سبک زندگی

سوالات درس ۱۱ مطالعات هشتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 11 یازده مطالعات اجتماعی هشتم دبیرستان

سوالات درس ۱۱ یازدهم مطالعات هشتم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 11 یازدهم ورود اسلام به ایران کتاب مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات هشتم

سوالات درس ۱۱ یازدهم مطالعات هشتم با جواب
سوالات درس ۱۱ یازدهم مطالعات هشتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 11 یازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۱ مطالعات هشتم :

۱) با ورود اعراب مسلمان چه حکومتی در ایران فروپاشی شد؟

پاسخ: ساسانیان

۲) هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان چه کسی بر ایران حکومت می کرد؟

پاسخ: خسرو پرویز

۳) خسرو پرویز توسط چه کسی به قتل رسید؟‌

پاسخ: توسط پسرش

۴) در زمان پیامبر چه سلسله ای بر ایران حکم فرما بود؟

پاسخ: سلسله ساسانی

۵) در اواخر دوره ساسانی اوضاع به چه صورت بود؟‌

پاسخ: شورش فرماندهان و رقابت های سیاسی آنها زیاد شده بود.
مردم به خاطر بی عدالتی ها و تبعیض و مالیات ناراضی بودند.
سیل موجب قحطی شده بود.

۶) اولین حمله اعراب مسلمان در چه دوره ای بود؟

پاسخ: ابوبکر

۷) ابوبکر پس از حمله به ایران کجا را تصرف کرد؟

پاسخ: مناطقی از بین النهرین

۸) ارتش ساسانی در چه جنگ مهمی شکست خورد؟

پاسخ: قادسیه

۹) نام فرمانده ارتش ساسانی که در جنگ قادسیه کشته شد چه بود؟‌

پاسخ: رستم فرخ زاد

۱۰) آخرین پادشاه ساسانی در زمان حمله اعراب مسلمان که بود؟

پاسخ: یزدگرد

۱۱) یزدگرد توسط چه کسی به قتل رسید؟

پاسخ: آسیابانی

۱۲) یزدگرد در کجا به قتل رسید؟

پاسخ: مرو

۱۳) امپراتوری ساسانی چند سال بر ایران حکومت کرده بود؟

پاسخ: ۴۰۰ سال

۱۴) مرکز خلافت امویان کدام شهر بود؟

پاسخ: شام

۱۵) در بنی امیه چه امامانی به شهادت رسیدند؟

پاسخ: امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام محمد باقر

۱۶) چه کسی در کوفه به خونخواهی امام حسین برخاست؟

پاسخ: مختار ثقفی

۱۷) نام سردار ایرانی که در خراسان قیام کرد چه بود؟

پاسخ: ابومسلم

۱۸) چه کسی اولین خلیفه عباسی بود؟

پاسخ: سفاح

۱۹) چه کسی دومین خلیفه عباسی بود؟

پاسخ: منصور

۲۰) پایتخت عباسیان در زمان خلافت دوم که بود؟‌

پاسخ: بغداد

۲۱) خلفای عباسی که امامان شیعه را اذیت می کردند که بودند‌؟

پاسخ: منصور، هارون الرشید و متوکل

۲۲) خلفای عباسی از ایرانیان در چه سمت هایی استفاده می کردند؟

پاسخ: وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها

۲۳) ابومسلم خراسانی را چه کسی به قتل رساند؟

پاسخ: منصور

۲۴) خاندان مشهور ایرانی که به دست عباسیان کشته شوند که بودند؟

پاسخ: بَرمکیان

۲۵) خلافت عباسی از چه دوره ای رو به ضعف نهاد؟

پاسخ: قرن سوم هجری

ادامه سوالات درس ۱۱ مطالعات هشتم :

۲۶) نخستین ایرانی که در زمان پیامبر مسلمان شد که بود؟

پاسخ: سلمان فارسی

۲۷) پیشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب توسط که بود؟

پاسخ: سلمان فارسی

۲۸) در چه جنگی خندق حفر شد؟

پاسخ: احزاب

۲۹) پیامبر در مورد سلمان چه فرمودند؟

پاسخ: سلمان از اهل بیت ماست

۳۰) یاران باوفای امام علی که بودند؟

پاسخ: سلمان، مقداد، ابوذر و عمار

۳۱) خواهر امام رضا که بودند؟

پاسخ: حضرت معصومه (س)

۳۲) چه زمانی را می توان پایان دوره ی ایران باستان دانست؟

پاسخ: از زمان ورود اعراب مسلمان به کشور ما و فروپاشی حکومت ساسانی

۳۳) همزمان با ظهور اسلام در عربستان چه کسی بر ایران حکومت می کرد و اوضاع ایران چگونه بود؟

پاسخ: خسرو پرویز بر ایران، حکومت می کرد. او دعوت پیامبر (ص) را برای قبول اسلام نپذیرفت. وقتی خسروپرویز به دست پسر خود به قتل رسید، رقابت و دشمنی در درون دربار ساسانی، بیشتر شد؛ به طوری که در مدت چهار سال، بیش از ده نفر بر تخت شاهی نشستند.

۳۴) چه عواملی سبب ضعف و سقوط ساسانیان شد؟ (اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب چگونه بود؟)

پاسخ: * کاهش توان جنگی و ضعیف شدن روحیه سپاهیان به خاطر شورش های فرماندهان و دخالت های آنان در رقابت های سیاسی
* نارضایتی مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی، بی عدالتی ها و تبعیض های اجتماعی و مالیات های سنگین
* گسترش قحطی (کمبود غذا) بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات و شیوع بیماری طاعون و وبا

۳۵) فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را کدام یک از خلفا صادر کرد؟

پاسخ: ابوبکر

۳۶) ایران چه زمانی و چگونه توسط اعراب مسلمان فتح شد؟

پاسخ: به فرمان ابوبکر اعراب با حمله به مرزهای ایران مناطقی از بین النهرین (سواد) را تصرف کردند در زمان عمر قسمتهای زیادی از ایران فتح شد. ساسانیان در نبرد قادسیه شکست خوردند و رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسانیان کشته شد و تیسفون پایتخت ساسانیان تصرف شد. در جنگ نهاوند یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی شکست خورد و شهرهای ایران به تصرف اعراب درآمد.

۳۷) پس از کدام جنگ شهر های ایران با سرعت بیشتری به تصرف اعراب درآمدند؟

پاسخ: نهاوند

۳۸) حکومت ساسانیان بر ایران چه زمانی پایان یافت؟

پاسخ: با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیا بانی در مرو به قتل رسید (۳۱ ق) و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سال بر ایران فرمانروایی کرده بود، به پایان رسید.

۳۹) ویژگی های دوران خلافت امویان را بنویسید.

پاسخ: * بنا نهادن حکومت بر پایه خشم و ظلم
* پای بند نبودن به دستورات دینی
* حکومت اشراف و سران قبایل عرب بر ولایات ایران
* برتر دانستن قوم عرب بر سایر اقوام و تحقیر اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان

۴۰) چرا ایرانیان با شور و شوق به قیام مختار پیوستند؟

پاسخ: مردم ایران که از ظلم و ستم و قوم گرایی امویان به ستوه آمده بودند، از هر فرصتی برای مخالفت و مبارزه با حکومت اموی، استفاده می کردند. ایرانیان در بسیاری از قیام ها و شورش هایی که علیه امویان به وقوع پیوست، حضور موثری داشتند. وقتی مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش قیام کرد، ایرانیان با شور و شوق به او پیوستند.

۴۱) عباسیان چگونه به خلافت رسیدند؟

پاسخ: خاندان عبّاسیان از مخالفان بنی امیه بودند. در اواخر حکومت اموی، آنها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و مردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر(ص) دعوت کردند، اما نمی گفتند منظورشان از آن فرد چه کسی است. ایرانیان مسلمان و به ویژه خراسانیان، دعوت عباسیان را پذیرفتند. سرانجام ابومسلم، سردار ایرانی در خراسان قیام کرد. او موفق شد امویان را شکست دهد و سَفّاح از خاندان عباسیان را به خلافت برساند.

۴۲) مرکز خلافت عباسیان چه شهری بود و چه کسی آن را بنا کرد؟

پاسخ: منصور، خلیفهٔ دوم عباسی، شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافت عباسیان قرار داد.

۴۳) شباهت و تفاوت عباسیان با امویان چه بود؟

پاسخ: عباسیان نیز در ظلم و ستم، دست کمی از امویان نداشتند. خلفای عباسی از جمله منصور، هارون الرشید و متوکل، امامان شیعه را به سبب مبارزه با ظلم و ستم، به زندان انداختند و به شهادت رساندند. آنها نیز همچون اُمویان در کاخها به خوشگذرانی می پرداختند .خلفای عباسی بر خلاف اُمویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها، استفاده می کردند.

۴۴) ایرانی که به خدمت عباسیان درآمدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟

پاسخ: بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلافت عباسی درآمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند؛ چنانکه منصور عباسی ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی را به قتل رساند.

۴۵) برمکیان که بودند و چه موقعیتی در زمان خلافت عباسیان داشتند و چه سرنوشتی پیدا کردند؟

پاسخ: بَرمکیان نیز که از خاندان های مشهور ایرانی بودند، به سرنوشت ابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون، عهده دارو زارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند. خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند و به قتل برسانند.

۴۶) ضعف و تجزیه قلمرو عباسیان از چه زمانی آغاز شد؟

پاسخ: در قرن سوم هجری، خلافت عباسی رو به ضعف نهاد. در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومت هایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجزیهٔ قلمرو پهناور خلافت آغاز شد.

۴۷) کدام ایرانی نخستین بارر به حضور پیامبر رسید و مسلمان شد ؟ در کدام جنگ به مسلمانان کمک کرد ونظر پیامبر درباره او چه بود؟

پاسخ: به گفته برخی از مورّخان، سلمان فارسی نخستین ایرانی بود که در مدینه به حضور حضرت محمّد (ص) رسید و به دین اسلام مشرف شد. سلمان در جنگ احزاب (خندق) حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حملهٔ مشرکان، خندقی حفر شود. پیامبر دربارهٔ او فرمود: «سلمان از اهل بیت ماست»

۴۸) حاکمان ایرانی یمن چه زمانی مسلمان شدند؟

پاسخ: در زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند.

۴۹) علل علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام چه بود؟

پاسخ: پیام اسلام، برابری و برادری بود؛ این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند، جذابیت فراوانی داشت. علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر(ص) و امامان شیعه، نقش مهمی در علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام داشت. امام علی (ع) در دوران حکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب، نسبت به غیر اعراب در نظر نمی گرفت. از این رو، ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به آن حضرت و فرزندانش پیدا کردند. حضور امام رضا (ع) و خواهرش حضرت معصومه و برادرش حضرت شاه چراغ و دیگر امامزادگان در ایران، تأثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام گذاشت.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن درس ۱۱ یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !