نه از درون علم، که در بیرون علم جستجو می کند معتقد است خود علم با «درست و غلط دانستن» و «خوب و بد کردن امور» سلطه گری می کند، آن را توضیح دهید.

پاسخ: زیرا «خوب» را به معنای خوب بودن برخی افراد و گروه‌ها و «بد» را بد بودن برخی دیگر از آنان قلمداد می‌کند. از این منظر، علم چراغی نیست که تاریکی‌ها را روشن کند و موانع را از پیش پای انسان بردارد. آنچه تا امروز به نام علم و دانشِ جهان شمول مطرح بود صرفاً ابزار عده‌ای برای سرکوب عدهٔ دیگری بود. سرگذشت دانش همانند سرگذشت قدرت و ثروت، تاریخ سرکوب انسان بوده است. بشر همواره به سرکوبی که از طریق قدرت و ثروت صورت می‌گرفت حساس بود و اکنون متوجه سرکوبی‌ای است که به‌ وسیله دانش اعمال می‌شود و دیگر به آن تن نمی‌دهد.

۴۶) دومین جریانی که از درون رویکرد تفسیری به وجود آمد، (همان رویکرد پسامدرن با نگرش سیاست هویت)، مفهوم سرکوب را چگونه توضیح می دهد؟

پاسخ: آنچه تا امروز به نام علم و دانشِ جهان شمول مطرح بود صرفاً ابزار عده‌ای برای سرکوب عدهٔ دیگری بود. سرگذشت دانش همانند سرگذشت قدرت و ثروت، تاریخ سرکوب انسان بوده است. بشر همواره به سرکوبی که از طریق قدرت و ثروت صورت می‌گرفت حساس بود و اکنون متوجه سرکوبی‌ای است که به‌ وسیله دانش اعمال می‌شود و دیگر به آن تن نمی‌دهد.

۴۷) دومین جریانی که از درون رویکرد تفسیری به وجود آمد (همان رویکرد پسامدرن با نگرش سیاست هویت)، چه هشداری به جامعه شناسان می دهد؟

پاسخ: امروزه شبیه این هشدارها به جامعه‌شناسان داده می‌شود که شما «اشیا» و «ابزار» را بررسی نمی‌کنید. شما اشخاص، جوامع و فرهنگ‌ها را مطالعه می‌کنید که هویت دارند؛ شما در مورد هویت‌ها و ارزش‌ها سخن می‌گویید و در حال قضاوت و تغییر آنهایید. شما همواره درگیر سیاست هویت هستید و پیوسته برخی را تحسین و برخی دیگر را تحقیر می‌کنید. شما از چشم فرهنگی و هویتی به فرهنگ‌ها و هویت‌ها می‌نگرید نه از منظری جهان شمول که به همه هویت‌ها و فرهنگ‌ها با یک چشم نگاه می‌کند. شما همواره مشغول پیش بردن برخی فرهنگ‌ها و هویت‌ها و پس راندن برخی دیگر هستید.

۴۸) داشتن اسم به چه معنی است؟

پاسخ: اسم داشتن، از هویت داشتن و انسان بودن حکایت می‌کند.

۴۹) هر نظریه از چه طریقی تولید می شود؟

پاسخ: هر نظریه‌ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می‌شود.

۵۰) چرا نظریه فمینیستی معاصر، نظریه آفریقایی تبار، نظریه آمریکایی بومی و …. در علوم اجتماعی امروز پدید آمد؟

پاسخ: در این رویکرد، بخشی از یک حقیقتِ مغفول، آشکار می‌شود. هر نظریه‌ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می‌شود و هر فرهنگ و هویتی می‌تواند نظریه‌های متناسب با خود را تولید کند. از این رو هیچ فرهنگ و هویتی نمی‌پسندد که موضوع نظریه‌هایی باشد که در زمینه فرهنگی و تاریخی دیگری شکل گرفته‌اند. هر گروه، جامعه و فرهنگی می‌خواهد از چشمِ خودش به خود بنگرد و نه از چشم دیگران. پیدایش نظریه فمینیستی معاصر، نظریه آفریقایی تبار، نظریه آمریکایی بومی و… در علوم اجتماعی امروز، نتیجه چنین مطالبه و درخواستی‌اند.

۵۱) نظریه فمینیستی معاصر، نظریه آفریقایی تبار، نظریه آمریکایی بومی و … چه مطالبه و درخواستی دارند؟

پاسخ: این گروه‌ها می‌گویند آنچه تا امروز به اسم علوم اجتماعی به مطالعه گروه‌ها، جوامع و فرهنگ‌ها می‌پرداخت، دانشی جهان شمول نبود بلکه روایت آن چیزی بود که مردانِ سفیدپوستِ اروپایی می‌پنداشتند و هویت زنان، رنگین پوستان و غیراروپاییان را نادیده می‌گرفت.

۵۲) این دیدگاه که هر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب با خود را تولید کند، (مانند نظریه های فمینیستی) چگونه قابل نقد است؟

پاسخ: بی‌شک به حاشیه راندن و حذف هویت‌های انسانی و فرهنگی ناپسند و مخالفت با این امر ناپسند و مبارزه با آن، ارزشمند است. امّا این سکه روی دیگری هم دارد. گاهی تأکید بر تنوع و تکثر هویت‌ها و اصالت بخشیدن به آن به معنای انکار اشتراک و وحدت انسان‌هاست و فرصت گفت‌وگو و معارفهٔ انسان‌ها و فرهنگ‌ها را از بین می‌برد.

۵۳) تاکید بر تنوع و تکثر هویت ها و اصالت بخشیدین به آن، چه پیامد منفی به دنبال دارد؟

پاسخ: به معنای انکار اشتراک و وحدت انسان‌هاست و فرصت گفت‌وگو و معارفهٔ انسان‌ها و فرهنگ‌ها را از بین می‌برد.

۵۴) چرا دومین جریانی که از درون رویکرد تفسیری به وجود آمد (همان رویکرد پسامدرن با نگرش سیاست هویت) نمی تواند قابل قبول باشد؟ (چرا پایبندی به رویکرد تفسیری، در جایی که اساس دانش را انکار می کند، نمی تواند قابل قبول باشد؟)

پاسخ: اگر ادعا شود دانش، تماماً محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و جوامع و فرهنگ‌ها نیز متفاوت‌اند – تازه درون هر جامعه‌ای گروه‌های مختلف وجود دارند و درون هر گروهی افراد مختلف وجود دارند – و هر گروه، جامعه و فرهنگی نیز دانش خاص خود را تولید می‌کند؛ چگونه می‌توان گفت که دانش و شناختی، بهتر از شناخت دیگری است؟ چگونه می‌توان میان شناخت‌های مختلف داوری کرد و شناخت صحیح را تشخیص داد. می‌بینید که پایبندی کامل به این رویکرد، امکان شناخت واقعی را از انسان‌ها می‌گیرد و قطعاً رویکردی که اساس دانش را انکار می‌کند نمی‌تواند قابل قبول باشد.

۵۵) هر عبارت، نشانه کدام نوع الگوی هویتی است؟
الف) در مقابل الگوی تنازع قرار دارد.
ب) تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی، حفظ و حتی تشدید می گردد.

پاسخ: الف) الگوی تعارف
ب) الگوی تکثرگرا

۵۶) در کدامیک از مدل های سیاست گذاری هویتی، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد؟
الف) مدل تکثرگرا ب) مدل یکسان سازی ج) مدل تعارف د) مدل شناخت متقابل

پاسخ: الف) مدل تکثرگرا

۵۷) رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم به دلیل پیروی از الگوی ……. بود.
الف) تکثرگرا ب) تعارف ج) همانندسازی د) تنازع

پاسخ: ب) تعارف

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۸ هشتم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *