سبک زندگی

سوالات درس ۱۱ مطالعات هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین و چهار گزینه ای درس 11 یازده مطالعات اجتماعی کلاس هفتم دبیرستان

سوالات درس ۱۱ یازدهم مطالعات هفتم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی و تستی چهار گزینه ای متن درس 11 یازدهم تنوع آب و هوای ایران کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۱۱ یازدهم مطالعات هفتم با جواب
سوالات درس ۱۱ یازدهم مطالعات هفتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 11 یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

۱) زیستگاه یا زیست بوم را تعریف کنید.

پاسخ: به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند.

۲) کار ایستگاه هواشناسی چیست؟

پاسخ: دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنند.

۳) منظور از بارش در ایستگاه هواشناسی چیست؟

پاسخ: بارش باران، برف و تگرگ

۴) مهم ترین عاملی که موجب گوناگونی و تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

پاسخ: تنوع آب و هوایی

۵) وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاه های هواشناسی چیست؟

پاسخ: در این ایستگاه، هر روز عناصر مختلف مثل: دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنند. سپس این اندازه ها را ثبت می کنند و روی آنها محاسباتی انجام می دهند.

۶) مهمترین عناصر آب و هوا چیست؟

پاسخ: دما و بارش

۷) نواحی آب و هوایی ایران را نام ببرید.

پاسخ: ناحیه معتدل و مرطوب خزری – ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی – ناحیه گرم و خشک داخلی – ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب

۸) آب و هوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟

پاسخ: با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد که آب و هوای آنجا چگونه است.

۹) میزان دما و بارش چگونه نشان داده می شود؟

پاسخ: به صورت نمودار نشان داده می شود.

۱۰) ناحیه معتدل و مرطوب خزری کجاست؟

پاسخ: در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است.

۱۱) آب و هوای خزری چگونه است؟

پاسخ: در تمام ماه های سال بارندگی دارد و میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد.

۱۲) ناحیه آب و هوایی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟

پاسخ: این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماه های سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران به شمار می آید. البته میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیه خزری، تابستان ها و زمستان های معتدل دارد.

۱۳) آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟

پاسخ: در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران (دیم) استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری نیاز دارند.

۱۴) ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی کجاست؟

پاسخ: کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در برمی گیرد.

۱۵) آب و هوای ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

پاسخ: زمستان های سرد و تابستان های معتدل – تقریبا ۹ ماه از سال بارش دارد و در تابستان ها خشک است.

۱۶) ناحیه آب و هوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟

پاسخ: این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در برمی گیرد. در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی می بارد و یخبندان های شدید به وجود می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. این ناحیه، با آنکه تقریباً ۹ ماه از سال بارش دارد، در تابستان ها خشک است.

۱۷) چرا در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟

پاسخ: به دلیل بارش کافی در طی سال، کشاورزان می توانند زراعت دیم نیز داشته باشند.

۱۸) پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

پاسخ: در ارتفاعات این ناحیه جنگل ها و مراتعی سرسبز روییده است.

۱۹) ناحیه گرم و خشک داخلی کجاست؟

پاسخ: این ناحیه شامل نواحی مرکزی ایران است.

۲۰) آب و هوای ناحیه گرم و خشک داخلی چگونه است؟

پاسخ: فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد و اختلاف دمای شب و روز زیاد است.

۲۱) پوشش گیاهی ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟

پاسخ: این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

۲۲) ناحیه آب و هوایی گرم و خشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود و این ناحیه به چه دلیل خشک است؟

پاسخ: این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستان های گرم و خشک دارد. خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد. در بعضی از بخش های این ناحیه، بیابان هایی به وجود آمده است که ممکن است سال ها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

۲۳) در ناحیه گرم و خشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟

پاسخ: در ناحیه خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم می شود.

۲۴) ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب کجاست؟

پاسخ: در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار

۲۵) آب و هوای ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب چگونه است؟

پاسخ: تابستان های بسیار گم و زمستان های ملایم دارد.

۲۶) ناحیه آب و هوایی گرم و شرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟

پاسخ: این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم دارد.

۲۷) چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟

پاسخ: زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

۲۸) چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی به وجود می آید؟

پاسخ: به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود می آید.

۲۹) چرا در نواحی آب و هوایی گرم و خشک داخلی و گرم و شرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟

پاسخ: به دلیل کم بودن میزان بارندگی

۳۰) چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟

پاسخ: به دلیل وجود رشته کوه البرز و نفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

۳۱) مرطوب ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

الف) ناحیه نیمه خشک کوهستانی ب) ناحیه ی خشک داخلی
ج) ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوبی د) ناحیه ی خزری

پاسخ: د) ناحیه ی خزری

۳۲) کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید؟

الف) ارتفاع و بارش ب) دما و بارش ج) ارتفاع و دما د) دوری از دریا و ارتفاع

پاسخ: ب) دما و بارش

۳۳) آب و هوای ناحیه ی نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

الف) تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد
ب) زمستان های معتدل و تابستان های گرم
ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل
د) تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم

پاسخ: ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل

۳۴) در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران یا دیم استفاده می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات متن درس ۱۱ یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫5 دیدگاه ها

 1. ناشناس گفت:

  سلام خیلی سوالاتون عالی هست

 2. حسن شریفی گفت:

  عالی

 3. ناشناس گفت:

  سلام خیلی عالی هست سوال هاتون من همیشه از این جا مینویسم

 4. ناشناس گفت:

  سلام خیلی عالی وآموزنده

 5. محمدی گفت:

  عالی سوال های درستون من همیشه از اینجا سوال های درسهام رو مینویسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.