سبک زندگی

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 12 دوازده مطالعات اجتماعی کلاس هشتم دبیرستان

سوالات درس ۱۲ دوازدهم مطالعات اجتماعی هشتم با جواب ؛ در این مطلب با پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 12 دوازدهم عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات هشتم

سوالات درس ۱۲ دوازدهم مطالعات اجتماعی هشتم با جواب
سوالات درس ۱۲ دوازدهم مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 12 دوازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم :

۱) مهمترین سلسله ها پس از عباسیان چه بودند؟

پاسخ: طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه

۲) کدام سلسله ریشه و تبار ایرانی نداشت؟

پاسخ: علویان

۳) بنیانگذار سلسله طاهریان که بود؟

پاسخ: طاهر ذوالیمینین

۴) طاهر به فرمان کدام خلیفه عباسی به حکومت خراسان رسید؟

پاسخ: مامون

۵) بنیانگذار سلسله ساسانیان که بود؟

پاسخ: امیر اسماعیل سامانی

۶) بنیانگذار سلسله صفاریان که بود؟

پاسخ: یعقوب لیث

۷) روابط کدام سلسله ها با بنی عباس دوستانه بود؟

پاسخ: طاهریان، سامانیان

۸) روابط کدام سلسله ها با بنی عباس خصمانه بود؟

پاسخ: صفاریان

۹) کدام سلسله بنی عباس را تحت نفوذ خود گرفتند؟

پاسخ: آل بویه

۱۰) کدام سلسله بغداد را تصرف کرد؟

پاسخ: آل بویه

۱۱) دو سلسله شیعه نام ببرید.

پاسخ: علویان – آل بویه

۱۲) در زمان کدام سلسله حرم مطهر امامان بازسازی شد؟

پاسخ: آل بویه

۱۳) در زمان کدام سلسله مراسم عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین برگزار شد؟

پاسخ: آل بویه

۱۴) این جمله از کیست؟
«اگر علم در ستارۀ ثریا و در آسمان ها باشد، مردانی از سرزمین پارس (ایرانیان) به آن دست پیدا خواهند کرد.»

پاسخ: پیامبر

۱۵) روزبه ایرانی که بود؟

پاسخ: عبدالله بن مُقَفَّع

۱۶) خاندان جیهانی وزیران کدام سلسله بودند؟

پاسخ: سامانیان

۱۷) خاندان بلعمی وزیران کدام سلسله بودند؟

پاسخ: سامانیان

۱۸) رودکی شاعر چه دوره ای بود؟

پاسخ: سامانیان

۱۹) فردوسی شاعر چه دوره ای بود؟

پاسخ: سامانیان

۲۰) پدر شعر فارسی که بود؟

پاسخ: رودکی

۲۱) در زمان عباسیان چگونه شرایط برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد؟

پاسخ: خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی، ضعیف شد و خلفا در اداره قلمرو پهناور خود ناتوان بودند. از اینرو، شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد.

۲۲) در زمان سلطه عباسیان بر ایران (بین قرن ۳ تا ۵ هجری ) کدام سلسله ها بر بخش هایی از ایران حکمت می کردند؟

پاسخ: سلسله های طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه ،مهمترین سلسله های ایرانی بودند که در فاصله قرن های سوم تا پنجم هجری بر بخش هایی از ایران حکومت می کردند. این سلسله ها به جز علویان طبرستان، ریشه و تبار ایرانی داشتند. آنها به تدریج به حکومت عباسیان بر ایران پایان دادند.

۲۳) سلسله های طاهریان ، صفاریان ،علویان ، سامانیان و آل بویه چگونه به قدرت رسیدند و روابط آنها با خلفای عباسی چگونه بود؟

پاسخ: * طاهر ذوالیمنین مؤسس سلسله طاهریان و امیر اسماعیل سامانی مؤسس سلسله سامانیان به فرمان و تأیید مأمون عباسی به قدرت رسیدند. رابطه دوستانه با خلیفه داشتند و در اداره امور مستقل بودند.
* یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریان بدون اجازه خلیفه عباسی وبا حمایت مردم و گروه عیاران به قدرت رسید و او دشمن خلیفه بود.
* علویان به دلیل پیروی از مذهب شیعه از حکومت عباسیان اطاعت نمی کردند و دشمن خلیفه عباسی بودند.
* آل بویه پس از تصرف بغداد خلفای عباسی را مجبور به اطاعت از خود کرد.

ادامه سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم :

۲۴) کدام سلسله ها پیرو مذهب شیعه بودند و چه اقداماتی انجام شد؟

پاسخ: علاوه بر علویان طبرستان، آل بویه نیز پیرو مذهب شیعه بودند. در دوران حکومت آنها، معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهور ترین فرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان: در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین(ع) با شکوه برگزار می شد.

۲۵) تأثیر اسلام بر فرهنگ ایرانی و تأثیر دانشمندان ایران بر اسلام چگونه بود؟

پاسخ: اسلام روح و جان تاز های به جامعه و فرهنگ ایرانی دمید و به آن تحرک و پویایی خاصی بخشید. ایرانیان سابقه ای طولانی در علم و دانش و هنر داشتند؛ آنان پس از پذیرش اسلام، از تمام توان و استعداد خود برای پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، استفاده کردند. ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش معارف اسلامی، علوم انسانی و علوم تجربی، هنر و ادبیات پیشگام بودند.

۲۶) عالمان و دانشمندان مسلمان ایرانی در چه رشته هایی آثار سودمندی ارائه کردند؟

پاسخ: در معارف اسلامی، تفسیر قرآن، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و موسیقی ایرانیان حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند و قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی توسط ادیبان ایرانی تدوین شد.

۲۷) افرادی چون عبدالله بن مُقَّفَع در انتقال میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی در قرون نخست هجری چه نقشی داشتند؟

پاسخ: نویسندگان و مترجمان ایرانی مانند عبدالله بن مُقَفَّع (مشهور به روزبه ایرانی)، کتاب هایی را در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانان کهن ایران و نیز اندرزنامه ها و آداب کشورداری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند.

۲۸) کدام سلسله ها نقش بیشتری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی داشتند؟

پاسخ: سامانیان و آل بویه بیشتر فرمانروایان این سلسله ها به علم و ادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش و احترام فراوانی قائل می شدند . پایتخت این سلسله ها، مرکز دانش و محل پژوهش بزرگان علم و ادب بود . وزیرانی که در آن زمان امور کشور را اداره می کردند، اغلب مردانی بافرهنگ و دانش دوست بودند. برخی از آنان مانند خاندان جیهانی و خاندان بلعمی (وزیران سامانیان) در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند.

۲۹) دو وزیر دانشمند دوره سامانیان را نام ببرید.

پاسخ: بلعمی – جیهانی

۳۰) زبان اداری و زبان گفتاری پس از ورود اسلام به ایران چه بود؟

پاسخ: پس از ورود اسلام به ایران تا مدّت ها، عربی، زبان اداری ایران بود. فرمانها و نامه های اداری به زبان عربی نوشته می شد و دانشمندان نیز کتابهای خود را به عربی می نوشتند. مردم ایران اگرچه به عربی به عنوان زبان قرآن احترام می گذاشتند، اما همچنان به زبان فارسی، سخن می گفتند.

۳۱) از چه زمانی توجه به زبان فارسی بیشتر و رونق ادبیات فارسی آغاز شد؟

پاسخ: از قرن سوم هجری به بعد، در نتیجه علاقهٔ امیران و وزیران، حکومتهای صفاریان و سامانیان به فرهنگ و زبان ایرانی، رونق ادبیات فارسی آغاز شد. رودکی، پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت سامانیان، اشعار خود را سرود. فردوسی نیز در اواخر دورهٔ سامانیان، سرودن شاهنامه را آغاز کرد.

۳۲) معماری ایران در دوره اسلامی چگونه بود و در کدام بناها هنر و معماری ایرانی به چشم می خورد؟

پاسخ: معماری و هنر ایران در دوران اسلامی در ادامه معماری عصر باستان بود. مساجد از نخستین جلو ه های مهم معماری ایرانی اسلامی بودند. برخی از مساجد در ابتدای از ورود اسلام به ایران بر اساس اصول معماری دوره ساسانی ساخته شدند. آرام گاه ها، جلوه شکوهمند دیگری از میراث معماری ایرانی اسلامی به شمار می روند. آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس وشمگیر در گنبد قابوس از آن جمله اند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس ۱۱ مطالعات هشتم

سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫3 دیدگاه ها

  1. Asal گفت:

    بنظرم خیلیییییی خوب بود و زیر سوالات کتاب رو داشت

  2. Rose گفت:

    عالیییییی تمام متن کتاب بود

  3. پوریا گفت:

    ممنون خوب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.