سبک زندگی

سوالات متن درس ششم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 6 شش واقعه بزرگ دین و زندگی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس 6 ششم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۶ ششم واقعه بزرگ کتاب دینی ۱ دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب تدبر و اندیشه و تحقیق درس ششم دینی دهم

سوالات متن درس ششم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس ششم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 6 ششم دینی دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس ششم دینی دهم :

۱) آیه «یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا» به کدام یک از مراحل قیامت اشاره دارد؟

پاسخ: مرحله اول

۲) گواهان روز قیامت « شهادت اعضای بدن انسان» را توضیح دهید؟

پاسخ: برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن یاد می کنند . بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضاء و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند. بدکاران از مشاهده گواهی اعضای بدن خویش به شگفت می آیند و خطاب به آنها با لحنی سرزنش آمیز می گویند که: چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن می آورد.

۳) آیه «وان علیکم الحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» به کدام مرحله برپایی قیامت اشاره دارد؟

پاسخ: مرحله دوم

۴) شاهدان روز قیامت را نام ببرید؟

پاسخ: الف) پیامبران و امامان
ب) فرشتگان الهی
ج) اعضای بدن انسان

۵) آیه «الیوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بما کانوایکسبون» با کدام مرحله از مراحل برپایی قیامت ارتباط دارد؟

پاسخ: مرحله دوم

۶) چرا در قیامت اعمال «پیامبران» و «مامان» معیار و میزان سنجش اعمال دیگران قرار می گیرد؟

پاسخ: زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خداوند به آن دستور داده است؛ از این رو هرچه عمل انسان ها به راه و روش آنان نزدیکتر باشد ارزش افزون تری خواهد داشت.

۷) حوادثی که در مرحله اول برپایی قیامت رخ می دهند کدامند نام ببرید؟

پاسخ: ۱) شنیده شدن صدایی مهیب
۲) مرگ اهل آسمان و زمین

۳) تغییر در ساختار آسمان ها و زمین

۸) از حوادث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت «زنده شدن همه انسان ها را توضیح دهید؟

پاسخ: بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. با این صدا، همه مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. در این هنگام، انسان های گناه کار به دنبال راه فراری می گردند دل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.

۹) از حوادث مرحله اول برپایی قیامت «شنیده شدن صدایی مهیب» را توضیح دهید؟

پاسخ: صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کنند.

۱۰) از حوادث مربوط به مرحله اول برپایی قیامت «مرگ اهل آسمان و زمین» را توضیح دهید؟

پاسخ: همه اهل آسمان ها و زمین جز آنها که خداوند خواسته است، می میرند و بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده می شود.

۱۱) وقایعی که در مرحله دوم برپایی قیامت رخ می دهند کدامند نام ببرید؟

پاسخ: ۱) زنده شدن همه انسان ها
۲) کنار رفتن پرده از حقایق عالم
۳) بر پا شدن دادگاه عدل الهی
۴) دادن نامه اعمال
۵) حضور شاهدان و گواهان

۱۲) منظور از نفخ صور چیست؟

پاسخ: دایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند. قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد می کند.

۱۳) از حوادث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت بر پا شدن دادگاه عدل الهی» را توضیح دهید؟

پاسخ: با آماده شدن صحنه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال ، افکار و نیت های انسان ها در ترازوی «عدل» پروردگار سنجیده می شود و اگر عملی حتی به اندازه ذره ای ناچیز باشد، به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد. اعمال «پیامبران» «مامان» معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد.

۱۴) موضوع آیه «الیوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بما کانوایکسبون» را بنویسید؟

پاسخ: شهادت دادن اعضای بدن انسان

۱۵) از حوادث مربوط به برپایی مرحله دوم قیامت «حضور شاهدان و گواهان» را توضیح دهید؟

پاسخ: بر اساس آیات و روایات در روز قیامت ؛ شاهدان و گواهانی بر اعمال و رفتار انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند. برخی از این شاهدان؛ « پیامبران و امامان» «فرشتگان الهی» و «اعضای بدن انسان و…» هستند.

۱۶) آیه «وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» به کدام واقعه از مرحله دوم برپایی قیامت اشاره می کند؟

پاسخ: حضور شاهدان و گواهان

۱۷) چرا «پیامبران و امامان» بهترین شاهدان روز قیامت اند؟

پاسخ: زیرا همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال ما بوده اند در روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند.

۱۸) آیه «یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا» به کدام یک از حوادث مرحله اول قیامت اشاره دارد؟

پاسخ: تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

۱۹) تفاوت نامه های دنیایی با نامه عمل انسان چیست؟

پاسخ: نامه های این دنیا صرفا گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته در آمده است اما نامه عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را در بردارد.

۲۰) به چه دلیل فرشتگان جزء شاهدان وگواهان قیامت اند؟

پاسخ: چون در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

ادامه سوالات متن درس ششم دینی دهم :

۲۱) برزخ اتفاق می افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۲) تنها نیکوکاران اند که از وحشت روز قیامت در امان اند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۳) قیامت که در آیاتی از قرآن کریم ترسیم شده، در یک مرحله انجام می گیرد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۴) اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال در قیامت قرار می گیرد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۵) نامه عمل انسان در قیامت با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی ندارد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۶) رسول خدا (ص) در قیامت فقط شاهد و ناظر اعمال مسلمانان است.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۷) برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان در قیامت یاد می کنند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۸) نامه عمل انسان در واقع، خود عمل و حقیقت و باطن آن را در بردارد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۹) بدکاران در روز قیامت سوگند راست می خورند تا شاید خودشان را از مهلکه نجات دهند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۰) اولین حادثه قیامت ، شنیده شدن صدایی مهیب است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۱) گنهکاران شهادت اعضای بدن خود را تصدیق می کنند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۲) پس از زنده شدن همه انسان ها در مرحله دوم قیامت، زمین روشن می شود و حقایق انسان را نشان می دهد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۳) تغییر در ساختار زمین و آسمان ها در مرحله اول قیامت اتفاق می افتد.

۳۴) هر چه عمل انسان به راه و روش پیامبران نزدیک باشد ارزش افزون تری خواهد داشت.

۳۵) پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است.

۳۶) صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد می کند.

۳۷) در مرحله دوم قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر شوند.

۳۸) با آماده شدن صحنه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود.

۳۹) بر اساس آیات و روایات، در روز قیامت شاهدان و گواهانی بر اعمال و رفتار انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند.

۴۰) فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند.

۴۱) بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم دینی دهم

سوالات متن درس ۶ ششم کتاب دینی دهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

4 دیدگاه

 1. Hadis گفت:

  عالی بود ممنون

 2. هستی گفت:

  عالی بود ممنون دمتون گرم 👍🏻

 3. نازنین گفت:

  عالی هست

  1. ناشناس گفت:

   سوال ۳۳ در مرحله اول قیامت اتفاق میوفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *