سبک زندگی

سوالات متن درس پنجم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 5 پنج منزلگاه بعد دین و زندگی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس پنجم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۵ پنجم منزلگاه بعد کتاب دینی ۱ دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت کلاسی ، تدبر و اندیشه و تحقیق درس پنجم دینی دهم

سوالات متن درس پنجم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس پنجم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 5 پنجم دینی دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس پنجم دینی دهم :

۱) برزخ در لغت به چه معناست؟

پاسخ: به معنای «فاصله و حایل بودن میان دو چیز» است.

۲) وقتی شخصی از امام کاظم (ع)، درباره وضع « مؤمنان » پس از مرگ پرسید: « آیا مؤمن به دیدار خانواده خویش می آید؟» امام چه فرمود؟ توضیح دهید.

پاسخ: امام کاظم (ع) فرمود: «آری». شخص دوباره پرسید: «چقدر؟» امام کاظم (ع) فرمود: «بر حسبِ فضیلت هایش.» برخی از آنان «هر روز» و برخی «هر دو روز» و برخی «هر سه روز» و کمترین آنان «هر جمعه».

۳) آدمیان، پس از مرگ وارد کدام عالم می شوند و تا چه زمانی در آنجا می مانند؟

پاسخ: وارد عالم «برزخ» میشوند و تا « قیامت » در آنجا میمانند.(در صورتی که نیکوکار باشند، از لذّت های آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند، از رنج ها و دردهای آن متألّم می گردند.

۴) حضرت علی (ع)، در راه بازگشت از جنگ « صفین » به قبرستانی رسیدند. در این هنگام رو به قبرها کردند و چه فرمودند؟

پاسخ: ای آرمیدگان در خاک، ای أهل غربت و تنهایی، ای فرو رفتگان در وحشت، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما میآییم و به شما ملحق میشویم؛ اما خانه هایی که از خود به جا گذاشتید، پس از شما در آن مسکن گزیدند؛ همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان وارثان تقسیم شد. اینها خبرهایی بود که داشتیم، شما چه خبری برای ما دارید؟!

۵) سه مورد از ویژگی های عالم برزخ را بنویسید.

پاسخ: ۱) پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن انسان متوقّف میشود اما فرشتگان حقیقت وجود او را که همان روح است، «توفّی» می کنند. اگر چه «بدن»، حیات خود را پس از مرگ از دست میدهد اما «روح» همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

۲) در عالم «برزخ»، انسان با فرشتگان گفت و گو میکند و پاسخشان را می شنود. همچنین، اموری را درک می کند که درک آنها در دنیا ممکن نبود؛ به طور مثال اعمالی را که در دنیا انجام داده، مشاهده می کند.

۳) ارتباط انسان در عالم «برزخ»، با «دنیا»، پس از مرگ برقرار است؛ بدین معنا که پرونده برخی اعمال  انسان با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می شود. 

۶) اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام میدهند، در کدام عالم، در وضعیت آنان مؤثر است؟ (مثال بزنید.)

پاسخ: «عالم برزخ»؛ مانند «طلب مغفرت»، «دعای خیر»، «انفاق برای آنان»، «قرآن خواندن» و …

۷) یومئذ در آیه «ینَبأُ الْإِنسانُ یومئذبِما قَدم وأَخَّرَ» اشاره به چه روزی دارد؟

پاسخ: قیامت

۸) نمونه هایی از اعمال ناشایستی که موجب سنگین شدن پرونده گناهان فرد، حتّی پس از مرگ وی می شود را نام ببرید.

پاسخ: ۱) مدسازی های غلط.
۲) تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخلاقی.
۳) ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج.
۴) ایجاد انحرافات فکری و اخلاقی در دیگران.

۹) کسی که راه و رسم غلط و مخالف فرمان الهی را از خود برجای میگذارد، تا چه زمانی به عذاب وی افزوده می شود؟

پاسخ: تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در فرد یا جامعه باقی است، گناه در دفتر اعمال وی ثبت می شود و روز به روز بر عذاب وی افزوده می شود.

۱۰) أعمال ماتقدم را با أعمال ماتأخّر مقایسه نمایید.

پاسخ: آثار و نتایج برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ او، پرونده اعمال بسته می شود. (آثار ماتقدم) مانند؛ « نماز » و « روزه » اما بسیاری از أعمال، آثارشان حتّی بعد از حیات انسان نیز باقی می ماند.

(آثار ماتأخّر)؛ یعنی حتّی با مرگ انسان نیز پرونده آن عمل، هم چنان گشوده است. به عنوان مثال، اگر کسی کتابی را به شخصی یا کتابخانه ای هدیه دهد، یا مطلب مفیدی را به دیگران آموزش  دهد، تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران خوانده میشود و آموزشهای وی به دیگران منتقل میشود یا از آن استفاده میشود، در پرونده عمل او پاداش مینویسند و بر حسنات او میافزایند، گر چه فرد از دنیا رفته  باشد. (بر عکس در اعمال و کارهای غلطی که انجام داده نیز، این گونه با وی رفتار خواهد شد!)

۱۱) فرمایش رسول خدا (ص): هر کس سنّت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنّت عمل میکنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون اینکه از أجر انجام دهنده آن کم کنند و هر کس سنّت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل، کم کنند. با کدام آیه و کدام موضوع ارتباط دارد؟

پاسخ: آیۀ قیامت، ۱۳ «ینَبأُ الْإِنسانُ یومئذ بِما قَدم وأَخَّرَ» – آثار ماتقدم و آثار ماتأخّر

۱۲) توفی را تعریف کنید.

پاسخ: دریافت تمام و کمال «روح» توسط فرشتۀ مرگ، را «توفّی» می نامند.

۱۳) با توجه به عبارت:« آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم، آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟ » به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) این سخن از زبان چه کسی نقل شده است و در کدام جنگ؟

پاسخ: رسول خدا (ص)، جنگ بدر.

ب) ایشان در جواب کسانیکه گفتند: چگونه با آنان سخن می گویی، در حالیکه مرده اند؟ چه فرمود؟

پاسخ: قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به کلام شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.

۱۴) با توجه بـه آیـات ۹۹ و ۱۰۰ مؤمنون «قَالَ رب ارجِعونِ لَعلِّی أَعملُ صالحا فیما تَرَکْت کَلَّا إِنَّها کَلمۀٌ هوقَائلُها ومن ورائهِم برْزخٌ إِلَى یومِ یبعثُونَ» به سؤالات داده شده، پاسخ دهید:

الف) آیه، به کدام عالم اشاره دارد؟

پاسخ: عالم برزخ

ب) کدام افراد، هنگام وارد شدن به عالم برزخ از خداوند درخواست میکنند که به دنیا برگردند؟ چرا؟

پاسخ: کسانی که در دنیا بدکار و شقی بودند، زیرا که رنجها و دردها آنها را فرا گرفته و متألّم شده اند.

ج) چرا افراد گناهکار گرفتار عذاب برزخی، درخواست بازگشت به دنیا را دارند؟

پاسخ: تا به قول خودشان، «عمل صالح» انجام دهند و گذشته «بد» خود را جبران کنند.

۱۵) عبارت «اگر به آنان اجازه سخن گفتن داده میشد، خبر میدادند و میگفتند: یقیناً بهترین توشه برای ابدیت {تقوا}ست.» از زبان چه کسی نقل شده و درباره کدام حادثه است؟

پاسخ: حضرت علی (ع)؛ خطاب ایشان به أهل قبرستان، در راه بازگشت از جنگ صفین.

ادامه سوالات متن درس پنجم دینی دهم :

۱۶) عالم برزخ، میان زندگی دنیایی و حیات اُخروی قرار گرفته است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۷) طبق فرمایش امام صادق (ع)، هنگامی که مردهای را در قبر می گذارند، چه چیزی به صورت شخصی بر او ظاهر می شود و به او چه می گوید؟

پاسخ: عمل او»؛ به او می گوید: ما (در دنیا) سه چیز بودیم: ‍۱) رزق تو که با پایان یافتن مهلت زندگی ات در دنیا قطع شد {و اینک همراه تو نیست.} 
۲) خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند.
۳)‌ و من که «عمل» تو هستم و با تو میمانم. آگاه باش که من در میان این سه، از همه بی ارزشتر و سبک تر بودم.
 

۱۸) چه چیزی است که از دنیا با انسان به « برزخ » می رود و از او جدا نمی گردد؟

پاسخ: عمل او

۱۹) عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیاط اخروی قرار گرفته است و آدمیان، پس از مرگ وارد آن می شوند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۰) با مرگ انسان و ورود وی به عالم برزخ، ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع می شود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۱) قیامت در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۲) پرونده برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد بر اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۳) اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند مانند دادن صدقه و طلب مغفرت در عالم قیامت به آنها می رسد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۴) برزخ لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است.

۲۵) پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان، حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست، توفی می کنند.

۲۶) اعمال، محدود به دوران زندگی انسان که با مرگ وی، پرونده این اعمال بسته می شود آثار ماتقدم نام دارند.

۲۷) پرونده بسیاری از اعمال حتی بعد از مرگ انسان نیز باز می ماند که آثار ما تاخر نام دارد.

۲۸) طبق سخن امام کاظم (ع) مومن پس از مرگ بر حسب مقدار فضیلت هایش به دیدار خانواده خویش می آید.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم دینی دهم

سوالات متن درس ۵ پنجم کتاب دینی دهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.